Anda di halaman 1dari 21

CONTOH-

CONTOH ITEM
KBAT DALAM
BAHASA MELAYU
SR
TATABAHASA
DAN
PEMAHAMAN
Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Pak Mat sedang memetik se__________ pisang di kebunnya.

A biji
B sisir
C tandan
D sikat
Pilih penjodoh bilangan yang sesuai bagi objek-objek yang
terdapat dalam gambar di bawah.

A tandan … gugus … rawan


B helai … tandan … batang
C rumpun … ekor … tandan
D tandan … bilah … bentuk
Pilih simpulan bahasa yang sesuai bagi dialog di bawah.
Mengapa mahal sangat? Tak bolehlah mak cik.
Kurangkanlah sedikit Harga sayur sekarang
harga sayur ini. memang mahal.

A tawar harga … harga mati


B minta diri … harga modal
C rambang mata … harga runtuh
D tawar diri … harga diri
Pilih ayat perbualan yang sesuai bagi kedua-dua watak di bawah.

Sultan Mansor Shah Datuk Panglima

Sultan Mansor Shah Datuk Panglima


A Tuanku gembira mendengar perkhabaran Hamba sentiasa menjalankan
bahawa negeri kita sentiasa aman damai. tanggungjawab yang diamanahkan.
B Patik mencadangkan nama tempat ini Saya juga bersetuju dengan pendapat
ditukarkan kepada nama baharu. tuanku.
C Baginda menitahkan rakyat sentiasa Kami sentiasa bersatu hati demi
hidup saling membantu. kesejahteraan negeri ini.
D Beta akan melawat ke seluruh kampung Patik sedia mengiringi tuanku sepanjang
untuk bertemu rakyat jelata. tempoh lawatan.
Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Apakah kesan kemarau terhadap kehidupan harian manusia?

A Banyak tumbuhan yang mati dan hutan akan terbakar.


B Sungai kering dan banyak hidupan air yang akan mati.
C Tanah menjadi rekah dan kering kontang.
D Aktiviti harian manusia akan terjejas.
Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Pada pendapat anda, mengapakah tetamu kehormat di atas


memotong tali belon tersebut?

A Untuk melepaskan belon kepada kanak-kanak.


B Sebagai tanda pelancaran kempen tersebut.
C Menjadi contoh pemandu yang berhemah.
D Merasmikan majlis ceramah keselamatan jalan raya.
PENULISAN
1 Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah.

a) Senaraikan lampu isyarat mengikut susunan yang betul.

i. ____________________

ii. ____________________

iii. ____________________ ( 3 markah )


b) Mengapakah penunggang motosikal memberhentikan motosikalnya ketika
lampu isyarat berwarna merah?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

( 3 markah )
c) Pada pandangan kamu, apakah kesan jika kamu tidak mematuhi arahan
seperti gambar di atas.

i. _______________________________________________________

ii. _______________________________________________________

( 4 markah )
2 Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.
2 Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.

( 10 markah ).
2 Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.

( 10 markah ).
3 Berdasarkan pernyataan, nyatakan tindakan yang mesti
dilakukan oleh budak lelaki itu.

Seorang budak lelaki meluru masuk ke sebuah


rumah, tetapi dihalang oleh tuan rumah daripada
memasuki rumah itu.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

( 10 markah ).
3 Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan tentang nilai murni yang patut
diamalkan.
4 Berdasarkan gambar, tulis langkah-langkah yang bolah kamu ambil untuk
memelihara dan memulihara sungai kita pada masa akan datang.

Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

( 30 markah ).
Nyatakan persamaan dan perbezaan antara komputer meja
dengan komputer riba.

Komputer Meja Komputer Riba

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Aktiviti gotong-royong perlu diamalkan setiap masa.

Tulis sebuah karangan bagaimana aktiviti ini dapat menjamin


kesejahteraan hidup masyarakat setempat.
Fenomena banjir yang melanda negara ini berpunca daripada
banyak faktor. Kejadian ini menyebabkan negara kerugian harta
benda dan nyawa.

Tulis sebuah berita tentang situasi di atas.