Anda di halaman 1dari 40

 Media massa merupakan satu media yang menyalurkan

maklumat terkini kepada pengguna.


 Jenis media massa yang sedia wujud ialah media cetak
dan media elektronik. Radio pula hanya dalam bentuk
audio.
 Televisyen merupakan media elektronik yang
menyalurkan maklumat secara audio dan visyen.
 Ini merupakan cara yang paling berkesan kerana
penglihatan dapat memberi ingatan yang lebih dalam.
 Manakala suratkhabar dan majalah merupakan media
cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar.
 Media massa memainkan peranan yang penting
dalam menyebarkan maklumat yang dapat
mengeratkan hubungan erat di Malaysia.
Peranan Surat Khabar
 Surat khabar dapat memberi kesan yang paling nyata.
 Surat khabar menyiarkan isu- isu-isu semasa yang berlaku di setiap
etnik. Aktiviti-
Aktiviti-aktiviti mega Jom Heboh juga dipromosikan.
 Melalui aktiviti-
aktiviti-aktiviti ini, mereka dapat saling memahami dan
belajar untuk hidup dengan harmoni sesama sendiri - secara
langsung dapat mengeratkan hubungan antara etnik.
 Surat khabar juga menyediakan tempat untuk menyuarakan
pendapat dan pandangan mereka tentang hubungan etnik.
 Perselisihan faham antara rakyat yang berbilang kaum dapat
hidup bersama secara harmoni.
Peranan Radio
 Radio - satu peralatan untuk mendapat maklumat tentang
isu
isu--isu semasa, hiburan dan juga mendapat maklumat
tentang kesesakan lalu-
lalu-lintas.
 Disebabkan pendengarnya terdiri daripada semua lapisan
masyarakat dan sesuai untuk membuat seruan supaya rakyat
Malaysia memandang berat terhadap kepentingan dan
kebaikan perjalinan hubungan yang mesra antara etnik.
 Lagu adalah kaedah terbaik untuk mendidik seseorang
kerana lebih senang diingat berbanding dengan teks dan
dapat disebarkan dengan cepat di kalangan rakyat.
Peranan Iklan
 Iklan dapat mempengaruhi minda seseorang kerana
iklan menggunakan gambar dan warna yang menarik.
 Gambar--gambar etnik di negara kita bukan sahaja
Gambar
mendidikan rakyat tentang kewujudan etnik berlainan
tetapi juga dapat memupuk perasaan kekitaan.
 Semasa hari perayaan, stesen televisyen sering
menyiarkan iklan yang menunjukkan kemesraan antara
setiap etnik tanpa mengira kaum.
 Dengan ini, perasaan kekawanan akan timbul dan
berakar dalam minda dan hubungan mesra terjalin.
Peranan Internet
 Internet ialah satu bentuk telekomunikasi berbentuk
rangkaian infomasi dari seluruh pelosok dunia.
 Melalui internet, kita dapat mencari apa saja
maklumat yang kita mahu, termasuk maklumat
tentang setiap kaum.
 Dengan ini, kita akan memahami etnik tersebut
dengan lebih mendalam.
 Selain itu, ia juga membolehkan golongan muda
terdedah kepada maklumat pelbagai etnik, aktiviti-
aktiviti-
aktiviti yang dianjurkan oleh setiap kaum.
Peranan Televisyen
 Televisyen memainkan peranan penting dalam
mengeratkan hubungan etnik.
 Melalui televisyen, rakyat dapat mengetahui berita-
berita-
berita di seluruh negara dan apa yang berlaku sesama
kaum.
 Televisyen membolehkan semua etnik terdedah kepada
rancangan--rancangan berkaitan dengan kaum, dan ini
rancangan
membolehkan rakyat memahami budaya etnik masing-masing-
masing.
 Rancangan yang boleh menimbulkan isu- isu-isu sensitif
dari segi hubungan etnik perlu disingkirkan.
 Dalam sejarah Negara kita sendiri telah menunjukan
bahawa media massa boleh mengugat perpaduan etnik.
 Semangat integrasi kaum mula diganggu-
diganggu-gugat sekitar tahun
1969 apabila ada parti politik cuba mengadakan kempen
pilihan raya dimana menjadi mangkin kepada peristiwa 13
MEI 1969.
 Kempen ini diwarwarkan melalui pelbagai media seperti
media cetak (surat khabar, majalah, risalah) dan media
elektronik (tv, radio).
 Alat seperti computer, telefon mudah alih ,internet, GPRS,
dan sebagainya telah memudahkan penyampaian maklumat
kepada pengguna.
 Namun demikian, media massa telah gagal dalam melaksanakan
peranannya dalam hubungan etnik.
 Sebagai contohnya, televisyen menyiarkan rancangan-
rancangan-rancangan
yang tidak berkenaan dengan hubungan etnik.
 Kebanyakan rancangan televisyen adalah drama-
drama-drama yang
berasaskan hiburan atau siaran langsung konsert atau siaran
permainan peringkat dunia.
 Pengaruh barat telah meresap ke dalam pemikiran masyarakat
kini terutama di kalangan remaja dan ini seterusnya dapat
mengugat hubungan etnik serta perpaduan kaum di Negara kita.
 Pengaruh asing yang tidak terkawal dan tidak bermoral turut
membawa unsur-
unsur-unsur ‘CULTURAL IMP ERALISMA’
 Radio juga merupakan salah satu media massa
yang berperanan dalam mengekalkan hubungan
etnik.
 Namun adio selalunya menyebarkan maklumat
yang berasaskan hiburan, contohnya lagu terbaru
yang tidak berasaskan kepentinggan etnik.
 Ini menunjukkan kerajaan tidak mementingkan
atau tidak mengambil berat dalam usaha
mengekalkan hubungan etnik di Malaysia.
 Surat khabar juga merupakan salah satu media massa
dalam hubungan etniketnik.. Malangnya, terdapat bahasa-
bahasa-
bahasa yang berlainan dalam medium ini.ini.
 Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan atau
jurang di antara pelbagai etnik atau bangsa yang masing-
masing-
masing menggunakan bahasa yang berlainan dalam
pemilihan surat khabar
khabar..
 Seringkala, surat khabar akan menyiarkan berita
berita--berita
yang sensitif dan menyentuh tentang pergauman.
pergauman. Ini
dapat meregangkan hubungan antara kaum kaum..
 Internet sering digunakan untuk menyebarkan
maklumat--maklumat palsu termasuk maklumat yang
maklumat
dapat menyebabkan perselisihan antara kaum.
 Remaja kini tidak lagi didedahkan kepada kepentingan
mengekalkan hubungan etnik, justeru tidak mengambil
berat tentang perkara ini.
 Maklumat tentang hubungan etnik hanya digorek
semula apabila disuruh membuat projek.
 Selain itu, dengan adanya internet, GPSR, sistem tanpa
wayar dan sebagainya, ia boleh disalah gunakan untuk
menghasut masyarakat.
 Musuh negara boleh menyebarkan propaganda mereka
untuk meruntuhkan benteng perpaduan hudungan etnik
negara.
 Pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan
berita palsu dan dapat menggugat keamanan negara
lantas menyebabkan negara huru hara.
 Ini seterusnya akan menjejaskan hubungan rapat antara
kaum serta pelbagai etnik di negara kita.
 Pendedahan kepada pelbagai berita, laporan dan dasar
kerajaan yang palsu dapat mendalamkan lagi jurang
maklumat yang wujud
Kesedaran
 Kesedaran ialah keupayaan seseorang untuk membezakan
sesuatu yang baik daripada yang buruk.
 Wajarlah setiap orang di Malaysia memperlengkapkan diri
mereka dengan kesedaran diri.
 Rakyat Malaysia khasnya generasi muda perlu disedarkan bahawa
hak dan kuasa sebenarnya terletak di tangan mereka sendiri.
 Masyarakat sekarang perlu proaktif dan bijak agar tidak menjadi
mangsa media massa yang mengambil kesempatan.
 Amalan masyarakat yang positif perlu ada agar masyarakat
kritikal dan boleh memilih progam sendiri, siaran dan laporan
media massa yang dimahukan dan benar.
 Kuasa adalah di tangan masyarakat, namun masih terdapat
undang--undang untuk memantau pihak media massa yang tidak
undang
bertanggungjawab.
 Kita harus membina kekuatan dalaman dan belajar untuk
menghadapi realiti kehidupan dengan lebih kritis dan arif.
 Kepada mereka yang kekurangan kesedaran mungkin
terpengaruh oleh siaran dan laporan media massa yang tidak
benar.
 Justerusnya, mungkin melakukan sesuatu yang tidak diingini
seperti mogok, pemberontakan dan lain-
lain-lain.
 Pendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dianggap
penting dan mesti ditanamkan seawal yang mungkin.
 Pengetahuan untuk membezakan kebenaran
sesuatu seharusnya disasarkan kepada
golongan muda agar generasi akan datang
lebih prihatin akan isu-
isu-isu semasa dan
hubungan etnik, terutamanya di negara
Malaysia yang berbilang kaum.
 Kesimpulannya, kesedaran masyarakat dapat
mengelakkan media massa daripada
mendatagkan kesan negatif.
Penguatkuasaan Dan Pembentukan Undang-
Undang-
Undang Baru
 Memandangkan media massa memainkan peranannya dengan
berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai,
maka setiap isu yang dipaparkkan oleh media massa dapat
membawa pengaruh yang besar dalam hubungan etnik dalam
negara terutamanya berkaitan dengan unsur perkauman.
 Contohnya apabila menjelang hari kemerdekaan, kebanyakan
media massa akan memaparkan rancangan yang membawa
unsur--unsur cinta akan Negara.
unsur
 Hal ini dapat membangkitkan semangat patriotisme di kalangan
rakyat dan seterusnya mengukuh hubungan yang harmoni antara
kaum.
 Sebaliknya jika media massa memaparkan isu-
isu-isu yang
akan membangkitkan isu perkauman, hubungan
harmoni antara kaum dalam negara akan terancam.
 Contohnya jika sesebuah surat khabar memaparkan isu
tentang keistimewaan orang Melayu, ini mungkin akan
membangkitkan konflik antara kaum dan mungkin juga
mencetuskan perkara seperti 13-
13-MEI berlaku lagi.
 Oleh itu, undang-
undang-undang perlulah dikuatkuasakan dan
pembentukan undang-
undang-udang baru untuk mengawal
media massa adalah amat diperlukan.
 Sebenarnya telah wujudnya undang-
undang-undang yang menyatakan
bahawa setiap bahan yang hendak disiarkan seharusnya melalui
satu proses penapisan yang akan menapiskan unsur-
unsur-unsur sensitif
daripada tersebar ke dalam kalangan orang ramai.
 Unsur sensitif yang dimaksudkan termasuklah isu-
isu-isu perkauman
dan unsure-
unsure-unsur lucah serta ganas.
 Maka wujudlah gred-
gred-gred seperti 18SX, 18SG, 18PL dan U yang
mengelaskan rancangan rancangan televisyen ataupun radio.
18SX - rancangan yang mengandungi unsur-
unsur-unsur seks yang
tidak melampau, 18SG - rancangan yang mempunyai unsur-
unsur-
unsur ganas, 18PL - rancangan yang mempunyai unsur-
unsur-unsur
agama.
 Gred U ialah rancangan yang sesuai untuk semua lapisan
masyarakat.
 Syarikat-syarikat media massa yang tidak mematuhi undang
Syarikat- undang--
undang yang ditetapkan ini perlulah dikenakan hukumam
yang lebih tegas seperti hukuman penjara dalam tempoh
yang lebih panjang ataupun dendaan wang yang melibatkan
jumlah yang lebih besar.
 Langkah--langkah seperti ini adalah untuk mencegah unsur
Langkah unsur--
unsur yang akan mencetuskan konflik perkauman daripada
tersebar ke dalam kalangan masyarakat.
 Undang--undang untuk mengharamkan pemaparan bahan-
Undang bahan-
bahan lucah sememangnya telah wujud.
 Namun, masih terdapat orang yang mengambil kesempatan
untuk memaparkan bahan-
bahan-bahan tersebut sama ada untuk
tujuan mengaut keuntungan.
 Tindakan ini mungkin akan mencetuskan konflik
antara kaum.
 Perasaan benci akan melarat jika tidak diambil
tindakan dengan segera.
 Konflik antara kaum akan berlaku dan hubungan
harmoni antara kaum akan terancam dan keadaan aman
dalam negara akan termusnah.
 Tindakan tegas seperti menyita kedai ataupun
menggantung lessen perniagaan boleh diambil supaya
mereka tidak dapat melakukan perkara sedemikian lagi.
 Undang-undang yang lebih berkesan untuk menyekat aliran
Undang-
unsur--unsur yang akan mencetuskan konflik antara kaum
unsur
perlulah diwujudkan.
 Hukuman yang lebih tegas juga perlu dikenakan ke atas mereka
yang didapati bersalah. Contohnya, pembatalan kewarganegaraan
bagi seseorang yang cuba mencetuskan salah faham antara kaum.
 Secara ringkas, media massa mampu mengekalkan hubungan
yang harmoni jika media massa memaparkan unsur-
unsur-unsur cinta
akan negara maka semangat patriotisme dapat diwujudkan.
 Jadi, tindakan untuk memaparkan unsur-
unsur-unsur sensitif perlulah
ditegah demi mewujudkan negara Malaysia yang aman dan
damai.
SENANG DICAPAI

 Salah satu sebab yang utama yang membolehkan


media massa berpengaruh dalam hubungan etnik
adalah kerana ia senang dicapai.
 Kehidupan harian kita memang tidak dipisahkan
daripada cangkuman media massa.
 Surat khabar merupakan media massa yang lebih
tradisional.
 Perkara seperti interaksi, kerjasama dan toleransi
antara kaum sering dipaparkan di surat khabar.
 Dengan membaca surat khabar, pembaca akan lebih
memahami kebudayaan semua kaum dan dengan ini,
persefahaman dan persepakatan dapat diperkukuhkan
lagi.
 Dengan lebih memahami kebudayaan dan adat resam
pelbagai kaum, semua kebudayaan itu dapat
dipersatukan sebagai budaya Malaysia, bukan lagi
budaya satu persatu bagi sesuatu kaum.
 Pengaruh surat khabar sebagai salah satu media massa
memang tidak dapat dinafikan kerana ia dapat
menghantar mesej tentang interaksi etnik-
etnik-etnik kepada
semua kaum.
 Oleh yang demikian, hubungan antara etnik dapat
dirapatkan lagi .
 Pada zaman yang moden ini, pembangunan dalam media massa
adalah sangat pesat sehinggalah media massa elektronik tidak lagi
terhad kepada televisyen dan radio sahaja.
 Internet turut memainkan peranan pentingnya sebagai satu media
elektronik yang amat efektif dan merupakan halaman baru
terhadap rakyat untuk memperolehi pengetahuan baru.
 Melalui televisyen, sesetengah perayaan dapat disiarkan secara
langsung dan rakyat dapat menyaksikan perayaan tersebut
walaupun tidak berada pada tempat yang berlangsung.
 Perkongsian kegembiraan menyambut raya mengeratkan
hubungan etnik.
 Radio turut memberikan sumbangan dalam mengeratkan
hubungan etnik.
 Berita tentang interaksi kaum akan disampaikan melalui
udara kepada semua rakyat.
 Dengan ini, semua kaum akan lebih menghargai
keunikan kebudayaan etnik lain dan hubungan sesama
etnik dapat dieratkan lagi.
 Televisyen dan radio sebagai media massa elektronik
yang senang dicapai dan berupaya ditanggung oleh
semua keluarga memang menular ke dalam kehidupan
harian kita semua.
 Oleh itu, laporan berita dan aktiviti-
aktiviti-aktiviti tentang
interaksi etnik melalui televisyen dan radio yang senang
dicapai itu akan terus berperanan penting dalam
mengeratkan lagi hubungan sesame etnik .
Pengaruh media massa dalam
hubungan etnik
• Pada masa kini, surat khabar dan majalah
merupakan bahan bacaan yang amat umum dalam
kehidupan kita. Surat khabar dan majalah boleh
didapati di merata tempat dengan harga yang
berpatutan, maka rakyat digalakkan membeli dan
membaca bahan bacaan ini.
• Di samping itu, satu bentuk media massa yang
terbaru, iaitu internet semakin popular di negara
kita. Dengan pengenalan “wireless”, seseorang
lebih bebas menggunakan internet di mana-
mana-mana
dan bila-
bila-bila.
 Kesenangan mencapai perkhidmatan media massa oleh
rakyat umum secara langsungnya memudahkan penyaluran
informasi kepada pembaca atau penontonnya.
 Dari aspek kebaikan kita lihat, rakyat umum akan senang
didedahkan kepada maklumat dan konsep yang dipaparkan
oleh media massa dan ini membantu mereka mengenali,
memahami dan seterusnya menerima konsep atau maklumat
yang disiarkan.
 Jadi, perpaduan antara etnik dan konsep integrasi bangsa
dapat diterapkan dalam hati pengguna media massa.
• Walau bagaimanapun, pengaruh media massa boleh
disalahgunakan dan mendatangkan kesan negatif
terhadap perpaduan negara.
• Hal demikian akan berlaku jika media mass
dipergunakan oleh pihak-
pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab untuk memaparkan unsur atau
maklumat yang negatif.
• Kemungkinan lain ialah apabila maklumat atau konsep
yang bias dan tidak objektif dipaparkan oleh media
massa. Berita atau program yang dipengaruhi perspektif
peribadian pengarang dan mungkin bukan keadaan
benar.
• Keadaan--keadaan tersebut boleh merosakkan
Keadaan
perpaduan negara dan mungkin menimbulkan
kesalahfahaman di kalangan rakyat.
 Pengaruhnya boleh dilihatkan melalui peranan media
massa sebagai sumber informasi. Rakyat umum
mendapat pelbagai informasi daripada media massa
seperti barang jualan, perkhidmatan, sain dan teknologi,
hiburan serta perkembangan semasa dalam negeri
ataupun luar negeri.
 Media massa merupakan satu alat yang baik untuk
menyalurkan konsep bersatu-
bersatu-padu kepada rakyat.
Dengan ini, idea perpaduan kebangsaan dapat
diterapkan dalam hati pembaca.
 Selain itu, majalah-
majalah-majalah seperti Dewan Masyarakat
membuka ruangan yang meletakkan sejarah Malaysia
atau tokoh yang dapat memupuk semangat
kebangasaan.
 Di samping itu, media massa seperti radio dan televisyen boleh
menyiarkan program yang bertema perpaduan etnik.
 Media radio dan televisyen mempunyai kelebihan dalam
penyebaran maklumat sebab mereka menyalurkan maklumat
dalam bentuk audio dan visual juga di samping bentuk bertulis.
Keadaan ini membantu penyebaran maklumat dan mencapai
tujuan utama media massa.
 Selain itu, media massa merupakan salah satu saluran bagi
kerajaan untuk mempromosikan dan meyemaikan konsep-
konsep-
konsep kenegaraan yang dilancarkan.
 Pelbagai kempen, gerakan dan seruan kerajaan seperti kempen
budi bahasa budaya kita, konsep bangsa Malaysia dan sebagainya
dapat kita lihatkan di atas media massa.
 Media massa juga merupakan platfom orang ramai mendapat
matlumat dan penjelasan tentang isu-
isu-isu negara.
 Media massa juga boleh berfungsi sebagai “jambatan” antara
anggota masyarakat dengan memaparkan kebudayaan dan adat
kaum lain.
 Penyebaran pengaruh media televisyen dan radio lebih berkesan
berbanding dengan media suratkhabar dan majalah.
 Malah media radio dan televisyen membenarkan komunikasi
bukan sahaja satu arah bahkan dua arah. Hal ini boleh berlaku
disebabkan penonton atau pendengar boleh menelefon semasa
program dijalankan (call in). Mekanisme ini dapat kita lihatkan
dalam program perbincangan di mana orang ramai boleh
menelefon dan mengemukakan pendapat sendiri.
 Oleh yang demikian, pelbagai iklan yang bertujuan memupuk
perpaduan kaum telah disiarkan dalam media radio dan
televisyen. Contohnya yang sering dapat kita tengok adalah iklan-
iklan-
iklan sempena hari kemerdekaan.
 Selain itu, filem-
filem-filem yang bertujuan meningkatkan kesedaran
nasionalisme juga banyak disiarkan seperti Bukit Kepong dan
Leftenan Adnan. Filem-
Filem-filem ini memberi iktibar dan pengaruh
nasionalisme kepada penonton di samping perasaan terhibur
sahaja.
 Lagu--lagu berteraskan perpaduan etnik juga sering disiarkan oleh
Lagu
stesen radio dan televisyen. Contoh lagu seperti Jalur Gemilang.
 Kesimpulannya, pengaruh media massa tidak dapat kita abaikan
malah kita kena mengawalnya dengan berhati-
berhati-hati. Kita harus
menggunakan media massa untuk membawa kebaikan kepada
kita semua dan bukan sebaliknya.