Anda di halaman 1dari 7

MINGGU: 31

MODUL 4: BACALAH LAGI


TEMA: ALAM SEKITAR

2 SEPT 2013 6 SEPT 2013

HARI: ISNIN
TARIKH: 2.09.2013
OBJEKTIF: DIAKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
i)
Sekurang-kurangnya 20 orang membaca ayat menjaga alam sekitar.
ii)
All pupils know about the pollution.
iii)
All pupil can know the value of money.
iv)
Semua murid boleh mengenali gambar alam sekitar yang ditunjukkan oleh guru.
MASA
(10 MIN)

(20 MIN)

TUNJANG
Rutin

(40 MIN)

Perbualan
pagi
BM
Teras
asas

(30 MIN)

PI

(30 MIN)
(60 MIN)

SP

KSEPADUA
IMPAK
N
1. Pengurusan diri- murid membersihkan diri dari sisa makanan dan mengemaskan pakaian seragam prasekolah di
badan.
2. Lagu Negaraku- murid menyanyikan lagu negaraku dengan bimbingan guru.
3. Bacaan doa-bacaan doa memulakan sesi pembelajaran dan pembelajaran
4. Mengambil kedatangan-guru/ppm mengambil kedatangan murid-murid prasekolah
Berbual dengan bahasa yang mudah tentang keluarga masing-masing
3.4.6,3.5
.33.7.2,4
.2.7

AKTIVITI GURU DAN MURID

- Membaca ayat mudah


- Membaca kad perkataan sukukata bermakna
- Bermain dengan kad sukukata cth: sekitar
- Menulis ayat mudah (kita perlu menjaga alam ini.)
dengan cara yang betul

Kad
sukukata
Lembaran
kerja

KM: 5.1.4
PSE:
1.2.4,2.2.2

DISEDIAKAN OLEH USTAZAH AINUL AKBARINA BINTI SAYUTI

REHAT & PENGURUSAN DIRI


Membantu menghidang makanan, menikmati makanan berkhasiat, membaca doa makan, mengemas meja, menggosok gigi & urus diri.
BI
1.2.5,1.2 - know the value of money.
Numbers
BM: 2.1.4
(THEME)
.6
- write down the answer at worksheet.
Card
PSE:
1.4.4
wordsheet
1.2.4,2.2.2

(40 MIN)

BM
(TEMA)

4.12,
4.1.7

(10 MIN)

Penutup

Murid: 1. mengulang pembelajaran pada hari ini.


2. mengemas alatan yang digunakan dan mengemas diri
3. mendengar pesanan guru
Guru: - membuat penilaian tingkah laku dan pengetahuan murid

REFLEKSI
GURU:

BHN/CTTN

- mengenali jenis jenis pencemaran


- mengenali bencana alam yang berlaku di Malaysia

Gambar
Buku kerja

BM: 2.1.4

HARI: SELASA
TARIKH: 30.9.2014
MASA
(10
MIN)
(20 MIN)
(40
MIN)

(30
MIN)

TUNJANG
SP
AKTIVITI GURU DAN MURID
BHN/CTTN
ROUTINE: Gather, breakfast time, self manage, recite the prayer and taking attendance.

IMPAK

MORNING CIRCLE/CONVERSATION.
- remind p n p last day
PFK
2.1.22,
Objektif: Semua murid boleh bermain di taman
Alatan
BM: 1.1.7,
1.1.5
permainan dengan baik.
permaina
2.1.3
Aktiviti:
n di
KM: 5.1.4
taman
PSE: 2.2.2
- bermain permainan yang ada di taman
permainan prasekolah.
PI
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH NOOR HIDAYAH BINTI HUSSIN
REHAT & PENGURUSAN DIRI
makanan, menikmati makanan berkhasiat, membaca doa makan, mengemas meja, menggosok gigi & urus diri.
picture
BM: 2.1.3,
Objective: At least 20 pupils can speak loudly the
worksheet
2.1.4
simple word.
PSE: 1.2.4,
Activity:
2.2.2
- Listens to and understand meaning of simple words.
- Able to speak loudly.
- Write simple words.
1.2.8,1.4 Objective: All pupil can know about the pollution
BM: 2.1.3
.4, 3.5.2
Activity:
wordsheet PSE:,2.2.2
- listen the story telling
- give some opinion about pollution.
- colour the picture.
- tidy up the class
- gathering and showing today waork/activities
- teacher making conclution about today lesson
- reminder
- line up in group, recite the prayer

(30 MIN)
(60
MIN)

Membantu menghidang
BI (THEME) 1.2.5,1.2
.6, 1.4.3,
1.4.4
3.2.2,4.2
.4

(40 MIN)

BI (ASAS)

(10 MIN)

CONCLUTIO
N

REFLEKS
I GURU:

KSEPADUN

HARI: RABU
TARIKH: 1.10.2014
MASA
(10 MIN)

(20 MIN)
(40 MIN)

(30 MIN)
(30 MIN)
(60 MIN)

(40 MIN)

(10 MIN)

TUNJANG

SP

AKTIVITI GURU DAN MURID

BHN/CTTN

KSEPADUA
N

IMPAK

RUTIN
1. Pengurusan diri- murid membersihkan diri dari sisa makanan dan mengemaskan pakaian seragam prasekolah di badan.
2. Lagu Negaraku- murid menyanyikan lagu negaraku dengan bimbingan guru.
3. Bacaan doa-bacaan doa memulakan sesi pembelajaran dan pembelajaran
4. Mengambil kedatangan-guru/ppm mengambil kedatangan murid-murid prasekolah
PERBUALAN PAGI
- Berbual dengan bahasa yang mudah tentang kenderaan air yang pernah dilihat.
BI
1.2.5,1.2 Objective: All pupil can hear and sound of simple word
Object
BM:
(THEME)
.6, 1.4.3, (rainy, sunny, windly, cloudly)
around
2.1.3,
1.4.4
worksheet
2.1.4
Activity:
3.2.2,4.2 - Listens to and understand meaning of simple words.
PSE:
.4
1.2.4,
- Able to simple word of object
2.2.2
- Write simple words and colouring
PI
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH NOOR HIDAYAH BINTI HUSSIN
REHAT & PENGURUSAN DIRI
Membantu menghidang makanan, menikmati makanan berkhasiat, membaca doa makan, mengemas meja, menggosok gigi & urus diri.
BM
2.1.3,2.1 Objektif: Semua murid dapat mengetahui objek yang
KM: 5.1.4
(TEMA)
.7
Kad gambar
PSE: 1.2.4,
timbul atau tenggelam.
2.5.1,4.2 Aktiviti:
Benda
2.2.2, 2.3.4
.7
maujud
KTI: 1.1.5
Mewarnakan gambar yang timbul dan tenggelam
2.2.4
- Membaca ayat mudah.
- menulis ayat mudah.
BI
1.2.8,
Objective: At least 15 pupil can speak loudly the
BM: 2.1.3
(THEME)
1.5.3,1.5 simple word name of object.
worksheet
PSE:,2.2.2
.1
Activity:
- quiz about the object
- recognise the picture
Penutup

Murid: 1. mengulang pembelajaran pada hari ini.


2. mengemas alatan yang digunakan dan mengemas diri
3. mendengar pesanan guru
Guru: - membuat penilaian tingkah laku dan pengetahuan murid

REFLEKS
I GURU:

HARI: KHAMIS
TARIKH: 02.10.2014
MASA

TUNJANG

SP

AKTIVITI GURU DAN MURID

BHN/CTTN

(10
MIN)
(20 MIN)

ROUTINE: Gather, breakfast time, self manage, recite the prayer and taking attendance.

(40
MIN)

PFK

(30
MIN)

PI

(30 MIN)
(60
MIN)

(40 MIN)

(10 MIN)

KSEPADUA
N

IMPAK

MORNING CIRCLE/CONVERSATION.
- remind about p&p last day
2.1.22,
2.3.5

Membantu menghidang
BI (THEME) 1.2,1,
1.2.2
1.6.1,1.6
.3
3.1.6,
3.3.1
BI (ASAS)
4.2.4,4.2
.5

CONCLUTIO
N

Objektif: Semua murid boleh bermain di padang


Padang
BM: 1.1.7,
sekolah dengan baik.
sekolah,
2.1.3
Aktiviti:
bola
KM: 5.1.4
- murid bermain di taman permainan prasekolah.
PSE: 2.2.2
-boleh menyambut bola dengan menggunakan dua
belah tangan.
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH NOOR HIDAYAH BINTI HUSSIN
REHAT & PENGURUSAN DIRI
makanan, menikmati makanan berkhasiat, membaca doa makan, mengemas meja, menggosok gigi & urus diri.
Objective: All pupil can sing with the correct
Sing chart
LST: 1.1.2
pronountion the simple song.
PM 9.1.1
Activity:
Work sheet
PSE: 1.2.4,
- pupils sing rainy day
- colour the picture

Objective: All pupil can say aloud the simple word


Activity:
- write simple words in neat legible print
- write down at worksheet

tidy up the class


gathering and showing today waork/activities
teacher making conclution about today lesson
reminder

2.2.2
KTI: 1.1.1, 1.1.2

worksheet

BM: 2.1.3
PSE:,2.2.2

- line up in group, recite the prayer


REFLEKS
I GURU:

HARI:JUMAAT
TARIKH: 03.10.2014
MASA
(10 MIN)

(20 MIN)
(50 MIN)

(30 MIN)

(30 MIN)
(50 MIN)

(40 MIN)

TUNJANG

SP

AKTIVITI GURU DAN MURID

BHN/CTTN

KSEPADUA
N

IMPAK

RUTIN
1. Pengurusan diri- murid membersihkan diri dari sisa makanan dan mengemaskan pakaian seragam prasekolah di badan.
2. Lagu Negaraku- murid menyanyikan lagu negaraku dengan bimbingan guru.
3. Bacaan doa-bacaan doa memulakan sesi pembelajaran dan pembelajaran
4. Mengambil kedatangan-guru/ppm mengambil kedatangan murid-murid prasekolah
PERBUALAN PAGI
- Berbual dengan bahasa yang mudah tentang keluarga masing-masing
BM
2.1.3,3.1 Objektif: 20 orang lancar membaca kad perkataan
Kad
KM: 5.1.4
(ASAS)
.3,
sukukata
sukukata
PSE: 1.2.4,
3.5.3,
Aktiviti:
2.2.2
4.2.6
- Membaca kad perkataan sukukata
Buku kerja
- Bermain dengan kad sukukata, cth: pulau
- Menulis sukukata.
BI
1.2.5,1.2 Objective: All pupil can know about month of the year. Word of the
BM: 2.1.3
(ASAS)
.6
Activity:
month
PSE:,2.2.2
1.4.4,
- know about month of the year .
wordsheet
3.2.2
- say aloud name of the month
- write down the answer at worksheet.
REHAT & PENGURUSAN DIRI
Membantu menghidang makanan, menikmati makanan berkhasiat, membaca doa makan, mengemas meja, menggosok gigi & urus diri.
BM
(TEMA)

1.1.13,2.
1.3,
2.1.4

Objektif: semua murid boleh mewarnakan gambar


cuaca dengan baik
Aktiviti:
membuat mewarna gambar cuaca

Kertas A4
Pensil
Kertas
warna.

BI
(THEME)

1.2.2,1.6
.1,1.6.3
3.1.6,3.3

Objective: At least 18 pupils fluent read the simple sentences


Activity:
-To know the name of object

Worksheet
nature

BM: 2.1.3
KM: 5.1.4
PSE: 1.2.4,
2.2.2, 2.3.4
KTI: 1.1.5
BM: 2.1.3
PSE:,2.2.2

.1
4.2.6
(10 MIN)

REFLEKSI
GURU:

Penutup

- Able to say simple word of object


- Write the simple sentences nature object

Murid: 1. mengulang pembelajaran pada hari ini.


2. mengemas alatan yang digunakan dan mengemas diri
3. mendengar pesanan guru
Guru: - membuat penilaian tingkah laku dan pengetahuan murid