Anda di halaman 1dari 6

BAB 1NOMBOR BULAT 0-10 mana lebih dari, atau kurang dari set lain.

au kurang dari set lain. ayat mate mggunakn simbol dan tanda ("+"
PCK • mempelajari konsep yang lebih dan satu dan "=").
• menentukan konsep nombor pra lebih sedikit f.Semak jawapan
• membandingkan nilai no 1-10
• kenal & namakan no 0-10
• hitung,baca & tulis no 0 - 10 Pnambhn no scara bpsangan shga 10
• menentukan kedudukan 0 - 10 - guna garis no atau ‘tower of 10 cubes’
• menyusun no 1-10 dlm susunan mnaik & misalnya 4 + 6 = 10 atau 6 + 4 = 10.
BAB 2 :TAMBAH DLM LINGKUNGAN 10 &
mnurun
NILAI TPT
2 jenis pnulisan op. +
a. Scara melintang cth: 4 + 5 = 9
Op. + = cara cepat dan cekap utk mgira. b. scr menegak
Selain mengajar kepada murid adalah penting Cth:
Pra Nombor
untuk mengenal pasti proses pembelajaran 3
bermakna melalui pengalaman nyata. +4
pengembangan konsep nombor utk murid .
tadika & T1. Memahami erti nombor bukan 7
Lebih dari/more than
skadar menghafal (Andria T. Troutman, 2003). - perbandingan atr dua no/kuantiti yg mana
mulai membentuk dan menetapkan akt. pgukuhan
lebih byk. Guru digalakkan untuk merancang kegiatan
pemahaman kognitif.:
• mengembangkan kemampuan klasifikasi kumpulan kecil atau individu kegiatan sebagai
Mgajar op.+ mlalui Penceritaan akt pgukuhan spt
• membandingkan kuantiti dua set objek Cth: Salmah mempunyai tiga bola. Ibunya
menggunakan 1-1 a. no yg dwakili oleh btk.
membeli dua bola lebih untuknya. Berapa b.no yg d wakili oleh deretan kiub
• menentukan hubungan kuantitatif seperti banyak bola Salmah telah sama sekali?
banyak, lebih dari dan kurang dari
kanak2 perlu membuat hubung kait antara
Menghitung 11 hingga 20
dunia nyata dan ops + dlm pceritaan
-sama dengan akt belajar angka sampa hga 10
Early Number di Topik 1. BBM dan kaedah serupa masih
penceritaan op + boleh di jelaskan dgn
Matematik bermula daripada menghitung digunakan.
mgunakn:
angka. a.benda nyata sbg bhn mgira seperti guli,
Sekitar 5000 tahun yang lalu orang2 di tpt Belajar & Mengajar tentang Tempat-Nilai
kayu eskrim, kad top-up, dll
tamadun purba mula mggunakn simbol utk Pada bahagian ini, anda akan diperkenalkan
b.counte/counting block (spt pohon, laut. jalan,
mwakili nombor untuk mengira. Sbg cth, dengan konsep tempat-nilai dengan
pantai dll.).
sistem nombor Mesir hieroglif. membentuk dan menghitung kumpulan-
c.menggunakan model (counting blok)
kumpulan, mengenali pola-pola dalam sistem
d.menggunakan imajinasi
sistem nombor skrg adalah sistem nombor bilangan dan mengatur kumpulan puluh dan sa
Hindu-Arab Anda boleh mula mengajar tempat-nilai
angka - simbol yang kita lihat, menulis atau dengan membentuk dan menghitung bahan
Penceritaan yg direka manipulatif, seperti batu, tongkat ais krim,
sentuh ketika mewakili nombor Ini adalah aliran disarankan tentang
nombor - nama-nama untuk angka cawan, dan sebagainya
bagaimana untuk mbina cth cerita contoh, meminta pelajar untuk mengira dan
digit menggunakan simbol "+" dan "=" mgelaskan kubus yg bsambung 1 hingga 10
dalam rangka melintang
a.Guru memberitahu / menulis cerita
Mgajar Pra Nombor b.Murid memahami cerita BAB 3: TOLAK DLM LINGKUNGAN 10
konsep yg perlu d kuasai oleh kanak2 spt c.Guru mbimbing untuk menafsirkan cerita PCK
berikut: murid menggunakan model Tolak = take away/kurang
• membandingkan dan menyusun dari segi d.Guru mbimb. murid mhubungkait nombor ada tiga (3) cara untuk menggambarkan
sifat (misalnya warna, saiz bentuk,, dll) dgn situasi dalam cerita makna penolakan:
• membandingkan dua set dan mencari set e.Guru mbimb. pelajar untuk myebut & tulis a.menghitung kembali;
b.mengambil dan mnaik atau berkurang.ini tmasuklah pbezaan tanpa mengira satu persatu lagi.
c.perbezaan. jurang menaik atau mnurun
Kombinasi Dua Kumpulan Dengan Nilai Tempat
Penolakan sebagai Menghitung Kembali Nilai tpt shg 100 2 kaedah untuk melakukan penambahan dua
proses songsang dari tambah. kedudukan item yg tetap dalam satu set. nombor:
Counting-on – mgira satu2 no utk mdptkan a.melintang - digunakan untuk pnambhn 1 digit
jwpn. turutan 10 nombor ordinal adalah: nombor.
• Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, b.menegak – digunakn utk pnmbhn lebih dari 1
Penolakan sbg ‘mgambil’ keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan dan digit no.
Penolakan fakta adalah jumlahdiperolehi slps kesepuluh (1st,2nd,3rd,4th – 10th) Ayat matematik utk penambahan cth 8 + 7
mgurangkan satu objek dari sekumpulan objek, =15
Nilai tpt digunakan dalam sistem bilangan
Penolakn sebagai mcri beza untuk membolehkan angka untuk membawa No Bond – Adalah pasangan nombor dengan
mcari bilangan beza yg perlu di siapkan dari nilai yang berbeza berdasarkan kedudukannya. jmlah tertentu
jumlah kseluruhan Contohnya: (1+ 9, 2+ 8, 3+ 7, 4+ 6, 5+ 5,) =
"Saya sudah selesai empat soalan. Untuk 10
menyelesaikan itu semua 10 pertanyaan, BAB 5 : PENAMBAHAN DLM LINGKUNGAN
bergantung dalam satu daripada 7 ". 18 Magic Square –hasil tmbh no dalam kiub 3x3
smda mnegak,melintang & diagonal adalh
"7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, dan 9 + 1 = 10", ini One More/Tambah satu lagi sama
bermakna 7 + 1 + 1 + 1 = 10. Mnambh satu lagi pada bilangan no sedia ada
sesuai utk jumlah kecil sja kaedah pnambahan ini boleh mgunakn
manik2,kekacang, guli etc..ataupn garisan no. BAB 6: PENOLAKN DLM LINGKUNGAN 18
Fakta Pnolakn scra bpasangan Less than/kurang daripada
boleh d perolehi dari fakta menambah. penolakkn yg melibatkan jumlah yang lebih
Menambah lebih dari Satu dalam Bilangan
hingga 18 besar dari 10
Pnolakan Menggunakan Model
BBM dgunakn sama seperti di atas cuma
Salah satu cara untuk melakukan penolakan
bezanya adalah bilangan yang mnambah. Pola Penolakan
dengan menetapkan masalah sebagai mode d
(iaitu: 2, 3 dll) Sementara berlatih penolaknn dengan
selesaikan mgunakan BBM
boleh menggunakan kad nombor. regrouping,tdapt pola ttentu yg terlibat
Cth:menunjukkan kad nombor 16 kepada cth;
Ayat mate utk penolakan
murid kemudian meminta murid nombor kad kurangkan 5 dari 12, mudah kerana
dalam btk baris atau lajur.
yang seharusnya untuk keluar jika menambah 6 + 6 = 12 dan saya perlu kurangkan satu
dua lagi. daripada 6 yakni 5.
Model konsep penambahan menggunakan bhn Oleh kerana itu baki adalh 7
BAB 4 : NO BULAT HGA 100 & NILAI TPT
konkrit dan bahan manipulatif.
Sebut & kira hga 100
pastikan sebutan jelas, betul & tepat. ‘Kurang satu’/ one less than a number – jumlah
Gunakan BBM spt kekacang, guli utk mbantu Dengan Menggabungkan Dua Kumpulan Objek baru lebih kecil daripada jumlah sblmnya stlh
mgira a.mgabungkn 2 set objek/kump berlakunya penolakn
b.mgabungkn dua set menggunakan nombor
Membaca dan menulis nombor hga100 baris ‘mgambil’ / take away - tafsiran yang paling
ajar murid mnulis pnulisan angka yg btul senang utk pengurangan bagi murid.
bdasarkan bacaan no yg d dengar.. cth: bowling dgn 10 pin, dijatuhkan 8 pin
Mnambah 2 no mgunakn ‘counting on’ daripadanya.tinggal brapa pin masih berdiri?
Kombinasi dua model (gabungan dua tinggal 2 pin (10 - 8 = 2)
Menyusun nombor hga 100 dlm turutan menaik kumpulan dan mengira) adalah tahap penting
& mnurun dalam mengembangkan pemahaman operasi terminologi dalam penolakan:
pyusunan nombor jelas mlihatkan turutan penjumlahan di kalangan pelajar. Pada tahap Minuend – nombor menolak .
ini pelajar dapat mencari jumlah dua kumpulan Subtrahend – nombor ditolak
Difference (Perbezaan) - hasil penolakan a.sistem Barter dan pembelajaran pengukuran masa. Secara
khusus, kemampuan matematik utama yang
b.Sejarah Wang berkaitan dengan pengukuran waktu
"Perbezaan" antara Dua Kumpulan Objek apabila industri perdagangan mula bkembng, dinyatakan sebagai berikut:
Selain take-away ada banyak jenis situasi banyak negara memutuskan untuk membuat • untuk memberitahu waktu dan peristiwa hari
pengurangan dalam cara untuk mengetahui wang rasmi dari emas dan perak, dan semua • untuk nama hari dalam seminggu
perbezaan antara dua kumpulan benda. orang setuju pada nilai masing-masing. • untuk nama bulan dalam setahun
Pengenalan syiling rasmi dibuat agar membeli • membaca dan menulis waktu
Additive – berapa banyak perlu di tambah dan menjual barang dalam negeri jauh lebih
untuk mdapatkan jumla yg d kehendaki. mudah.
Comparative - memadankan satu dengan satu Melalui usia, wang telah menjadi bukan hanya
dlm 2 kump objek.objek yg tiada padanan di alat tukar dan unit dan penyimpan nilai.
anggap beza. Dengan masa, wang dalam bentuk mata wang BAB 8 : MASA
Partitioning – cerakinkan set objek kepada kertas atau nota diperkenalkan, kerana
beberapa bhgian.perlukan bntuan gambarajah keduanya selesa untuk diterbitkan. Sejarah Pembangunan Mengukur Waktu
& diagramram. China printis mgunakn wang kertas mengukur masa dengan pengamatan
Incremental - melibatkan penurunan spt turun sederhana dari bintang-bintang, perubahan
berat badan atau suhu jatuh apbila sejuk. musim, siang dan malam. Sebelum jam dan
arloji, waktu pengukuran paling awal adalah
Ayat matematik utk penolakan Nilai syiling dan wang kertas jam matahari, jam pasir, jam pasir, jam lilin
Missing addend – ayat matematik yg unik.No dan jam air.
yg hilang perlu d cari. Syiling – 1 sen hga 50 sen Pada waktu awal, pelopor untuk matahari
7 + ____ = 18 adalah tiang dan kayu dan benda-benda yang
W/kertas – RM1 hga RM100 lebih besar seperti piramid dan struktur tinggi
Pengiraan scara ke belakang/penurunan yang lain. Kemudian jam matahari lebih formal
Jenis situasi pengurangan, melibatkan dijumpai.
penurunan. Menghitung dalam turutan Jam bayangan matahari
menurun. menyedari bahawa pengiraan dlm menambah dan menolak WANG Jam pasir yang digunakan di Inggeris 1200
turutn menurun dperolehi dari pendedahan. tahun yang lalu terdiri dari dua bola kaca
syiling ditulis dengan tanda sen dan ringgit bundar dihubungkan oleh leher yang sempit
ditulis dengan tanda ringgit (RM). . dgn kaca di antara. Bila jam pasir terbalik,
jumlah diukur aliran pasir zarah melalui dari
Salah satu cara untuk menambah wang adalah atas ke bawah bola kaca.
untuk mengira syiling dan wang kertas mlalui Pengukur waktu lain kuno adalah jam air atau
tag harga clepsydra, ditemui di Rom (200 SM).
Jam muka terjadi tahun 1300, yang dikenali
BAB 7: WANG sebagai jam mekanik, yang menggunakan
Seringkali wang ditulis dlm btk ppuluhan
ringgit ke kiri dari titik perpuluhan dan sen ke beban atau mata air.
Mengenal wang kertas & syiling Pada tahun 1656, Christian Huygens menemui
kanan titik perpuluhan.cth RM 23.87.
Wang mempunyai saiz sendiri, bentuk dan jam yang digunakan bobot dan pendulum
warna. berayun, yang dikenali sebagai jam pendulum.
pastikan titik ppuluhan selari ketika menolak
dan menambah wang Jam ini jauh lebih tepat daripada jam
mengetahui simbol wang sebelumnya. Kemudian, pada 1761, John
Sebelum tahun 1993, simbol $ dan ¢ Harrison pada akhirnya berhasil menemukan
digunakan untuk contohnya nilai wang sebuah jam kecil cukup tepat untuk digunakan
tertentu..Malaysia berubah secara rasmi untuk navigasi di laut.
kepada Ringgit Malaysia (RM) mganti $ dan sen
mganti simbol ¢ kemahiran pemahaman asas dalam
menceritakan masa, topik ini termasuk sejarah Sejarah Perkembangan Kalendar
SEJARAH UANG masa menceritakan dan strategi pengajaran Kalendar tertua dalam sejarah dirancang oleh
orang Mesir sekitar 4000 SM Ia hanya
mempunyai 360 hari, berdasarkan
pemerhatian dan pergerakan matahari, diubah Kesulitan dalam Pengajaran Pengukuran Waktu PENGAJARAN GEOMETRI
dan dibaiki oleh orang Rom. Kalendar Rom (46 A.masa adalah konsep abstrak Tujuan geometri dia ajar di sekolah rendah
SM) yang terdapat 365 hari setiap tahun b.masa di ukur campuran dari pangkalan 12 dan menengah adalah untuk membantu anak-
dengan 1 hari ditambah untuk bulan Februari dan pangkalan 60 sistem, dan apabila anak memperoleh pengetahuan, memberikan
selepas setiap 4 tahun. Setiap bulan diperpanjang menjadi hari, bulan dan tahun konsep dasar geometri dan berfikir
mengandungi 30 atau 31 hari kecuali bulan akan mggunakan pangkalan 4, 7, 365 dan 28, kritis,meningkatkan kemampuan memanipulasi
Februari 28 hari pada tahun biasa (29 hari 29, 30 dan 31 persekitaran 3D mereka.
untuk tahun lompat). c.masa diukur secara tidak langsung – spt
Cina dan Arab juga membuat kalendar mereka gerakan matahari, tangan di wajah jam, angka terintegrasi dalam sukatan dan Matematik
sendiri yang didasarkan pada pergerakan perubahan memaparkan, menukar musim, dll untuk KBSR KBSM.
bulan. Kedua-dua kalendar dibahagi menjadi d.jam datang dalam segala macam gaya dan
12 bulan dengan setiap bulan yang btk – ada mgunakan 12 nombor, (beberapa Pengajaran geometri harus dilakukan seawal
mengandungi 29 atau 30 hari. Kalendar Arab nombor Rom), yang lain dengan hanya 12, 3, 6 pra-sekolah, sekolah rendah dan terus ke
atau kalendar Islam (iaitu Taqwim Hijrah) dan 9 angka, dan yang lain tanpa angka sama sekolah menengah dan peringkat pendidikan
bermula dari bulan Muharram (1 bulan) dan sekali. yang lebih tinggi.
berakhir pada bulan 12, Zulhijjah.
1852, Paus Gregory XIII direka semula kalendar Ada alasan mengapa geometri harus difikirkan
Rom menjadi kalendar baru - Kalendar di sekolah:
Gregory. Satu tahun dibahagi menjadi 52 i.problem solving masalah geometri
minggu. Setiap minggu mengandungi 7 hari
yang bermula dari Ahad dan berakhir pada hari BAB 9 : 3D ii. melibatkan manipulasi bentuk, citra visual
Sabtu. Ada 12 bulan dalam satu tahun yang dalam rangka geometri.
bermula dari bulan Januari dan berakhir pada BENTUK DUNIA iii.mperuntukkan pengetahuan dan
tarikh. kalendar Ini adalah hari yang paling Dunia kita terdiri daripada tiga dimensi (3D) pemahaman asas geometrik untuk kerjaya
popular dan umum diterima sebagai kalendar atau bentuk padat dengan panjang, lebar dan masa depan khususnya teknik dan
rasmi di seluruh dunia. tebal. vokasional.elemen penting / pengetahuan
untuk angkasawan, pilot, navigator laut,
Masa dlm shari jurutera, ahli matematik, tukang kayu, interior
GEOMETRI dan perancang busana
hari waktu dan waktu malam.kaitan dgn Geometri adalah cabang dari Matematika. Ini
kehidupan sehari-hari mereka: adalah kajian tentang sudut dan bentuk
morning,noon,afternoon,evening,night hubungan yang dibentuk oleh garis, MENGAJAR DAN BELAJAR GEOMETRI
midnight permukaan dan pepejal di ruang angkasa.
(Longman Dictionary) Menurut Model pengalaman Jean Piaget (1964-
1967), persekitaran hidup dan kematangan
Membaca waktu Geometri adalah eksplorasi atau penyelidikan biologi mempengaruhi perkembangan mereka
perkenalkan konsep tangan minit dan jam ruang atau penemuan pola dan hubungan berfikir geometri dan pemahaman.
tangan. bentuk, saiz dan kedudukan atau tempat i.perkembangan tingkat kemampuan
perkenalkan juga masa dlm btk digital & dalam ruangan angkasa. Ini diamati dalam dan pemahaman konsep matematik geometri
analog berasal dari lingkungan sekitar dan dunia yang kanak2
lebih luas, baik alam buatan manusia dan ii.tahap perkembangan konsep dalam geometri
semulajadi dan persepsi geometrik dan hubungan dalam
Hari2 dalm seminggu – isnin hga ahad Pengajaran geometri adalah pengembangan lingkungan mereka.kanak2 belajar secara
Kosakata penting yang anda perlu dari pengalaman, kemahiran, dan proses untuk berperingkat konsep.
menggunakan dalam mengajar hari minggu ini anak-anak membolehkan mereka untuk
adalah: mengendalikan dan memahami dunia atau
persekitaran yang lebih baik. Model Van Hiele Pembelajaran Geometri
Bulan dlm Tahun – Januari hga Disember Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Degolf
adalah dua pendidik Belanda. geometri adalah untuk memvisualisasikan c.Transformation Geometri - Transformasi
Menurut kajian Van Hiele, guru atau pendidik persamaan dan perbezaan. Mengembangkan geometri adalah tentang geometri bergerak. Ini
harus memberikan murid2 sekurang- konsep dasar pada idea-idea dan konsep menggambarkan pergerakan bentuk atau
kurangnya tiga tahap pertama dalam proses ruangan Euclidian yang sederhana dan objek di bidang atau di ruangan angkasa
pembelajaran geometri pendekatan transformasi konsep geometri d.Topological Geometri - menggambarkan
yang dipanjangkan. lokasi objek dan hubungan mereka dalam
Van Hiele, lima tingkat pemikiran geometri: ruang atau pengakuan dari objek di
persekitaran
a.Level Satu – Visualisasi

b.Level Dua - Analisis BAB 10 : 2D


c.Level Tiga - Pengurangan tidak formal SPASIAL SENSE Geometric Content
d.Level Empat - Pengurangan Spasial adalah persepsi ruang atau visualisasi Visualisasi adalah pengenalan bentuk dalam
e.Level Lima - rigor spasial, membantu pelajar memahami persekitaran, klasifikasi, penyesuaian dan
hubungan antara objek dan lokasi mereka di penamaan bentuk. geometri Euclidean adalah
STRATEGI PEMBELAJARAN GEOMETRI dunia tiga dimensi. kajian tentang bentuk dan sifat mereka.
harus tahu tentang latar belakang pengalaman meliputi:
pelajar mereka, persekitaran hidup dan tahap a.mengenal pasti bentuk - menyusun,
berfikir mereka. perkembangan intelektual klasifikasi dan pengelompokan.
kanak-kanak dan tahap pemahaman mereka geometri thinking b.mengetahui & menamakan btk
akan sebagai dasar atau rangka berfikir dalam a.Visual ruangan berfikir - itu terjadi di belahan i.Triangle (jenis segitiga)
merancang geometrik. kanan otak yang berkaitan dengan ii.Rectangle (segiempat)
kesusasteraan, Hal ini dapat beroperasi secara iii.Polygon
holistik dan intuitif iv.Circle dan elips
Anak-anak di usia awal dari 4 hingga 7 tahun b.Verbal berfikir logik - terletak di belahan kiri c.mengenal pasti sifat bentuk geometri.
blm dapat memvisualisasikan bentuk atau otak yang memproses terus-menerus dan d.klasifikasi dan pengumpulan
padat, Mereka tidak boleh membayangkan selalu menyedarinya. Mengendalikan logik dan e.bentuk2 di persekitaran.
bentuk pada perspektif yang berbeza atau citra bahasa atau simbol dan nombor.
visual. Gardner mengemukakan bahawa kecerdasan
beberapa kemampuan spasial dapat MENGAJAR DAN BELAJAR DARI BENTUK
Cara Anak-anak belajar tentang geometri dikembangkan melalui pengalaman. Anak-anak mengenal bentuk adalah tahap kedua dari
adalah melalui paparan atau kegiatan mampu menjelaskan dan menunjukkan anak-anak belajar tentang geometri.
pembelajaran yang tepat dan pengalaman. penemuan mereka setelah melihat bagaimana Pengajaran dan pembelajaran geometri harus
hal karya dan pemerhatian sifat mereka. dikaitkan ke tahap anak-anak berfikir dan
Andria Troutman (2003) telah menyarankan Tingkat pemikiran atau berfikir anak-anak empat bidang sistem geometrik.
tiga jenis aktiviti: adalah pangkalan untuk kegiatan
a.Refine idea topologi. pembelajaran di peringkat sekolah rendah. belajar
b.Extended geometric knowledge of simple
euclidean & topology ideas a.Contextual learning - melihat sekeliling dan
c.Discover properties ang relationship of geometri Sistem mengamati persekitaran dan menggambarkan
geometric figure a.Euclidean Geometri - geometri Euclidean dengan kata-kata apa yang telah mereka lihat.
adalah bentuk geometri dan objek dalam (2-D) b.Exploring & eksperimenting shapes (visual
Pengalaman Satu Tahun Awal Ruang dan atau (3-D). Ini adalah tentang sifat atau ciri-ciri images) untuk mendapatkan maklumat
Bentuk objek, titik dan garis, lingkaran dan bola, tentang sifat dan penggunaannya.
a.Level Satu (Visualisasi) segitiga, poligon, piramid, kon silinder dan c.Analysing bentuk informal, mengamati saiz
Mengenalpasti bentuk 3D dengan pemahaman pepejal yang lain. dan kedudukan Pengenalan bentuk tiga
intuitif simetri dan perspektif. b.Coordinate Geometri - lokasi pada koordinat dimensi harus lebih awal atau sebelum ajaran
b.Level Dua (Analisa) bentuk atau sistem grid. bentuk. Konsep bentuk dua dimensi boleh
c.Level Tiga ( Pengurangan tidak formal)
kemampuan anak-anak membandingkan
dibangunkan daripada tiga bentuk dimensi.

Mengenalpasti Bentuk - penyesuaian,


Klasifikasi dan Pengelompokan
Definisi bentuk adalah ruang dalam batas
tertutup. bentuk adalah geometri bidang dua
dimensi.

Hasil pembelajaran dan bahan:


a.Identify bentuk (nombor dengan batas
tertutup).
b.menyesuaikan dan mengklasifikasikan
bentuk.
c.Penemuan ciri dan sifat
d.kenal pasti bentuk persamaan dan perbezaan
antara kumpulan

Poligon
- adalah dua permukaan datar dimensi dengan
panjang dan lebarnya. cth Segitiga, segiempat,
segi lima, segi enam, segi tujuh, segi lapan,
nonagon, pigura berduabelas sudut decagon