Anda di halaman 1dari 2

Ciri-ciri Personaliti RIASEC/RIASEK

Personaliti Ciri-Ciri Pekerjaan

☺ Mempunyai kemahiran atletik atau ☺ Jurutera Awam


mekanikal. ☺ Jurutera Kereta Api
☺ Suka bekerja dengan objek, mesin, ☺ Operator Mesin
Realistik peralatan, tumbuhan, dan ☺ Mekanik Kapal Terbang
binatang. ☺ Mekanik Kereta
☺ Lebih suka bekerja di luar ☺ Juruteknik Elektronik
bangunan dari di dalam bangunan ☺ Ahli Ilmu Perkebunan
☺ Tukang Kayu

☺ Suka membuat pemerhatian, ☺ Ahli Kaji Cuaca


mempelejari, menyelidik, ☺ Ahli Biologi
menganalisis, menilai dan ☺ Ahli Botani
Investigatif menyelesaikan masalah melalui ☺ Ahli Agronomi
penyelidikan. ☺ Ahli Fizik
☺ Mempunyai kemahiran saintifik dan ☺ Ahli Kaji Bintang
matematik serta meminati kerja- ☺ Ahli Kimia
kerjaya saintifik dan beberapa ☺ Ahli Kaji Bumi
kerjaya bercorak teknikal. ☺ Penyelidik Sains
☺ Antropologis

☺ Mempunyai kebolehan artistik dan ☺ Penyair


inovatif. ☺ Pemimpin Orkestra
☺ Mempunyai kebolehan intuisi dan ☺ Penyanyi Konsert
Artistik suka bekerja dalam situasi yang ☺ Penggubah Lagu
tidak atau kurang berstruktur. ☺ Pengarang
☺ Tidak selesa dengan kerja yang ☺ Pelukis Perdagangan
rutin atau berulang-ulang dan ☺ Pelukis Potret
selalu menggunakan imaginasi ☺ Wartawan
dan kreativiti. ☺ Pelukis Kartun
☺ Penghias Rmuah
☺ Arkitek
☺ Suka bekerja dan berinteraksi ☺ Ahli Sosiologi
Sosial dengan manusia. ☺ Guru
☺ Berminat dalam memberitahu, ☺ Pengetua Sekolah
menolong, melatih, ☺ Pegawai Perhubungan
memperkembang, mengubati dan Awam
membuat kebajikan pada orang
lain. ☺ Pengarah Kem Belia
☺ Mempunyai kemahiran ☺ Pengarah Agensi
menggunakan kata-kata serta Kebajikan
mahir berkomunikasi dengan ☺ Kaunselor Kerjaya
orang lain. ☺ Kaunselor Peribadi
☺ Matlamat utama adalah membuat
kebajikan.

☺ Suka bekerja dan berinteraksi


dengan manusia. ☺ Spekulator
☺ Mempunyai minat dalam ☺ Aktuaris
mempengaruhi, mengarah, ☺ Eksekutif Pengiklanan
Enterprising memimpin, dan mengurus ☺ Eksekutif Perniagaan
individu lain. ☺ Pengarah Syarikat
☺ Pandai dan mahir memanipulasi ☺ Pengarah Publisiti
orang lain. ☺ Peguam
☺ Matlamat akhirnya adalah untuk ☺ Ahli Politik
mencapai keuntungan organisasi ☺ Pengurus Hotel
dan keuntungan ekonomi. ☺ Pengurus Bank
☺ Jurujual Insurans

☺ Suka bekerja denga data dan ☺ Penyimpan Kira-Kira


nombor. ☺ Guru Perdagangan
☺ Mempunyai kemahiran dalam ☺ Akauntan
bidang perkeranian serta ☺ Jurutrengkas
Conventional mempunyai kebolehan dan ☺ Kerani Bank
kemahiran dalam menggunakan ☺ Pakar Cukai
nombor. ☺ Kerani Gaji
☺ Melakukan sesuatu secara ☺ Operator Komputer
terperinci, bersifat akur, dan ☺ Penilai Harta
mengikut arahan. ☺ Jurujual Insurans
☺ Kerani Insurans