Anda di halaman 1dari 5

TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 2019

SEJARAH TINGKATAN 4
BIL TAJUK
TEMA 7
1. BAB 1 – KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
a) Tamadun Mesir Purba (E) – 5 (Skn 2 & Elop 2)
b) Tamadun Indus (E)
2. BAB 2 – PENINGKATAN TAMADUN
a) Peningkatan Tamadun - Aspek peningkatan Tamadun
i- Politik – pentadbiran & perundangan (E)
ii- Sosial - Seni Bina
- Sains & Teknologi (Yunani, China dan India) 1
iii- Ekonomi – pertanian & perdagangan (S)
3. BAB 3 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
a) Cara kedatangan agama Hindu & Buddha
b) Pengaruh Hindu & Buddha dalam sistem pemerintahan
c) Seni bina: candi & patung/arca
d) Perbandingan kerajaan Agraria dan Maritim
TEMA 8
4. BAB 4 - KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGAN DI MAKKAH
a) Reaksi masyarakat Arab terhadap Islam (S)
5. BAB 5 - KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
a) Perjanjian Aqabah 1 dan 2 (S)
b) Hijrah (S)
c) Penyebaran Islam - Tujuan & prinsip peperangan dalam Islam (E)
d) Perjanjian Hudaibiyah (E) – 6 - SMKA & SM Sung Siew
6. BAB 6 - PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
a) Sumbangan Khalifah Uthman dan Ali (S)
b) Bani Abbasiyah (E)
7 BAB 7 - ISLAM DI ASIA TENGGARA
a) Teori-teori kedatangan Islam (E)
b) Pengaruh Islam dalam sosial – Pendidikan, bahasa, kesusasteraan, gaya hidup &
keseniaan (S)
c) Pengaruh Islam dalam ekonomi (S)
8. BAB 8 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN
BARAT
(a) Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya
i. Sistem pendidikan (E)
ii. Gaya Hidup (S)
iii. Kesenian (S)
(b) Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi (S) 2
i. Sistem Ekonomi, perdagangan dan mata wang
ii. Sistem cukai
TEMA 9
9. BAB 9- PERKEMBANGAN DI EROPAH
a) Zaman Gelap (E)
b) Renaissance (S)
c) Revolusi pertanian
d) Revolusi perindustrian

10. BAB 10- DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
a) Perkembangan Institusi kewangan & Insuran (E) – 7 – Tinusa & Gum-Gum
b) Undang-undang tanah & buruh luar
c) Dasar British terhadap pekebun kecil
d) Kesan-kesan dasar ekonomi
i. Perbandaran
ii. Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum (S)
iii. Pengangkutan dan perhubungan(S)
iv. Kesihatan (S)
v. Sekolah Vernakular
SEJARAH TINGKATAN 5
BIL TAJUK
TEMA 10
1. BAB 1- KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
a) Birokrasi Barat (Filipina, Indonesia, Thailand & Burma)
b) Perkembangan Nasionalisme Tahap 1 & 2 – Semua negara (E) – 8 – Tiong Hua &
B.Sapi
2. BAB 2 – NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
a) Perjuangan tokoh tempatan (S)
Syarif Masahor, Rentap, Linggir, Yamtuan Antah dan Hj. Abdul Rahman Limbong
b) Faktor pemangkin nasionalisme (E)
c) Gerakan Islah
d) Peranan Akhbar, Majalah dan Novel -3
e) Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan Melayu (S)
TEMA 11
3. BAB 3 – KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
a) Perbandingan pembinaan negara bangsa di Eropah dengan negara Islam di Madinah
b) Sistem Jemaah Menteri Kelantan (S)
c) Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu (S)
d) Prinsip demokrasi dan persekutuan Negeri Sembilan (S)
4. BAB 4 – PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
a) Persekutuan Tanah Melayu 1948 (S)
b) Tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu (S)
5. BAB 5- PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
a) Sistem Ahli (S)
b) Pakatan Murni
c) Persekutuan Tanah Melayu 1957 – 9 – Libaran & T.Fajar
d) Peranan tokoh-tokoh kemerdekaan
6. BAB 6 – PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
a) Perjanjian Malaysia 1963 - Akta Malaysia dan Inti pati Perjanjian Malaysia (S)
7. BAB 7 – SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen - Negara Persekutuan (S)
b) Lambang-Lambang Negara – Pengertian Simbol dan maksud (S) 4
Fokus: Jata Negara, lagu Negaraku dan Bendera Kebangsaan
8. BAB 8 – PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
a) Dasar Pembangunan Ekonomi (E) – 10. Yu Yuan & SM St Mary
i- Dasar Pertanian
ii- Dasar Hala Tuju Cara Baru
iii- Dasar kependudukan
b) Akta Bahasa Kebangsaan
c) Rukun Negara – Matlamat, prinsip & kepentingan (S)
TEMA 12
9. BAB 9 – MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
a) Perang 2
b) Perang Dingin
c) Konsep dan latar belakang dasar luar Malaysia – 11. SM St Cecilia dan Elop Best.
d) Asas pengubalan Dasar Luar Malaysia
e) Tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia
f) Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa (Komanwel, Negara2 Selatan & OIC)
g) Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau (ASEAN)
h) Cabaran Masa depan – Globalisasi, ICT, MSC, K-Ekonomi dan K-Masyarakat(S)
SENARAI FOKUS SEJARAH SPM KERTAS 2, 2019

TING BAB TAJUK CATATAN