Anda di halaman 1dari 2

Mata pelajaran : Pendidikan Islam

Kelas : 1 Abu Bakar

Tarikh : 10 Julai 2009 (Jumaat)

Masa : 10.00 – 10.30 pagi (30 minit)

Bilangan murid : 30 orang

Bidang pembelajaran : Feqah

Tajuk : Berwuduk dan pelaksanaannya

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengenal anggota-anggota wuduk

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid akan dapat ;

1. Melakukan wuduk dengan betul melalui bantuan guru


2. Melakukan wuduk dengan betul
3. Melakukan wuduk dengan betul dan tertib.

Kemahiran berfikir : 1. Menghimpun maklumat

2. Membanding membeza

Penerapan nilai : bekerjasama, tanggungjawab, disiplin, bersyukur, ikhlas

Penggabungjalinan : hafazan, akhlak, matematik, sains

Bahan bantu mengajar : radio, kaset, kertas perkataan, kad perkataan, lembaran kerja

Langkah/masa Isi pelajaran Aktiviti p+p Catatan/


Nilai/BBM
Pendahuluan Bacaan doa 1. Guru meminta membaca Disiplin
(2 minit) belajar murid membaca doa Bersyukur
bersama-sama.
2. Murid membaca beramai-
ramai
Set induksi Dua biji belon 1. Guru membawa dua biji Belon
(5 minit) belon. Kertas
CARA BERWUDUK 2. Guru menerangkan tentang perkataan
Ca
dua biji belon dan maklumat Kerjasama
berw
yang terdapat di dalamnya. Disiplin
uduk
ra 3. Dua orang murid diminta
memecahkan belon
berkenaan.
4. Guru meminta murid
tersebut membacakan
perkataan yang terdapat
dalam belon tadi.
5. Guru mengaitkan perkataan

Disediakan ;
Pn Akma Laily bt Hj Abdul Rahman
tersebut dengan isi
pembelajaran hari ini.
Langkah 1 Cara-cara 1. Guru mempamerkan kad Kad perkataan
(10 minit) berwuduk perkataan. Disiplin
Niat 2. Guru menerangkan cara-cara Kerjasama
berwuduk yang dimulai Ikhlas
dengan niat. Simulasi
Membasuh
3. Guru membuat simulasi cara
muka berwuduk.
4. Guru meminta murid
Membasuh mengikut simulasi yang
tangan ditunjukkan guru.
5. Murid membuat simulasi
berwuduk dan dibetulkan
oleh guru.

Langkah 2 Nasyid ‘Cara 1. Guru memasang kaset Radio


(10 minit) berwuduk’ nasyid ‘Cara Berwuduk’. Kaset
Beginilah cara kita 2. Murid diminta berdiri dan Kad perkataan
berwuduk.. membuat simulasi cara Disiplin
Kita berwuduk.. berwuduk secara kelas Kerjasama
dengan iringan nasyid. Latih tubi
3. Guru meminta murid Simulasi
membuat simulasi cara
berwuduk secara individu.

Penutup Rumusan 1. Guru merumuskan isi Lembaran


(3 minit) pengajaran pembelajaran hari ini. kerja
2. Guru mengedarkan Ikhlas
lembaran kerja dan meminta Bersyukur
para pelajar membuatnya di
rumah.
3. Guru mengucapkan terima
kasih atas kerjasama yang
diberikan.

Refleksi kendiri:

Ulasan penyelia/pembimbing :

Disediakan ;
Pn Akma Laily bt Hj Abdul Rahman