Anda di halaman 1dari 6

PERATURAN-PERATURAN DAN LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI MAKMAL KOMPUTER

1.Murid-murid ditegah sama sekali menggunakan k m!ute" tanpa arahan dari gu"u !enga#as.

2. $e"!indah-!indah duduk dan %e"tuka"-tuka" ka#an tidak di%ena"kan kecuali atas arahan dari guru pengawas.

3. Duduk dengan te"ti% dan tidak di%ena"kan %e"main-main menggunakan kerusi.

4. Memegang dan men&a%ut ka%le '&a%le( adalah menjadi semasa berada di dalam makmal.

kesalahan

5. $e"la"i-la"i dan %ising di dalam makmal akan di ambil tindakan oleh guru pengawas.

6. Memasukan se%a"ang %enda ke dalam d"i)es '*l !!+ atau ,D ROM( adalah di tegah semasa di makmal.

7. -Shut d #n. k m!ute" adalah ditegah ke&uali ada a"ahan da"i !enga#as.

gu"u

8.Murid-murid tidak di%ena"kan memin/am atau mem%a#a peralatan komputer hak milik sekolah tanpa ada sebab tertentu.

Pastikan makmal dalam keadaan kemas dan %e"sih sebelum dan selepas menggunakan. Ke"usi dan setia! !e"kakasan se!e"ti Tetikus 'm use(0 Pa!an Kekun&i 'ke+% a"d( dan Mi&" !h ne hendaklah di kem%alikan dan disim!an ke tem!at asaln+a selepas digunakan.