Anda di halaman 1dari 8

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAHAGIAN A : BIJAK FIKIR DENGAN I THINK

PETA DAKAP : CIRI-CIRI TAMADUN MESIR PURBA


Firaun digelar sebagai jelmaan Tuhan Horus

Kehidupan  Firaun digelar Raja Matahari (anak Tuhan Matahari,


berorganisasi iaitu Amon-re)
 Selepas firaun ialah golongan bangsawan, rahib,
tuan tanah, dan jurutulis
 Lapisan seterusnya ialah golongan rakyat bebas
iaitu petani, pedagang dan artisan
 Lapisan terakhir adalah golongan hamba

 Diterajui oleh firaun


Sistem
 Firaun merupakan ketua pendeta, pemilik tanah,
pemerintahan
ketua hakim, dan ketua pahlawan
 Firaun dibantu oleh bangsawan
 Rahib bertanggungjawab mentadbir hal keagamaan
 Jurutulis menulis rekod kerajaan
 Wanita diiktiraf sebagai pemimpin seperti Firaun
Hatshepsut
Ciri-ciri
Tamadun  Wujud pengkhususan kerja seperti penenunan dan
Mesir Purba pembuatan
Kegiatan  Eksport utama ialah tekstil dan kertas
ekonomi  Sungai Nil membolehkan kapal berlabuh di
pelabuhan seperti Thebes dan Memphis
 Berjaya menarik pedagang dari Laut Mediterranean
dan Laut Merah

 Percaya kepada politeisme


 Tuhan dikaitkan dengan unsure alam seperti Re
Agama dan (Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit) dan
kepercayaan Amun (Tuhan Angin)
 Percaya kepada kehidupan selepas mati
 Mayat dijaga dan disimpan dengan teliti
 Mayat disolek dan makam dipenuhi dengan
keperluan selepas mati

Sistem  Dikenali sebagai hieroglif


tulisan  Berasaskan kombinasi gambar dan simbol bunyi

1 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016


BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

PETA BUIH : SUMBANGAN TAMADUN MESIR PURBA

2 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016


BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAHAGIAN B : MAHIR KBAT

3 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016


BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Pada pandangan anda, apakah yang boleh dilakukan untuk memelihara dan memulihara
sungai supaya keselesaan hidup manusia sejagat terjamin?

 Tidak membuang sampah ke dalam sungai


 Menjaga kebersihan sungai
 Bergotong-royong membersihkan sungai
 Mengadakan kempen kesedaran memelihara dan memulihara sungai
 Menguatkuasakan undang-undang
 Menjadikan kawasan sukan air
 Membangunkan sungai sebagai tempat pelancongan

2. Kemunculan sesebuah tamadun awal diakhiri dengan keruntuhannya. Pada pendapat


anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?

 Pemimpin yang lemah dan lalai


 Berlaku pemberontakkan
 Bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan kemarau
 Serangan daripada luar atau peperangan
 Pegawai kerajaan tidak amanah dan korupsi
 Rakyat yang tidak berpuashati dengan sistem pemerintahan dan pemimpin

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah kegiatan perdagangan di negara kita boleh di


majukan?

 Memastikan tenaga kerja mahir mencukupi


 Meningkatkan pengeluaran berkualiti setaraf antarabangsa
 Memperluaskan pasaran produk tempatan
 Mempertingkatkan teknologi dalam bidang pembuatan
 Menggalakkan kemasukkan pelabur asing
 Mengeratkan hubungan diplomatik dan perdagangan antarabangsa
 Memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin

4. Huraikan pencapaian Malaysia kini yang menjadi kebanggaan generasi akan datang.

 Perpaduan kaum dalam masyarakat yang majmuk


4 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016
BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

 Kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang sistematik seperti LRT, Monorail


 Pengeluaran automobile jenama tempatan seperti PROTON dan PERODUA
 Bangunan pencakar langit seperti Menara Berkembar Petronas
 Melahirkan atlet yang menjuarai pertandingan bertaraf dunia seperti Dato’ Nicol
David dan Dato’ Lee Chong Wei

5. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan tamadun
agama, bangsa dan negara yang kita kecap hari ini.

 Mematuhi ajaran agama masing-masing


 Mengukuhkan semangatcinta akan negara Malaysia
 Menguasai ilmu pengetahuan
 Mengukuhkan jatidiri
 Mengeratkan perpaduankaum
 Menguasai bidang dan kemahiran bagi memajukan diri dan negara
 Menghindari pengaruh budaya negative dalam kehidupan seharian

6. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah masyarakat bandar menganggap kehidupan


mereka lebih bertamadun daripada masyarakat luar bandar?
 Mereka menggunakan ukuran pembangunan lahiriah sahaja
 Terdapat bangunan-bangunan pencakar langit
 Kepesatan pembangunan dan kemajuan
 Perkembangan infrastruktur dan pengangkutan moden
 Kehidupan yang maju dan moden
 Kemajuan sains dan teknologi
 Bandar pusat perkembangan ilmu
 Bandar menjadi pusat perindustrian
 Bandar menjadi pusat aktiviti ekonomi
 Bandar sebagai pusat pentadbiran

5 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016


BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

7. Berpandukan gambar di atas,mengapakah pentingnya pertukaran teknologi antara


tamadun?
 Kemajuan ekonomi semakin pesat
 Merapatkan hubungan diplomatik
 Perkongsian ilmu
 Perkongsian teknologi yang tiada dalam tamadun masing-masing
 Mendorong pembangunan tamadun
 Masyarakat yang saling hormat menghormati
 Mendorong rekacipta dan penciptaan alatan
 Meningkatkan kemahiran dalam pekerjaan
 Meningkatkan pengkhususan kerja

6 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016


BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

8. Gambar di atas adalah pemimpin berwibawa pada zaman tamadun awal dunia.
Mengapakah perlunya pemimpin yang menjadi pemangkin terhadap kemajuan dalam
sesebuah tamadun?

9. Berpandukan gambar di atas, menunjukkan peningkatan teknologi dalam sesuatu


tamadun.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah generasi masa lampau
mampu mencipta alatan yang diwarisi oleh generasi kini?
 Kemahiran dalam ilmu matematik/geometri/kesenian/senibina
 Masyarakat yang inovatif
 Masyarakat yang kreatif
 Masyarakat yang bersatu padu
 Masyarakat yang bekerjasama
 Masyarakat yang berilmu
 Masyarakat yang setia pada Negara
 Masyarakat yang rajin berusaha

10. Mengapakah pembangunan sesebuah negara perlu merangkumi aspek lahiriah dan
rohaniah?
 Melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani dan
intelek
 Keruntuhan sesebuah kerajaan kerana pemimpin dan rakyat tidak menitikberatkan
unsur rohani
 Membentuk Negara yang maju dan makmur
 Membentuk masyarakat yang saling hormat menghormati
 Melahirkan masyarakat yang saling sayang menyayangi
 Mewujudkan perpaduan Antara rakyat
 Masyarakat yang berilmu dan taat kepada agama
7 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016
BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

 Membentuk kepimpinan yang berwibawa

8 ©J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016