Anda di halaman 1dari 28

TUGAS-TUGAS

KEPAGAWAIAN
OLAHRAGA
 BALAPAN
 PADANG
ETIKA PEGAWAI
 ketepatan masa pada sepanjang kejohanan
 Berbudi bicara dalam menjelas undang-undang dan
menyelesai kesulitan
 Mempunyai pengentahuan (buku undang-undang)
dibawa bersama
 Bertindakbalas dengan cepat
 Membuat keputsan dengan tepat,ringkas dan cepat
 Adil semasa menjalankan tugas
 Penuh kesamaran memenuhi keperluan atlit
 Kesediaan menerima arahan
PENGARAH KEJOHANAN
 MELIBATKAN :
1. UPACARA
2. PEN. KECEMASAN & KESELAMATAN
3. MAKAN MINUM PEGAWAI
4. PAPAN SKOR
- Merancang dan menentukan kelicinan teknikal
kejohanan dengan bantuan pegawai-pegawai
teknik
PENGURUS TEKNIK
 PENYEDIAAN  PENYEDIAAN
ALATAN PADANG
- Keperluan - Keperluan
kad,borang,alatan kad,borang,alatan
pertandingan, pertandingan,
- Semua perkara yang - Semua perkara yang
dengan acara balapan dengan acara
PADANG
REFRI
BALAPAN PADANG ACARA
BERCAMPUR
-Menentukan -Menentukan -Menentukan
kesesuaian kesesuaian kesesuaian
alatan dan arena alatan dan arena alatan dan arena
- Mengesahkan - Mengesahkan - Mengesahkan
peserta peserta peserta
--Mengesahkan --Mengesahkan --Mengesahkan
keputusan dan keputusan dan keputusan dan
rekod rekod rekod
HAKIM BALAPAN
 Ketua hakim akan menyelaras tugas-tugas hakim
di bawah jagaanya seperti menentukan :
I). Nombor peserta mengikut kedudukan
ii). Bilangan hakim yang mencatat satu-
satu kedudukan
iii) Mencatat dan mengisi borang
kedudukan peserta setelah diarah ketua
hakim
PERINGATAN

1. JANGAN BERBINCANG UNTUK


MENENTUKAN KEDUDUKAN
PESERTA

2. JANGAN TURUN DARI BANGKU


TANGGA SEWAKTU
MENDAPATKAN KEDUDUKAN
PESERTA
HAKIM PADANG
 Ketua Hakim akan memeriksa alatan dan arena
selamat digunakan dan mengikut ukuran yang
betul
 Memberi tugas untuk :

I). Memanggil nama dan mencatat jarak


ii). Mengesahkan perkara batal di permulaan
iii). Membaca jarak dan mengesah perkara batal
PENGADIL -PENGADIL
 Bagi acara berlari dan berjalankaki
 Membantu refri dan mesti berada di tempat yang
diarahkan oleh refri
 TIDAK ADA KUASA MEMBATAL
 Mengangkat bendera kuning /merah untuk
merujuk kepada refri tentang satu kesulitan:
I) catatkan nombor peserta atau lorong
ii).Tandakan kawasan pelangaran peraturan
iii). Isikan butiran kesalahan pada borang disedia
PENJAGA MASA
 Berada di sebelah luar trek dan bertentangan
dengan hakim balapan di garisan penamat
 Ketua penjaga masa diwajibkan mengambil
kedudukan tempat pertama
 Masa diambil apabila melihat asap keluar dari
muncung pistol pelepas
 Jangan padam ( reset) bacaan sehingga diberitahu
oleh ketua penjaga masa
 Sekiranya ada rekod baru, ketua penjaga masa akan
merujuk kepada refri balapan untuk pengesahan
BAGAIMANA KENDALIAN
JAM
Jika menggunhakan 2 jam untuk satu tempat
kedudukan, bacaan yang lambat diambil.
e.g. jam 1 : 10: 52 , jam 2 : 10.61
Keputusan : 10:62
e.g. jam I : 12.01,jam 2 : 12.00 , jam 3 : 12.01
Keputusan : 12:01
e.g. jam 1 : 13.02, jam 2: 13.00, jam 3 : 13:03
Keputusan : 13:02
BAGAIMANA KENDALIAN
JAM
Bagi acara-acara Pecut
- catatan dalam saat
- digit dibelakang hanya satu nombor sahaja
e.g. bacaan 1: 06: 27 tukar kepada 66.3
Bagi Acara Jarak sederhana dan Jauh
- Bacaan dicatatkan dalam minit
e.g. bacaan 3: 18 : 55 dicatat 3: 18: 6
PELEPAS & PEN. PELEPAS
 Pelepas mempunyai kuasa penuh mengenai
peraturan-peraturan berkaitan bolck mula
 Mengangkat tangan(BERSARUNG TANGAN
PUTIH) untuk memulakan tembakan selepas
mendapat sirin mula/lampu kuning dinyalakan
oleh fefri balapan
 Menegur dan mengarahkan tanda amaran
kuning/merah (peserta keluar) pada blok mula
untuk kesalahan pelangaran peraturan
PERINTAH-PERINTAH
 Semua acara lorong (kecuali 800 meter)
1. Ke garisan
2. Sedia
3. Tembakan pistol
Permulaan Beramai-ramai :
1. Ke garisan
2. Tembakan pistol
* Tangan peserta tidak boleh menyentuh balapan
PENOLONG PELEPAS
 Terima senarai peserta mengikut acara yang
betul
 Sahkan, bawa peserta ke lorong yang
ditetapkan
 Pastikan nombor peserta betul dengan
borang pendaftaran, pin mencukupi
 Memberi dan mengambil baton
ARAHAN DAN HUKUMAN
 APA PERMULAAN YANG SALAH
- Peserta bergerak untuk memulakan lariannya
setelah berkadaan sedia sebelum tembakan pestol
- Berlari mendahului tembakan pistol
 PANGGIL BALIK
- Boleh dilakukan dengan tiupan wisel atau
tembakan kedua
- Peserta melakukan kesalahan diberitahu oleh
ketua pelepas sebelum perlumbaan
 BERDIRI
- Ganguan luar, hilang kesimbangan,selepas
kesalahan mula, kelewatan dilakukan atlit
PENYUKAT ANGIN
 Berada 50 meter dari garisan penamat.

 Jangkamasa halaju angin disukat dari mula


letupan pistol
100 dan 200 meter - 10 saat
100 dan 110 lari berpagar – 13 saat
 Bagi 200 meter bacaan diambil apabila peserta
pertama 10 saat memasuki garisan lurus balapan
PENCATAT PUSINGAN
 Mencatat pusingan yang lengkap setiap
peserta bagi acara 1,500 meter ke atas
 Seorang pencatat pusingan akan mencatat
tidak lebih bagi :

1. 4 orang peserta maksimum acara balapan


2. 6 orang maksimum acara jalankaki
Acara 4 X 100 meter
 Pendaftaran 6 peserta
 semua peserta berlari dalam lorong

 KESALAHAN KERAP BERLAKU


1. Menerima baton diluar zon baton (garisan
kuning)
2. Pelari 2,3 dan 4 mengambil baton bukan
menerima baton
3. Menghalang pelari lorong lain selepas
menyerah baton
Acara 4X 200
 Pendaftaran 6 orang
 Pelari pertama dan kedua berlari dalam
lorong
 Pelari ketiga berlari dalam lorong sejauh
100 meter dan memotong lorong satu
 Pelari terakhir berlari dilorong satu –
susunan berdasarkan pasukan mendahului
Acara 4 X 400
 Pendaftaran 6 peserta
 Pelari pertama berlari di dalam lorong
 Pelari kedua berlari dalam lorong sejauh
100 meter kemudian memotong lorong satu
 Susunan pelari keempat dilorong satu
berdasarkan pasukan mendahului di
hadapan
JUMLAH SARINGAN
 Jika 2 saringan
2/3 peserta ke akhir 4/2 peserta masa
terbaik ke ahir
 Jika 3 saringan
2 peserta ke akhir 2 peserta masa terbaik
 Jika 4 saringan
tempat pertama ke akhir 4 peserta masa
terbaik ke akhir
KEDUDUKAN LORONG
MASA TERBAIK KEDUDUKAN LORONG
1 3
2 4
3 5
4 6
5 1
6 2
7 7
8 8
ACARA –ACARA PADANG
 Jika cukup pegawai asingkan refri padang bagi acara
lompatan dan lontaran
 Semua acara dijalankan secara akhir
 Setiap lontaran/lompatan/rejaman peserta dibenarkan
membuat 3 percubaan rasmi kecuali lompat tinggi dan
bergalah
 Satu percubaan terbaik (berdasar 3 percubaan) akan
direkod untuk kelayakan 8 peserta dalam 3 percubaan
seterusnya
 Pemenang dikira catatan terbaik dari mana-mana enam
percubaan yang telah dilakukan
LOMPAT TINGGI
 Tentukan had kelayakan
 Semua peserta mesti melepasi pusingan/had
ketinggian yang ditetapkan sebelum peserta
yang gagal melompat ketinggian yang sama
 “ Sikp” dibenarkan pada mana-mana peserta
yang memberitahu kepada pegawai
 Kenaikkan palang ialah 2cm pada setiap
ketinggian kecuali kes memecah rekod
MENENTUKAN PEMENANG
 Ketinggian sama kurang lompatan
 Ketinggian sama kurang kejatuhan
 SERI UNTUK MENCARI PEMENANG

- Peserta diberi satu percubaan pada tempat


seri diputuskan dan kenaikkan/diturunkan 2
cm setiap percubaan sehingga ada
pemenang
 Seri dikedudukan lain dikekalkan
Contoh
1.20 1.22 1.24 1.26 Jum. Ked
meter meter meter meter kejatuhan
A O XO O XXX 1 2

B - X0 O XXX 1 1

C - XO XO XXX 2 3
TERIMA KASIH