Anda di halaman 1dari 81

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 1

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berterakan tunjang komunikasi murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan ayat mudah dengan betul. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+

(BM 1) Kemahiran Mendengar

(BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat dengan penuh member respons yang bertatasusila dengan dan memberi respons secara perhatian bimbingan bertatasusila. (Contoh: Selamat pagi, selamat petang) (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan (BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons. member respons dengan bimbingan. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di (BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan persekitaran murid mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah. (BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. (BM1.1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. (BM1.1.10) Mengenal suara di persekitaran murid. (BM1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM1.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (contoh: ketawa, menjerit, menangis) (BM1.1.12) Mengenal pasti dan
Page 2

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah dan perlahan dengan kuat. (BM 1.1.13) Mendengar dan member respons terhadap perbualan, permintaan, cerita dan lagu. (BM 1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 2.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.1) Berinteraksi (BM 2.1.1) Berbual dengan mesra perkataan yang betul. sebutan ( BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1.5) Menyatakan dengan sopan. permintaan dengan

(BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.


RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 3

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(BM 2.1.7) Menamakan persekitaran.

objek

di

Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum. (BM 2.2) Bersoal jawab (BM 2.2.1) Menyebut semula soalan melalui ransangan rangsangan yang dikemukan. yang diberi (BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.2.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. (BM 2.2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.

(BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema, (BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan minat dan situasi semasa. ayat yang mudah dan sesuai. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2.2.8) bersopan. Bersoal jawab secara

(BM 2.3) Melafazkan (BM 2.3.1) Melafazkan pantun yang mudah (BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan puisi dengan intonasi secara berirama. intonasi yang betul: yang betul. a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat. (BM 2.3.3) Mendeklamasikan mudah /ringkas. (BM2.4)Menceritakan perkara yang
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

sajak

(BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat


Page 4

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

didengar (BM 2.5) Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.1.3) Menyebut huruf secara rawak (BM 3.1.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil (BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3.1.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.

(BM 3.0) Kemahiran Membaca

(BM 3.1) Mengenal (BM 3.1.1) Menyebut huruf mengikut urutan. bentuk huruf A-Z (BM 3.1.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran ( Contoh: Bentuk J dikaitkan dengan mata kail. )

(BM 3.2) Mengenal (BM 3.2.1) Menyebut huruf vokal huruf vokal (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal (BM 3.3) Mengenal (BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan huruf konsonan

(BM 3.2.3) mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.

(BM 3.4) Membina dan (BM 3.4.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4.3) Membina dan membunyikan membaca suku kata. gabungan huruf konsonan dan huruf vocal suku kata hasil gabungan huruf
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 5

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

dengan bimbingan.

konsonan dan huruf vocal (Contoh: ba)

(BM 3.4.2) Membunyikan dua suku kata (BM 3.4.4) Membina dan membunyikan dengan bimbingan. satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.5) Membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak. (BM 3.5) Membaca (BM 3.5.1) Membatangkan (mengeja sambil (BM 3.5.3) Membatangkan dua suku perkataan. membaca) dua sukukata untuk menjadi kata terbuka untuk menjadi perkataan, perkataan dengan bimbingan. (Contoh: buku) (BM 3.5.2) Membatangkan dua suku kata (BM 3.5.4) Membatangkan tiga suku terbuka untuk menjadi perkataan dengan kata terbuka untuk menjadi perkataan. bimbingan (Contoh: ada). (Contoh: kereta) (BM 3.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (Contoh: dan) (BM 3.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (Contoh: emak) (BM 3.5.7) Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 6

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(Contoh:kakak) (BM 3.5.8) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. (Contoh:buah) (BM 3.5.9) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (Contoh:anda) (BM 3.6) frasa Membaca (BM 3.6.1) Membaca frasa dengan (BM 3.6.2) Membaca bimbingan (Contoh frasa: mata biru, gigi, sebutan yang betul. saya, baju baru, jalan raya.) frasa dengan

(BM 3.7) Membaca (BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. mudah dengan sebutan yang betul. mudah. (BM 3.8) Membaca (BM 3.8.1) membaca ayat-ayat dalam (BM 3.8.2) Mengenal tanda baca dalam ayat dalam konteks. konteks dengan intonasi yang betul dengan ayat. bimbingan. (BM 3.8.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. (BM 3.9) Memahami isi (BM 3.9.1) Bercerita berdasarkan bahan (BM 3.9.2) Bercerita secara lisan, tulisan bahan bacaan yang bacaan mudah yang telah dibaca dengan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. bimbingan. dibaca. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita, (BM 3.9.3) Bercerita secara lakonan, risalah, majalah, surat main peranan atau nyanyian khabar, gambar. berdasarkan bahan yang dibaca.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 7

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(BM 3.10) Membaca (BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan buku (BM 3.10.2) Mengamalkan penjagaan dengan cara yang dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul. betul. (prabaca) bimbingan. (BM3.10.3) Membaca nama judul buku dan pengarang. (BM 3.10.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan, jarak dan mata ke buku, teknik memegang buku) (BM3.11)Mengamalkan (BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang tabiat membaca. menarik dan sesuai dengan peringkat umur menarik dan sesuai daripada pelbagai dengan bimbingan guru. tema. (BM 4.0) Kemahiran Menulis (BM 4.1) Menguasai (BM 4.1.1) Memegang alat tulis dengan cara kemahiran pratulis yang betul untuk menulis (BM 4.1.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. (BM 4.1.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. Nota: Pastikan aktiviti koordinasi mata-tangan, aktiviti meningkatkan kemahiran mator halus yang ada di TunjangPerkembangan Fizikal dam Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan.
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 8

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(BM 4.2) Menguasai (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan kemahiran menulis. cara yang betul. cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut yang betul dengan bimbingan. cara yang betul. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan yang betul dengan bimbingan. cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 9

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Nota: 1. Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengalpasti adalah seperti berikut: Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya. Kosa Kata Contoh Perkataan. Dua suku kata terbuka Dua Suku kata terbuka VKV KVKV apa, ini, itu, ibu, ubi, api, ela, isi, aku. baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu, dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu.

Tiga suku kata terbuka Satu suku tertutup

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi, kepala, kelapa, lelaki, meneka, petola, selasa, tomato, tetamu. bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip. ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok. Badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, lipas, kapak, kolam, ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan, marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit,
Page 10

kata KVK VKVK

Dua suku kata tertutp

Dua suku kata tertutp

KVKVK

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

sikat, siput, sirap. Vokal berganding KVVK kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas.

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan.

Contoh ayat. Ayat tunggal 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi.

Ayat dalam konteks 1. Ini kucing Kucing makan ikan Kucing saya comel 2. Ini rumah saya Rumah saya besar Rumah saya cantik.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 11

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 12

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instruction, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+

(BI 1) (BI 1.1) Listen to and (BI 1.1.1) Listen to and identify common (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in Listening and discriminate sounds. sounds around them. the environment. speaking skills. (BM 1.2) Listen to and (BI 1.2.1) listen to and repeat simple greetings, (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. understand meaning e.g Good morning, Good afternoon. of simple words. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to greetings. simple greetings with guidance. (BI 1.2.7) Listen to and identify common (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the objects in the environment. classroom. (BI 1.2.8) Name common objects in the (BI 1.2.4) Name common objects in the environment. classroom. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g: show me the picture of a child eating
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 13

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

draw a flower stand up and touch your nose (BI 1.3) Acquire and (BI 1.3.1) Talk about familiar things and (BI 1.3.2) Talk about familiar experiences, use simple phrases experiences with guidance. favourite things and activities around and statements. them with guidance. (BI 1.3.3) Talk about the environment with guidance. natural

(BI 1.3.4) Talk about happenings around them. (BI 1.4) Listen to and (BI 1.4.1) Listen to and follow one word follow simple instructions. E.g. Come instructions. (BI 1.4.2) Listen to and follow simple instructions. E.g. Please stand up (BI 1.4.3) Listen to and follow instruction e.g. Please get me the book from the shelf (BI 1.4.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

(BI 1.5) Listen to and (BI 1.5.1) Listen to and recite nursery rhymes (BI 1.5.3) Listen to, recite and act out enjoy nursery fhymes, and action songs. nursery rhymes, action songs and poems. acion song, poems and stories. (BI 1.5.2) Listen to recite and act out nursery (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories rhymes and action songs. using aids: e.g. picture clues, visul props. (BI 1.5.5) Listen to and role play simple stories. (BI 1.5.6) Listen to and solve simple riddles.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 14

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(BI 1.6) Sing songs (BI 1.6.1) Sing songs and recite rhymes and poems. (BI 1.6.2) Recite simple rhymes and poems.

(BI 1.6.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.6.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.

(BI 1.7) stories

Tell

simple (BI 1.7.1) Tell stories about experience with guidance.

personal (BI 1.7.3) Tell stories about personal experience with or without guidance.

(BI 1.7.2) Tell stories using visual props with (BI 1.7.4) Tell stories using visual props with guidance. or without guidance. (BI 1.8) Dramatize (BI 1.8.1) Role play familiar daily situations with (BI 1.8.2) Role play familiar daily situations familiar situations and guidance. without guidance. stories. (BI 1.8.3) Dramatise familiar stories without guidance. (BI 1.9) Perform a (BI 1.9.1) Use simple sentences to carry out a (BI 1.9.2) Use simple sentences to carry variety of language conversation: out a conversation. forms and functions in e.g. e.g: a social context. To exchange greetings To exchange greetings To show appreciation. To introduce oneself To show appreciation To express feelings and emotion (BI 1.9.3) Use simple sentences convey messages.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 15

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(BI 1.10) Ask simple (BI 1.10.1) Ask simple question pertaining to: question Oneself

(BI 1.10.2) Ask simple questions pertaining to: Stories heard or read Situation.

(BI 2.0) Pre reading Skills. *Note: Activities on classification, comparing etc are in S & T strands, these need to be taught as pre reading skills too. (BI 3.0) Reading Skills

(BI 2.1) Understand (BI 2.1.1) Show awareness that print conveys (BI 2.1.2) Show awareness that print that printed materials meaning by doing Pretend Reading. conveys meaning by doing Pretend contain meaning. Reading (BI 2.2) Acquire (BI 2.2.1) Handle books carefully. (BI 2.2.3) Recognise the basic features of knowledge of print a book. and ethics in reading. (BI 2.2.2) Read print moving from left to right and top to bottom.

(BI 3.1) Identify letters (BI 3.1.1) Recognise letters of the alphabet by (BI 3.1.6) Name letters of the alphabet. of the alphabet. their shapes. (BI 3.1.7) Sound out letters of the (BI 3.1.2) Recognise letters of the alphabet by alphabet (basic phonics) their name. (BI 3.1.8) Hear and sound vowel sounds. (BI 3.1.3) Recognise small letters of the (BI 3.1.9) Hear and sound consonant alphabet. sounds. (BI 3.1.4) Recognise capital letters of the alphabet. (BI 3.1.5) Name letter of the alphabet with guidance.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 16

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(BI 3.2) Read simple (BI 3.2.1) Hear and pronounce simple words. words with understanding. (BI 3.2.2) Read simple words, (BM 3.2.3) Read labels.

(BI 3.2.4) Hear and say the initial sound of a word. E.g cup. (BI 3.2.5) Recognise and sound out simple words. E.g C up for cup (BI 3.2.6) Recognise and sound similar initial sound in word. E.g. cup, cap, cat man, map, mat (BI 3.2.7) Read familiar words printed in the surroundings.

(BI 3.3) Read phrases (BI 3.3.1) Read simple phrases with guidance with understanding. ( e.g. sit down, red ball) (BI 3.4) Read simple (BI 3.4.1) Read sentences with assistance. understanding. simple sentences

(BI 3.3.2) Read simple phrases.

with (BI 3.4.2) Read simple sentences e.g I like papaya.

(BI 3.5) Develop (BI 3.5.1) Talk about stories (simple stories) (BI 3.5.2) Talk about stories (stories with interest in reading being read. more difficult words) being read. (BI 3.5.3) Relate stories read to others. (BI 3.5.4) Talk about illustrations in printed materials. (BI 3.5.5) Talk about prints from different media in the environment (e.g newspapers, story books, computers
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 17

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

screen, television, encraving)

pamphlet,

wood

(BI 3.5.6) Talk about different types of books around them. (BI 4.0) (BI 4.1) Pre-writing Writing Skills. skills. (Note : Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics (BI 4.2) Writing skills. Strands need to be conducted before writing skills. (BI 4.1.1) Engage in activities requiring eyehand coordination. (BI 4.1.2) Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. (BI 4.2.1) Copy letters of the alphabet (BI 4.2.3) write recognizable letters. correctly in neat, legible print. (BI 4.2.4) Write simple words in neat, (BI 4.2.2) Write recognizable letters with legible print. guidance. (BI 4.2.5) Write simple phrases.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 18

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 19

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam, murid dapat mengetahui asas Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Pada masa yang sama murid dapat bersuci, berwuduk dan melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al-Quran, huruf hijaiyyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+

(PI 1.0) Akidah

(PI 1.1) Mengetahui (PI 1.1.1) Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman. Rukun Iman. dengan bimbingan. - beriman kepada Allah. - beriman kepada Allah. - beriman kepada malaikat - beriman kepada malaikat - beriman kepada kitab - beriman kepada kitab - beriman kepada rasul - beriman kepada rasul - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada Qada dan Qadar - beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.2) Mengetahui (PI 1.2.1) Menyebut sifat wajib Allah: Rukun Iman pertama: a) Wujud (Ada) Beriman kepada Allah b) Basar (Melihat) c) Sama (Mendengar) (PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a) Wujud (Ada) b) Basar (Melihat) c) Sama (Mendengar) d) Qudrat (kuasa) (PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) a) Pengasih dan penyayang b) Pengampun

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 20

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

c) Berkuasa d) Adil e) Bijaksana (PI 1.3) Mengetahui (PI 1.3.1) Menyebut lima Rukun Islam. Rukun Islam. - mengucap dua kalimah Syahadah. - solat lima waktu - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan - mengerjakan ibadah haji (PI 1.4) Melafazkan (PI 1.4.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah Kalimah Syahadah. dengan bimbingan. (PI 2.0) Ibadah (PI 1.3.2) Menyatakan lima Rukun Islam. - mengucap dua kalimah Syahadah. - solat lima waktu - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan - mengerjakan ibadah haji (PI 1.4.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya. cara bersuci

(PI 2.1) Bersuci dari (PI 2.1.1) Menyebut cara bersuci daripada (PI 2.1.2) Menyatakan najis. hadas: daripada hadas: - buang air kecil - buang air kecil - buang air besar - buang air besar

(PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan: - tubuh badan - pakaian - tempat solat (PI 2.2) wuduk. Melakukan (PI 2.2.1) Mengenal anggota wuduk. (PI 2.2.2) wuduk. (PI 2.3) solat.
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

(PI 2.2.3) Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan). (PI.2.3.3) Menyatakan nama dan waktu solat (pagi, tengah hari, petang, malam)
Page 21

Menunjukkkan

had

anggota

Mendirikan (PI 2.3.1) Menyebut nama solat.

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PI 2.3.2) Menyatakan bilangan rakaat solat (PI 2.3.4) Menyatakan bilangan rakaat lima waktu. solat lima waktu. (PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan. (PI 3.0) Sirah (PI 3.1) Mengetahui (PI 3.1.1) Menyebut nama Rasullullah S.A.W. Sirah Rasullullah S.A.W. (PI 3.1.2) Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat. - ibu - bapa (PI 3.1.3) Menyebut nama Rasullullah S.A.W dan ahli keluarga baginda yang terdekat: - ibu (Aminah) - bapa (Abdullah) - datuk (Abdul Mutalib) - bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.1.4) Menceritakan kelahiran Rasullullah S.A.W. (PI 4.0) Akhlak (PI 4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W iaitu sabar, rajin, bijaksana dan amanah. (PI 4.1.1) Menyebut akhlak Rasullullah S.A.W: - Sabar - Bercakap benar - Rajin (PI 4.1.2) Memberi contoh Rasullullah S.A.W. a. Amanah b. Siddiq (bercakap benar) c. Fatonah (bijaksana) (PI 4.2.5) Melafazkan doa - penerang hati - menaiki kenderaan adab dengan (PI 4.2.6) Menyatakan adab: - sebelum makan/ minum - semasa makan/ minum - selepas makan/ minum
Page 22

peristiwa akhlak

(PI 4.2) Melakukan (PI 4.2.1) Melafazkan: amalan seharian - Basmalah mengikut adab - Hamdalah seperti melafazkan doa. (PI 4.2.2) Menyatakan bimbingan: - sebelum makan/ minum - semasa makan/ minum
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

- selepas makan/ minum (PI 4.2.3) Menyatakan bimbingan: - masuk tandas - keluar tandas (PI 4.2.4) Menyatakan adab: - menghormati ibu bapa adab dengan

(PI 4.2.7) Melafazkan doa sebelum dan selepas makan. (PI 4.2.8) Membezakan makanan: - halal dan haram - baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2.9) Menyatakan adab: - masuk tandas - keluar tandas (PI 4.2.10) Melafazkan doa masuk dan keluar tandas. (PI 4.2.11) menghormati: - ibu bapa - ahli keluarga - guru - rakan sebaya Menyatakan adab

(PI 5.0) Asas (PI 5.1) Mengetahui (PI 5.1.1) Menyebut huruf hijaiyyah dengan (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyyah. Bahasa Al- bahasa Al-Quran. bimbingan. Quran dan (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf Tulisan Jawi (PI 5.1.2) Mengenal bentuk huruf hijaiyyah. hijaiyyah (PI 5.1.3) Mengenal pasti mengikut tanda bacaan. - baris atas (fathah) bunyi huruf (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan: - baris atas (fathah) - baris bawah (kasrah) - baris hadapan ( dhommah)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 23

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PI 5.1.4) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. - Nombor 1 hingga 10

(PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. - Nombor 1 hingga 10 - Anggota badan

(PI 5.2) Mengetahui (PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi dengan (PI 5.2.2) Menyebut huruf-huruf jawi. huruf jawi. bimbingan. (PI 5.2.3) Mengenal pasti bentuk huruf jawi. (PI 5.2.4) Mengenal pasti setiap huruf jawi. (PI 5.2.5) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif, wau dan ya. (PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif, wau dan ya. (PI 5.3) Menghafaz (PI 5.3.1) Menghafaz surah beberpa surah dari Al-Quran: juzu Amma. - Al Fatihah - Al Ikhlas (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al-Quran di bawah: - Al Fatihah - Al Ikhlas - An Nas - Al Falaq

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 24

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL (PM)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 25

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian Sikap dan Nilai khasnya komponen Pendidikan Moral, murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, kerajinan, kasih sayang, kejujuran, berdikari, keberanian, baik hati, berdisiplin, berterima kasih, toleransi, keadilan, menghormati, bertanggungjawab, kerjasama, hemah tinggi serta kesederhanaan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.1.1) Menyatakan bahawa manusia (PM 1.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan adalah ciptaan Tuhan. dan rekaan manusia. (PM 1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. (PM 2.1.1) Memberi bantuan kepada ahli (PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada keluarga dan warga sekolah. ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain. (PM 3.1.1) Menjaga kebersihan, keselamatan (PM 3.1.3) Menjaga kebersihan, harta benda sendiri dan kelas prasekolah keselamatan harta benda sendiri dan dengan bimbingan. kelas prasekolah . (PM 3.1.2) Melaksanakan tanggungjawab (PM 3.1.4) Melaksanakan sebagai seorang murid dengan bimbingan. tanggungjawab sebagai seorang murid. (PM 4.0) Berterima kasih (PM 4.1) mengamalkan sikap berterima kasih. (PM 4.1.1) Mengucapkan terima kasih (PM 4.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan secara lisan atau bukan lisan atas yang diterima. bantuan, penghargaan dan
Page 26

(PM 1.0) Kepercayaan kepada Tuhan

(PM 1.1) Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. (PM 2.1) Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain. (PM 3.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.

(PM 2.0) Baik hati (PM 3.0) Bertanggung jawab

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

sumbangan yang diterima. (PM 5.0) Hemah tinggi. (PM 5.1) Beradab sopan dalam pergaulan seharian. (PM 5.1.1) Menunjukkan tingkah laku yang (PM 5.1.3) Menunjukkan tingkah laku bersopan dalam pergaulan seharian dengan yang bersopan dalam pergaulan bimbingan. seharian. (PM 5.1.2) Melafazkan tutur bersopan dengan bimbingan. kata yang (PM 5.1.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan. (PM 5.1.5) Menyatakan bertingkah laku sopan. (PM 6.0) Hormatmenghormati (PM 6.1) Menghormati anggota keluarga. cara-cara

(PM 6.1.1) Menunjukkan taat dan hormat (PM 6.1.2) Menyatakan dan kepada ahli keluarga. menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. (PM 6.1.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.

(PM 6.2) Menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat.

(PM 6.2.1) Menunjukkan cara menghormati (PM 6.2.3) Menunjukkan cara orang dewasa, rakan dan masyarakat menghormati orang dewasa, rakan dan setempat dengan bimbingan. masyarakat setempat. (PM 6.2.2) Melafazkan ucapan bertatasusila (PM 6.2.4) Melafazkan ucapan bersesuaian dengan situasi dan masa bertatasusila bersesuaian dengan situasi dengan bimbingan. dan masa.

(PM 7.0) Kasih sayang

(PM 7.1) Menyayangi diri, keluarga dan orang di sekeliling.

(PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang (PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya disayangi. menyayangi keluarga.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 27

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab keluarga. diri terhadap keluarga. (PM 7.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang (PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sifat kasih sayang kepada diri sendiri, sekelilingnya. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PM 8.0) Keadilan (PM 9.0) Keberanian (PM 8.1) Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. (PM 9.1) Berinteraksi dengan yakin di sekolah. (PM 8.1.1) Mengamalkan sikap adil dengan (PM 8.1.2) Mengamalkan sikap adil bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. permainan. (PM 9.1.1) Berani mencuba sesuatu tugasan (PM 9.1.3) Berani melibatkan diri dalam yang baru. aktiviti. (PM 9.1.2) Berani bertutur menggunakan ayat (PM 9.1.4) Berani bercakap dengan yang mudah. yakin menggunakan ayat yang mudah. (PM 10.0) Kejujuran (PM 10.1) Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan guru. (PM 10.1.1) Mengenal sikap jujur melalui (PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakan simulasi dan cerita. yang jujur dalam cerita yang didengar. (PM 10.1.2) Memohon melakukan kesalahan. maaf apabila (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. (PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga, rakan dan guru.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 28

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PM 11.0) Kerajinan

(PM 11.1) Mengamalkan (PM 11.1.1) Menunjukkan sifat rajin dalam (PM 11.1.2) Mengamalkan sifat rajin sikap rajin dalam pengurusan diri. dalam pengurusan diri dan perlakuan harian. menjalankan tugasan. (PM 12.1) Mengamalkan (PM 12.1.1) Melakukan sikap kerjasama berkumpulan. dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat. aktiviti secara (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. (PM 12.1.2) Menyatakan bekerja secara berkumpulan. faedah

(PM 12.0) Kerjasama

(PM 12.1.3) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. (PM 12.1.4) Mengamalkan sikap tolongmenolong dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat. (PM 13.0) Kesederhanaan (PM 13.1) Mengamalkan (PM 13.1.1) Mengamalkan sikap berjimat (PM 13.1.2) Mengamalkan sikap sikap berjimat cermat cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam penggunaan dalam penggunaan keperluan dengan bimbingan guru. barang keperluan. barang keperluan. (PM 14.1) Mengamalkan (14.1.1) Bersedia menunggu giliran. sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 14.2) Mengamalkan (PM 14.2.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak sikap bertolak ansur menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dengan rakan sebaya. dalam kelas. tertentu. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 29

(PM 14.0) Toleransi

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PM 15.0) Berdikari

(PM 15.1) Mengamalkan (Pm 15.1.1) Menguruskan diri sendiri dengan (PM 15.1.2) Menguruskan diri sendiri sikap berdikari dalam bantuan. tanpa bantuan. pengurusan diri. (PM 16.1) Mengamalkan (PM 16.1.1) Mematuhi arahan guru. sikap berdisiplin dalam kelas. (PM 16.1.2) Mematuhi arahan ditentukan di kelas atau di sekolah. (PM 16.1.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. yang (PM 16.1.4) Mematuhi peraturan kelas.

(PM 16.0) Berdisiplin

Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa berada dalam prasekolah, tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran, rutin pagi, rehat dan semasa makan. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 30

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KETRAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 31

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KETRAMPILAN Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Tunjang Ketrampilan Perkembangan Sosioemosi,murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain, berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri, mempunyai konsep kendiri yang positif.Di samping itu, murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira,sedih,takut dan marah. (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira , sedih ,takut dan marah. (PSE 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkahlaku.

(PSE 1.0) (PSE 1.1) Mengenali (PSE 1.1.1) Menceritakan dengan bimbingan Megenali dan emosi sendiri pengalaman emosi yang melibatkan Mengurus Emosi perasaan seperti gembira ,sedih,takut marah. Sendiri. (PSE 1.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira, sedih,takut dan marah (PSE 1.1.3) Menyataakan sesuatu disukai dan yang tidak disukai. yang

(PSE 1.2) Mengurus (PSE 1.2.1) Menyatakan perasaan sendiri Emosi Sendiri. Kepada orang lain mengenai sesuatu perkara. atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku.

(PSE 1.2.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan tindakan alternatif untuk (PSE 1.2.4) Mengenal pasti tindakan mengurus emosi. alternatif untuk mengurus emosi.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 32

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PSE 1.3) Mengenali (PSE 1.3.1) Menerima pandangan dan mem- (PSE 1.3.2) Menerima pandangan dan emosi orang lain. baca emosi orang lain dengan bimbingan. membaca emosi orang lain. (PSE 1.3.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku. (PSE 1.3.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu. (PSE 2.0) (PSE 2.1) Membina (PSE 2.1.1)Bersikap positif tentang kebolehan Mencapai konsep kendiri kendiri Emosi yang Positif (PSE 2.1.2) Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. (PSE 2.2) Membina (PSE 2.2.1) Menunjukkan sikap positif seperti : semangat dan sikap - bersabar positif. - berdikari - berkeyakinan - kecindan (PSE 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri. (PSE 2.1.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 2.2.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: - sabar - berdikari - berkeyakinan - kecindan - perpaduan/kekitaan - tolong-menolong - setia kawan - belas kasihan - empati Bertutur dengan penuh

(PSE 2.3) Membina (PSR2.3.1) Bertutur dengan yakin dengan (PSE 2.3.4) keyakinan untuk bimbingan guru. keyakinan. berkomunikasi
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 33

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PSE 2.3.2) Bertanya dengan yakin dengan (PSE 2.3.5) Bertanya dengan penuh bimbingan guru. keyakinan. (PSE 2.3.3) menunjukkan kebolehan sendiri (PSE 2.3.6) Berinteraksi dengan yakin. melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan (PSE 2.3.7) Bercerita dan memberi bimbingan guru. pendapat. (PSE 2.3.8) Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. (PSE 2.4) kebolehan diri. Membina (PSE 2.4.1) Mengawal emosi dalam situasi (PSE 2.4.2) Mengawal emosi dalam mengawal yang tidak menyenangkannya dengan situasi yang tidak menyenangkannya bimbingan guru-guru (frustration and (frustration disappointment) disappointment). (PSE 2.4.3) Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 3.14) Menyatakan keperluan orang lain mengIkut situasi dan bertindak sewajarnya.

(PSE 3.0) (PSE 3.1) Memahami (PSE 3.1.1) Menunjukkan kepekaan terhadap Membina keperluan, perasaan keperluan orang lain. Kemahiran dan pandangan orang Sosial lain. (PSE 3.1.2) Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.

(PSE 3.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan (PSE 3.1.3) Mematuhi etika social dalam pandangan orang lain. perhubungan , contohnya - tidak tegur orang lain menepuk bahu. (PSE 3.1.6) Menyatakan kelainan dan - tidak peluk atau cium orang sesuka kepelbagaian keperluan dalam hati. masyarakat seperti makanan,pakaian,
Page 34

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

tempat tinggal dan lain-lain. (PSE 3.1.7) Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.1.8) Berkomunikasi secara adab dan tertib. (PSE 3.2 ) Menggunakan (PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara bersopan kemahiran social dalam dan berhemah dengan bimbingan. berinteraksi. (PSE 3.2.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.2.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. (PSE 3.2.4) Menunjukkan kemahiran play entry dengan bimbingan. (PSE 3.2.5) Berkomunikasi bersopan dan berhemah. secara

(PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain b. Memulangkan barang selepas meminjam. c. Menjaga keselamatan barang yang di pinjam. (PSE 3.2.7) Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. (PSE 3.2.8) Menunjukkan play entry kemahiran

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 35

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PSE 3.2.9) Menyesuaikan diri dengan dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3.2.10) Menepati janji. (PSE 3.3) Menyelesaikan (PSE 3.3.1) Menyesuaikan konflik dengan cara (PSE 3.3.2) Menyelesaikan konflik yang berlaku yang positif dengan bimbingan. dengan cara yang positif. semasa aktiviti kelas. Nota: 1. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. konflik

2. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat: Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri. Bersikap positif dan yakin pada diri. Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti. Aaamenunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri. 3. Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat: Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain. Menghormati hak orang lain. Menyertai aktiviti main (able to enter play) Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan(negotiation).

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 36

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 37

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA : PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN(PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, khasnya perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan, murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul, membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (PFK 1.1.1) Menggunakan mengoyak bebas. (PFK 1.1.2) Menggunakan merenyuk(crush) kertas. (PFK 1.1.3) Menggunakan meramas(mix). (PFK 1.1.4) menguli. (PFK 1.1.5) mencubit. (PFK 1.1.6) menggentel. Menggunakan jari untuk (PFK 1.1.9) Menggunakan jari mengoyak bahan mengikut rupa. untuk

(PFK 1.0) Perkembangan Motor Halus

(PFK 1.1) Melakukan kemahiran motor halus

tangan tangan tangan jari jari

untuk (PFK 1.1.10) Menggunakan tangan untuk memintal. untuk (PFK 1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis. untuk (PFK 1.1.12) Menggunakan jari untuk menjentik. untuk (PFK 1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol. untuk (PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK 1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.

Menggunakan Menggunakan

(PFK 1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 38

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PFK 1.1.8) Menggunting dengan cara yang betul. (PFK 1.2) Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat melipat menghasilkan pelbagai bentuk bahagian. dengan bimbingan. (PFK 1.2.2) Menggunakan membutang bersaiz besar. untuk (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuki membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang cangkuk). (PFK 1.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. (PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg. (PFK 1.2.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung (PFK 1.2.5) Menggunakan jari untuk tangan. menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan (PFK 1.2.6) Menuang air dari cawan besar ke menggunkan pelbagai jenis tali. dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi, besin, baling). (PFK 1.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. (PFK 1.2.13) Memakai dengan bimbingan. (PFK 1.2.14) Menyurih templet atau objek. tali pinggang jari

menggunakan

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 39

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PFK 2.0) Perkembangan motor kasar

(PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor

(PFK 2.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik (PFK 2.1.9) Berjalan mengundur dengan yang betul. lurus. (PFK 2.1.2) Berjalan ke hadapan, ke sisi kiri (PFK 2.1.10) Berjalan dan mengimbang dan kanan. badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. (PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.. (PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.12) Berlari dengan lakuan yang (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah. betul dalam jarak tertentu. (PFK 2.1.6) Merangkak dengan lakuan yang (PFK 2.1.13) betul. ditentukan. Berlari ke arah yang

(PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan (PFK 2.1.14) Merangkak dengan lakuan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul di ruang tertentu. yang betul. (PFK 2.1.15) Melompat pelbagai aras dan (PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga dengan mendarat dengan kedua-dua belah kaki berpegang pada pemegang. menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.16) Berjengket langkah ke arah tertentu. PFK 2.1.17) Berketengteng lakuan yang betul. beberapa dengan

(PFK 2.1.18) Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 40

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PFK 2.1.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.1.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.22) Membuat pergerakan menggunakan anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur, jongkagjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar). (PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. PFK 2.2.1) Membuat pergerakan tangan PFK 2.2.5) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. secra simulasi seperti menolak kotak, menarik tali dan lain-lain. (PFK 2.2.2) Duduk dengan postur yang betul. (PFK 2.2.6) Berbaring sambil angkat kaki. (PFK 2.2.3) Baring, menelentang dan meniarap dengan postur yang betul. (PFK 2.2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. PFK 2.2.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan. PFK 2.2.8) Berjengket setempat. (PFK 2.2.9) Melompat setempat. (PFK 2.2.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 41

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.

(PFK 2.3.1) Melambung objek lembut dengan PFK 2.3.4) Melambung objek lembut menggunakan dua tangan. dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3.2) Menyambut objek lembut dengan (PFK 2.3.5) Menyambut objek lembut menggunakan dua tangan. dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.3.3) Membaling objek bersaiz besar (PFK 2.3.6) Membaling objek lembut ke dan lembut ke sasaran menggunakan dua sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. belah tangan. (PFK 2.3.7) Melempar gelung ke skital. objek seperti

PFK 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2.3.9) Melantun dan menangkap objek(contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. (PFK 2.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. (PFK 3.0) Kesihatan Fizikal (PFK 3.1) Menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga (PFK 3.1.5) Menggosok gigi dengan cara kebersihan diri dengan bimbingan. yang betul. (PFK 3.1.2) Menggosok gigi dengan cara (PFK 3.1.6) Menyatakan yang betul dengan bimbingan. menjaga kebersihan diri. kepentingan

(PFK 3.1.3) Mencuci tangan deangan cara (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang yang betul. boleh meroskkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 42

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PFK 3.1.4) Menggunakan tandas dengan (PFK 3.1.8) Mengamalkan cara menjaga cara yang betul. kebersihan diri. (PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. (PFK 3.2.1) berkhasiat. Mengenal makanan yang (PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3.2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.2.5) Menyatakan jenis makanan (protein, karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 4.0) Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1) Menjaga kebersihan. (PFK 4.1.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian.

(ST 3.2.2) Menyatakan waktu makan.

(PFK 4.1.2) Menjaga kebersihan perlatan (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan peribadi yang digunakan. bimbingan. (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan (PFK 4.1.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. peralatan yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 4.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih, sesuai dan kemas. (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.. (PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 43

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PFK 4.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. (PFK 5.0) Keselamatan (PFK 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.

(PFK 4.2.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru. (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).

(PFK 4.2.2) Mengamalkan cara-cara Untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).

(PFK 5.1.1) Mengenal objek atau bahan yang (PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek atau boleh mendatangkan bahaya di rumah dan bahan yang boleh mendatangkan sekolah. bahaya di lokasi berikut: a. rumah (PFK 5.1.2) Mengenal tingkah laku yang b. sekolah membahayakan berdasarkan cerita yang c. taman permainan didengar seperti berlari dengan gunting, d. tempat awam cucuk besi ke dalam soket. (PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin, banjir, kebakaran, jalan raya (PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.

(PFK5.2) Mengamalkan (PFK 5.2.1) Meyebut nama sendiri, nama ibu langkah keselamatan atau nama bapa, serta nama prasekolah. diri. (PFK 5.2.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit, lari dan
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

(PFK 5.2.5) Menyebut nama sendiri, nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. (PFK 5.2.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan
Page 44

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

memberitahu orang dewasa.

menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit, lari dan memberitahu orang (PFK 5.2.3) Menjaga keselamatan diri dengan dewasa. bimbingan. (PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa (PFK 5.2.4) Mengamalkan sikap asertif pada apabila berlaku kecemasan, situasi yang tidak selamat dengan bimbingan kecederaan atau penderaan. guru. (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber, tempat dan situasi membahayakan seperti: a. alatan elektrik b. benda tajam c. alatan permainan d. melintas jalan raya e. tempat sunyi f. tempat awam (PFK 5.2.10) Menjaga keselamatan diri. (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan merbahaya.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 45

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(PFK 5.3) Menjaga (PFK 5.3.1) Mengenal anggota sulit dengan (PFK 5.3.5) Mengenal anggota sulit. kehormatan diri. bimbingan guru. (PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan Nota: (PFK 5.3.2) Mengenal sentuhan yang selamat tentang contoh sentuhan yang selamat Anggota sulit yang dan tidak selamat. dan tidak selamat. dirujuk adalah: zakar, faraj, dubur, (PFK 5.3.3) Mengamalkan sikap asertif (PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila punggung, payudara dengan bimbingan bila menghadapi situasi menghadapi situasi yang tidak selamat. dan mulut. yang tidak selamat. (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak Contoh tindakan (PFK 5.3.4) Mengetahui cara mengelak diri diri daripada orang tidak dikenali. asertif adalah daripada orang yang tidak dikenali. mengatakan tidak, lari dan memberitahu orang dewasa bila menghadapi situasi yang tidak selamat. Nota: 1. Berlari dengan lakuan yang betul. a. Berlari denagn tangan dihayun bertentangan dengan kaki. b. Berlari di atas bebola kaki. c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. d. Ayun tangan ke hadapan dan ke belakang. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. b. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. c. Mata dan kepala hendaklah sentiasa focus ke hadapan.

2.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 46

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

3. 4. 5.

Merangkak dengan lakuan yang betul. Berketengteng (hop) dengan lakuan yang betul. Melompat dengan lakuan yang betul. a. Melompat dengan dua kai dan mebdarat juga dengan dua kaki. b. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. c. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Skip dengan lakuan yang betul a. Melangkah dengan sebelah kaki b. Lutut diangkat separas pinggang. c. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama, diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi.

6.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 47

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG PERKEMBANGAN DAN ESTETIKA KREATIVITI

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 48

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI(KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti, murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni, berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara berkumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Aktiviti seni merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan kreatif. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.. (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.

(KTI 1.0) Visual

Seni (KTI 1.1) (KTI 1.1.1) Mengenal bahan yang diperlukan Menggunakan untuk menghasilkan sesuatu karya pengetahuan contohnya berus dengan bimbingan guru. tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu, rujuk Tunjang Sains dan Teknologi

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 49

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KTI 1.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. (Ekspresi kreatif). Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya

(KTI 1.2.1) Menekap(trace) rupa (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu geometrik segitiga, bulat, segitiga, bulat, segiempat, bujur. . segiempat, bujur. (KTI 1.2.7Menghasilkan karya mengikut (KTI 1.2.2) Melukis rupa organic kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti (rupa yang tidak mempunyai menggambar. garisan yang tepat dan selari). Contoh: bunga, awan. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui (KTI 1.2.3) Menghasilkan karya pelbagai aktiviti dengan bimbingan. kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui (KTI 1.2.4) Membuat corak dan pelbagai teknik dengan bimbingan. rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik (KTI 1.2.5) Menghasilkan bentuk menggambar. binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 50

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KTI 1.3) Menunjukkan apresiasi seni

(KTI 1.3.1) Menceritakan dan (KTI 1.3.4) Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja mempamerkan hasil kerja sendiri. sendiri. (KTI 1.3.5) Menyatakan pandangan (KTI 1.3.2) Menyatakan secara lisan hasil kerja sendiri dan pandangan secara lisan hasil rakan. kerja sendiri dan Rakan. (KTI 1.3.6) Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan (KTI 1.3.3) Menunjukkan alam semulajadi seperti tidak penghargaan hasil kerja dan mengotorkan alam sekitar. rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri. (KTI 1.3.7) Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar.

(KTI 2.0) Muzik

(KTI 2.1) Mengambil bahagian (KTI 2.1.1) Menyanyikan melodi (KTI 2.1.7) Menyanyikan melodi. dalam aktiviti menyanyi. mudah ( Contoh: Hmm...La). (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan Nota: Lagu yang dipilih perlulah (KTI 2.1.2) Menyanyikan lagu Muzik. sesuai dengan umur dan yang mudah dengan iringan (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut kematangan murid. muzik. tempo. (KTI 2.1.3) Menyanyi lagu yang (KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan mudah mengikut tempo (iaitu: yang jelas. cepat dan lambat). (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (KTI 2.1.4) Menyanyi lagu yang (iaitu: riang dan bersemangat). mudah dengan sebutan jelas. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan (KTI 2.1.5) Menyanyi lagu yang dan ekspresi. mudah dengan perasaan dan

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 51

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

ekspresi. (KTI 2.1.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. (KTI 2.2) Mengambil bahagian (KTI 2.2.1) Mengecam bunyi dalam aktiviti memainkan perkusi. perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan. (Contoh: castenat, kerincing, marakas, drum).

(KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.

(KTI 2.2.4)Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat).

(KTI 2.2.2) Menghasilkan bunyi (KTI 2.2.6)Memainkan perkusi dengan perkusi badan. (hentak kaki, iringan muzik. tepuk tangan, petik jari) (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan (KTI 2.2.3) Memainkan perkusi iringan muzik. dengan iringan muzik dengan bimbingan. (KTI 2.2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. (KTI 2.3) Mengambil bahagian (KTI 2.3.1) Meneroka bunyi dalam aktiviti penerokaan bunyi. menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan Nota: Bahan improvisasi bukan alat (penerokaan melibatkan bunyi, muzik tetapi menghasilkan muzik, irama, kesan bunyi dll). contohnya tempurung (KTI 2.3.2) Memainkan alat imrovisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru. (KTI 2.3.3) Meneroka bunyi bahan atau objek improvisasi. menerusi

(KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 52

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KTI 2.4) muzik.

Menunjukkan

apresasi (KTI 2.4.1) Membuat gerakan (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan anggota badan mengikut lirik terhadap muzik yang didengar. lagu (sing with action) (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas (KTI 2.4.2) Menggerakkan mengikut muzik. anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota bimbingan guru. badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: (KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota kuat lembut(dinamik) badan secara kreatif mengikut muzik cepat lambat(tempo) menggunakan alat seperti riben, gelung tinggi rendah(pic) rotan , tali. panjang pendek(irama) sedih gembira (KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik: bersemangat (mud) kuat lembut cepat lambat tinggi rendah panjang pendek sedih gembira bersemangat (KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik( had kepada gendang, alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.4.11) Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 53

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KTI 3.0) Drama & (KTI 3.1) Mengambil bahagian (KTI 3.1.1) Main peranan (KTI 3.1.5) Main peranan mengikut Gerakan Kreatif dalam drama dan gerakan kreatif. mengikut imaginasi dengan imaginasi. bimbingan. (KTI 3.1.6) Berlakon dengan (KTI 3.1.2) Berlakon dengan menggunakan props. menggunakan props contoh scarf, pakaian seragam, (KTI 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk puppet dengan bimbingan menunjukkan elemen ruang, masa dan guru. tenaga. (KTI 3.1.3) Mencuci tangan (KTI 3.1.8) Mengenal dan mengambil deangan cara yang betul. bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. (KTI 3.1.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 54

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Nota: 1. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o untuk murid 4+: lukisan, catan, kolaj, cetakan, resis, gosokan, percikan, gurisan, capan, mozek. o Untuk murid 5+: lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stensilan, percikan, gurisan, capan, mozek Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan(tie and dye), tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, resis, kolaj. o Untuk murid 5+: pualaman, ikatan dan celupan, tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, lipatan dan guntingan, resis, kolaj.

2.

3.

Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail, model, boneka, topeng mata. o Untuk murid 5+: mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng muka, origami.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 55

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 56

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KURIKULUM : SAINS DAN TEKNOLOGI ( ST ) AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknologi Awal Sains dan Awal Matematik, murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan, mempraktiskan kemahiran proses sains asas, mempraktiskan penaakulan dalam penerokaaan yang mudah, serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (ST 1.1.1) Menunjukkan sikap sistematik, (ST 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab dengan bekerjasama dan bertanggungjawab bimbingan (ST 2.1.1) Memerhati dan mengenal warna- (ST 2.1.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran. warna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada (ST 2.1.2) Memerhati dan mengenal bentuk- musim berlainan; perubahan warna bentuk di persekitaran dengan bimbingan. awan pada cuaca berlainan). (ST 2.1.3) Memerhati objek-objek di (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenalpasti persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar bentuk-bentuk di persekitaran. dan kecil) (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di (ST 2.1.4) Memeerhati dan bercerita secara persekitaran dan mengenal saiz (besar, verbal tentang pemerhatian yang telah kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, dibuat. tebal, nipis) (ST 2.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 57

(ST 1.0) Sikap saintifik

(ST 1.1) Mempamerkan sikap saintifik (ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.

(ST 2.0) Kemahiran Saintifik

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak, pasir basah dan pasir kering, pasir dan lumpur, batu dan pasir) (ST 2.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai (ST 2.2.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang, lebih pendek). (ST 2.2.2) Membanding berat objek ( lebih berat, lebih ringan) (ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal, lebih nipis) (ST 2.2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal, tapak kaki, straw, buku). (ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek. (ST 2.3.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Warna b. Bentuk (ST 2.3.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa(manis, masam, masin). (ST 2.3.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) b. Tekstur (licin dn kasar) c. Berat (berat dan ringan) (ST 2.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 58

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

b. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa(manis, masam, masin, pahit, tawar). (ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (Contoh objek: belacan, ikan kering, sabun, daun pandan). (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 2.3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan; pakaian tradisional mengikut kaum; kenderaan mengikut bilangan roda). (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

(ST 2.4.1) Membuat ramalan tentang cuaca(Contoh:bila kelihatan awan mendung, hari akan hujan)

(ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (Contoh aktiviti): Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).

Page 59

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

yang mungkin berlaku (ST 2.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. (ST 2.5.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. (Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir) (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan(lidah, pipi, dagu, dahi, kening, bibir, dada, perut, bahu, siku, lutut, paha, betis, pusat, tumit, kuku). (ST 3.1.3) Mengenal pasti organ deria(mata, hidung, telinga, lidah, kulit) dan menyatakan fungsi deria ini. (ST 3.2.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. penglihatan b. pendengaran c. penyentuhan d. hidu (ST 3.2.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. penglihatan b. pendengaran c. penyentuhan d. hidu

(ST 3.0) Menyiasat Alam Hidupan

(ST 3.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan (ST 3.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria

(ST 3.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala, mata, hidung, mulut, gigi, telinga, rambut, kaki, jari, tangan).

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 60

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 3.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan anak benih

(ST 3.3.1) Membandingkan daun berdasarkan (ST 3.3.5) Memerhati dan mengumpulkan ciri berikut: daun daripada persekitaran sekolah dan a. bentuk kediaman mengikut ciri berikut: b. saiz a. warna c. warna b. saiz c. tekstur (ST 3.3.2) Membandingkan daun berdasarkan d. bentuk ciri berikut: e. urat daun a. warna b. saiz (ST 3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan c. bau bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: (ST 3.3.3) Memerhati dan bercerita tentang a. warna sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa b. saiz dijumpai. (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan (ST 3.3.4) Memerhati dan bercerita dengan bunga sebenar) bimbingan tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih. ST 3.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna dan daun b. berbiji (ST 3.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 61

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri, habitat, cara pergerakan, jenis makanan, kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.

(ST 3.4.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian, dijumpai dalam buku, ditayangkan melalui program televisyen dll). (ST 3.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3.4.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan terbang, melompat, merangkak, berjalan, menyusur, berenang).

(ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. (ST 3.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah, ayamreban, itik-kolam, lembu-padang, kerbau-sawah, katak-air dan darat, ikanair, burung-pokok) (ST 3.4.6) Mengumpulkan mengikut habitatnya. haiwan

(ST 3.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). (ST 3.4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 62

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 4.0) Menyiasat Alam Bahan

(ST 4.1) Meneroka sifat umum bahan. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.

(ST 4.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.

(ST 4.1.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air kepada wap air. (ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air, pasir tidak larut dalam air). (ST 4.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: kapas menyerap air, kertas menyerap air, kepingan plastik tidak menyerap air). (ST 4.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah: permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 63

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 5.0) Menyiasat Alam Fizikal

(ST 5.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca, pelangi dan baying-bayang.

(ST 5.1.1) Menghasilkan bayang-bayang (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan menggunakan pelbagai objek. bentuk dan warna pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari hendak hujan). (ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5.1.4) Menjalankan aktiviti membentuk pelangi. (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.

(ST 6.0) Pengalaman Pranombor

(ST 6.1) Memadankan objek 1:1.

(ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama (matching equal and unequal groups)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 64

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 6.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.

(ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. kecil ke besar b. pendek ke panjang c. rendah ke tinggi d. nipis ke tebal dan sebaliknya (ST 6.4.1) ngecam corak berulang persekitaran dengan bimbingan. di (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran.

(ST 6.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.

(ST 6.4.2) Meniru corak berulang (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik. yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 7.0) Konsep Nombor (ST 7.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1 hingga (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1 10 (role counting). hingga 10 dan menurun 10 1. (ST 7.1.2) Memadankan angka 1 hingga 10 (ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut dengan nama nombor secara lisan. cara yang betul. (Contoh: 2 dua) (ST 7.1.3) Membilang objek 1 10.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 65

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (Use shape to represent the number of objects). (ST 7.1.5) Memadankan angka 1 10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7.1.6) Menyurih angka 1 - 10 (ST 7.2) Mengetahui sifar. (ST 7.2.1) Menulis angka sifar. (ST 7.2.2) Menyebut sifar. (ST 7.2.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalh kosong/tiada nilai). (ST 7.3) Memahami nombor 10-20. (ST 7.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on). (ST 7.3.2) Membandingkan: - 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) - 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya. (ST 7.3.3) Menulis 10-20.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 66

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 7.4) Memahami siri nombor 20, 30, 40 dan 50. (ST 8.0) Operasi (ST 8.1) Memahami operasi tambah dalam Nombor lingkungan 10. (Nota:Operasi tambah adalah gabungan dua set objek)

(ST 7.3.4) Membilang sepuluh sepuluh (in ten). (ST 8.1.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on). (ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan symbol tambah (+) dan sama dengan (=) (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat.)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 67

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 8.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. (ST 8.2.1) Mengeluarkan objek himpunan dan membilang baki. dari

(ST 8.2.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada empat gula-gula tinggal dua gula-gula. (ST 8.2.3) Menulis ayat matematik dengan menggunakan symbol tolak (-) dan symbol sama dengan (=). (ST 8.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca emapat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (solve number stories)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 68

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. (ST 9.0) wang Nilai (ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit silins) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (ST 10.0) Konsep (ST 10.1) Memahami (ST 10.1.1) Menyusun peristiwa mengikut Waktu waktu dalam konteks urutan masa. kehidupan seharian. (ST 10.1.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi, petang, malam). (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi, jam 12 tengah hari). (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin, Selasa). (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. (ST 11.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.1) Mengetahui (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan objek (ST 11.1.2) Mengenalpasti bentuk yang biasa dalam ruang (depan, belakang, atas, badan kiri dan kanan. dijumpai di bawah, luar, dalam). persekitaran. anggota

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 69

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 11.1.3) Meletakkan objek kedudukan yang diarahkan.

pada

(ST 11.2) Mengetahui (ST 11.2.1) Mengecam bentuk segitiga, (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bentuk yang biasa bulat, segi empat yang terdapat di bulat. Segi empat tepat dan segi empat dijumpai di persekitaran. sama. persekitaran. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 12.0) (ST 12.1) Membina Pembinaan penghubung antara (construction) dua objek. (ST 12.2) Membina lingkungan. (ST 12.3) pelbagai mengikut sendiri. (ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.

Membuat (ST 12.3.1) Membuat pelbagai binaan (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan mengikut kreativiti sendiri dan kreativiti binaannya dengan bimbingan. menceritakan pembinaannya (Contoh bahan: blok, pasir). (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.

(ST 13.0) Penggunaan ICT

(ST13.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.

(ST 13.1.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit system).

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 70

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(ST 13.1.2) (switch ON) (switch OFF, urutan yang guru.

Menghidupkan komputer dan menutup komputer shut down) menggunakan betul dengan bimbingan

(ST 13.1.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). (ST 13.1.4) Bersikap menggunakan ICT. positif dalam

(ST 13.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. (ST 13.2) Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. (ST 13.2.1) Menggunakan perisian melukis (drawing or painting software) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna (basic shapes and colour box). (ST 13.3.1) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.

(ST13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 71

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Nota: 1) Konsep nombor mempunayai tiga aspek: Ordinal , iaitu kedudukan, tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama, nombor 2 adalah tempat kedua.

Kardinal, iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1

Nominal, iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu, 2 dibaca sebagai dua

Nombor: berapa banyak

2) Perbezaan antara angka dan nombor a. angka adalah symbol, 1,2,3 b. Nama nombor: satu, dua, tiga

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 72

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KEMANUSIAN

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 73

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian, murid akan lebih memahami diri sendiri, hubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam semula jadi. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (KM 1.1.1) Menceritakan tentang diri sendiri (KM 1.1.2) Memceritakan tentang diri dengan bimbingan (contoh: nama, umur, sendiri (contoh: nama, umur, jantina, jantina bangsa, hobi) (KM 1.1.3) Memceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1.2.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri (KM1.2.2) Menyatakan kebolehan diri dengan bimbingan sendiri (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negetif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.

(KM 1.0) Diri saya

(KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang /sejarah diri sendiri

(KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 74

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KM1.3) Mengetahui hak diri sendiri

(KM 1.3.1) Menyatakan hak kanak-kanak (KM 1.3.2) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan (KM 1.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid, anak dan rakan. (KM 2.1.1) Menyebut gelaran ahli keluarga (KM 2.1.2) Menceritakan salasilah terdekat iaitu: datuk, nenek, ibu, bapa, keluarga terdekat abang, kakak, adik (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga) (KM 2.2.1) Bercerita dengan tentang rumah kediaman sendiri (KM 3.1.1) Bercerita tentang rakan dengan bimbingan (KM 2.2.2) Bercerita kediaman sendiri tentang rumah

(KM 2.0) Saya dan keluarga

(KM 2.1) Mengetahui keluarga terdekat. (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik) (KM 2.2) Mengetahui rumah kediaman diri

(KM 3.0) Saya dan rakan (KM 4.0) Saya dan sekolah

(KM 3.1) Mengetahui tentang rakan (KM 4.1) Mengetahui sekolah saya

bimbingan (KM 3.1.2) Bercerita tentang rakan

(KM 4.1.1) menyebut nama sekolah dengan ( KM 4.1.4) Menyebut nama sekolah bimbingan (KM 4.1.5) Menyebut nama guru kelas (KM 4.1.2) Menyebut nama guru kelas dan dan ketua kelas ketua kelas dengan bimbingan (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab (KM 4.1.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: sebagai ahli kelas seperti: - Mematuhi peraturan kelas - Mematuhi peraturan kelas - Menjaga kebersihan sekolah - Menjaga kebersihan sekolah - Meletak barangan ketempat - Meletakkan barangan ke tempat asalnya asalnya.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 75

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KM 5.0) Sekolah dan komuniti

(KM 5.1) Mengamal semangat bermasyarakat

(KM 5.1.1) Bergaul mesra menolong dengan bimbingan

dan

tolong (KM 5.1.3) berkawan

Menyatakan

faedah

(KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong dalam masyarakat setempat menolong dengan bimbingan. (KM 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat ( KM 5.2.1) Menyatakan masyarakat setempat. kaum dalam (KM 5.2.2) Menyatakan kaum di Malaysia

(KM 5.2) Mengenali ahli komuniti (KM 5.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di Masyarakat Malaysia.

(KM 5.3.1) Menyatakakan perayaan yang (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya, menyambut perayaan masyarakat Tahun Baru Cina, Deepavalee, Hari Gawai, Malaysia Hari Keamatan, Krismas. (KM 5.3.3) Memceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KM 6.1.1) Melahirkan perasaan terhadap (KM 6.1.2) Mengecam bunyi dalam alam unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan sekitar semula jadi seperti bunyi air, perlakuan angina, haiwan (KM 6.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, air terjun, taman, hutan, sungai (KM 6.1.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: Pertumbuhan pokok dan pereputan

(Km 6.0) Saya dan Alam sekitar

(KM 6.1) Menghayati keindahan alam sekitar

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 76

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar

Perubahan cuaca

(KM 6.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru (KM 6.2.2) Bercerita dengan bimbingan tentang kepentingan air dan matahari guru tentang kepentingan air, udara, kepada kehidupan manusia. matahari kepada hidupan di dunia. (KM 6.2.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia (contoh: daun, mengkuang, daun pisang, kelapa) (KM 6.3.1) Mewujudkan keceriaan dan (KM 6.3.3) Bercerita tentang kepentingan keindahan alam dengan bimbingan menjaga alam sekitar. (Contoh: menanam bunga) (KM 6.3.4) Menjauhi diri daripada (KM 6.3.2) Mengamalkan yabiat tidak tempat-tempat yang telah tercemar. mencemarkan alam semulajadi dengan (KM 6.3.5) Bercerita tentang kesan bimbingan guru pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3.7) semula. Menjalankan aktiviti kitar

(KM 6.3) Menjaga alam sekitar

(KM 6.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (contoh: bina taman) (KM 6.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semulajadi

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 77

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KM 7.0) Saya dan Warisan Budaya

(KM 7.1) Mengenal pakaian tradisional masyarakat Malaysia (KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia

(KM 7.1.1) Bercerita tentang pakaian (KM 7.1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia. (KM 7.2.1) Menyanyikan lagu kanak-kanak (KM 7.2.3) Menyanyikan lagu kanakyang berkaitan dengan budaya masyarakat kanak yang berkaitan dengan budaya Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) masyarakat Malaysia. (KM 7.2.2) Melibatkan diri dalam tarian (KM 7.2.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum masyarakat tradisional pelbagai kaum. Malaysia. (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.3.1) Bermain permainan tradisional (KM 7.3.2) Bermainan permainan pelbagai kaum masyarakat Malaysia. tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.4.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan (KM 7.4.2) Mengenal pelbagai jenis seni kraftangan dan peralatan berunsur budaya dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia (yang pelbagai kaum masyarakat Malaysia. mudah) (KM 7.5.1) Mengenal pelbagai peralatan (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di berunsur budaya pelbagai kaum persekitaran. masyarakat Malaysia.

( KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia (KM 7.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 78

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KM 7.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.6.1) Mengecam makanan tradisional (KM 7.6.2) Menyediakan makanan pelbagai kaum masyarakat Malaysia. tradisional (contoh: onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemput-jemput pisang, popiah, drumpling) (KM 7.6.3) Mencuba pelbagai kaum. cara makan

(KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia. (KM 8.0) Saya dan Negara Malaysia (KM 8.1) Menghormati lambang kebangsaan dan negeri

(KM 7.7.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai (KM 7.7.2) Mendengar cerita rakyat kaum di komuniti setempat. pelbagi kaum di masyarakat Malaysia.

(KM 8.1.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia (KM 8.1.7) Menunjukkan kedudukan di peta dinia dan glob dengan bimbingan. Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.1.2) Mengecam bendera Malaysia. (KM 8.1.3) Menamakan bendera Malaysia (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri.

(KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia (KM 8.1.4) Menunjukkan penghormatan dan bendera negeri lain. kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan. (KM 8.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera (KM 8.1.5) Menunjukkan penghormatan negeri. kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu (KM 8.1.6) Menamakan lagu kebangsaan negeri. Malaysia dengan bimbingan. (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 79

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

(KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.1.14) kebangsaan. (KM 8.2) Menghormati pemimpin. (KM 8.3) Mengetahui symbol awam. Menamakan bunga

(KM 8.2.1) Mengenal pemimpin Negara (Yg (KM 8.2.2) Mengenal pemimpin Negara Dipertuan Agung, Perdana Menteri) dengan dan negeri. bimbingan. (KM 8.3.1) Mengenal symbol yang biasa di (KM 8.3.2) Mengenal symbol yang biasa jumpai di persekitaran seperti: dijumpai di persekitaran seperti: tandas lelaki dan perempuan Tempat pembuangan sampah Tanda lalulintas Tempat untuk orang cacat. Menamakan tarikh bapa hari

(KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan

(KM 8.4.1) Melibatkan diri dalam aktiviti (KM 8.4.2) sambutan Hari Kemerdekaan. kemerdekaan.

(KM 8.4.3) Menyatakan kemerdekaan.

(KM 8.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.5) mengetahui keistimewaan Negara. (KM 8.5.1) Bercerita tentang tempat (KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan bersejarah Malaysia dengan bimbingan. Negara. (KM 8.5.3) Bercerita tentang mercu tanda Negara. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 80

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Nota: 1. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. 2. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jongjong inai, suranggani, pok amai-amai dan juga lagu kaum di Malaysia. 3. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang, angklung, gong, serunai, gendang, table, cymbai. 4. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung, batu giling, lukur kelapa, kipas padi, kisar, periuk tanah, belangga tanah, nyiru. 5. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil, pak pander, si tanggang, bawang putih bawang merah. 6. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera, simpan bendera dengan cara yang betul. 7. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan, memandangkan ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 8. Pemimpin Negara dan negeri merujuk kepada: Yang dipertuan Agong, Perdana Menteri, Sultan/Raja/Tuan yang Terutama Negeri sendiri, Menteri Besar/Ketua Menteri yang negeri sendiri. 9. Contoh mercu tanda Negara: Kuala Lumpur, Menara berkembar. 10. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara, Parlimen, Muzium.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 81