Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN B RUJUKAN PROSEDUR : UIP-05-01-06 PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN CARTA ALIR PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN DI DAERAH

Mula

IO - Kenalpasti kes kesalahan IO sediakan dan lengkapkan maklumat IP serta cadangan untuk tindakan IO Minit IP kepada PPKP U36/U32 untuk semakan PPKP U36/32 Semak dan minit IP kepada Pegawai Kesihatan Daerah
Tidak Lengkap

Lengkap

PKD Semak dan minit IP kepada PPKP U36/32 untuk tindakan seterusnya PPKP U36/32 Minit IP kepada IO untuk Siasatan lanjut

IO Jalankan sisatan lanjut dan lengkapkan kertas siasatan IO Serah IP kepada PO untuk semakan dan tindakan PO Buat semakan IP dan pastikan ia adalah lengkap dan betul.
Tidak Lengkap Lengkap

PO Hantar IP yang lengkap kepada Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri

Tama t

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24 25 26. 27. 28. 29. 30. 31.

SENARAI SEMAK KERTAS SIASATAN AKTA MAKANAN 1983 Perkara Salinan Keterangan Ringkas Kertas Minit (pergerakan kertas siasatan dan arahan) Kertas Cadangan PP Borang Izin Dakwa (Sanksi) ID Pegawai Penyiasat (IO) ID Pembantu Pegawai Penyiasat (AIO) ID Penyerah Saman Salinan Aduan (M143) Salinan Saman (M111) Salinan Pertuduhan (M114) Salinan Waran (Jika Ada) Salinan Penyempurnaan Saman (Sek 34 (ii) KAJ Notis Sek. 20 (ii) AM Salinan Sijil Juruanalisis Salinan Resit Pembelian Salinan Label (Scan/Fotostat) Laporan Polis (Jika Ada) Salinan Akuan Penerimaan Sampel Salinan Peta Lokasi Salinan Pelan Lantai Salinan Senarai Bongkar (Jika ada) Gambar Salinan Invois Salinan Pendaftaran Syarikat (Form 49) Salinan Sijil Pengesahan Dokumen Pendaftar Syarikat Salinan Permohonan Permintaan Analisa (Borang A Bersama Label) Salinan Borang Sek. 6 (i) Pemberitahuan Kepada Agen Atau Penjual Dll. Senarai Saksi Senarai Barang Kes ID Penghantar Saman Salinan Izin Dakwa 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan

Tandakan (/)

Catatan

1 Salinan 1 Salinan 1 1 1 1 Salinan Salinan Salinan Salinan

32. Salinan Kad Kuasa 33 Salinan Surat-Surat yang Berkaitan (Nyatakan)

1 Salinan 1 Salinan

SENARAI SEMAK KERTAS SIASATAN/FAIL SIASATAN BAGI AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975 (PINDAAN 2000). Bil 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 Perkara Pengaduan Pertuduhan Saman Kertas Arahan Kertas Minit Waran Tangkap (Jika Perlu) Fail Siasatan : Fakta Kes Cadangan Pegawai Penyiasat Salinan Kad Perakuan Kuasa Salinan Kad Pengenalan Pekerja Rendah Awam Laporan Kajian Aedes Peta Lakar (Pelan Lokasi dan Pelan Tapak) Perakuan Pungutan Jentik-jentik Nyamuk dari Premis di bawah APSPP 1975(Pind.2000). Perakuan Serahan Jentik-jentik Aedes Botol Spesimen Larva bersama label Sijil Pendaftaran Perniagaan (ROC) Salinan Borang Kompaun (Borang A) (Mengkompaun Kesalahankesalahan) Sanksi Untuk Mendakwa Gambar-gambar dan Negatif. Salinan Laporan Pungutan BorangBorang Permohonan Penyampaian Saman Salinan 4 Salinan 4 Salinan 4 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan Tandakan ( /) Catatan

7.12 7.13 7.14 7.15

1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan

SENARAI SEMAK KERTAS SIASATAN PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 1997. Bil 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Perkara Pengaduan Pertuduhan Saman Kertas Arahan Kertas Minit Waran Tangkap (Jika Perlu) Fail Siasatan : Fakta Kes Cadangan Pegawai Penyiasat Kad Perakuan Kuasa Sanksi untuk mendakwa Permohonan Penyampaian Saman Notis Awal di bawah Seksyen 20 (ii) Akta Makanan 1983 Peta lakar-menunjukkan kedudukan dimana kesalahan merokok dilakukan. Salinan 4 Salinan 4 Salinan 4 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan 1 Salinan Tandakan ( /) Catatan