Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA

PEMBANGUNAN
MAKMAL MATEMATIK

SJK(C) AIR KUNING SELATAN

2014

PENDAHULUAN

SJK ( C ) Air Kuning Selatan merupakan sekolah jenis greb B yang mempunyai murid seramai
120 orang. Sekolah memerlukan makmal Matematik kerana membolehkan murid-murid
membelajari ilmu matematik yang luas secara globalisasi. Selain itu, ia juga berperanan untuk
menarik minat murid terhadap mata pelajaran ini. Sejajar dengan misi kementerian Pelajaran
Malaysia iaitu Membangunkan Potensi Individu melalui Pendidikan Berkualiti, maka saya Lee
Yian Nee selaku ketua dan setiausaha panitia matematik bercadang untuk membina sebuah
makmal matematik di SJK (C) Air Kuning Selatan. Maka, dengan ini amatlah berharap
cadangan ni dipertimbangkan dan akan mendapat perhatian dari pihak berkenaan bagi
menjamin kecemerlangan murid dalam menguasai ilmu matematik dan dapat memberi manfaat
kepada generasi baru.

RASIONAL DAN MATLAMAT


Tujuan utama Makmal Matematik ini diadakan ialah memberi peluang kepada murid-murid
untuk menimba ilmu matematik melalui kaedah Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang baru.
Murid-murid juga akan memperoleh pengalaman yang banyak dalam menjalankan penerokaan
dan penemuan berkaitan masalah yang bersangkutan Matematik melalui penyediaan aset-aset
yang telah disediakan dalam Makmal Matematik. Malahan, Makmal Matematik turut dapat
mengurangkan beban cikgu untuk menyediakan peralatan mengajar kerana semuanya telah
disediakan dalam Makmal Matematik.

OBJEKTIF
Penggunaan yang optimum Makmal Matematik dalam kalangan guru pelatih dapat :
a.

Memberi motivasi kepada murid-murid untuk meneroka pembelajaran

matematik.
b. Membina sikap yang positif dalam matematik. Murid-murid akan merasa seronok
dengan matematik.
c. Memupuk perasaan

kerjasama

dan

bertanggungjawab.

Murid

lebih

bertanggungjawab untuk menjaga asset atau peralatan dalam Makmal


d.

Matematik.
Menghargai dan menghayati keindahan matematik menerusi kaedah inquiri
penemuan dan penerokaan.

e. Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah matematik


f.

serta mencapai persetujuan bagi penyelesaian yang didapati.


Memperkembangkan kekuatan berfikir secara kreatif dan kritis, logik dan

imaginasi melalui aktiviti Matematik sama ada secara kumpulan atau individu.
g. Menghayati dan mengamalkan nilai murni seperti sikap positif, bekerjasama dan
bertanggungjawab.

LOKASI SASARAN
Bolok D, Bolok ini amat sesuai dijadikan pilihan kerana telah disediakan dengan beberapa
kemudahan yang dapat mengurangkan perbelanjaan bagi membina satu makmal komputer.
Sebagai contohnya, kerusi dan dua buah komputer telah disediakan. Malahan, keadaan bilik
tersebut yang kondusif iaitu dari segi keluasan dapat memberi keselesaan kepada murid-murid
untuk menuntut ilmu matematik di situ. Murid murid boleh menjalani aktiviti matematik di
makmal tanpa gangguan.

ANGGARAN PERBELANJAAN
Dalam cadangan membina makmal matematik ini, terdapat banyak asset yang perlu disediakan
bagi memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Matematik dijalankan secara
optimum. Maka, Antaranya adalah aset yang disediakan boleh dibahagi kepada dua bahagian.
Bahagian pertama adalah aset elektronik manakala bahagian kedua pula adalah aset yang
bukan elektronik. Oleh itu, dengan ini akan didemonstrasikan dalam bentuk jadual aset yang
diperlukan

dalam

Makmal

Matematik

yang

dicadangkan

beserta

dengan

anggaran

perbelanjaannya sekali
Rujuk Lampiran 1 bagi setiap perbelanjaan yang diperlukan.

SUMBER KEWANGAN
Kami mengharapkan sumbangan dari pihak PIBG,pihak koporat,juga mana-mana pihak yang
sudi menghulurkan sumbangan bagi menjayakan hasrat kami membangunkan, menambah baik
serta mengindahkan makmal matematik.

PENUTUP
Besarlah harapan kami agar program yang kami rancangan ini boleh mendapat sokongan dari
semua pihak agar harapan kami untuk membangunkan, membaik pulih serta menceriakan
makmal matematik ini tercapai hendaknya.

JAWATANKUASA INDUK
PROGRAM PEMBANGUNAN
MAKMAL MATEMATIK SJK (C) Air Kuning Selatan

PENASIHAT
Pn. Lee Swee Lan
(Guru Besar SJK(C) Air Kuning Selatan)
Pn. Chong Man Dee
(YDP PIBG SJK(C) Air Kuning Selatan)
PENGERUSI
En. Loi Chee Choong
(GK Pentadbiran)
SETIAUSAHA
Cik. Lee Yian Nee
(Guru Penyelaras Makmal Matematik)
AJK
Cik. Chong Sin Ling
En. Wee Seng Huat
Cik. Loo Pei Ling
Cik Lee Swee Yee
(Guru Makmal Matematik)

Disahkan Oleh:Disediakan Oleh:-

(LEE YIAN NEE)


Setiausaha
Program Pembangunan Makmal Matematik

(LEE SWEE LAN)


Guru Besar
SJK (C) Air kuning Selatan

Lampiran 1

Aset-Aset Keperluan Makmal Matematik

Aset-aset elektronik
Bil

Jenis barangan

1.

Kuantiti

Anggaran

Jumlah (RM)

Harga (1 unit)
RM 1100

7 x RM 1100

Komputer

= RM 7700
2.

IWB (Interactive

RM 10000

= RM 10000

white Board)
3.

Projektor LCD

RM 2000

Pembesar Suara

RM 1000
JUMLAH

Bil
1.

Jenis barangan

Aset-aset bukan elektronik


Kuantiti
Anggaran

Almari Kabinet

2. Almari bercermin kaca


( rendah )
3.
Almari Buku
4.
5.
6.

1 X RM 2000
= RM 2000

(TOSHIBA)
4.

1 X RM 10000

1
1

Troli ABM

Meja murid

Tong Sampah

Harga (1 unit)
Rm 700

= RM 1000
RM 20700.00
Jumalah
1 x RM 700

RM 600

= RM 700
1 x RM 600

RM 400

= RM 600
1 x RM 400

RM 50

= RM 400
1 x RM 50

RM 350

= RM 50
8 x RM 350

RM 5
JUML

AH

1 x RM 1000

= RM 2800
2 x RM 5
= RM 5
RM 4555.00

Jadi, melalui anggaran perbelanjaan yang ditunjukkan di atas, dapat dilihat bahawa
saya telah mengklasifikasikan aset-aset kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan
elektronik.

Jumlah anggaran perbelanjaan


=

aset elektronik + aset-aset bukan elektronik

= RM 20700.00+ RM 4555.00
= RM 25255.00