Anda di halaman 1dari 2

RPH

PENDIDIKAN SIVIK DALAM ENDIDIKAN MORAL

M/P PENDIDIKAN SIVIK (PEN.MORAL)


KELAS TAHUN 5
MASA 8.00-9.00
S.KANDUNGAN 7.1 MENYAYANGI MASYARAKAT SETEMPAT
S.PEMBELAJARAN 7.1.1 MENGHURAIKAN CARA MENYAYANGI MASYARAKAT
SETEMPAT
NILAI TERAS SIVIK KASIH SAYANG
TAJUK MASYARAKAT PENYAYANG MERENTASI KAUM DAN ETNIK
OBJEKTIF PADA AKHIR PEMBELAJARAN MURID DAPAT :
PEMBELAJARAN 1. MENYATAKAN SEKURANG-KURANGNYA 2 SIKAP MENGAMBIL
BERAT TENTANG ORANG LAIN TANPA MENGIRA KAUM DAN
ETNIK SECARA LISAN
2. MEMBERIKAN SEKURANG-KURANGNYA 2 CONTOH
PERASAAN SIMPATI TERHADAP KESUSAHAN ORANG LAIN
3. MENYATAKAN SEKURANG-KURANGNYA 2 CARA
BAGAIMANA UNTUK MENJAGA HUBUNGAN YANG POSITIF
TANPA MENGIRA KAUM DAN ETNIK
1. MURID MENONTON VIDEO – (IKLAN MCD) DENGAN
PEMULA BIMBINGAN GURU.
2. GURU MENYOAL BERKAITAN DENGAN VIDEO YANG
DITONTONI.(SOALAN BERTUMPU DAN BERCAPAH)
3. MURID MENJAWAB SOALAN SECARA SPONTAN
4. GURU MENERANGKAN LO DAN SC YANG HENDAK DICAPAI
HARI INI.
AKTIVITI 1 5. MURID DIBAHAGIKAN KEPADA DALAM BEBERAPA
KUMPULAN.
6. MURID DIMINTA MENCARI MAKLUMAT YANG TERDAPAT
DALAM GALERY WALK.
7. MURID MEMILIH THINKING TOOLS YANG DISEDIAKAN OLEH
GURU ATAU MEMBUAT SENDIRI.
8. PENILAIAN RAKAN SEBAYA DAN MAKLUM BALAS GURU. (AFL
& EF)
9. MURID MEMBERIKAN MARKAH KEPADA SETIAP KUMPULAN. (2
STAR 1 WISH)
10. MURID MENYATAKAN SC YANG TELAH DICAPAI.
AKTIVITI 2 11. AKTIVITI CHOICE BOARD
12. SECARA KUMPULAN PARA MURID MEMBUAT TUGASAN YANG
DIPILH OLEH GURU.
13. MENGIKUT KUMPULAN MURID MEMBUAT TUGASAN YANG
DISEDIAKAN OLEH GURU.
14. DIFFERENTATION
a. MURID MELENGKAPKAN TEKA SILANG KATA
b. MURID MELAKONKAN CARA MENJAGA HUBUNGAN
POSITIF
c. MURID MENCIPTA LAGU BERKAITAN CARA MENJAGA
HUBUNGAN POSITIF
15. PENILAIAN RAKAN SEBAYA (AFL) LOOK THINK COMMENT
16. MURID MENYATAKAN SC YANG DICAPAI.
PENILAIAN 17. GURU MEMBERIKAN QUIZ MENGIKUT KUMPULAN
18. GURU MEMBERIKAN GANJARAN SEBAGAI PENGHARGAAN
KEPADA MURID.
19. GURU MEMBERIKAN SLIP KELUAR.
RUMUSAN