Anda di halaman 1dari 6

TAJUK: “Isu Buang Bayi “ Punca dan Penyelesaian : Satu Tinjauan Remaja Bermasalah di Kuala Lumpur

Bahagian A: Punca-Punca Berlaku Pembuangan Bayi

Berdasarkan skala 1 – 5 di bawah ini, sila bulatkan tahap persetujuan anda terhadap komponen-komponen yang
menyumbang kepada punca-punca berlakunya pembuangan bayi dalam kalangan remaja masa kini.

1 2 3 4 5
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Sederhana Setuju Setuju Sangat Setuju

A : Ibu Bapa

1. Kesibukan Ibu bapa dalam pekerjaan membuatkan anak-anak kurang mendapat 1 2 3 4 5


perhatian dan pengawasan.
2. Ibu bapa memberikan kepercayaan yang tinggi kepada anak-anak dalam 1 2 3 4 5
melakukan aktiviti luar rumah.
3. Tahap komunikasi yang rendah antara ibu bapa dengan anak-anak mereka 1 2 3 4 5
dalam perkongsian masalah
4. Ibu bapa menghalau anak mereka yang hamil luar nikah kerana malu 1 2 3 4 5
menyebabkan individu tersebut membuang bayi.
5. Ibu bapa tidak mengambil berat soal pergaulan anak-anak mereka terutama 1 2 3 4 5
sekali pergaulan antara perempuan dan lelaki.
6. Ibu bapa tidak peka terhadap isu semasa yang berlaku dalam masyarakat 1 2 3 4 5
seperti masalah buang bayi
7. Ibu bapa kurang menerapkan didikan agama dalam kehidupan seharian remaja. 1 2 3 4 5
8. Krisis rumahtangga yang berlaku dalam institusi kekeluargaan menyebabkan 1 2 3 4 5
anak-anak remaja mengambil keputusan keluar dari rumah dan melakukan gejala
sosial.

B: Rakan-rakan

1. Rakan-rakan menjadi orang yang penting dalam hidup remaja bagi mengadu 1 2 3 4 5
segala masalah.
2. Ajakan rakan-rakan dalam melakukan sesuatu perkara yang negatif bagi mengisi 1 2 3 4 5
masa lapang selepas waktu sekolah.
3. Rakan-rakan yang telah dibuang sekolah selalu mengajak remaja lain yang 1 2 3 4 5
masih bersekolah untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak
dan keluar berfoya-foya.
4. Remaja mudah terikut-ikut budaya berpasangan atau bercinta antara rakan- 1 2 3 4 5
rakan mereka yang lain untuk tidak kelihatan seperti kolot mahupun ketinggalan
zaman.
5. Rakan-rakan memberiksan dorongan yang negatif dalam mengatasi masalah 1 2 3 4 5
apabila remaja tersebut didapati hamil, iaitu dengan membuang bayi tersebut.
6. Remaja dikelilingi oleh rakan-rakan yang mempunyai sejarah pernah membuang 1 2 3 4 5
bayi tetapi terlepas daripada hukuman undang-undang.
7. Remaja mempunyai rakan-rakan yang tidak mempunyai sahsiah yang baik dan 1 2 3 4 5
berasal daripada latar belakang keluarga yang bermasalah terutamanya masalah
moral dan akhlak.
8. Rakan-rakan yang mendampingi remaja mempunyai rekod jenayah dan masalah 1 2 3 4 5
juvana sejak di sekolah lagi.

C: Media Massa

1. Penyebaran klip-klip video lucah melalui telefon bimbit yang sangat berleluasa 1 2 3 4 5
memberikan dorongan kepada remaja untuk melakukan aksi tersebut bersama
pasangan masing-masing.
2. Kurangnya kawalan kemasukan filem-filem dan hiburan dari negara luar yang 1 2 3 4 5
penuh dengan aksi-aksi menghairahkan.
3. Kemasukan hiburan yang mempunyai unsur dan gejala negatif seiring dengan 1 2 3 4 5
kemajuan penciptaan teknologi media massa.
4. Penjualan majalah-majalah roman picisan yang mengandungi banyak unsur- 1 2 3 4 5
unsur negatif seperti menggalakkan percintaan yang terlarang antara remaja.
5. Jaringan sesawang internet yang semakin sukar dikawal menyebabkan segala 1 2 3 4 5
unsur-unsur negatif yang tidak sepatutnya ditonton dan dibaca oleh golongan
remaja yang mudah terpengaruh lalu mencuba melakukannya.
6. Perkenalan yang terjalin dalam dunia siber(alam maya) melalui budaya “chatting” 1 2 3 4 5
menjerumuskan remaja perempuan mudah tertipu dengan pasangannya
sehingga mengandung lalu membuang bayi tersebut.
7. Kepesatan dalam penciptaan media-media elektronik yang menyebabkan remaja 1 2 3 4 5
mudah memperolehi klip-klip video lucah di mana-mana dan bila-bila masa.
8. Laman-laman web yang memancing remaja hingga terjebak dalam pertubuhan 1 2 3 4 5
atau perkumpulan yang mengamalkan seks rambang seperti perkumpulan Black
Metal.

D: Kerajaan

1. Tindakan undang-undang yang kurang efektif terhadap pesalah yang membuang 1 2 3 4 5


bayi.
2. Kurang kempen kesedaran yang dianjurkan oleh kerajaan dalam menangani isu 1 2 3 4 5
ini.
3. Dasar kerajaan yang kurang tegas dalam menangani gejala buang bayi. 1 2 3 4 5
4. Sistem kerajaan pentadbiran kerajaan yang lebih terbuka dan ke arah kebaratan 1 2 3 4 5
membuatkan pemantauan dari segi rohaniah kurang dipraktikkan.
5. Kerajaan kurang mempromosikan gambar-gambar hukuman yang dijalankan oleh 1 2 3 4 5
pihak kerajaan dalam menghukum penjenayah buang bayi ini.
6. Pemantauan dari segi hukum-hukum Islam terhadap hubungan yang tidak 1 2 3 4 5
sepatutnya berlaku dalam kalangan remana kurang diberi perhatian secara
khusus oleh pihak kerajaan.
7. Kurangnya kawalan dalam bidang penyiaran terutamanya kawalan penyiaran 1 2 3 4 5
televisyen yang semakin banyak menyiarkan rancangan-rancangan yang
mengandungi unsur-unsur lucah dan negatif .
8. Tiada tapisan atau akta yang membolehkan laman-laman internet yang 1 2 3 4 5
mengandungi unsur-unsur lucah di blok atau disenaraihitamkan serta-merta
apabila laman itu dibuka.
E: Diri sendiri

1. Remaja mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru dalam hidup 1 2 3 4 5
mereka tanpa memikirkan kesannya.
2. Ajakan rakan-rakan dalam melakukan sesuatu perkara yang negatif bagi mengisi 1 2 3 4 5
masa lapang.
3. Pegangan agama yang rapuh membuatkan remaja mengambil jalan yang mudah 1 2 3 4 5
dalam menyelesaikan masalah apabila disahkan hamil.
4. Didikan moral yang lemah dalam kalangan remaja membuatkan remaja mudah 1 2 3 4 5
terjebak dalam masalah sosial.
5. Keadaan mental dan fizikal remaja belum bersedia untuk menerima kelahiran 1 2 3 4 5
tersebut menyebabkab mereka membuang bayi mereka.
6. Remaja berasa malu dengan keadaan mereka yang terpaksa melahirkan anak 1 2 3 4 5
luar nikah, lalu mereka mengambil keputusan untuk membuang bayi mereka
7. Remaja terikut-ikut budaya kuning dari Barat yang membenarkan seks rambang 1 2 3 4 5
seperti kumpulan Black Metal.
8. Rasa rendah diri kerana kurang bijak dari segi pendidikan lalu merasakan hidup 1 2 3 4 5
bebas bersama-sama rakan yang liar menjadikan hidup lebih bermakna.

Bahagian B: Penyelesaian Masalah Pembuangan Bayi


Berdasarkan skala 1 – 5 di bawah ini, sila bulatkan tahap persetujuan anda terhadap tindakan-tindakan yang
boleh menjadi penyelesaian masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja masa kini.

A: Institusi Kekeluargaan

1. Memberi didikan agama dan tunjuk ajar yang mendalam kepada anak-anak 1 2 3 4 5
terutama yang sedang meningkat ke alam remaja.
2. Ibu bapa harus menjadi contoh teladan yang baik dari segi kelakuan dalam setiap 1 2 3 4 5
aspek kehidupan bagi mengatasi gejala sosial.
3. Golongan ibu bapa harus peka terhadap perubahan diri anak-anak dengan 1 2 3 4 5
memantau pergerakan anak-anak.
4. Ibu bapa perlu sentiasa melayan anak-anak mereka yang dewasa seperti 1 2 3 4 5
seorang kawan supaya jurang di antara mereka dapat dirapatkan.
5. Ibu bapa harus mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dari pakar 1 2 3 4 5
kekeluargaan dan agama dalam melaksanakan tugas mereka supaya lebih
berkesan lagi.

B: Institusi Pendidikan

1. Memberikan pendedahan terhadap isu buang bayi ini dalam kalangan pelajar 1 2 3 4 5
supaya mereka mengetahu implikasi perbuatan tersebut terhadap mereka.
2. Mempergiatkan lagi fasa-fasa program yang mampu membina sahsiah, moral, 1 2 3 4 5
dan akhlak diri dalam kalangan remaja.
3. Memperkasakan lagi silibus pembelajaran dalam sistem pendidikan dengan ilmu 1 2 3 4 5
berlandaskan disiplin moral dan keagamaan yang murni.
4. Menggandakan keberkesanan institusi pendidikan, menambahkan 1 2 3 4 5
produktivitinya, meningkatkan kewibawaannya dalam kalangan setiap
anggotanya baik mereka itu pelajar atau petugas.
5 Tenaga pengajar harus menjadi contoh teladan kepada pelajar dan mereka perlu 1 2 3 4 5
sentiasa peka dengan setiap perubahan pelajar itu.

C: Institusi Kerajaan

1. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang sedia ada dengan 1 2 3 4 5


memberatkan lagi hukuman untuk pesalah yang melakukan kesalahan buang
bayi ini supaya lebih berkesan dan efektif.
2. Mempertingkatkan lagi hubungan kerjasama dengan institusi-institusi bukan 1 2 3 4 5
kerajaan(NGO) dalam menjalankan kempen-kempen kesedaran untuk remaja.
3. Mewujudkan sebuah pertubuhan yang boleh mengenalpasti golongan remaja 1 2 3 4 5
yang cenderung dalam perlakuan buang bayi ini supaya mereka segera diberi
muhasabah diri dan keinsafan dalam sesi kaunseling.
4. Jentera-jentera pentadbiran haruslah mengikut landasan prinsip agama islam 1 2 3 4 5
dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan.
5. Memberi peluang kepada golongan muda terlibat dalam pelbagai aktiviti sosial 1 2 3 4 5
yang sihat di samping memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada mereka.

D: Remaja sendiri

1. Sentiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan kehidupan mengikut peratuan 1 2 3 4 5


yang telah ditetapkan dalam agama.
2. Mempunyai kesedaran sivik dan sentiasa menjaga kehormatan diri. 1 2 3 4 5
3. Mentaati kedua ibubapa dan sentiasa menjaga nama baik keluarga. 1 2 3 4 5
4. Sentiasa bergaul dengan orang-orang yang baik budi pekerti dan melibatkan diri 1 2 3 4 5
dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah.
5. Tidak meletakkan seseorang yang mempunyai moral yang rendah sebagai idola 1 2 3 4 5
seperti artis-artis barat dan sebagainya.

Bahagian C: Latar Belakang Respoden


Sila tandakan √ pada ruangan yang berkenaan bagi mengisi latar belakang anda dalam soal selidik ini.

Jantina : Perempuan Lelaki

Umur : 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun

18 tahun 19 tahun 20 tahun 21 tahun lain-lain nyatakan :_____

Bangsa: Melayu Cina India lain-lain nyatakan: _______________

Warganegara: Warganegara Bukan Warganegara

Status Perkhawinan: Sudah Berkhawin Belum Berkhawin

Institut Pendidikan terkini: Sekolah Menengah Biasa Sekolah Berasrama

Anak ke berapa: _____ Bilangan adik-beradik:____

Pekerjaan Bapa: Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Tidak Bekerja

Pekerjaan Ibu: Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Tidak Bekerja

Jenis Kediaman terkini: Flat Kondominium Apartment Banglo Teres

Pernah Mempunyai Kekasih: Ya Tidak

Pergaulan harian bersama rakan: Bebas Terhad Sederhana

Pernah terlibat dengan masalah moral : Ya Tidak

Pernah melakukan hubungan seks : Ya Tidak

Adakah anda merupakan seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik: Ya Tidak

Adakah anda merupakan seorang pelajar yang aktif dalam aktiviti ko-kurikulum: Ya Tidak

Adakah anda setuju dengan perbuatan buang bayi ini: Ya Tidak

Adakah anda tahu hukuman undang-undang terhadap kesalahan membuang bayi: Ya Tidak

Bagaimanakah anda tahu tentang isu buang bayi ini: Surat Khabar Televisyen Radio

Internet Perbualan Majalah

Adakah terdapat kenalan, saudara, jiran terdekat anda yang pernah ditangkap atas buang bayi di kawasan
perumahan anda? : Ya Tidak

Apakah pandangan anda mengenai gejala buang bayi ini yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja di
Malaysia ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai