Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Ijazah Sarjana Muda .......................................................................................................( Kepujian )

Entrance Survey Pelaksanaan Kursus (CLO)

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU (EDU3083)- 3Kredit


(LEADERSHIP AND TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT)-3 Credits

Nama : _______________________________________ Opsyen/Sem: ________________________

No. Matrik. : ___________________________ Tarikh: ____________________

Sila lengkapkan inventori ini dengan membulatkan skala yang dinyatakan:

5 – Strongly Agree /4 – Agree/3 – Mixed Feeling /2 – Disagree /1 – Strongly Disagree


5 – Sangat Setuju /4 –Setuju /3 – Tidak Pasti /2 – Tidak Setuju / 1- Sangat Tidak Setuju
(note: most of the time, you would have a stronger feeling)

PO /CLO NO. ITEM Rating Anda


1 Saya dapat menjelaskan konsep Profesion,etika,akauntabiliti dan
CLO1 5 4 3 2 1
kesantunan profesionalisme keguruan
PLO1

CLO2 2 Saya dapat mengenalpasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional


PLO1 5 4 3 2 1

3 Saya dapat menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru 5 4 3 2 1


CLO3 permulaan ke peringkat yang lebih tinggi.
PLO1,PLO2,PLO3 4 Saya dapat merancang perkembangan diri sebagai profesional 5 4 3 2 1
CLO4 Saya dapat melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai
PLO1,PLO2,PLO3 5 aspek pengurusan di sekolah 5 4 3 2 1
,PLO7
CLO 5 Saya dapat menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian
PLO1,PLO2,PLO3 6 dengan profesion 5 4 3 2 1
,PLO4

ana/ipgkperlis
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Ijazah Sarjana Muda .......................................................................................................( Kepujian )

Exit Survey Pelaksanaan Kursus (CLO)

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU (EDU3083)- 3Kredit


(LEADERSHIP AND TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT)-3 Credits

Nama : _______________________________________ Opsyen/Sem: ________________________

No. Matrik. : ___________________________ Tarikh: ____________________

Sila lengkapkan inventori ini dengan membulatkan skala yang dinyatakan:

5 – Strongly Agree /4 – Agree/3 – Mixed Feeling /2 – Disagree /1 – Strongly Disagree


5 – Sangat Setuju /4 –Setuju /3 – Tidak Pasti /2 – Tidak Setuju / 1- Sangat Tidak Setuju
(note: most of the time, you would have a stronger feeling)

PO /CLO NO. ITEM Rating Anda


1 Saya dapat menjelaskan konsep Profesion,etika,akauntabiliti dan
CLO1 5 4 3 2 1
kesantunan profesionalisme keguruan
PLO1

CLO2 2 Saya dapat mengenalpasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional


PLO1 5 4 3 2 1

3 Saya dapat menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru 5 4 3 2 1


CLO3 permulaan ke peringkat yang lebih tinggi.
PLO1,PLO2,PLO3 4 Saya dapat merancang perkembangan diri sebagai profesional 5 4 3 2 1
CLO4 Saya dapat melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai
PLO1,PLO2,PLO3 5 aspek pengurusan di sekolah 5 4 3 2 1
,PLO7
CLO 5 Saya dapat menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian
PLO1,PLO2,PLO3 6 dengan profesion 5 4 3 2 1
,PLO4

ana/ipgkperlis
Unit Pelaksana Pengakreditasian Year: 2014/shan_mac
©IPGKampus Gaya,Kota Kinablu