Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tahun / Kelas : 4 Bougainvilla
Tarikh : 14 September 2010
Masa : 8.00 – 8.30 pagi
Bil. Murid / Pelajar : 20 Orang ( 10 Lelaki , 10 Perempuan)
Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Permainan Bola Baling
Sub-tajuk : Kemahiran Mengelecek

Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid telah belajar mengenai kemahiran mengelecek permainan bola baling pada
sesi pengajaran yang lepas.

Hasil pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid – murid dapat :

Psikomotor : melepasi sekurang-kurangnya 4 gelung daripada 6 gelung tanpa berhenti dengan


mengelecek dan mengawal bola
Kognitif : menyatakan butiran perlakuan kemahiran mengelecek bola dengan betul dalam
lembaran kerja.
Afektif : menunjukkan kerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti permainan kecil

Unsur KBKK : Membuat ramalan


Penerapan Nilai : 1. Kerjasama
2. Rasional

Penggabungjalinan : Tunjang Kemahiran - hantaran paras bahu


: Tunjang kecergasan – koordinasi

Kesepaduan : 1. Matematik (membuat kiraan bola yang dijaring)


: 2. Muzik

Bahan bantu Mengajar : Skital (20 buah)


: Lembaran kerja( 20 helai)
: Wisel
: Jam randik
: Bola Baling(10 biji)
:CD player.CD muzik jikku bukku

Kajian Masa Depan : (2) Pemahaman Konsep Masa dan Masa Depan
2.2 Meneroka masa depan
Latihan yang berterusan dapat meningkatkan penguasaan terhadap kemahiran mengelecek
bola.

ICT :membina BBM (Lembaran kerja, muzik jikku bukku)


Bahagian Aktiviti Butiran Organisasi Catatan /
/masa Alatan/Strategi
Permulaan 1.Regangan otot
(5minit) - alatan
1. Tangan 1. berdiri tegak dan kaki
1. 10 biji bola
dibuka seluas paras
bahu 2. Wisel
2. tangan kanan
menyilang ke kiri di
hadapan dengan - kesedaran diri
memegang bola.
dan ruang.
3. tangan kiri memegang
siku kanan dan tarik ke
Murid – murid berdiri dalam
arah bahu kiri
bentuk lengkungan atau ‘u’ - regangan yang
4. ulang dengan tangan
dengan pasangan masing –
kiri tidak
masing.
membosankan
2. Badan dan 1. Berdiri tegak, kaki kerana pelajar dapt
pinggang dibuka melebihi luas
rasa memegang
bahu
2. kuncikan jejari kiri dan bola.
kanan tangan
3. tolak tangan lurus ke
hadapan sambil -
membongkok 90
darjah dan pegang
bola dengan kedua-
dua belah tangan.
4. Kira dengan kiraan 8
5. berdiri tegak, kaki buka
seluas bahu
6. sambil memegang bola
luruskan kedua-dua
belah tangan di
belakang punggung
dan siku dihalakan ke
dalam
7. tolak tangan perlahan-
lahan ke atas dan kira
dalam kiraan 8.

3. Kaki dan paha 1. Berdiri tegak, kaki


dibuka seluas paras
bahu
2. Bongkokkan badan
dan siku
dibengkokkan sedikit
3. Cuba sentuh bola di
atas lantai dengan
kedua belah tangan
dan tahan dalam
kiraan 8

2. Aktiviti meningkatkan
kadar denyutan nadi
(KDN)

1. Berlari di atas bebola


1.High Knee
kaki dengan kelajuan
perlahan, sederhana
dan laju.
2 . star jump 1. Melompat dengan
kedua–dua tangan
serta kaki dibuka luas.
2. Melompat dan
merapatkan kaki serta
tangan di atas kepala
dengan menepuk.
3. Lompat dengan kedua
– dua kaki dan tangan
dibuka luas.
4. Lompat dan
merapatkan kaki serta
tangan di sebelah
peha.
5. Ulangan sebanyak 8
kali.
Perkembangan i. kemahiran 1. badan harus -Demonstrasi diberikan oleh guru. Alatan
Langkah 1 mengelecek tanpa dibengokkan semasa -Butiran perlakuan kemahiran -20 biji bola
(5 minit) bola melantun bola. menggelecek diterangkan oleh - visel
2. gunakan jari-jari untuk guru. - 6 skital
menolak bola.
3. lantunkan bola pada
aras yang senang
untuk dikawal. Murid – murid berada dalam
bentuk ‘u’ apabila melantun bola.
ii. kemahiran 1. murid – murid
mengelecek dibenarkan untuk
dengan melantun bola di
menggunakan tempat masing –
bola masing supaya dapat
merasa lantunan bola
tersebut.

2. murid – murid berada Murid – murid berada dalam satu


dalam satu barisan barisan panjang yang melintang
melintang yang
panjang dan
dikehendaki X X 3m X X
mengelecek bola
dengan cara yang
betul secara lurus
sampai ke skital
dihadapannya dengan X X X X
berjalan. (3meter).
3. setelah sampai di
sebelah sana mereka
dikehendaki pusing
balik ke tempat
asalnya.
Langkah kedua 1.Mengelecek bola 1. murid – murid Alatan
(5 minit) secara zig-zag dibahagikan kepada 2 -10 biji bola
kumpulan yang terdiri - wisel
daripada 10 orang Kumpulan A Kumpulan B - 8 skital
setiap kumpulan.
2. murid – murid Nilai : kerjasama
dikehendaki
mengelecek bola
secara zig – zag X (skitel) X
dengan menggunakan X X
kedua belah tangan X X
menerusi skital yang X X
disusun dengan - Murid dibahagikan kepada 2
berjalan perlahan, kumpulan yang terdiri daripada
berjalan dengan 10 orang dalam setiap kumpulan.
pantas dan berlari. - setiap murid harus mengelecek
3. setiap orang harus menggunakan 3 jenis
mengulangi aktiviti ini pergerakan.
sebanyak 3 kali
dengan 3 jenis
pergerakan yang
berlainan.
Langkah 3 Mengelecek memasuki 1. murid dibahagi kepada Alatan:
(5 minit) gelung 4 kumpulan iaitu Gelung 24
(A1) ( B1) (C1) ( D1)
kumpulan A,B,C dan Bola 4 biji
D. Wisel
2. 6 gelung disusun
secara lurus. Kesedaran ruang.
3. murid dikehendaki
mengelecek dengan kerjasama
memasuki bola ke
dalam gelung sambil
berjalan pantas
(A2) ( B2) (C2) ( D2)
4. murid perlu
= Gelung
mengelecek tanpa
berhenti dan perlu i. Kumpulan(1) =A1,B1,C1
dan D1 mempunyai 3 orang
mengawal bola.
murid.kumpulan-kumpulan
ini mula mengelecek.
ii. Mereka akan menyentuh
rakan di kumpulan 2
iii. Kumpulan (2)=A2,B2,C2
dan D2 mempunyai 2 orang
murid
iv. Perlakuan aktiviti diulang
oleh pemain seterusnya
sehingga semua ahli
kumpulan telah berjaya
melakukannya.
Kemuncak Permainan kecil 1. murid – murid Alatan
(5 minit) 1.Permainan dibahagikan kepada i. Tempatnya adalah Bola
mengelecek bola dua kumpulan yang gelenggang bola baling Skital
terdiri daripada 10
orang setiap kumpulan. Gol A Nilai : rasional dan
2. gelanggang bola baling kerjasama
digunakan
sepenuhnya.
3. pasukan A dan
pasukan B dikehendaki
main bola baling
seperti biasa dengan C
peraturan – peraturan
istimewa.
4. antara peraturan
istimewa permainan ini
adalah pelajar hanya
dibenarkan membuat
hantaran paras bahu
dan diwajibkan Gol B
mengelecek bola
apabila mendapat bola
di tangannya.
5. sembilan orang pemain
akan main manakala
seorang lagi akan
menjadi penjaga gol.
6. pada pusingan kedua
pemain yang menjadi
penjaga gol
dikehendaki menukar
posisi dengan pemain
lain.
7. kumpulan yang
memasuki gol yang
banyak dikira sebagai
pemenang.
Penutup 1. Gerak kendur 1. Longgarkan sendi – Murid melakukan tarian ‘jikku Alatan – muzik
(5 minit) sendi dengan goyang bukku’ dengan iringan lagu. mp3
goyang kepala, tangan,
badan dan kaki diringi KBKK-
lagu. Membanding beza
2. Tarik nafas melalui -lembaran kerja
hidung dan hembus
melalui hidung dan
mulut sebanyak tiga
kali.
2. Penilaian kognitif 1.Lembaran kerja Murid – murid membuat lembaran
Soalan – soalan kerja bagi menguji tahap
kefahaman mereka terhadap
1.Apakah aspek penting pengajaran dan pembelajaran
dalam menggelecek bola? pada hari tersebut.
…………………………

2. Nyatakan 3 jenis
menggelecek bola baling
yang betul.
(i)……………..
(ii)………….....
(iii)…………….

3. nyatakan butiran
perlakuan menggelecek
bola yang betul.
…………………………..
……………………………
……………………………
…………………………….

2. Perbincangan jawapan
lembaran kerja secara
beramai – ramai.

3. Rumuskan secara
keseluruhan apakah itu
kemahiran menggelecek.

3. Bersurai 1. menggira alatan yang Kumpulan yang bertugas Nilai :


dibawa dan dikembalikan membuat kerja bagi Bertanggungjawab.
ke stor permainan dalam menggelakkan daripada ada
keadaan yang selamat pelajar yang curi tulang tanpa
dan baik seperti yang membuat kerja.
dibawa.

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim


Nama : .......................................................... Tajuk : Kemahiran Bola Baling
Tahun : 4 Bougainvilla Sub tajuk: Mengelecek Bola

…………………………….
Soalan – soalan

1.Apakah aspek penting dalam menggelecek bola?


…………………………

2. Nyatakan 3 jenis menggelecek bola baling yang betul.


(i)……………..
(ii)………….....
(iii)…………….

3. nyatakan butiran perlakuan menggelecek bola yang betul.


…………………………..
……………………………
……………………………