Anda di halaman 1dari 7

_________________________________________

TUGASAN 1

DINAMIKA MALAYSIA (UHAS1172)


__________________________________________________________

NAMA NO MATRIK
YEW SHI QIN A16KT0466
YAP YIK WAN A16KT0463
SIN WEN TIAN A16KT0387
NATALIE NGUI JIA YI A16KT0275
PEH PEY ZHEN A16KT0357
TAN LI WEN A16KT0415

SEKYEN : 10

NAMA PENSYARAH : PM DR. HJ. HASHIM FAUZY YAACOB

1.0 PENGENALAN
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, dinamik membawa maksud bertenaga

dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian dan menerbitkan pembaharuan

dan kemajuan. Masyarakat pula bermaksud kumpulan individu yang tinggal di

sesebuah kawasan dengan mengamalkan suatu cara hidup dan saling bekerjasama

dalam mencapai sesuatu misi kehidupan, contohnya kebahagiaan, kemakmuran dan

keharmonian. Justeru, masyarakat dinamik membawa maksud masyarakat yang

mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan

globalisasi. Menurut majoriti ahli sociologi, manusia dan masyarakat pada lazimnya

adalah bersifat dinamik.

Sebagai negara majmuk yang sedang membangun, Malaysia sentiasa bertenaga

untuk menerbitkan kemajuan dalam pelbagai bidang bagi mencapai wawasan untuk

menjadi sebuah negara maju pada suatu hari nanti. Setiap individu dalam masyarakat

perlu memainkan peranan untuk berusaha memperbaikkan dan menyesuaikan diri

berdasarkan keperluan terhadap persekitaran dan lingkungan. Dengan setiap individu

dalam masyarakat memainkan peranan mereka, masyarakat yang dinamik dapat

dicapai. Sebagai contoh, dalam abad ke-21 ini, masyarakat Malaysia perlu

menyesuaikan diri untuk mengikut jejak langkah negara lain untuk menjadi

masyarakat tanpa tunai.

Berdasarkan premis di atas, tulisan ini akan memfokuskan dan membincangkan

salah seorang individu penting yang dinamik yang telah menyumbang kepada

Malaysia, iaitu Dato Prof. Dr. Adeeba binti Kamarulzaman.

2.0 SOROTAN LITERATUR


3.0 METODOLOGI

4.0 HASIL KAJIAN

4.1 Profil individu

4.2 Bidang penglibatan

4.3 Pencapaian

4.4 Inovasi

Beliau sebagai presiden Majlis AIDS Malaysia telah melakukan pengenalan dan

pelaksanaan program pertukaran jarum dan jarum suntikan dan terapi

penyelenggaraan methadone pada tahun 2006, yang telah memisahkan beberapa

jangkitan HIV baru di kalangan pengguna dadah.

Selain itu, beliau adalah ahli penting dari pasukan klinikal dan penyiasatan

wabak Nipah Encephalitis, yang membawa kepada penemuan virus Nipah.

4.5 Sumbangan

Beliau telah mengukuhkan bidang penyelidikan HIV dan AIDS sepanjang

kariernya selama tiga dekad, bukan hanya sebagai seorang pakar perubatan terkemuka

di Malaysia tetapi juga sebagai wakil suara bagi masyarakat dan masyarakat sivil

dalam usaha untuk mencapai akses kesihatan yang sama untuk semua lapisan

masyarakat .
Di samping itu, beliau sebagai pengasas kepada Centre of Excellence for

Research on AIDS (CERiA) yang merupakan pusat penyelidikan HIV khusus di

Malaysia. Dengan kakitangan dari pelbagai bidang specialis, sama ada dari Penyakit

Berjangkit ke Perubatan Psikologi ke Mikrobiologi Perubatan, sumbangan kakitangan

CERiA banyak termasuk melakukan penyelidikan asas dan translasi serta program

latihan untuk pekerja kesihatan bersekutu. Sebagai tambahan kepada pelbagai projek

kolaborasi nasional, terutamanya dengan program ketagihan dadah Malaysia dan

Jabatan Penjara Malaysia, ia mempunyai kerjasama antarabangsa dengan institusi

terkemuka di seluruh dunia. Bukan itu sahaja, beliau dan para penyelidik dari CERiA

juga selalu memgambil kesempatan unuk menyumbang kepada masyaraket dengan

memberikan ceramah untuk berkongsi hasil penyelidikan mereka, serta mengenai topik

yang berkaitan dengan HIV.

Bukan itu sahaja, beliau juga banyak memberi tumpuan untuk meningkatkan

dan mengukuhkan program Pendidikan Perubatan dengan sepenuhnya menyemak

semula kurikulum MBBS dan memperkenalkan kurikulum baru. Beliau juga telah

membuat pengubahan besar denga mengubah program latihan pakar perubatan

pascasiswazah. Beliau juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk

menyemak dan menyemak semula kurikulum untuk program lain misalnya farmasi,

sains bioperubatan, kejururawatan dan pengimejan.

Beliau bersama ahli pakar yang lain telah menubuhkan sebuah klinik di Penjara

Kajang yang bukan sahaja menyediakan perkhidmatan tahanan HIV kepada orang

tahanan yang dijangkiti di sana dan juga penyelidikan yang diharapkan dapat
mempengaruhi dasar, seperti peningkatan akses kepada penjagaan kesihatan untuk

orang tahanan.

Beliau juga telah menubuhkan klinik berasaskan komuniti untuk menyediakan

perkhidmatan kepada orang yang menyuntik ubat-ubatan yang mempunyai HIV atau

berisiko.

4.6 Nilai yang dipegang hingga berjaya

(i) Mempunyai keghairahan dalam perkara yang dilakukan. Dato' Prof. Dr.

Adeeba Binti Kamarulzaman selalu berkongsi tentang kunci berjaya

sepanjang kehidupan beliau. Beliau memilih bidang yang beliau sukai.

Walaupun beliau berasa penyelidikan dan sains sangat mencabar, tetapi

keghairahan beliau mendorong beliau untuk berterus bekerja di kawasan

yang benar-benar beliau suka lakukan.

(ii) Kerjasama adalah kunci utama kejayaan. Beliau sentiasa menjangkau

penyelidik dalam bidang yang berkaitan dengan sendiri tanpa mengira dari

dekat atau jauh. Beliau juga menyeru para saintis perempuan harus aktif

dalam membina rangkaian sokongan dengan saintis lain dan jangan malu

untuk menjangkau orang lain.

(iii) Berusaha mengkaji ilmu. Beliau tertarik dalam penyelidikan HIV atau AIDS

kerana ia membentuk komponen penting dalam kerja klinikal beliau dan

berhasrat untuk menjadi Pakar Penyakit Berjangkit ketika beliau kembali ke

Malaysia. Tambahan pula, beliau menyedari tidak ada penyelidikan yang


dilakukan dalam mana-mana disiplin yang berkaitan dengan HIV, sama ada

penyelidikan klinikal, epidemiologi atau penyelidikan berasaskan makmal.

(iv) Prihatin terhadap isu global. Beliau selalu menemui dan mengambil tahu

tentang penemuan saintifik baru yang terjadi di dunia HIV dari segi rawatan

atau pencegahan, dan masih benar-benar menarik untuk menjadi bagian dari

itu.

(v) Percaya dan sanggup memberi peluang kepada orang lain. Beliau tidak

menyangsikan kemampuan orang lain dan selalu percaya bahawa di

sekeliling beliau mempunyai banyak ahli akademik, klinikal dan penyelidik

yang berpengalaman dan cemerlang untuk mewakili beliau dalam apa juga

aktiviti. Beliau juga selalu menggalakkan anggota peringkat pertengahan dan

lebih muda untuk memainkan peranan utama dalam pelbagai projek dan

aktiviti untuk membawa bidang perubatan ke peringkat seterusnya dari segi

pengajaran dan penyelidikan.

(vi) Ketabahan dalam mencapai cita-cita sendiri. Beliau sebagai seorang yang

berkemampuan banyak mengambil tugasan dalam pelbagai organisasi dan

sibuk dengan urusan, beliau tidak pernah meletakkan tepi kerja klinikal

seperti yang beliau cinta.

(vii) Mengambil bahagian tentangan golongan yang lebih lemah dan yang

memerukan bantuan. Beliau selalu membangkitkan isu tentang orang yang

menggunakan ubat adalah sebahagian daripada kumpulan yang paling

diabaikan dan diabaikan, dan sedikit masyarakat menyedari betapa


pentingnya memberi mereka bantuan dalam salah satu aspek yang paling

asas dalam kehidupan, iaitu akses kepada penjagaan kesihatan yang betul.

Maka, beliau selalu meningkatkan program penapisan dan rawatan TB di

pusat rawatan penyalahgunaan bahan dan penjara untuk menyelamatkan

nyawa mereka dan untuk membendung penyebaran penyakit.

5.0 KESIMPULAN

RUJUKAN

Eris. M. 2019. Women Of Achievement: Professor Dato’ Dr Adeeba Kamarulzaman.

Retrieved from https://www.goingplacesmagazine.com/women-of-achievement-

professor-dato-dr-adeeba-kamarulzaman/

KAREX.H.P. 2019. Change in Boardroom-Professor Dato’ Dr Adeeba Kamarulzaman.

Retrieved from http://www.klsescreener.com/v2/announcements/view/147522