Anda di halaman 1dari 4

FAEDAH SENI DALAM

PENDIDIKAN DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Disediakan oleh:
Noor Shafinaz binti Noorul Kamal
Sofiah binti Seman
Norma Gapar

Individu yang terlibat

Faedah
Membina keyakinan diri
Menjana pemikiran yang kreatif dan
kritis.
Mampu membuat penerokaan dan
menilai hasil sesuatu seni.
Meningkatkan daya ingatan.

Murid

Mampu mengawal keadaan. Dan


menyelesaikan masalah.
Dapat meluahkan perasaan.
Memperkembangkan keperibadian diri.
Menggalakkan kerjasama antara murid.
Memperkembangkan deria penglihatan,

Individu yang terlibat

Faedah
Memupuk minat murid terhadap
pengajaran dan pembelajaran.
Sesi pengajaran dan pembelajaran

Guru

lebih menyeronokkan dan berjalan lancar.


Guru lebih kreatif, inovatif, peka dan
berketrampilan.

Sekian ,
terima
kasih