Anda di halaman 1dari 3

Kumpulan 12.

1)
Mata pelajaran
Kelas
Masa

: Pendidikan Kesihatan
: 4 Cahaya
: 7.45pg 8.15 pg

Modul 3
: Kesihatan Persekitaran ( penyakit )
Standard kandungan
: 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak
risiko penyakit dalam kehidupan harian.
Standard pembelajaran
: 3.1.1 Menyatakan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit
jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes.
EMK
: TMK
BBP
: Pamplet dan kotak rokok Dunhill
Aktiviti
:
1.Menunjuk gambar pada kotak rokok.
2. Bersoaljawab tentang penyakit di dalam gambar.
3. Mempamerkan pamplet tentang penyakit jantung, buah pinggang, asma dan diabetes.
4. Murid dapat menyatakan jenis penyakit tidak berjangkit seperti jantung, asma,
penyakit buah pinggang dan diabetes.
5. Murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan.
Refleksi :
Seramai 13 murid dari 15 orang murid dapat memahami penyakit tidak berjangkit
dan selebihnya akan dibimbing diluar kelas.

2)

Mata pelajaran
: Pendidikan Kesihatan
Kelas
: 4 Cahaya
Masa
: 7.45pg 8.15 pg
Modul 3 : Kesihatan Persekitaran ( penyakit )
Standard kandungan
: 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak
risiko penyakit dalam kehidupan harian.
Standard pembelajaran
: 3.1.2 Mengenalpasti simptom dan tanda penyakit tidak
berjangkit
seperti penyakit jantung, asma, penyakit buah pinggang
dan
diabetes.
EMK
: TMK
BBP
: power point
Aktiviti :
1. Menunjuk slideshow simptom penyakit di atas
2. Bersoaljawab sama ada murid pernah mengaami simpton tersebut atau tidak .
3. Murid dapat mengenalpasti jenis penyakit tidak berjangkit seperti jantung, asma,
penyakit buah pinggang dan diabetes.
4. Murid menunjukkan simulasi bagaimana keadaan pesakit apabila simptom dan tanda
penyakit tidak berjangkit berlaku .
Refleksi :
Seramai 14 murid dari 15 orang murid dapat memahami penyakit tidak berjangkit
simpto
dan selebihnya akan dibimbing diluar kelas.

3)
Mata pelajaran
: Pendidikan Kesihatan
Kelas
: 4 Cahaya
Masa
: 7.45pg 8.15 pg
Modul 3 : Kesihatan Persekitaran ( Penyakit )
Standard kandungan
: 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak
risiko penyakit dalam kehidupan harian.
Standard pembelajaran
: 3.1.3 Menyatakan kesan penyakit tidak berjangkit seperti
penyakit
jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes sekiranya
tidak dikawal
EMK
: TMK
BBP
: powerpoint dan kad perkataan
Aktiviti :
1. Menunjuk slide show
2. Bersoaljawab tentang kesan yang di tunjukkan.
3. guru mengedarkan kad perkataan penyakit
4. Murid dapat melabel dan memilih gambar dalam lembaran kerja
5. Murid membentangkan hasil kerja secara berkumpulan
Refleksi :
Seramai 13 murid dari 15 orang murid dapat memahami penyakit tidak berjangkit
dan selebihnya akan dibimbing diluar kelas.

Contoh kad
perkataan

Kesan