Anda di halaman 1dari 9

IMPLIKASI FITRAH

KEJADIAN
MANUSIA KEPADA
GURU

Memudahkan guru mengenal pasti


aktiviti yang bersesuaian dengan
kebolehan murid
- Pengenalan aktiviti
berdasarkan tahap
- Kanak-kanak dilahirkan
dengan tahap kecerdikan
yang berbeza

Guru dapat memahami


sikap dan tingkah laku
murid.
- Memerhati dan
memahami
emosi dan gerak-geri dari
semasa ke semasa
- Guru harus sentiasa bersedia
dalam menangani masalah
dalam kalangan murid
- Guru tidak menggunakan
kekerasan dalam menghukum
murid sebaliknya menggunakan
kaedah psikologi

Memudahkan guru mengasah bakat


dan potensi murid yang terpendam
- Menyediakan alat bantu mengajar
yang mampu merangsang minda
pelajar
- Menyediakan aktiviti yang mampu
mengasah bakat pelajar
- Memberi galakkan kepada pelajar
untuk terus mencuba dan berani
menyuarakan pendapat mereka

Guru perlu menyediakan


pelbagai aktiviti kognitif
- Memperkenalkan aktiviti yang mampu
meningkatkan tahap kecerdasan otak
seperti SUDOKU
- Pendedahan ICT

Penglibatan dalam
aktiviti kokurikulum
Murid akan seimbang dari segi jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial (JERIS).
Dapat memupuk sifat kepimpinan dalam
kalangan pelajar apabila memimpin sesuatu.
Murid akan menjadi lebih berdikari dan
bertanggungjawab.
Mengeratkan hubungan silaturrahim antara guru
dengan murid.

Memperkukuhkan kekuatan
dalaman murid

Melalui sesi bimbingan kaunseling dan


motivasi
Memberi kesedaran yang dapat memupuk
perasaan kecintaan atau ketaatan kepada
Tuhan
Menunjukkan sokongan kepada murid dalam
setiap perkara yang mereka lakukan agar
mereka berasakan diri mereka dihargai

Menjadi guru lebih kreatif dalam


mempelbagai aktiviti
pembelajaran mengikut
kecenderungan murid.

- Menarik minat para pelajar untuk


menerokai alam belajar mereka
- Guru dapat berfikir secara di luar
kotak
- Menggalakkan murid untuk
menggunakan imaginasi mereka

Sekian,
terima kasih!!!

Anda mungkin juga menyukai