Anda di halaman 1dari 30

Kriteria bagi pemeriksaan kebersihan kapal ...

Untuk kapal kuarantin yang dikeluarkan status C:

-Terdapat penyakit berjangkit di kalangan anak kapal atau penumpang


- Ada kematian anak kapal atau penumpang kerana penyakit berjangkit - Pelabuhan-pelabuhan terakhir adalah dari kawasan epidemik dengan Hawar / Demam Kuning / Taun dan lain-lain penyakit berjangkit

Apabila hasil pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan bahagian kritikal kapal tidak memuaskan ( pemeriksaan kapal Q status B ), pemeriksaan keseluruhan kapal adalah diperlukan. Atau termasuk juga yang lain, seperti: Apabila terdapat aduan kacau ganggu terhadap kapal

Kapal yang membawa ramai anak kapal dari negara yang tertentu ( berkaitan amalan kebersihan) dan kelihatan kapal yang kotor

Pemeriksaan
Pastikan semua peralatan adalah lengkap mengikut senarai semak peralatan (Lampiran 1)

Gunakan borang laporan pemeriksaan sanitasi kapal (lampiran2) bersama dengan borang laporan pemeriksaan kapal kuarantin / untuk pengeluaran SSCC /SSCEC.

Lamp 1

Peralatan Yang Diperlukan:


Beg sandang Lampu suluh Lampu ultraviolet Botol untuk contoh najis tikus / lipas Borang-borang yang berkaitan PPE : Helmet, Mask with canister, Gloves, Safety shoes, Safety jacket Kamera

Lamp 2
PEJABAT KESIHATAN PELABUHAN. LAPORAN PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL Nama kapal: Bendera: NRT: Bil 1. 2. Lokasi Dek Bilik Anak kapal / Penumpang Butir Pemeriksaan a) Kebersihan b) Barang-barang tersusun rapi a) Kebersihan b) Pengudaraan mencukupi C) Pencahayaan mencukupi d) Tiada binatang / urungan serangga a) Kebersihan b) Peralatan berfungsi a) Kebersihan b) Peralatan berfunsi a) Bersih b) Kemudahan mencuci mencukupi C) Penyimpanan bahan makanan sempurna d) Kemudahan air panas e) Penyimpanan perkakasan f) Tiada urungan serangga (lalat) a) Kebersihan b) Penyimpanan atas rak C) Bahan makanan dalam keadaan baik d) Tiada urungan serangga a) Kebersihan b) Tiada berbau c) Thermometer berfungsi a) Sihat (tiada tanda-tanda infeksi) b) Menjalani pemeriksaan kesihatan c) Telah menerima TY2 d) Mengamal kebersihan diri a) Tong sampah bertutup b) Tiada urungan serangga c) Sistem pelupusan sampah yang sempurna a) Tempat pembiakan b) Spesis Penilaian: Baik (melebihi 80%) Sederhana (60-80%) Tidak baik (<60%) x 100 Nama Nakhoda: Pemilik /Agen: Tarikh Pemeriksaan: Memuaskan Tidak Memuaskan Catatan

3. 4. 5.

Bilik Air Tandas Dapur (Galley)

6.

Stor bahan kering.

7.

8.

Kemudahan Penyimpanan Dingin Beku Pengendali Makanan

9.

Kemudahan Pembuangan sampah Kajian Jentikjentik

10.

1) Bilangan memuaskan: 2) Bilangan tidak memuaskan: * Catatan: % Kebersihan kapal = Jumlah Memuaskan_________ Jumlah Tempat Yang Diperisa Cadangan : ........................................................ Tandatangan Pegawai Pemeriksa

.................................................................... Tandatangan Pegawai Kesihatan Pelabuhan

Memeriksa keseluruhan kapal : Bahagian kritikal kapal seperti pantry, galley, provision store dan holds, sekiranya menyimpan gandum atau jagung, serta bahagian-bahagian lain termasuk shelter deck space, bunker space, engine room dan shaft alley, forepeak dan storeroom, afterpeak dan storeroom, charts dan wireless rooms, Cabins, laundry dan lifeboats.

Pemeriksaan kebersihan kapal perlu dibuat bersama seorang officer kapal Ambil gambar apabila perlu Segala kutipan barang bukti semasa pemeriksaan seperti larva, serangga, najis tikus dan sebagainya dibuat di hadapan officer kapal

Sekiranya berpuas hati


Keluarkan Free Pratique dan Port Health Clearance kepada kapal

Sekiranya tidak berpuas hati


Keluarkan arahan tindakan kesihatan (Lampiran 3) seperti: Pembersihan, pewasapan, nyahserangga, nyahjangkitan dan sebagainya mengikut penyakit.

Lamp.3 Date: Master of Vessel.

Sir, Order Of Ship Sanitation Based on the inspection carried out on board vessel dated. time. findings are listed as follows:i. ii. iii. iv. v. You are hereby required to take remedial measures and to inform us immediately

Authorised Officer,

( ) Port Health Officer

Pemeriksaan semula
Pastikan semua langkah-langkah tindakan kesihatan telah disempurnakan oleh kapal Keluarkan Free Pratique dan Port Health Clearance

AKTIVITI PEMERIKSAAN KAPAL

Gangway

Gangway with safety net

Cold Provision Store

Dry Provision Store

Pemeriksaan di Galley

Pemeriksaan di crew cabin