Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN A (1) PROSES KERJA PENGAMBILAN EKSIBIT DI BAWAH AKTIVITI PENSAMPELAN MAKANAN

Anggota Terlibat PPKP U36/32/29

Proses Terima keputusan perlanggaran Makanan. Exhibit dalaman Pastikan eksibit berikut diperolehi:-

Rujukan

PPKP U29 UPP -

Baki sampel yang dianalisis. Resit jualan sampel. Sampel simpanan Pegawai Penyiasat Notis pensampelan. Salinan pendua borang Resit akuan terima sampel. Sijil Perakuan Juruanalisis. Gambar dan Negatif filem sampel Laporan penilaian premis makanan. Salinan kad kuasa Akta Makanan.

Sek.5(1) Akta Makanan Sek. 4 Akta Makanan Sek.6 Akta Makanan

Sek.7(1) Akta Makanan Sek.63 Akta Keterangan Borang penilaian premis makanan

Exhibit luaran Exhibit berikut perlu diperolehi: Sijil pendaftaran perniagaan. Lesen perniagaan dari Majlis Tempatan. Sek. 63 Akta Keterangan Sek. 63 Akta Keterangan

PPKP U29 UPP PPKP U29 UPP PPKP U29 UPP

Pergi ke lokasi berkenaan. Kenalkan diri dan nyatakan tujuan. Serahkan surat permohonan untuk dapatkan eksibit dari Jabatan berkenaan. Dapatkan exhibit

PENGAMBILAN EKSIBIT INGKAR ARAHAN PENUTUPAN PREMIS.


Anggota Terlibat PPKP U29 1. 2. Proses Jalankan pemeriksaan premis makanan Lengkapkan borang pemeriksaan premis makanan Sediakan exhibit berikut:PPKP UPP 3. 4. Notis penutupan Borang Notis penutupan Borang cadangan kerja pembersihan. Sek.62 A/Keterangan Sek 63 A/Keterangan Sek.11 A/Makanan Sek.11 A/Makanan Rujukan Sek.4 Akta Makanan

Ambil gambar premis. Buat laporan polis kerana ingkar arahan penutupan

PENGAMBILAN EKSIBIT AKTIVITI RAMPASAN MAKANAN

TANGGUNGJAWAB PPKP U29 1. 2.

PROSES Periksa makanan dan kenalpasti jenis perlanggaran. Lengkapkan borang rampasan dalam 2 salinan dan ditandatangani olih pemunya Sesalinan diserahkan kepada pemunya. Ambil gambar barang yang dirampas. Lengkapkan borang KKM 3/87 pemusnahan dalam 2 salinan dan dapatkan tandatangan pemunya dan serahkan satu salinan kepada pemunya Buat laporan polis mengenai perlanggaran notis melak. Ambil gambar barang yang disita (selepas pelanggaran notis). Exhibit berikut perlu diperolehi: - Sijil pendaftaran perniagaan. - Lesen perniagaan dari Majlis Tempatan. 7.1 Pergi ke lokasi berkenaan. Kenalkan diri dan nyatakan tujuan.

RUJUKAN

Borang KKM 2/78

3. 4.

Sek.62 A/Keterangan Sek.4(8) A/Makanan

5. 6.

Sek.63 A/Keterangan Sek.62 A/Keterangan

7.

Sek.63 A/Keterangan Sek.63 A/Keterangan

PPKP U29

7.2 Serahkan surat permohonan untuk dapatkan eksibit dari

TANGGUNGJAWAB

PROSES Jabatan berkenaan. 7.3 Dapatkan exhibit.

RUJUKAN

Anda mungkin juga menyukai