Anda di halaman 1dari 51

PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU 3034)

TAJUK: PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

..PENDAHULUAN..

Bimbingan

Penasihatan

PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

Mentoring

BIMBINGAN

Proses membantu individu membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka

PENASIHATAN

Proses menasihati individu atau kumpulan


Kehendak kepada kebaikan kepada orang yang memberi nasihat

MENTORING

Proses memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional (terlatih dan beretika, berkemahiran dan sistematik) dalam menghadapi krisis hidup dan pembangunan diri individu.

Proses ini melibatkan: 1) Mentor 2) Mentee

KEMAHIRAN ASAS DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN

Kemahiran Melayan dan Mendengar


Kemahiran Bimbingan dan Penasihatan Kemahiran Komunikasi Berkesan Komunikasi Tanpa Lisan (non-verbal)

Komunikasi Lisan (verbal)

A) Kemahiran melayan dan mendengar


i) Melayan Beri perhatian sepenuhnya Tunjukkan hormat, minat & ambil berat Murid dapat meluahkan perasaan

ii) Mendengar

Perkara asas dalam bimbingan dan penasihatan Memahami dengan tepat sesuatu mesej Dapat memberi cadangan yang berkesan

iii) Jenis penumpuan Mendengar


Isi Perasaan

Makna dan Pengalaman

iv) Halangan dalam proses mendengar Terlalu cepat menilai mesej Tumpuan terputus Ingin segera menyelesaikan masalah Soalan tertumpu kepada persoalan menarik Pembimbingan beremosi Memikirkan soalan yang berikut

B) KEMAHIRAN KOMUNIKASI
i) Komunikasi Berkesan Menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami Berkeyakinan Menampakkan kemesraan Mewujudkan kepercayaan mendengar

ii) Ciri Komunikasi dalam bimbingan dan penasihatan Saling mempercayai dan menghormati Bertujuan menolang Teraputik iii) Jenis komunikasi Lisan Tanpa lisan

Kemahiran Komunikasi Lisan dan Tanpa Lisan


KEMAHIRAN KOMUNIKASI Lisan
menyoal
parafrasa

Tanpa Lisan
Kontak mata
Ekspresi muka Intonasi suara

memfokus merumus

Tahap tenaga

sentuhan

PERBEZAAN ANTARA PEMBIMBING DAN PENASIHAT, KAUNSELOR DAN GURU DISISPLIN


Pembimbing dan Penasihat Mempunyai keupayaan dan kesediaan untuk menolong seseorang pelajar yang menghadapi kemusykilan atau kesulitan dan memerlukan bantuan. Kaunselor Membantu perkembangan individu yang lebih baik, menolang pelajar memperolehi celik akal untuk meneelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Guru Disiplin Mencegah pelajar daripada melanggar peraturan, memastikan pelajar mematuhi arahan dan memastikan penerapan nilai-nilai murni.

Konsep penasihatan
Zuraidah (1994)
Memberi nasihat Tanpa memikirkan perasaan individu Mengelakkan diri daripada memahami, memeriksa dan menjelajah masalah
ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, mengusulkan, mengsyorkan atau menganjurkan tentang pelbagai hal.

Kamus Dewan (1994)

Gibson dan Mitchell (1999)


menyediakan maklumat baru dan berguna Mengajar untuk berfikir dan bertindak

Ciri-ciri penasihatan
Tumpuan kepada masalah Berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap lebih berautoriti Strategi paling cepat untuk mengatasi permasalahan

PENASIHATAN AKADEMIK

SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK


Siapa Penasihat Akademik? Staf akademik Ketua bahagian/jabatan Domain penasihatan sebagai fasilitator

PENASIHATAN AKADEMIK - Skop penasihatan


Perkongsian kefahaman Sistem Akademik dan Peraturan Akademik: Sistem pengajian Beban akademik pelajar Mendidik konsep bekerja dalam pasukan: Kepentingan penasihat berinteraksi dengan yang dinasihati Melatih kemahiran berkomunikasi dan kemahiran sosial

PENASIHATAN AKADEMIK - Kepentingan penasihatan


Satu aspek pendidikan dan latihan kemahiran diri & sosial bekerja dalam pasukan, berkomunikasi, berinteraksi, perbincangan. Peningkatan kualiti diri dan integriti akademik berdisiplin dan jauhi salah laku akademik

PENASIHATAN AKADEMIK - Kemahiran Yang Diperlukan


Penasihat sepatutnya bersikap positif, tinggi motivasi & prihatin, serta - berilmu: hal ehwal pengajian, asas kemahiran kaunseling & kemahiran menolong - mempunyai kemahiran khusus tentang sistem akademik dan peraturan akademik, teknik pembelajaran berkesan, penilaian, isu-isu pelajar/remaja. - mesra pelajar

PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH AKADEMIK


Penasihatan pelajar bermasalah dalam pencapaian akademik: Pelajar yang perlu mengulangi peperiksaan Membaiki gred

PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH SAHSIAH / INTEGRITI


Isu salah laku akademik: Penyelewengan akademik Isu sahsiah dan integriti: tidak jujur/ikhlas tidak saksama/adil kelakuan tidak bermoral

Perbezaan antara penasihatan dan kaunseling


Penasihatan
Fokus kepada permasalahan yang dihadapi Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja

Kaunseling
Fokus kepada individu bermasalah Dilaksana oleh individu yang dilatih khusus dalam bidang kaunseling

Tindakan adalah secara ad hoc berdasarkan keperluan Masa singkat

Tindakan adalah berstruktur dan sistematik Lebih banyak masa diperlukan Tindakan tidak dipantau Tindakan dipantau oleh penasihat secara berterusan

TEKNIK DAN STRATEGI DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN

Konsep teknik dan strategi


Teknik

dan strategi yang bersesuai sangat penting dalam menangani permasalahan pelajar. Membantu guru dalam proses memberi kesedaran kepada pelajar untuk memperbaiki pemikiran, perasaan, sikap dan tingkahlaku ke arah yang positif Membantu pelajar menangani kesulitan yang dihadapi.

TEKNIK YANG DIGUNAKAN


Teknik pendekatan afektif teknik berberbual kosong Teknik berasaskan pendekatan behavioral Kaedah modelling Latihan bertenang Rekod tingkahlaku
Teknik berasaskan pendekatan kognitif Pertikai pemikiran tidak rasional

Prinsip penggunaan teknik

Proses lebih efektif

memudah cara

Kebaikan penggunaan teknik

Menceriakan dan menghidupkan sesi

Mewujudkan suasana teraputik

Sifat-sifat positif guru sebagai pembimbing dan penasihat berkesan


Keberkesanan bimbingan dan penasihatan sering dikaitkan dengan nilai dah tingkahlaku pembimbing
Menjadi

sumber perubahan Pembawaan yang positif Faedah kepada diri sendiri dan orang lain

Roger(1967)

Ketulenan

Empati

Penerimaan tanpa syarat

Ketulenan ciri utama Ketulenan bererti guru pembimbing dan penasihat Ikhlas - semata-semata kerana dorongan membantu - tidak mengharapkan balasan,pujian dan kebendaan - keinginan membantu yang tinggi
Penerimaan tanpa syarat keprihatinan yang mendalam terhadap pelajar - keprihatinan tanya syarat - tanpa batasan penilaian terhadap aspek pemikiran, perasaan dan tingkahlaku pelajar buruk atau baik

CIRI-CIRI POSITIF LAIN


Mempunyai keyakinan diri dan percaya kebolehan orang lain Mempunyai kredibiliti tinggi dan boleh dipercayai Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang bimbingan dan penasihatan Mempunyai sifat terbuka terhadap sesuatu isu Amanah,jujur dan ikhlas Persepsi positif terhadap pelajar Kebolehan berfikir lebih jauh daripada pelajar Bertindak secara praktikal dan teliti

Pediam dan sukar didekati

Mementingkan diri dan tidak menghormati rahsia pelajar

Tidak suka berbincang dan tidak pedulikan pelajar

Suka melabel dan pilih kasih

Sifat negatif yang harus dielakkan

Mudah tersinggun g

Tidak prihatin

Pendengar yang lemah

sombong

Pemalu

ETIKA DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN

ETIKA

MENGHORMATI MURID DAN TIADA UNSUR DISKRIMINASI

BERTANGGUNGJAWAB

KERAHSIAAN MURID

Berasal daripada perkataan Greek Mentor ialah anak kepada Alcumus dan, ketika lanjut usia, dia berkawan dengan Odysseus. Apabila melibatkan diri dalam Perang Trojan, Odysseus menyerahkan tugas menjaga istana dan anaknya Telemachus kepada Mentor.

Tidak lama kemudian, Dewi Athena menziarahi Telemachus dan menyamar


sebagai Mentor untuk menlindungi diri dari dijumpai sebilangan jejaka yang cuba melamar Penelope iaitu ibu kepada Telemachus.Dewi yang menyamar itu menggesa Telemachus agar membantah lamaran mereka lalu pergi berantau untuk mencari bapanya. Sekembali Odysseus ke Ithaca, Athena bertukar menjadi burung layang-layang sementara para pelamar tersebut gagal menewaskan Odysseus.

DEFINISI

Mentor = rakan, kaunselor atau guru yang boleh dipercayai. Mentor biasanya terdiri dari orang yang mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Mentee = individu yang menerima pertolongan. Dalam memberi khidmat menolong, mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing, rakan dan guru kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikan lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya, pendidikan, kerohanian, kesihatan mental dan dalam apa jua aspek-aspek pembangunan diri.

UMUM

OBJEKTIF

KESELURUHAN

KHAS

KESELURUHAN
1. Menjadi agensi bimbingan yang dinamik, berkesan dan produktif 2. Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai

pengetahuan dan pengalaman


3. Membentuk sikap dan sahsiah diri yang baik 4. Memupuk dan melengkapkan pelajar dengan nilai-nilai jati diri yang seimbang

UMUM
1. Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi 2. Memberi bimbingan yang sempurna kepada setiap

kecerdasan atau potensi pelajar


3. Memupuk semangat dan perasaan persaudaraan, kekitaan dan tanggungjawab bersama

4. Memupuk minat, ingin tahu dan bakat pelajar


mengikut kemampuan dan peringkat pelajar

KHAS
1. Mengesan dan menolong pelajar yang mempunyai masalah emosi 2. Membantu pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling

3. Mengembangkan pelajar dalam bidang yang mereka


minati 4. Memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan pelajar 5. Mengawal tingkah laku atau disiplin pelajar

INSENTIF MENTORAN
Mempunyai perspektif pengurusan masa yang baik Mengetahui dengan baik selok - belok organisasi Kredibiliti dan mudah ditemui Kemahiran komunikasi yang baik Orientasi empower dan orientasi kemajuan Semangat mencipta

FAEDAH

MENTOR

MENTEE

Faedah kepada mentor


Dapat membina kemahiran pemantauan dalam sesebuah organisasi Membina kepuasan diri. Dapat berkongsi pengalaman yang ada

Faedah mentoring. kepada mentee


Berjaya membina hubungan baik dengan orang lain Membimbing mentee menyelesaikan masalah Mengurangkan kadar jenayah di sekolah Memupuk semangat pelajar disekolah

Anda mungkin juga menyukai