Anda di halaman 1dari 20

PERGERAKAN KREATIF

APAKAH PERGERAKAN KREATIF?


Pergerakan kreatif bermaksud:
Interpretasi

idea, perasaan, tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan

Objektif dan Ciri-Ciri Pergerakan Kreatif

Pergerakan Kreatif mengaplikasi konsep yang terdapat di dalam tarian, permainan, dan gimnastik
Kanak-kanak akan lebih mahir dalam aktiviti berbentuk tarian (dengan ritma dan ransangan muzik)

Objektif dan Ciri-Ciri Pergerakan Kreatif

Mahir dalam permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka


Mahir dalam aktiviti yang berbentuk gimnastik

Objektif dan Ciri-Ciri Pergerakan Kreatif

Perlakuan sesuatu pergerakan berfungsi functional (faktor luaran) Penglahiran perasaan expressive (faktor dalaman).

Contoh perlakuan pergerakan


PERGERAKAN

FUNCTIONAL Matlamat tepat Berorientasikan produk Tumpuan pada luaran Cekap

EXPRESSIVE Matlamat subjektif Berorientasikan perasaan Tumpuan pada dalaman Berkomunikasi & penglahiran

Elemen atau Tema-Tema dalam Pergerakan Kreatif

Kesedaran tubuh badan Keseluruhan tubuh badan Lokomotor Bukan lokomotor Bahagian tubuh badan

Elemen atau Tema-Tema dalam Pergerakan Kreatif

Kesedaran rintangan beban dan masa - Beban (halus-ringan; berat-kuat) - Masa (serta-merta; kawal-lambat)

Elemen atau Tema-Tema dalam Pergerakan Kreatif

Kesedaran ruang
- Kawasan (ruang diri; ruang am) - Arah (depan, belakang, sisi)

Elemen atau Tema-Tema dalam Pergerakan Kreatif

Aliran beban beban badan dalam ruang dan masa - Aliran (terikat; bebas) - Ruang (terus; tidak terus)

10

Contoh Pergerakan

Tema berkaitan perlakuan tubuh badan keseluruhan; anggota badan; aspek ruang dan dinamik; dan perkaitan

11

Contoh Pergerakan

Perlakuan tubuh badan: - Bergerak & berhenti - Mengimbang beban badan - Memindah berat badan
12

Contoh Pergerakan

Perlakuan tubuh badan: - Melayang - Membuat bentuk badan - Mengilas & memusing

13

Contoh Pergerakan

Perlakuan tubuh badan: - Bangun & jatuh

- Menghayun - Mengimbang dan jatuh


14

Contoh Pergerakan

Penggunaan anggota badan: - Mengguna tangan dan lengan - Mengguna kaki dan betis - Penekanan pada permukaan badan (gulingan, jatuh & pemulihan)
15

Contoh Pergerakan

Penggunaan anggota badan: - Hubungkait antara tangan & kaki - Perlakuan semuka dan tidak semuka (symmetrical/asymmetrical)
16

Contoh Pergerakan

Aspek ruang dan dinamik: - Aras & arah pergerakan - Pertukaran pada kelajuan pergerakan

17

Contoh Pergerakan

Aspek ruang dan dinamik: - Perlakuan beban & mengendur - Corak ritma - Corak ruang dalam pergerakan & pada peralatan
18

Contoh Pergerakan

Perkaitan: - (Perlakuan ini termasuk melayang dan memulihkan diri, imbangan badan, menerima beban badan sepenuh/separuh, memikul beban badan & meletak)
19

Contoh Pergerakan

Perkaitan: - Perlakuan berpasangan - Bertiga - Berkumpulan

20