Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN KULIAH dan PENULISAN KAJIAN TINDAKAN PISMP Semester 7 dan 8, 2013

SEMESTER I Minggu Kuliah 1 KULIAH / INTERAKSI (13 Jam seminggu) Konsep dan Jenis Penyelidikan Pendidikan Rekebentuk Penyelidikan Konsep dan Proses Kajian Tindakan 2 Contoh-contoh kajian tindakan Penulisan dan Format Proposal Kajian Tindakan Kaedah Mengumpul Data dan Instrumen - kualitatif - kuantitatif 3 Penyediaan rancangan tindakan, instrumen dan bahan kajian Analisis Data kualitatif dan kuantitatif Memurnikan tajuk dan tindakan Menulis Bab 1 - 5 dan hantar draf ini (ke-1) kpd penyelia Semakan Penyelia Memurnikan Draf Ke-1 PENULISAN & PELAKSANAAN (oleh pelajar) Merujuk/ Membaca literatur yang berkaitan drp pelbagai sumber Menganal pasti focus / tajuk kajian Mengenal pasti Tindakan untuk dikaji

Menuliskan Draf Proposal Ke-2 (Bab 1 5) Menghantar Draf Ke-2 untuk disemak dan dinilai oleh penyelia (Membenarkan pelajar menukar tajuk dan tindakan proposal semasa praktikum)

4 - 15

Praktikum ( Jan - Apr)

Mencuba / merintis tindakan serta cara mengumpul data semasa praktikum Membuat pengubahsuaian terhadap apa yang dirancang dalam proposal Menyedia rancangan tindakan terperinci, bahan dan Instrumen Menguasai kemahiran mengumpul data dengan tepat dan objektif (Menghantar Draf proposal ke-3 yang diubahsuikan jika ada) (Melaksanakan sekurang-kurangnya satu Edaran kajian mengikut proposal dan mengumpulkan data yang secukupnya semasa Praktikum) Pemurnian dan Penilaian Draf Proposal terakhir serah markah dlm BKKP (bahagian kerja kursus) Pelajar menganalisis data dan menulis laporan kajian (jika sempat melaksanakan edaran kajian ke-1). Cadangan dan Penyediaan tindakan susulan untuk edaran kajian ke-2, ke-3... untuk dilaksanakan dalam Semester ke-2 (atau penyediaan edaran kajian ke-1 / ulangan bagi pelajar yang gagal / kurang sempurna melaksanakannya pada Praktikum).

Pembentangan Proposal dalam Kelas/Kumpulan kecil (8-10 orang)* (Harus panggil pelajar balik ke IPG 1-2 kali semasa praktikum ) (Penyelia juga harus cuba menyelesaikan isu/masalah semasa penyeliaan praktikum) 16-17 Format penulisan Laporan & artikel Penataran: Seminar dan Penerbitan

18 19-20

Ulangkaji Peperiksaan

* 1) Pembentangan proposal boleh diadakan seperti 4 minggu selepas Praktikum supaya pembetulan awal boleh dilakukan. Boleh awal atau tambah lagi jika perlu.

SEMESTER II MINGGU AKTIVITI / INTERAKSI (6 Jam seminggu) 1-8 Pelaksasaan Kajian Tindakan di Sekolah (Internship : 25 Jun20 Jul, mulai minggu ke-3) 2 atau 3 Edaran Kajian digalakkan Pemantauan / Perbincangan dengan penyelia 9 - 12 Penyemakan Draf Laporan dan Perbincangan dengan penyelia Penulisan Laporan Lengkap Penulisan Artikel Seminar dan PPT pembentangan* 13 - 14 15 19 - 20 21 - 22 Seminar** (13 14 Sept) Dokumentasi dan Penerbitan Peperiksaan Kursus-kursus Pra Perkhidmatan PENULISAN & PELAKSANAAN Pelaksanaan Pengumpulan Data Analisis Data dan Refleksi Tindakan Susulan Penulisan Laporan Penyerahan Draf Laporan Pertama Penyemakan Penyelia

Penulisan Draf Laporan Kedua untuk disemak Penghantaran Laporan Lengkap Penyemakan dan Penilaian Penyelia Penilaian penyelia

** 2) Penyelia yang berkenaan harus berada untuk memberi komen dan menilai pembentangan semasa pelajar yang diselianya membentang.