Anda di halaman 1dari 2

Murid dapat

menghargai
dan
menghayati
keindahan
ciptaan tuhan.
Pengalaman
optima melalui
Seni membawa
kepada
keyakinan diri
dan kemahiran
belajar

Murid dapat
menghargai
sumbangan
tokoh-tokoh
seni

Faedah
SDP dalam
kehidupan
seharian

Memupuk
budaya
pengamatan,
ekspresi dan
presepsi dalam
proses
penghasilan.

Murid
mengaplikasikan
pembelajaran di
sekolah dalam
kehidupan
seharian.

Bahasa
Alat atau perwujudan budaya
yang digunakan manusia
untuk saling berkomunikasi
dengan tulisan, lisan ataupun
bahasa isyarat dengan tujuan
menyampaikan keinginan
atau perasaan kepada orang
lain.

Agama
Agama dan sistem
kepercayaan seringkali
diintegrasikan dengan
kebudayaan.

Unsur-unsur
Unsur-unsur
kebudayaan
kebudayaan
dalam
dalam
pendidikan
pendidikan

Teknologi
Cara-cara atau teknik-teknik dalam
mengguna serta memelihara segala
peralatan dan perlengkapan. Muncul
dalam cara-cara manusia
mengorganisasikan masyarakat,
dalam cara mengekspresikan rasa
keindahan atau dalam meperlihatkan
hasil-hasil kesenian.

Seni
Kesenian mengacu
kepada nilai keindahan
ataupun estetika yang
berasal daripada
eksperasi hasrat manusia
akan keindahan yang
dinikmati melalui mata
ataupun telinga