Anda di halaman 1dari 6

BIBLIOGRAFI

Amat Juhari Moain. 1992. Sejarah Tulisan Jawi. Jurnal Bahasa 35 (11): 101 1012.

Hamdan Abdul Rahman.1999. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi.Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa Dan Pustaka.

Kang Kyoung Seock. 1986. Perkembangan jawi dalam masyarakat Melayu. Kuala

Lumpur:

Muzni Hj. Borhan. 1995. Penguasaan pelajaran Jawi dikalangan Murid tahun tiga di sekolah-
sekolah rendah daerah Tampin Negeri Sembilan Darul khusus. Tesis Sarjana. Fakulti
Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Halim Tamuri et al. (2004). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan Penyelidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti
Kebangsaan Malaysia dan JAPIM.
LAMPIRAN A

SENARAI NAMA MURID TAHUN 3 TEKUN

BIL NAMA JANTINA


1. ABDUL HAADI MUTTAQIN BIN ABDUL JALIL L

2. AHMAD ZUL IKMAL NORHAFIZU BIN NORHAFIZU L

3. MUHAMMAD AIDILL AZIM BIN KODIR L

4. MUHAMMAD AIMAN SYAZWAN BIN AHMADI L

5. MUHAMMAD AIMAN SYAZWAN BIN AHMADI L

6. MUHAMMAD IKHMAL IZZUDDIN BIN YUSRI L

7. MUHAMMAD ZUHAIRI BIN ZAKARIA L

8. WAN MUHAMMAD AHNAF BIN WAN SAMSUDDIN L

9. WAN MUHAMMAD ZAIDI BIN RAMLI L

10. WAN MUHAMMAD SIDEK BIN WAN ZAMRI L

11. NUR AQILAH BINTI ROMELI P

12. SITI MAISARAH BT MOHD RODZI P

13. AINAA SAFIAH BT AZIZ P

14. SITI FATIMAH BT HASSAN P

15. SITI FARHANA BT ABU P


SOALAN TEMUBUAL

Struktur soalan sebelum temubual guru:

1. Apakah masalah yang dihadapi ustaz bila mengajar jawi?

2. Berapa ramai pelajar dalam kelas yang boleh menguasai tulisan jawi

3. Ada tak inisiatif ustaz untuk membantu pelajar agar mereka minat dengan penulisan jawi,
terutamanya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam?

4. Sekolah ada menyediakan bahan bacaan dalam tulisan jawi?

5. Perpustakaan ada menyediakan kemudahan untuk bahan bacaan jawi ?

Struktur Soalan Sebelum Temubual (Murid)

1. Apa pendapat kamu tentang Jawi? Adakah Jawi ini susah?

2. Adakah kamu suka dengan penulisan Jawi?

3. Antara membaca dan menulis Jawi, yang mana satu susah difahami dan dipelajari?

4. Adakah kamu pandai menulis Jawi dengan baik?

5. Adakah kamu memahami pengajaran Jawi yang diajar oleh guru?

6. Siapakah yang selalu membantu kamu dalam membuat kerja sekolah dalam tulisan Jawi?
SOALAN UJIAN

KEBOLEHAN

1. Menulis nama sendiri dalam tulisan Jawi

_____________________________________________________

2. Bentukkan perkataan di bawah.

a) Ayam ___________________________________

b) Empat ___________________________________

c) Kipas Angin ___________________________________

d) Bilik Darjah ___________________________________

e) Rumah Batu ___________________________________

f) Buku Sekolah ___________________________________

3. Tukarkan tulisan Rumi kepada tulisan Jawi.

a) Nama bapa saya ialah _______________________________

__________________________________________________

b) Cikgu saya baik hati.

__________________________________________________

c) Saya suka baca buku dalam tulisan Jawi.

__________________________________________________

d) Ibu saya sangat pandai memasak.

__________________________________________________

e) Saya suka belajar Pendidikan Islam

__________________________________________________

f) Tulisan Jawi mudah dan senang.


TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PENGUASAAN JAWI MURID-MURID TAHAP
SATU (TAHUN 3 TEKUN) SEKOLAH KEBANGSAAN WAN SULAIMAN SIDIQ

AINAA SAFIAH BT AZIZ

8609220252720001

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK

MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH

SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

KUALA LUMPUR

2016
ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT

1 PENGHARGAAN 1

2 ABSTRAK 2-4

3 PENDAHULUAN 5-10

4 FOKUS KAJIAN 11

5 OBJEKTIF KAJIAN 12-13

6 KUMPULAN SASARAN 13

7 PERLAKSANAAN KAJIAN
5.1 Tinjauan Masalah 14-17
5.2 Analisis Tinjauan Masalah 17-20
5.3 Tindakan Yang Dijalankan 20- 32
5.4 Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian 32- 34
5.5 Refleksi Kajian 34 – 36

I
8 CADANGAN KAJIAN 37- 41

9 BIBLIOGRAFI

10 LAMPIRAN