Anda di halaman 1dari 7

SOSIOLOGI

Kajian berkenaan interaksi dan perhubungan


manusia dengan organisasi sosial

Menumpukan perhatian kepada kehidupan


sosial, sebab sosial sesuatu perkara berlaku
dan kesan daripada kelakuan tingkah laku
manusia

Ramalan boleh dibuat atas tingkah laku


manusia dalam beberapa situasi sosial
PSIKOLOGI
Mengkaji tingkah laku
Mengkaji minda dan seseorang dan bagaimana
personaliti seseorang individu tingkah laku ini dipengaruhi
oleh tingkah laku orang lain

Contoh kajiannya ialah


Dibahagikan kepada beberapa
terhadap emosi, ingatan,
bidang yang khusus seperti
persepsi, perkembangan dan
psikologi sosial, kaunseling,
kematangan seseorang dan
psikologi industri dan
motivasi kerja yang telah
organisasi psikologi kanak-
dilakukan kepada seseorang
kanak
individu
ANTROPOLOGI
Perhubungan antara
Dibahagikan kepada
ciri biologi dan ciri
antropologi fizikal dan
sosial yang diperoleh
budaya
oleh manusia

Antropologi fizikal mengkaji


pengaruh evolusi alam
sekitar terhadap ciri fizikal
manusia

Antropologi budaya
mengkaji cara masyarakat
dan kebudayaannya
berkembang
SAINS POLITIK

Sistem kerajaan, polisi dan Mengkaji pengaruh dan


ideologi yang diamalkan untuk kepentingan politik di dalam
mewujudkan keamanan dan kehidupan dan kegiatan
kestabilan dalam masyarakat masyarakat umum
Organisasi
Kerajaan Dan
Sistem Politik

Politik
Dasar Awam
Antarabangsa

Contoh
Bidang

Hubungan Falsafah Dan


Antarabangsa Teori Politik
SEKIAN TERIMA
KASIH