Anda di halaman 1dari 3

PSK/ PAFA 1

BORANG RUBRIK PENYELARASAN PENGSKORAN PLBS PAFA UPSR TAHUN 6


NAMA SEKOLAH : _____________________________________________________
NAMA MURID : ________________________________________________
KOD

TAJUK

06
07
08
09

Mengucap Dua
Kalimah
Shahadah
Rukun Islam
Rukun Iman
Beristinjak
Membersihkan
Anggota Badan,
Pakaian Dan Tempat
Daripada Najis
Cara Berwuduk
Tayamum
Cara Mandi Wajib
Azan Dan Iqamah

10

Amali Solat Fardu

12

Puasa
Adab Terhadap Ibu
Bapa
Ihsan
Kewajipan Menutup
Aurat

01
02
03
04

05

13
15
16

TAHUN

SATU

EMPAT

SKALA
(Bulatkan)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DUA
LIMA
EMPAT
LIMA
DUA ENAM
ENAM
TIGA

1
1
1
1
1

ENAM
EMPAT

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

KELAS : __________________________

RUBRIK PENCAPAIAN

SKALA :
1. Dapat menyebut dan
mengiyakan pergerakan
badan seperti perbuatan
mengangguk, memberi
isyarat seperti tunjuk jari
dan senyum.
2. Dapat menyatakan
pengertian secara lisan dan
tulisan.
3. Dapat melakukan perintah
Allah mengikut kod yang
telah ditentukan seterusnya
meninggalkan larangan
Allah.
4. Dapat melakukan perintah
Allah seperti solat, puasa
dan menutup aurat.
5. Dapat melakukan perintah
Allah dengan sendiri seperti
solat lima waktu secara

PENCAPAIAN
KESELURUHAN
(L/G)

CATATAN

PSK/ PAFA 1

istiqamah dan memiliki


penampilan sahsiah yang
mulia yang
menggambarkan seseorang
yang mempunyai keimanan
yang teguh.
SKOR MARKAH
/55
BORANG RUBRIK PENYELARASAN PENGSKORAN PLBS PAFA UPSR TAHUN 6

CONTOH PENGIRAAN MARKAH PENCAPAIAN (Bagi seorang pemantau)


Catatan :
1. Seorang pemantau 5 buah sekolah.
2. Sebuah sekolah 10 orang murid.
4
87
1. Pencapaian Individu : ______ x 100 =
8
5

( 87 X10 orang = 870 )

87
2. Pencapaian Kelompok sebuah sekolah (10 orang)
0 : ______ x 100 = 87 %
1000
43
3. Pencapaian 5 buah sekolah : 5_________ x 100 = 87 %
50
0

( 87 x 5 = 435)

PSK/ PAFA 1

4. Seorang pemantau(5 buah sekolah) dalam 1 PPD dapat markah 87 %.


69
5. Dalam 1 PPD ada 8 orang pemantau,contoh : semua dpt 87 %. Maka 87 x 86= : _________ x87%
100 =
80
0