Anda di halaman 1dari 20

1.0 PENGENALAN - SIAPA REMAJA DAN APA ITU DADAH? 1.

1 Remaja

Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 12-21 tahun. Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik, termasuklah perubahan jasmani, sosial, emosi, dan bahasa. Akibat daripada itu, orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil, dan sentiasa "bermasalah". Pemikiran golongan remaja juga sangat berbeza dan biasanya mereka banyak memikirkan mengenai keseronokkan hidup. Keinginan untuk merasa perkara yang menyeronokkan seperti bermain video game, lepak dengan kawan-kawan, gangsterisme dan lain-lain lagi. Perkataan remaja ataupun adolescene berasal dari perkataan Latin iaitu adolscere yang bermaksud membesar atau membesar menjadi matang (Rogers, 1981). Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga), remaja merupakan seorang yang mulai dewasa, sudah akil baligh, sudah cukup umur untuk berkahwin dan sedang melalui proses inginkan cinta. Dari segi perspektif Islam pula, remaja dianggap sebagai mereka yang sudah cukup umur atau diistilahkan sebagai baligh. Pada peringkat ini, golongan remaja mengalami peralihan antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Definisi remaja ini banyak diperkatakan oleh ahli psikologi dan ada di antaranya mendefinisikan remaja sebagai suatu tempoh perkembangan fizikal, satu konsep yang abstrak, satu fenomena sosiobudaya atau berdasarkan sikap remaja terhadap kehidupannya. Persoalan yang sering dikaitkan dengan pencarian identiti adalah merupakan persoalan utama bagi remaja. Persoalan seperti "Siapakah saya?", "Apakah bidang kerjaya yang sesuai dengan saya?", dan sebagainya yang membawa maksud identiti apa yang membuatkan seseorang itu berbeza dengan orang lain. Mengikut seorang ahli psikologi Stanley Hall (1904), zaman remaja ialah jangka masa seseorang itu mengalami berbagai cabaran dan tekanan ( storm and stress). Ini kerana pada peringkat ini remaja mengalami perubahan fizikal, intelek serta emosi dan terpaksa berhadapan dengan berbagai konflik di dalam dirinya dan juga masyarakat.

Perkembangan fizikal remaja perlu diketahui bagi membantu memahami tentang sesetengah remaja yang lambat atau cepat dalam pekembangan mereka dan apakah kesan-kesan disebaliknya. De Brun (1990) pula, mendefinisikan remaja sebagai tempoh pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang pada umumnya bermula pada usia 12 tahun atau 13 tahun dan berakhir pada usia awal dua puluhan. Manakala menurut Adams & Gullota (1997), masa remaja meliputi usia antara 11 tahun hingga 20 tahun. Havighurst dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004) pula, membahagikan masa remaja kepada dua iaitu awal remaja (12 hingga 18 tahun) dan akhir remaja (18 hingga 22 tahun). Anna Freud (1990) pula berpendapat, pada masa remaja berlaku proses perkembangan yang meliputi perubahan-perubahan yang berhubung dengan perkembangan psikoseksual dan merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.

Daripada definisi remaja yang telah diberikan, secara keseluruhannya menyatakan bahawa remaja merupakan satu tempoh peralihan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa yang berlangsung dalam usia sekitar 13 tahun hingga 20 tahun. Pada peringkat ini berlakunya perubahan yang pesat sama ada perubahan biologi, fizikal, mental dan emosi serta perubahan tenggungjawab dan peranan. Jadi, untuk mengimbangi perubahan-perubahan ini, golongan remaja sering berhadapan dengan masalah dan konflik dalam mencari identiti diri. Oleh itu, berlakulah ketegangan dan tekanan emosi dalam diri remaja. Jika diteliti secara mendalam zaman remaja sebenarnya merupakan suatu proses dan bukannya satu jangkamasa. Kerana pada tahap ini berlakunya proses mencapai atau memperolehi sikap dan kepercayaan yang diperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat.

1.1.1 Ciri-ciri manusia remaja

Suka bergaulan dengan rakan sebaya daripada ibu bapa. Pada peringkat ini, manusia remaja akan mula belajar bergaulan dengan orang lain selain daripada ahli anggota keluarga mereka. Ini bermaksud bahawa peringkat remaja merupakan peringkat perkembangan sosial seseorang. Sehubungan itu, orang remaja adalah suka berkawan dan senang tersinggung oleh masalah sosial.
2

Suka berangan-angan Remaja yang normal mempunyai angan-angan sihat mengenai masa depan mereka. Mereka sentiasa memikirkan apa yang akan mereka buat pada masa hadapan. Namun begitu, tidak dinafikan mereka juga mempunyai angan-angan yang kurang sihat dan sangat negatif. Misalnya mereka suka memikirkan hal-hal mengenai seks dan juga hal-hal lain yang menyeronokkan mereka. Angan-angan mereka kadangkala menjadi kenyataan sekiranya mereka bertekad untuk melakukannya untuk keseronokkan dan kepuasan mereka sendiri tanpa memikirkan akibatnya nanti.

Senang Terpengaruh oleh Emosi Orang remaja merupakan orang yang senang terpengaruh oleh emosi. Ini adalah kerana rasional mereka masih berkembang dan belum sampai ke satu tahap yang mantap. Emosi mereka juga masih tidak stabil dan amat mudah berubah dengan mendadak. Jika emosi mereka berubah, mereka sukar mengawalnya kerana fikiran mereka masih belum matang dan hampir tidak berupaya untuk mengawal diri sendiri. Perubahan daripada alam remaja kepada alam dewasa merupakan satu masa yang amat penting, di mana perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru lebih-lebih lagi dengan gejala sosial akan bermula. Memahami siapa remaja adalah penting bagi mengetahui mengapa mereka terlibat dengan gejala sosial ini. Ini kerana faktor personaliti individu itu sendiri serta faktor perkembangannya mempengaruhi tingkahlaku yang dilakukan olehnya.

1.1.2 Perkembangan fizikal remaja

Perkembangan fizikal remaja boleh dirujuk kepada perkembangan remaja dari aspek biologi. Ketika ini remaja lelaki dan perempuan secara sedar atau tidak akan mengalami perubahan dari segi bentuk tubuh dan emosi. Perubahan ini berlaku akibat tindakan hormon. Kadar pembesaran dan perubahan remaja lelaki dan perempuan juga adalah berbeza dan begitu juga dengan seorang individu dengan individu yang lain. Antara perkembangan fizikal yang dilalui oleh remaja
3

seperti kematangan biologi, tingkahlaku heteroseksual dan akil baligh. Dari segi kematangan biologi, pada awal alam keremajaan, remaja selalunya sibuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang berlaku pada tubuhnya. Kesedaran ke atas kejantinaan diri semakin bertambah. Hal ini akan memberi kesan kepada imej tubuh serta konsep kendiri. Pada usia beginilah remaja akan lebih prihatin dengan keadaan tubuhnya. Mereka akan sering membezakan dirinya dengan rakan sebaya yang lain. Remaja yang cepat matang mempunyai beberapa kelebihan apabila dibandingkan dengan yang lambat matang. Mereka terlebih dahulu mengambil tempat dalam masyarakat remaja sementara mereka yang lambat matang perlu bersaing daripada sudut fizikal dan sosial bagi mendapat tempat yang istimewa dalam kelompok remaja.

Dari segi tingkahlaku heteroseksual pula, remaja zaman dahulu mempunyai sikap yang berbeza ke atas pelbagai aspek seksual berbanding dengan remaja zaman sekarang, terutamanya remaja perempuan. Baligh pula merupakan perubahan biologi yang menandakan permulaan remaja. Ianya bermula apabila tahap hormon yang memasuki saluran darah meningkat ekoran respon kepada isyarat daripada bahagian otak iaitu hipotalamus. Apabila tahap pertumbuhan hormon bertambah dalam badan, lonjakan pertumbuhan kanak-kanak dengan tiba-tiba akan berlaku. Lonjakan ini merupakan tanda yang nyata tentang permulaan akhil baligh. Perkara yang paling ketara semasa baligh adalah merupakan perkembangan permatangan seksual iaitu kebolehan pembiakan. Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778), akil baligh bermula pada usia 15 tahun atau mungkin lebih awal dari yang dianggarkan. Pada masa ini, kanak-kanak melalui peringkat kedua kelahiran, bentuk badan mula berubah dan keinginan muncul dari dalam, perubahan angin, kemarahan, perubahan fikiran, membuatkan mereka tidak dapat mengawal, mula berasa segan atau malu apabila berhadapan dengan kehadiran orang yang berlainan jantina, dan mereka mula merasai perasaan seksual. Dengan kata lain mereka mula tertarik antara satu sama lain. Manakala menurut Sigmund Freud dan Anna Freud, awal remaja adalah peringkat yang paling bermasalah disebabkan perubahan dramatik psikologi yang berlaku pada masa tersebut. Zon genital, khasnya didorong tenaga seksual yang hebat, dan remaja ini sekali lagi dilanda fantasi. Remaja ini mungkin rasa susah atau tidak selesa apabila berada di kalangan ibu bapanya. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembangan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran.
4

Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut, remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral.

1.2 Dadah

Dadah atau "drug" adalah bahan atau kimia yang amat merbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Banyak hal yang berkaitan dengan dadah sentiasa menjadi bahan dalam berita. Apabila mendengar saja perkataan dadah, kita akan terus memikirkan jenis-jenis dadah seperti ganja dan heroin. Tetapi, sebenarnya terdapat beribu-ribu jenis dadah di seluruh dunia ini yang digunakan oleh lebih kurang 200 juta manusia untuk pelbagai tujuan. Menurut Kamus Dewan Melayu - Inggeris, makna perkataan "Drug" bermaksud ubat-ubatan. Walaupun demikian, untuk memberi takrif penyalahgunaan kepada "drug", perkataan "use", "misuse" atau "abuse" perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan "drug". Contohnya "drug abuse" atau "misuse of drug yang membawa maksud penyalahgunaan dadah. Dadah merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkahlaku pengguna apabila digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagih dan akan terus bergantung hidup kepadanya. Tanpa disedari, kita sendiri mungkin telah menggunakan beberapa jenis dadah dalam hidup anda. Ubat-ubatan seperti "paracetamol" dan "antibiotic" membantu menyembuhkan anda sekiranya anda tidak sihat. Teh, kopi dan coklat juga mengandungi sejenis dadah rangsangan yang dikenali sebagai "caffeine". Akan tetapi, dadah rangsangan seperti ini tidak mengakibatkan ketagihan yang bermasalah kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, penggunaan bahan minuman dan makanan ini tidak salah di sisi undang-undang. Namun demikian, beberapa jenis dadah adalah dadah yang dilarang pengambilannya kerana dadah ini mengakibatkan ketagihan dan masalah kesihatan, masalah
5

sosial, ekonomi dan sebagainya. Oleh itu Kerajaan Malaysia telah menyenaraikan dadah ini di dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk mengharamkan penanaman, pengeluaran, pengedaran, import, eksport, pemilikan dan penyalahgunaan dadah seumpana ini. Jenis dadah seperti seperti kokain, ganja, heroin, syabu dan "ecstasy" diambil untuk mengubah perasaan fikiran anda. Dadah ini juga dikenali sebagai "dadah yang disalahguna".

1.2.1 Ciri-ciri dadah Dadah da Dadah merujuk kepada sejenis bahan kimia psikoaktif yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut : Mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat (Otak dan saraf tunjang); Digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang; Diperoleh secara haram; Membawa kepada pergantungan fizikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah; dan mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang. Jenis-jenis Dadah

1.2.2 Jenis-jenis dadah Opiat

Dadah jenis opiat diperolehi daripada tumbuhan pokok popi. Getah dikeluarkan daripada buah popi, lalu ia dikeringkan dan diproses menjadi dadah kumpulan opiat iaitu candu, morfin dan heroin. 1. Candu 2. Morfin 3. Heroin 4. Kodein 5. Opiat Sentetik

Stimulan

Stimulan merupakan bahan kimia psikoaktif yang merangsang aktiviti sistem saraf pusat. Terdapat dua jenis stimulan iaitu jenis amfetamin atau "Amphetamine-type-stimulants (ATS)" dan kokain. 1. Amfetamin 2. Methamphetamine 3. Kokain 4. MDMA (Methylenedioxy-methamphetamine)

Ganja/Kanabis

1. Kanabis - Kanabis ialah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis dadah yang diperoleh daripada pokok "cannabis sativa". Pokok ini berasal dari kawasan beriklim panas seperti Asia, Mexico, Afrika dan Timur Tengah. 1. Kanabis Herba 2. Hashish 3. Minyak Hashish

Halusinogen

Halusinogen adalah jenis dadah asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria. Ia mengubah pandangan visual dan menyebabkan ilusi sehingga susah membezakan yang benar dan tidak benar. Halusinogen adalah ubat-ubatan terjadual di bawah kawalan Kementerian Kesihatan. LSD, DMT, PCP, meskalin dan psilosibin semuanya termasuk dadah jenis halusinogen. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan ini sukar dibuktikan. Ubat-ubatan ini amat popular disalahgunakan oleh gologan "hippies" pada tahun 1960-70. Kini ia diguna oleh kebanyakan penagih di Negaranegara barat.

Depresen

1. Ubat depresen 2. Alkohol 3. GHB 4. Ketamin

Ubat-ubat yang disalah guna

Antara ubat-ubat yang biasa disalahguna oleh penagih adalah seperti steriod, gam, petrol, inhalan, daun ketum dan ubat-ubatan seperti ubat bius, ubat penenang, ubat tidur, dan ubat tahan sakit (pain killer).

1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesan-kesan dadah :

a) Jenis dadah Perbezaan dari segi kesan ke atas fungsi sistem saraf pusat iaitu sama ada ia merosakkannya (contohnya heroin) atau merangsangkan (contohnya amfetamin dan kokain) atau merosak dan merangsangkan (contohnya ganja).

b) Jumlah digunakan Kesan daripada dos kecil adalah berbeza daripada kesan dos besar, contohnya dos kecil heroin mungkin menyebabkan rasa mengantuk atau euphoria berbanding dengan dos besar yang mana akan menyulitkan pernafasan dan membawa maut.

c) Cara penggunaannya Kesan dadah bergantung kepada cara penggunaannya (sama ada ditelan, disuntik, dihidu, dihisap atau diguna bersama dadah lain), jangka masa dan kekerapan mengguna.

d) Keadaan individu Kesan dadah bergantung kepada umur, jantina, berat badan, kesihatan, daya tahan, pengalaman penggunaan dadah aktiviti penagih.

f) Situasi ketika menggunakan dadah Keadaan atau tempat menggunakan dadah sama ada ketika ada orang atau tiada orang lain hadir bersama.

2.0 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PERGANTUNGAN KEPADA DADAH? Pergantungan remaja kepada dadah adalah keadaan keperluan secara fizikal atau psikologi atau kedua duanya yang wujud daripada penggunaan dadah secara berterusan atau pada waktu-waktu tertentu. Pergantungan kepada dadah ini juga biasanya dipanggil sebagai ketagihan kepada dadah secara berterusan. Remaja yang sudah ketagih dengan dadah akan sentiasa memerlukan dadah untuk memenuhi keperluan fizikal dan psikologi mereka. Dua jenis pergantungan kepada dadah apabila ianya digunakan secara kerap dan berterusan ialah:

Pergantungan secara fizikal Pergantungan secara fizikal ialah satu keadan di mana badan penagih memerlukan dadah secara berterusan dan apabila dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala tarikan. Gejala-gejala tarikan ialah tanda-tanda tertentu dari segi tingkah laku dan fizikal seseorang penagih dadah yang ditunjukkan semasa tidak menggunakan dadah dalam masa tertentu. Antara tanda-tanda pergantungan fizikal ialah sakit perut, muntah-muntah, cirit-birit, menggeletar dan sebagainya. Gejala ini akan hilang sekiranya penagih dapat mengambil dadah semula dan akan datang semula apabila penagih tidak mengambil dadah pada jangka masa yang lama.

Pergantungan secara psikologikal Pergantungan secara psikik atau psikologikal merupakan satu keadaan dimana penagih mengalami gian atau mengidam untuk menggunakan dadah supaya dapat berfungsi secara normal serta mencapai ketenangan jiwa. Ini bermakana, seseorang remaja yang sudah bergantung pada dadah akan berterusan memerlukan dadah untuk mencapai tahap kepuasan fizikal dan psikologi mereka.

2.1 Daya tahan (keupayaan sel-sel tubuh badan menentang kesan-kesan dadah) Daya tahan atau tolerance kepada dadah dikatakan meningkat apabila dos dadah yang biasanya diambil, tidak dapat memberi kepuasan atau memberi kelegaan dalam mengatasi gejala tarikan. Dos dadah terpaksa ditambah untuk mencapai tahap kepuasan dan kelegaan yang sama. Apabila pergantungan ini telah terbina, badan bertindak dengan tanda-tanda yang boleh diteka sekiranya dadah itu diberhentikan bekalannya dengan serta-merta. Seperti yang telah dibincangkan dalam Subtopik sebelumnya, jika seseorang tidak mengambil dadah dalam jangka waktu tertentu, gejala-gejala tarikan akan wujud di kalangan penagih remaja.

2.2 Seseorang itu dikatakan telah bergantung pada dadah apabila :

Penggunaan dadah menjadi bahagian penting dalam kehidupan seharian mengatasi keperluankeperluan hidup yang lain seperti makanan dan minuman. Daya tahan meningkat. Mengalami gejala tarikan apabila tidak menggunakan dadah Berada terdesak atau gian untuk menggunkan dadah lebih-lebih lagi apabila cuba mengurang atau dapat mengawal jumlah dan kekerapan penggunaan. Terdapat tarikan atau kecenderungan menagih semula setelah berhenti menggunakan untuk beberapa waktu.

10

3. 0 DADAH MENURUT PANDANGAN AGAMA ISLAM

Hukum dan larangan pengambilan dadah adalah jelas haram berdasarkan kepada dalil yang dikiaskan kepada arak. Dalam Al-Quran banyak menyebut mengenai pengharaman arak dan dalil pengharaman ini berdasarkan kepada keterangan nas-nas (Al-Quran dan Al-hadis) kerana ia termasuk dalam pengertian umum benda-benda yang memabukkan, menghilangkan akal dan kedua-duanya mempunyai alasan hokum yang sama iaitu memabukkan atau terdapat keburukankeburukan dan membawa kebinasaan terhadap individu-individu dan masyarakat. Ini dapat dibayangkan melalui Firman Allah S.W.T. dalam suruh Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud: ..Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan.. Surah Al-baqarah : 195 Dadah juga menghancurkan rumah tangga, Keluarga yang dinaungi oleh ketua yang mengguna atau menagih dadah akan menimbulkan pelbagai kesulitan dan masalah. Antaranya tidak dapat menyediakan nafkah yang diperlukan oleh keluarga, bahkan memaksa isteri dan anak-anak memberi wang untuk membeli dadah. Sebagai ketua keluarga, islam menitikberatkan mengenai kehidupan anggota keluarga agar dipelihara dengan sebaik-baiknya. Remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah boleh merosakkan sesebuah rumahtangga dengan masalah yang ditimbulkan oleh mereka. Oleh itu remaja perlu sedar bahawa agama juga sangat melarang penyalahgunaan dadah, dan mereka perlu menjauhi dadah sejauh mungkin. Firman Allah S.W.T. dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud: ..peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka... Surah At-Tahrim : 06 Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : Seseorang itu adalah berdosa jika dia menyempitkan orang yang di bawahnya. Riwayat Ahmad dan Abu Daud Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Al Diar Al Masriah Al- Sabiq (bekas Mufti Mesir), Al Syeikh Hasanin Makhluf dalam kitabnya, Fatwa Al Syariiyah (muka surat 184) bahawa dadah adalah haram hukumnya dari segi penggunaan, pemberian dan membuat jualan perniagaan, mengikut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafie dan Al Syeikh Al Islam Ibnu Taimiyah, tokoh Ulama Hambali.

11

3.1 Pendapat Ulama

Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan Hadis ini jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah hukumnua haram. Pengharaman ke atas dadah meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengannya seperti yang diriwayatkan oleh Termizi dan Ibnu Majah, bahawa Rasulullah s.a.w pernah melaknat tentang khamar. Rasulullah s.a.w. melaknat tentang khamar, sepuluh golongan, (1) pembuatnya, (2) pengedarnya, (3) peminumnya, (4) pembawanya, (5) pengirimnya, (6) penuangnya, (7) penjualnya, (8) pemakan wang hasilnya, (9) pembelinya, (10) pemesannya. Oleh yang demikian bolehlah disimpulkan bahawa semua kegiatan yang berkaitan dengan dadah adalah haram hukumnya seperti: Menanam sebarang bahan untuk menghasilkan dadah Memproses sebarang bahan untuk menghasilkan dadah Menjual beli dadah. Menggunakan keuntungan hasil daripada perniagaan dadah dan sebagainya yang berkaitan

4.0 PANDANAGN AGAMA HINDU TERHADAP PENYALAHGUNAAN DADAH Di antara falsafah dan kitab Tamil (Kural) ada menyebut bahawa: Dipisahkan daripada deria adalah mereka yang memabukkan diri (pengguna dadah), tidak ada bezanya mereka daripada yang tidur mahupun yang telah mati. Manusia adalah makhluk yang berfikir, diharap dapat mengawal dan membendung segala tindak tanduknya dengan kuasa pemikirannya dan tidak sekali-kali membiarkan pemikirannya menyeleweng daripada sebab memasukkan dadah ke dalam badan, yang bukan sahaja memusnahkan pemikiran tetapi juga tubuh fizikal. Dhama Hindu menyatakan bahawa setiap tindakan seseorang adalah dikawal oleh Dharma atau sifat yang terpuji. Setiap perbuatan atau tingkah laku yang salah, merbahaya atau mencederakan diri mereka atau orang lain dikira adharmic yang mana pembalasannya adalah penderitaan. Oleh kerana itu, penggunaan dadah juga dianggap adharmic. Tubuh badan manusia dianggap sebagai makhluk tertinggi oleh penganut agama Hindu, tetapi kesucian ini telah dikaburi oleh kebodohan dan keangkuhan dengan mengambil dadah. Daripada hujah dan pandangan di atas, maka jelaslah bahawa penganut agama Hindu dilarang menggunakan dadah.
12

Apakah yang Dimaksudkan dengan Pergantunga 5.0 SEBAB-SEBAB REMAJA MENGAMBIL DADAH

Fakta statistik dan profil penagihan di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur antara 15-25 tahun. Sebahagiannya adalah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah kerajaan, swasta ataupun di pusat-pusat pengajian tinggi. Remaja sememangnya adalah golongan yang sentiasa berada di tangga teratas dalam kes penyalahgunaan dadah dalam negara Malaysia.

5.1 Di antara faktor-faktor yang mendorong remaja menyalahgunakan dadah adalah :

Keseronokan ingin mengetahui dan seterusnya ingin mencuba-cuba untuk merasainya sendiri sesuai dengan ciri-ciri seorang remaja yang suka dengan benda baru dan mereka ingin mencubanya. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya menggunakan dadah yang mereka sudah sedia maklum dapat memberikan keseronokan semasa berkhayal. Tarikan daripada rasa ingin tahu dan ingin mencuba ini menyebabkan mereka terjebak serta merta dan tidak ada sesiapa yang tahu mereka ingin mencuba dadah tersebut. Faktor inilah yang paling banyak membawa remaja kepada penyalahgunaan dadah. Niat dan mereka untuk mencuba tidak dapat dihidu dan menyukarkan pengawalan untuk menghalang mereka. Tidak mengetahui dengan sebenarnya bahaya-bahaya setiap jenis dadah tersebut bukan semua remaja di Malaysia tahu mengenai bahayanya dadah serta kesan-kesan penyalahgunaan dadah. Remaja yang tinggal di luar bandar biasanya terlepas pandang kempen-kempen yang dianjurkan kerajaan mengenai dadah. Mereka tidak tahu apakah itu dadah dan bagaimana ianya disalahgunakan. Sebilangan remaja di sekolah juga malas ataupun tidak mahu untuk mengikuti program-program anti dadah yang dianjurkan. Ini membuatkan pengetahuan mereka mengenai penyalahgunaan dadah sangat cetek dan tidak memberi kesedaran kepada mereka tentang bahayanya dadah. Maka, mereka akan terus menggunakan dadah tanpa rasa takut.

13

Pengaruh rakan dan kawan-kawan untuk menyesuaikan dirinya dengan sesuatu kumpulan yang sebaya dengannya Sesuai dengan ego seorang remaja, dia akan cuba sedaya upaya untuk mengambil hati rakanrakannya untuk memenangi hati mereka dan mendapat perhatian daripada rakan-rakan kumpulan. Apabila rakan-rakanya melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain, iaitu menagih dadah, maka ini merupakan satu peluang kepada remaja tersebut untuk membuktikan kepada rakan-rakannya bahawa dia juga boleh seperti mereka dan layak memasuki kumpulan mereka. Kebanggaan menjadi sebahagian daripada rakan kumpulan mereka adalah salah satu matlamat seseorang remaja yang masih pendek akal. Mencari ketenangan jiwa kerana terlibat dengan sesuatu masalah kehidupan alasan mencari ketenangan jiwa biasa digunkan oleh remaja apabila terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Sebenarnya, fakta ini diperolehi hasil daripada soal selidik yang dibuat terhadap remaja yang terlibat dengan dadah. Mereka memberi alasan bahawa mereka tertekan dengan masalah hidup semasa belajar ataupun bekerja dan menggunakan dadah untuk melupakan sebentar masalah yang menimpa mereka. Yang pastimya mereka tahu bahawa dadah dapat mengkhayalkan mereka dan membuatkan mereka melupai sebentar masalah mereka.

Menghilangkan sesuatu kesusahan yang dideritainyaSebenarnya, sebilangan besar remaja di Malaysia yang berpendidikan tinggi sudah tahu akan bahaya dadah dan akibat menyalahgunakannya, namun mereka sanggup juga menggunakan dadah untuk mengambil jalan singkat. Mungkin mereka menggunakan dadah untuk memusnahkan diri mereka secara perlahan-lahan kerana sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung masalah dan penderitaan hidup mereka. Mereka tahu dadah boleh membunuh, maka mereka akan menggunakannya untuk membunuh diri. Masalah dan tekanan rumah tangga, tekanan daripada ibu bapa, masalah peribadi Sama seperti faktor di atas, masalh rumahtangga dan masalh dengan kelurga serumah membuatkan remaja tertekan dan menyebabkan remaja bertindak tidak mempedulikan keluarga lagi, apatah lagi diri mereka sendiri.

14

Kurang kemesraan daripada ibu bapa, didikan agama kepada anak-anak remaja Perhatian ibu bapa adalah sangat penting bagi mengawal tigkah laku anak-anak remaja. Jika mereka tidak dipantau, dididik dari segi agama dan moral, serta disayangi, maka amat mudah bagi remaja menjadi liar dan bergaul dengan rakan-rakan yang membawa mereka kepada dadah. Kesedaran agama mereka tidak ada dan menyebabkan mereka tidak takut akan kesalahan yang mereka lakukan. Ibu bapa yang sibuk bekerja juga menjadi punca remaja jarang dikawal di rumah dan memudahkan anak-anak remaja keluar dari rumah sesuka hati.

Keinginan untuk berlagak dengan cara hidup yang lebih tinggi daripada yang termampu olehnya dengan cara menjadi pengedar. remaja yang suka berlagak memiliki duit yang banyak biasanya menggunakan cara yang paling singkat untuk mendapatkan wang. Penjualan dadah adalah cara yang paling cepat untuk mereka mendapatkan wang yang banyak. Mula-mula mereka ingin melakukannya dua atau tiga kali sahaja, lama kelamaan mereka akan rasa seronok dengan wang yang banyak dan mahu lagi melakukannya.

6.0 AKIBAT PENAGIHAN DADAH TERHADAP REMAJA

Kesan dadah boleh dilihat daripada empat sudut iaitu : kesan kepada penagih kesan kepada keluarga kesan kepada masyarakat kesan kepada Negara

6.1 Kesan Kepada Penagih Penagihan akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan kumpulan penagih, pengedar dan penjenayah. Tidak bertanggungjawap kepada persekolahan dan prestasi kerja. Dari segi fizikal, penagih akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan seperti dalam khayalan. Pitam, pengsan, berperasaan ganas, rasa ketagihan berlebihan.
15

Daya tahan penyakit akan menjadi lebih dan mudah dijangkiti seperti kancing gigi, Hepatitis, Tibi, HIV/Aids dan maut. Penagih remaja akan mudah mendapat penyakit dan menghadapi risiko kematian yang tinggi.

Tanda-tanda penagihan dadah pada seseorang penagih umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti paras rupa, sikap, tabiat dan tingkah laku. Beberapa tanda umum boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penangihan dadah adalah :

Kemerosotan kehadiran di sekolah atau tempat kerja, mutu kerja, disiplin dan hasil kerja. Meradang tidak tentu sebab, selalu menguap dan tidak bermaya. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. Kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau dimiliki. Hilang selera makan, kurang berat badan, mata berkaca-kaca dan berair atau mata yang redup dan kuyu. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. Berdampingan dengan mereka yang diketahui menagih dadah. Meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. Suka meminjam daripada kawan-kawan atau mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah, sekolah, tempat kerja, saudara mara atau kaum keluarga. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor, bilik kecil, tingkat bawah bangunan dengan tujuan untuk mengambil dadah. Bagaimanapun, kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang itu penagih berdasarkan tanda-tanda ini sahaja.

6.2 Kesan Kepada Keluarga Menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga Membebankan keluarga penagih kerana menghabiskan masa, tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. Remaja yang terlibat dengan penagihan dadah terpaksa dirawat di pusat pemulihan dan Rumah tangga menjadi porak peranda.

16

berlaku keganasan rumah tangga di kalangan anggota keluarga. Keganasan ini wujud akibat daripada pertengkaran yang wujud antara ibu bapa dan anak-anak, remaja yang berani melawan nasihat dan teguran ibu bapa mereka.

6.3 Kesan Kepada Masyarakat

mengancam ketenteraman awam dengan kejadian jenayah seperti rompakan dan pembunuhan. Masyarakat awan sentiasa takut dan risau akan remaja yang berani melakukan rompakan atau pecah rumah untuk mendapatkan wang membeli dadah. Perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat penglibatan remaja dan belia dengan dadah. Persengketaan dan perselisihan antara masyarakat berlaku akibat penglibatan anggota masyarakat remaja dengan dadah.

7.4 Kesan Kepada Negara

Negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah penyalahgunaan dadah yang berterusan Kos tersebut termasuklah : i. ii. iii. iv. v. Kehilangan./ kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi. Kos bagi menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan penagih dadah Kos bagi menyelenggara program-program pencegahan. Kos kerana kerugian akibat daripan aktiviti jenayah yang berlaku Kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasaan seperti menambah bilangan anggota polis, kakitangan jabatan penjara, mahkamah, hospital dan sebagainya. vi. Kos kerugian tenaga dan modal insan yang kebanyakkan terlibat dalam penagihan dadah terdiri daripada golongan remaja dan belia. Negara juga mengalami kerugian kehabisan generasi akan datang akibat dadah. Remaja yang telah dirosakkan dengan dadah mempunyai peluang yang amat tipis untuk pulih semula atau sembuh. Generasi remaja boleh musnah akibat daripada dadah.

17

7.0 KESIMPULAN

7.1 Cadangan penyelesaian terhadap penyalahgunaan dadah oleh remaja

Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para remaja kita pada hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudah sampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku remaja tetapi kajiannya lebih bersifat tujuan akademik dan tertumpu kepada punca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyak punca yang diramalkan, tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mengatasi masalah ini, namun ia hanya berakhir di meja perbincangan, forum atau seminar. Memang ada program yang dirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakat perlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawab mendidik anak-anak dan para remaja.

TandaSebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakat makro. Sekolah adalah platform paling mudah untuk membentuk remaja kerana pada tahap umur ini, remaja masih mudah untuk dikawal dan dibentuk. Pihak sekolah boleh menerapkan keburukkan dan semangat bencikan dadah melalui pembelajaran akedemik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah.

Institusi keluaraga adalah institusi yang paling dekat sekali dengan remaja. Institusi keluarga lah yang mencorakkan remaja sejak dari kecil lagi. Maka, anak-anak perlu dicorakkan dengan baik supaya tidak terjebak dengan gejala sosial terutamanya dadah. Ibu bapa perlu lebih tegas dan serius dalam mendidik anak mereka. Pendekatan agama juga amat sesuai digunakan sebagai alat untuk membentuk anak-anak remaja. Apa juga agama yang ada di Malaysia, semuanya pun langsung tidak menyokong dengan penyalahgunaan dadah.

18

Institusi pengajian tinggi juga perlu terlibat sama dalam menangani masalah ini. Remaja yang berada dalam institusi pengajian tinggi sangat mudah terdedah kepada dadah oleh kerana kawalan terhadap mereka amat longgar semasa di universiti. Tidak bermakna pihak universiti perlu mengawal mereka 100 peratus, tetapi mesti ada jalan yang paling efisen untuk mengawal remaja di universiti untuk tidak terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Pihak universiti boleh merangka program yang sesuai disertai oleh remaja agar mereka menaruh minat terhadap budaya belajar di universiti dan seterusnya dapat membantu membawa remaja menjauhi dadah.

Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruh untuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkan diri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkan diri dan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pihak polis pula perlu bekerja keras lagi untuk mencegah pengedaran dadah dalam negara supaya bilangan rakyat Malaysia yang musnah kerana dadah dapat dikurangkan. Penguatkuasaan perlu diketatkan dan tinjauan terhadap aktiviti pengedaran dadah perlu ditingkatkan.

Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. Mana-mana negara yang ada di dunia ini, mereka semua sangat menghargai anak-anak remaja dan tidak mahu untuk dimusnahkan kerana dadah. Dadah adalah seperti nyala api, jika digunakan dengan baik dan betul, maka hasilnya adalah baik. Jika salah digunakan, ia seperti nyala api yang besar yang sedang membakar semuanya tanpa tinggal apa pun. Sedangkan nyala api boleh dikawal, ini kan pula dadah.

19

8.0 LAMPIRAN 8.1 Jadual Profil penagih mengikut umur ketika dikesan

Umur (tahun) < 13 13-15 16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60

Baru 0 82 312 909 4018 3617 2472 1509 889 535 253 100

Berulang 0 0 7 47 1080 2878 3573 3277 2834 2108 1051 360

Jumlah 0 82 319 956 5098 6495 6045 4786 3723 2643 1304 460

Data jumlah penagih mengikut umur ini diperolehi pada tahun 1988 hingga tahun 2008 yang mana jumlah penagih ini diperolehi secara terkumpul pada setiap tahun sehingga lah tahun 2008. Cuba lihat golongan umur yang paling ramai sekali terlibat dalam penagihan dadah. Golongan dewasa yang berumur 20 tahun ke atas adalah yang paling ramai sekali terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berbalik kepada topik kita iaitu golongan remaja, golongan remaja adalah golongan yang kedua terbanyak terlibat dalam kes penagihan dadah. Lingkungan umur 13 hingga 19 tahun adalah golongan yang paling ramai sekali terlibat dengan dadah seramai 1303 orang untuk kes baru dan 54 orang unruk kes berulang. Bilangan ini sudah cukup untuk membina dua pasukan infantri tentera darat untuk bertempur di medan perang. Rugi lah sesebuah Negara seperti kita yang masih kekurangan penduduk masih mensia-siakan golongan remaja dengan membiarkan mereka dirosakkan dengan dadah.

20