Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran / Kelas

DST- Elemen Sains / Tahun 3 Seroja

Tema / Tajuk
Masa Bilangan Murid Standard Pembelajaran

Magnet
60 Minit 20 Orang 5.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet. 5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. 5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pembelajaran dan Pengajaran , murid dapat : 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga alatan yang menggunakan magnet dalam kehidupan seharian. 2. Melakarkan benda-benda yang menggunakan magnet dan tidak menggunakan magnet Memerhati,Melakar,Mengelas,Berkomunikasi

KPS

LANGKAH

ISI PELAJARAN Melakar bentuk magnet

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Guru meminta seorang murid melakar bentuk magnet yang diketahuinya. menguji pengetahuan sedia ada murid tentang magnet. ii. Guru menunjukkan contoh-contoh magnet yang sebenar. iii. Dengan ini, guru akan menerangkan tajuk pembelajaran hari ini. i. Soalan berikut akan dikemukakan: - Tahukah anda apakah bahan yang ditarik oleh magnet? guru menyuruh murid-murid menyenaraikan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet.

CATATAN

Set induksi (5 minit)

ABM: LCD Bentuk magnet yang sebenar

Pencetusan Jangkaan Idea jawapan: (10 minit) - Paku besi - Klip kertas - Gunting - Keluli sudu

KPS: Membuat Inferens ABM: Kertas Mahjong, Marker Pen

ii

Penstukturan Idea (20 Minit)

Contoh: Kunci Komputer Kotak Pensel Kasut Gunting

Menyetor data Menciptakan gambar Menyembuh dan meringankan penyakit

i. Dengan berbantukan slaid power point, guru akan menunjukkan contoh kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. ii. Guru akan menunjukkan gambar-gambar berkaitan tentang kegunaan magnet. iii. Guru menerangkan kepentingan magnet dalam kehidupan harian.

ABM: Slaid Power Point Benda-Benda Konkrit KPS: memerhati berkomunikasi mengelas merekod

Aplikasi Idea (20 Minit)

Benda-benda yang menggunakan magnet dan tidak menggunakan magnet:

i.

ii.

Murid-murid akan ABM: dibahagikan kepada 4 kumpulan untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Guru mengedarkan latihan kepada murid.

Contoh: Peti Sejuk Pemadam Pensel Radio

iii Murid mendengar penjelasan Lembaran guru. kerja kumpulan iv Murid akan melakarkan benda-benda yang menggunakan magnet dan tidak menggunakan magnet LEMBARAN 2 (INDIVIDU) I Murid diberi latihan individu. Ii Murid membuat latihan. I. Guru membuat rumusan pengajaran. ii. Soalan-soalan seperti berikut akan diberikan: - Cuba nyatakan satu kegunaan magnet dalam kehidupan harian. - Cuba nyatakan kepentingan magnet. -Apakah implikasinya jika sesuatu benda itu tidak mempunyai magnet? KPS: berkomunikasi

Peti Buku Kecemasan

Refleksi (5 Minit)

Kegunaan Magnet: Peti Sejuk Radio Memo Clip Kepentingan: Menyetor data Meringankan penyakit Implikasi: Data tidak dapat distorkan