Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA

Tarikh : 20 April 2010 Bil. Pelajaran : 10 Tingkatan : 3A dan 3B


Hari : Selasa Minggu : 14 Bil. Murid : 36 orang perempuan
Masa : 7.30 – 8.40 pagi

Tunjang Pembelajaran : Tunjang 2 : Kemahiran Sukan dan Rekreasi


Tajuk Pembelajaran : Tajuk 2 : Permainan (Sofbol)
Fokus pembelajaran : Membaling dan menyambut

Pengetahuan Awal Murid : Murid pernah didedahkan dengan sukan yang melibatkan kemahiran menyambut bola tinggi dan
membaling dalam permainan bola jaring, malah murid pernah menonton perlawanan sofbol di telivisyen dan juga video.

Objektif : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Objektif : a) Psikomotor
1. Murid boleh melakukan kemahiran membaling dengan tepat kepada rakan.
2. Murid dapat melakukan teknik membaling dengan betul mengikut fasa perlakuan
sebanyak 3 daripada 4 percubaan
B) Kognitif
1. Murid boleh menyatakan tujuan membaling dan menyambut bola sofbol
2. Murid boleh mengenal pasti jenis – jenis otot yang terlibat semasa melakukan
kemahiran membaling dalam sofbol.
C) Afektif
1. Murid dapat menunjukkan keseronokkan semasa menjalankan aktiviti.
2. Murid – murid dapat menunjukkan sikap kerjasama di antara rakan – rakan.

Strategi mengajar : Stail C (semak bergandingan), Stail A (Stail arahan), kaedah Kooperatif,
Nilai KBKK : Murid – Murid dapat mengaplikasikan teknik balingan bola sofbol mengikut kesesuaian jarak dan
situasi.
Persediaan pelajar : Pakaian Sukan,
Persediaan guru : ABM, bola sofbol, glove, gelung.
FASA AKTIVITI MAKLUMAT P & P ORGANISASI CATATAN
( masa)
Fasa Permulaan

Set Induksi ‘Siapa Cepat dia dapat’ Guru memberi sampul yang berisi G
(5 minit) kepingan kertas dan meminta pelajar
menyelesaikan perkataan yang akan
terhasil. X X X X X

S O F B A L X X X X X
X X X X X
Pelajar diminta berlari anak ke
hadapan gelung dan mengambil
sampul surat yangterdapat Petunjuk :
didalamnya. Kemudia pelajar perlu G = Guru
menyelesaikan perkataan tersebut. X = Murid
= Gelung

Fasa Permulaan
(Penerangan) Pengenalan dan Sofbol merupakan permainan yang G Stail A (stail
(7 minit ) penerangan sukan telah di ubahsuai daripada permainan XXXX XXXX Perintah)
sofbol. baseball. Permainan sofbol telah XXX XXX
bermula pada tahun 1887. XXX Nota
permaianan initelah dicipta oleh
George Hancock dari Farragu Boat Petunjuk :
Club. Permainan ini dimainkan di G = Guru
dalam dewan ketika musim sejuk. X = Murid
beliau telah menggunkan satu sarung
tangan tinju yang diikat sebagai bola
dan sebatang kayu penyapu sebagai
bet. Pada tahun 1895, Lonis Rober,
pengawal Jabatan Bomba
Minneapolis menjadikan sofbol
sebagai permainan untuk
mengekalkan kecergasan fizikal
anggota bomba pada waktu lapang.
Kini, permainan sofbol ini semakin
di minati ramai, dan kemudian
kemudahan dan peralatan sofbol
wujud. diantaranya adalah
kemudahan gelanggang yang G
berbentuk segi empat sama yang XXXX XXXX
mempunyai empat sudut iaitu base XXX XXX
akhir (home plate), base pertama XXX
(first base), base kedua (second base)
dan base ketiga (third base). Petunjuk :
Lemparan pitcher’s plate terletak G = Guru
ditengah – tengah gelanggang. X = Murid
Pitcher’s plate merupakan tempat
melakukan lemparan yang diperbuat
daripada getah padu berwarna cerah.
Home plate pula merupakan tapak
terakhir yang disentuh oleh setiap
base runner untuk memperoleh run
(mata).Bet, diperbuat daripada kayu
atau juga boleh diperbuat daripada
aluminium yang dibahagikan kepada
tiga bahagian iaitu tombol, pemegang
dan laras. tombol diperbuat untuk
menghalang bet daripada
menggelongsor daripada genggaman,
manakala lapisan getah pula boleh
dipasang pada tombol dan pemegang
untuk mengemaskan genggaman.
bola sofbol diperbuat daripada gabus
atau getah yang dililit dengang
benang dimana bahagian luarnya
dibalut dengan kulit atau bahan
sintetik yang sesuai. jahitan yang
timbul menjadi panduan kepada
pitcher untuk menentukan
pergerakan bola semasa lemparan
pitch. pemain sofbol perlu memakai
topi keselamatan yang ianya
diperbuat daripada gentian dan
bahagian dalamnya dilapik gabus
atau juga getah. pemukul, pemukul
on deck, base runner dan catcher
mesti memakai topi keselamatan bagi
megelakkan daripada berlakunya
kecederaan. glove yang dipakai oleh
pemain adalah diperbuat daripada
kulit atau bahan sintetik yang sesuai
dan dipakai oleh semua pemain yang
memadang. glove ini mempunyai
poket diantara ibu jari dan jari
telunjuk yang berfungsi untuk
memerangkap bola. Manakala glove
catcher yang dikenali sebagai
catcher’s mitt pula mempunyai
pelapik yang lebih tebal untuk
melindungi tangannya. Jumlah
pemain dalam permainan ini adalah
seramai 9 orang dan dibahagikan
kepada tiga kumpulan iaitu, battery,
pemadang dalam dan pemadang luar.
battery terdiri daripada pitcher dan
catcher. pemadang dalam terdiri
daripada base pertama, kedua, ketiga
dan juga pemadang dekat. Pemadang
luar pula terdiri daripada pemadang
kanan, tengah dan kiri.

Fasa Permulaan
X
Memanaskan Memanaskan badan Pelajar melakukan aktiviti X X Stail arahan
badan memanaskan badan di dalam bulatan X X
G
X X
( 10 minit ) dengan mengikut arahan guru. Guru X X
X
akan memberi isyarat seperti :
a) 1 = berlari mengiring ke arah
kanan
b) 2 = berlari mengiring ke arah kiri Petunjuk :
c) 3 = berlari secara mengundur G = Guru
d) 4 = lompat bintang. X = Murid

Fasa Membaling merupakan asas Semasa penerangan :


Perkembangan Tunjuk cara kemahiran yang perlu dikuasai oleh G Stail C(Stail
Langkah 1 pemadang. Tujuan membaling bola XXXX XXXX semak
( 12 minit ) adalah untuk mengembalikan bola XXX XXX bergandingan)
kepada ‘pitcher’ yang berada di XXX
tengah – tengah gelanggang ataupun Nilai ;
pemadang yang berhampiran dengan Petunjuk : berkerjasama
tepat dan pantas.untuk mematikan G = Guru dan saling
pihak lawan yang sedang membuat X = Murid membantu.
larian.
Teknik membaling mengikut fasa:
1) Fasa persediaan Semasa aktiviti :
- Bahu menghadap ke arah sasaran
- Berat badan pada kaki belakang X X X X X X X X XG
- Genggam bola dengan kemas XXXXXXXXX
- Ekstensi tangan membaling ke
belakang Petunjuk :
- Mata pandang ke arah sasaran G = Guru
X = Murid
2) Fasa perlaksanaan
- Tangan berada di hadapan
menyambut ke arah sasaran bola
- Pindah berat badan pada kaki
hadapan
- Kilas pinggang
- Lontar melepasi kepala.

3) Fasa ikut lajak.


- Berat badan pada kaki hadapan
- Dleksi lutut kaki belakang
- Tangan membaling dengan lajak
ke bawah
- Kawal imbangan badan
Fasa
Perkembangan Menyambut bola Selain daripada kemahiran
Langkah 2 membaling dalam permainan sofbol, Nilai : sentiasa
(12 minit ) kemahiran menyambut bola tinggi Semasa penerangan : bertukar fikiran
merupakan salah satu kemahiran G dan menerima
yang perlu dikuasai oleh pemadang. XXXX XXXX pendapat orang
hal ini kerana ianya dapat membantu XXX XXX lain.
pasukan mematikan larian pihak XXX
lawan sekiranya bola berjaya
ditangkap sebelum jatuh ke tanah. Petunjuk :
teknik menyambut bola tinggi G = Guru
mengikut fasa :- X = Murid
1) Fasa persediaan
- Buka kaki seluas bahu dan fleksi
lutut. Semasa aktiviti :
- Kedua – dua belah tangan pula
hendaklah sentiasa berada dihadapan X X X X X X X X X G
badan yang menghadap ke arah bola X X X X X X X X X
yang akan datang.
2) Fasa Perlaksanaan Petunjuk :
- Mata mestilah ditumpukan pada G = Guru
layangan bola dan kedua – dua belah X = Murid
tangan mestilah berada pada keadaan
(ekstensi) membengkok
3) Fasa ikut lajak
- Tangkap bola dan genggam bola
tersebut
Bawa bola ke aras bahu dan
bersedsia untuk membuat lontaran.
Fasa
perkembangan
Langkah 3 Aktiviti secara Borang semak bergandingan Semasa penerangan : Nilai :
( 12 minit ) berpasangan dengan diberikan kepada pelajar dan setiap G menunjukkan
menandakan borang orang akan mendapat satu borang. XXXX XXXX sikap toleransi
semak bergandingan kemudian borang tersebut akan di XXX XXX dan saling
mengikut setiap fasa tandakan oleh pasangan yang XXX bekerjasama
melakukan kemahiran membaling antara satu sama
dan juga menyambut dengan Petunjuk : lain.
menandakan betul sekiranya G = Guru
perlakuan setiap fasa dilakukan oleh X = Murid
pasangan masing – masing dengan
betul.
Semasa aktiviti :

X X X X X X X X XG
XXXXXXXXX

Petunjuk :
G = Guru
X = Murid
Fasa Kemuncak
Permainan Kecil Permainan kecil Permainan kecil dijalankan sesama
(10 minit ) kumpulan dalam kalangan murid Nilai :
bagi menimbulkan keseronokan dan menunjukkan
mengelakkan kebosanan daripada G keseronokkan
berlaku. murid – murid dalam setiap dalam kalangan
kumpulan diminta melakukan X X murid,
kemahiran membaling dan juga X X bekerjasama
menangkap secara berulangan sejauh X X antara satu sama
kira – kira 20 meter. Sekiranya bola lain dan saling
yang dibaling ataupun disambut berkomunikasi
terjatuh, ahli kumpulan tersebut serta menberi
diminta memulakan kemahiran dorongan kepada
tersebut dari garisan permulaan. ahli kumpulan
Kumpulan yang tamat dahulu akan yang lain.
dikira sebagai pemenang.
Fasa Penutup
Pengenduran otot Limbering down Guru memilih salah seorang pelajar
(limbering down) ( menyejukkan badan) unutk mengetuai aktiviti Nilai : Sentiasa
5 minit pengenduran otot (limbering down). menghormati
Aktiviti ini boleh dilakukan dengan antara satu sama
menggunakan kaedah PNF ataupun lain
secara statik. G
XXXX XXXX
XXX XXX
Refleksi Perbincangan dan soal Pelajar diminta memberi sedikit XXX
(6 minit) jawab rumusan mengenai aktiviti yang telah
dijalankan dan mendorong pemikiran
mereka terhadap aspek KBKK dan
nilai. Murid juga diberi peluang
sekiranya ingin meneruskan dengan
aktiviti yang mereka minati.

Penilaian Kendiri :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__
Penilaian Penyelia :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____

LAMPIRAN