Anda di halaman 1dari 2

ALAM SEMESTA SEBAGAI BUKTI KEKUASAAN ALLAH / KEESAANNYA

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam


dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air
itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi
itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan
kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Qs. Al Baqarah 164)

Sesungguhnya pada (sempurnanya) kejadian ruang angkasa dan bumi, dan


silih bergantinya malam dan siang (dengan teratur sekali) menjadi tanda
(bukti atas adanya Allah dan Maha Besar kekuasaan-Nya) bagi kaum yang
berakal (ilmuwan), (Qs. Ali Imran 190)

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan kejadian ruang angkasa
dan bumi (lantas berdoa): "Ya Tuhan kami, bukanlah Engkau ciptakan semua
ini dengan percuma. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari adzab
neraka. (Qs. Ali Imran 191)

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang
diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda
(kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Yunus 6)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan ruang angkasa


dan bumi, berbeda-beda bahasa dan warna kulitmu. Yang demikian itu
adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengetahui.
(Qs. Ar Ruum 22)

Dan di antara kekuasaan Allah ialah berdirinya ruang angkasa dan bumi
dengan kemauan-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu dengan satu
kali panggilan,lantas kamu dikeluarkan (dibangkitkan). (Qs. Ar Ruum 25)

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari


dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula)
kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika
kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (Qs. Fusshilat 37)

Dan di antara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) -Nya ialah menciptakan


ruang angkasa dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia
sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya
apabila dikehendaki-Nya. (Qs. Asy Syuura 29)

Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda


(kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.
Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang
bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk
kaum yang meyakini, (Q s. Al Jaatsiah 3-4)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 1


Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak
melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang
tidak seimbang?
Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali
kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu
itupun dalam keadaan payah. (Qs. Al Mulk 3-4)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan


bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui.
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan
siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
mendengarkan.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu
kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air
hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang mempergunakan akalnya.
(Qs. Ar Ruum 22-24)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 2