Anda di halaman 1dari 13

ALAT-ALAT BERFIKIR

CoRT IV

Disediakan oleh:
Raihana bt Minah
Rennie Ronil Gumbalai
PENGENALAN
• Alat pemikiran lateral- Edward
de Bono

• Pemikiran Lateral- Proses


mengubah persepsi iaitu
mengubah cara melihat sst
perkara

• Meningkatkan kreativiti
Memperkenalkan konsep
po.
• Po- Digunakan secara kreatif
mencari idea baru/ cara baru
mengkaji sesuatu
• Berasal dari perkataan poetry
(puisi)- Idea2 ganjil dicantum
mencapai kesan
• Supposition (andaian) dan hipotesis-
Idea2 belum dibukti merangsang
pemikiran selanjutnya.
Komponen CoRT IV Penerangan, Kaedah & Latihan
Contoh
1. YA, TIDAK, PO Penilaian “YA”, “TIDAK”/ “PO”.
•Benar/ Betul- “YA”.
YES •Salah/ Palsu- “TIDAK”. •5 + 6+ 12
NO
PO Tiada Penilaian •Cuti lebih menarik
•Idea, Khayalan/ daripada bersekolah .
YES-NO-PO Cadangan Kreatif- “PO”.
•Anjing melompat
menangkap ikan.

•Semua guru
berperangai baik.

Buat kenyataan po ttg


kereta, kaki,kantin.
Komponen CoRT IV Penerangan, Kaedah Latihan
& Contoh
2. BATU LONCATAN Idea berani boleh Gunakan kenyataan
(STEPPING STONE) digunakan sbg batu berikut sebagai batu
loncatan utk mendapat loncatan mdpt idea
idea baru. kreatif:

“PO: Kedua-dua •Roda kereta patut


pasukan harus menang bersegi empat.
dalam satu
pertandingan bola.” •Rumah dibina tanpa
tandas.
Idea ini mungkin
pandir, tetapi boleh •Buku sedap dimakan.
mjd batu loncatan utk
idea kreatif: •Bas ditarik oleh lembu.

*Bahagikan setiap Bentuk 3 kenyataan


pertandingan mjd 2 batu loncatan untuk
pertandingan mendapat idea kreatif.
berasingan. Maka
kedua2 pasukan boleh
menang.
Komponen CoRT IV Penerangan, Latihan
Kaedah & Contoh
3. INPUT RAWAK Kaitkan 2 perkara • Anda ingin mencari
(RANDOM INPUT) yang tidak berkaitan idea baru tentang sifat
scr rawak utk guru, gunakan input
mencetus idea2 baru. rawak:
“Guru po air”
“Buku Po Durian” • Untuk dapatkan idea
baru tentang rumah,
Buku dicipta spy gunakan input rawak
mempuntai pangsa “jam”:
spt durian. Setiap bab “Rumah po jam”
disimpan dlm pangsa • Guna input rawak
berasingan. Keluarkan untuk dapatkan idea
pangsa buku utk baru tentang
dibaca. Simpan “internet, “bestari”,
kembalu bab dlm “gigi”.
pangsa slps
membaca.
Komponen CoRT Penerangan, Latihan
lV Kaedah & Contoh

4. CABARAN KONSEP Pilih satu konsep, Caabar konsep-konsep


cabar konsep itu untuk berikut:
memeriksa sama ada • Kereta mempunyai
hanya terdapat satu stering.
cara sahaja untuk • Sekolah mempunyai
membuat sesuatu. bilik-bilik darjah yang
Apakah cara-cara yang tertutup.
alternatif? • Tak kenal maka tak
Konsep “Bas berjalan cinta.
mengikut jadual
tetap.” Pilih dan cabar tiga
Alternatif: Sebuah bas konsep tentang
berhenti di setiap komputer.
stesen. Bas berjalan
sebaik sahaja dipenuhi
penumpang.
Komponen Penerangan, Kaedah & Latihan
CoRT lV Contoh

5. IDEA Dalam kebanyakan situasi, Apakah idea dominan


DOMINAN terdapat satu idea yang dalam perkara
dominan (paling berikut? Bagaimana
mustahak). Untuk mencari elakkan idea dominan
idea-idea baru, elak berkenaan?
daripada idea dominan. • Reka bentuk
Idea Dominan bagi sekolah: komputer.
• Tugas guru besar.
peperiksaan • Masalah lepak di
Hapuskan kalangan pelajar.
• Gusti.
peperiksaan
Komponen CoRT lV Penerangan, Latihan
Kaedah, Contoh
6. TAKRIFKAN Untuk memudahkan Kenal pasti dan
MASALAH penyelesaian masalah,
takrifkan masalah
takrifkan masalah
dengan tepat dahulu. yang sebenar:
Masalah “Persekitaran
• Disiplin pelajar
rumah tidak sesuai
untuk belajar” ditakrif sekolah.
dan diberi
• Harga makanan
penyelesaian:
• “Ibu bapa tidak semakin meningkat.
mahir membimbing”
• Pemilihan kerjaya di
> Guru sebagai
pembimbing. kalangan murid.
• “Tiada bilik khusus
• Tayar kereta perlu
untuk belajar”
> Dirikan ditukar.
perpustakaan desa.
Komponen CoRT lV Penerangan, Latihan
Kaedah & Contoh
7. SINGKIRKAN Untuk memperbaiki • senaraikan lima
KECACATAN keadaan, kenal pasti kecacatan tentang zoo
semua kecacatan dan cadangkan cara
yang sedia ada lalu membaiki.
singkirkan kecacatan- • Cari tiga kecacatan
kecacatan berkenaan. tanggungjawab ibu
Kecacatan pada reka bapa sekarang yang
bentuk kerusi & cara boleh menyebabkan
membaiki: masalah delinkuen.
• Kaki senang patah > Cadangkan cara
kaki berbentuk silinder membaiki keadaan ini.
besar.
• Tempat duduk keras
> alas kusyen.
• Terlalu tinggi untuk
kanak-kanak >
ketinggian boleh
diubah.
Komponen CoRT lV Penerangan, Latihan
Kaedah & Contoh
8. KOMBINASI Gabungan beberapa • Gabungan idea guru
perkara untuk dan komputer, apakah
menghasilkan sesuatu idea yang boleh
yang bernilai tambah. didapati?
• Gabungan idea • Seorang budak
kereta dan rumah > terjatuh ke dalam
rumah kereta. sungai. Pilih dua
• Gabungan telefon daripada benda
dan komputer > berikut untuk
telesidang. menyelamatkannya:
• Gabungan kuih dan payung, bola sepak,
durian > dodol. basikal, tali..
• Gabungan idea-idea
basikal untuk
menggubal sebuah
cerita: inflasi, pensel,
taman bunga, cepat,
hairan.
L
Komponen Penerangan, Kaedah & atihan
CoRT lV Contoh

9. KEPERLUAN Idea yang tidak menepati Susun keperluan-


keperluan sesuatu situasi keperluan menerbitkan
adalah tidak berguna. Oleh akhbar yang berikut
itu, adalah penting untuk mengikut keutamaan:
mengenal pasti semua Menguntungkan
keperluan situasi supaya  Berita yang benar
idea yang dibentuk dapat  Mendidik pembaca
menepati keperluan-  Mempunyai iklan
keperluan berkenaan.  Tidak berat sebelah
Keperluan guru permulaan:  Suka dibaca
menguasai mata pelajaran
yang diajar, mengajar Anda diminta mereka
dengan berkesan, mahir bentuk sejenis
membimbing kegiatan permainan baru.
kokurikulum, dapat bergaul Seneraikan keperluan-
dengan rakan-rakan keperluan permainan
sejawat, dihormati oleh mengikut keutamaan.
murid-murid.
Komponen CoRT Penerangan, Kaedah & Latihan
lV Contoh

10. PENILAIAN Menilai sama ada sesuatu • Untuk mengatasi


idea boleh dilaksanakan, kebosanan pelajar
sama ada keperluan- berad di sekolah,
keperluan dipenuhi, dan pelajar berumur 15
kekuatan dan yang dapat membaca,
kelemahannya. Untuk menulis dan mengira
mengatasi kebosanan, boleh henti bersekolah.
“hobi” dicadangkan kerana Apakah keperluan-
menepati keperluan: keperluan yang
• Memenuhi masa lapang. dipenuhi dan tidak
• Boleh dibuat bila-bila masa dipenuhi? Adakah anda
mengikut kesukaan. bersetuju?
• Rasa kepuasan. • Kerajaan perlukan
• Semakin menarik kalau lebih banyak
dibuat selalu. pendapatan, maka
cukai pendapatan
dinaikkan. Apakah idea
ini baik?