Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN HARIAN 2020

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

7.30 - 8.00
Pendidikan
7 Rabu 12/2/2020 4 SATRIA
Jasmani
30 minit

BIDANG KEMAHIRAN Gimnastik Asas

UNIT 2 GERAK KREATIF BERTEMA

TAJUK Bergayut dan mengayun


1.4 Melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.
STANDARD KANDUNGAN 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi gayut dan ayun.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
1.4.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan
STANDARD genggaman atas, bawah dan campur
PEMBELAJARAN 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi gayut dan ayun.
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

KRITERIA KEJAYAAN 1 Murid membuat genggaman campuran, atas dan bawah dengan betul
1 Murid membuat aktiviti memanaskan badan dalam kumpulan
2 Murid mendengar cerita tentang seekor monyet dan melakukan aksi yang diceritakan
3 Murid diterangakan dengan kemahiran membuat genggaman campuran, atas dan bawah
AKTIVITI
4 Murid membuat gayutan dan ayunan dengan bantuan rakan dan guru
PDPC 5 Permainan kecil
6 Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini
7 Aktiviti menyejukkann badan.

AKTIVITI PAK-21 Bus Stop (Hentian Bas) Games (Permainan)

BBB/BBM BT m/s 20

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Memahami Menganalisis

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN 2 PENTAKSIRAN Penglibatan dalam kelas.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK 18 / 21 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


3 / 21 murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana _____ __________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8.30 - 9.00 Pendidikan


7 Rabu 12/2/2020 2 WIRA
Jasmani
30 minit

BIDANG KEMAHIRAN

UNIT 2: MARI BERSENAM

TAJUK Rangkaian Pergerakan Bukan Lokomotor

ASPEK ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) Kemahiran Bukan Lokomotor


Konsep Pergerakan
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor
2.2 Mengaplikasikan konsep pergerakan semasa melakukan pergerakan
STANDARD KANDUNGAN
lokomotor dan bukan lokomotor
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal
1.3.2 Menggabungkan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dalam satu
STANDARD
rangkaian pergerakan.
PEMBELAJARAN
2.2.3 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan
pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor
2. Melakukan senaman meningkatkan kelenturan dengan lakuan yang
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
betul.
3. Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal
KRITERIA KEJAYAAN 1 Membuat beberapa pergerakan bukan lokomotor
1 Memanaskan badan
2 Murid melakukan pelbagai variasi pergerakan bukan lokomotor
AKTIVITI 3 Murid ditunjukkan dengan contoh pergerakan bukan lokomotor
4 Murid membuat pergerakan bukan lokomotor bersama guru
PDPC 5 Permainan kecil
6 Menyejukkan badan
7 Pentaksiran
AKTIVITI PAK-21 Bus Stop (Hentian Bas) Learning Experiences (Pengalaman Peribadi)

BBB/BBM BT m/s 12

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengaplikasi Menganalisis

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN 3 PENTAKSIRAN Penglibatan dalam kelas.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK 18 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


3 murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________
MATA
BAHASA MELAYU MINGGU 7 KELAS 5 SATRIA
PELAJARAN
TARIKH 12/02/2020 HARI RABU MASA 9.00 - 10.00

Kesihatan dan Persekitaran Jalan


TEMA : PKJR : SIVIK: Choose an item.
Kebersihan Raya

TAJUK Aktif dan Cergas Tajuk Kecil : Senaman Ritma


4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
4.2.1 Mengujarkan ayat dengann sebutan yang jelas
STANDARD dan menggunakan bahasa badan STANDARD
dan intonasi yang betul serta menggunakan laras
KANDUNGAN secara kreatif semasa bercerita PEMBELAJARAN bahasa yang sesuai semasa bercerita
secara didik hibur

Diakhir pdp, murid akan


dapat : 1 Mengujarkan ayat dengan intonasi
1 Mengujarkan ayat dengan yang betul
OBJEKTIF sebutan yang jelas dan KRITERIA
2 Bercerita menggunakan laras yang
PEMBELAJARAN intonasi yang betul serta KEJAYAAN
betul
menggunakan laras
bahasa yang sesuai
semasa bercerita
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1 Murid membaca teks dalam buku teks muka surat
2 Murid meneliti serta memahami teks dan gambar
3 Murid bercerita berdasarkan gambar dan frasa menggunakan laras bahasa yang sesuai
AKTIVITI UTAMA 4 Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
5 Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran
6 Murid membuat latihan di buku tulis
AKTIVITI PENUTUP 7 Murid membuat refleksi tentang pembelajaran hari ini

PEMBELAJARAN
ALAF 21
i-Think Map - Peta Pelbagai Alir P.KOPERATIF KBAT Membuat kesimpulan

BUKU TEKS
BAHAN BANTU Papan Putih Matematik
BELAJAR (BBB) Bahan Grafik
BCB : Menulis perenggan ILMU
Buku Tulis
KECERDASAN PENILAIAN PENGAJARAN &
PELBAGAI
VERBAL LINGUISTIK
PEMBELAJARAN
Kuiz
ELEMEN MERENTAS Kelestarian Alam Kasih
NILAI MURNI ELEMEN 6K KOMUNIKASI
KURIKULUM (EMK) Sekitar sayang
________ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
_________orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
ditangguhkan kerana ….
Choose an item.

Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN
MATA
BAHASA MELAYU MINGGU 7 KELAS 4 SATRIA
PELAJARAN
TARIKH 12/02/2020 HARI RABU MASA 11.30 - 12.30
2 KESIHATAN DAN Isyarat Keselamatan
TEMA PKJR P.SIVIK Choose an item.
KEBERSIHAN Jalan Raya
Persekitaran Bersih
TAJUK : Tajuk Kecil : Briged Kebersihan Sekolah
Hidup Ceria
4.3 Menghasilkan bahan
sastera dengan menyerapkan 4.3.2 Mengubah suai cerita
STANDARD keindahan dan kesantunan STANDARD secara berpandu, dan
KANDUNGAN bahasa serta PEMBELAJARAN mempersembahkannya secara
mempersembahkannya kreatif.
secara kreatif.
Diakhir pdp, murid akan dapat
Mengubah suai cerita secara 1 Mengubahsuai puisi
OBJEKTIF berpandu, dan KRITERIA menggunakan perkataan
PEMBELAJARAN mempersembahkannya KEJAYAAN berwarna
secara kreatif. 2 Membaca cerita yang diubah
Membaca cerita yang diubah
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI
1 Murid diminta membaca petikan pada muka surat 33
PERMULAAN
2 Murid bersama guru memerhatikan perkataan berwarna pada petikan tersebut
3 Murid berbincang dalam kumpulan mengubahsuai perkataan berwarna tersebut
AKTIVITI UTAMA 4 Setiap kumpulan mempersembahkan jawapan masing-masing
5 Perbincangan
6 Murid menulis jawapan sendiri dalam buku tulis
AKTIVITI PENUTUP 7 Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini
PEMBELAJARAN
i-Think Map - Peta Pelbagai Alir INKUIRI PEN KBAT Mengaplikasi
ALAF 21
BUKU TEKS
BAHAN BANTU Menulis dan
Papan Putih BCB ILMU P.Kesihatan
BELAJAR (BBB) Nota
Mencatat Nota

KECERDASAN PENILAIAN PENGAJARAN &


INTERPERSONAL Pemerhatian
PELBAGAI PEMBELAJARAN
Berani
ELEMEN MERENTAS KREATIVITI dan
Kelestarian Global NILAI MURNI bertanggungja ELEMEN 6K
KURIKULUM (EMK) INOVATIF
wab
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
Choose an item.
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti PdP dibawa ke : hari berikutnya
PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN