Anda di halaman 1dari 3

MAJIKAN UTAMA Majikan yang mengambil pekerja secara terus untuk bekerja dengannya.

Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. MAJIKAN LANGSUNG Majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada pekerja yang diambilnya untuk bekerja. TANGGUNGJAWAB MAJIKAN Majikan yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja atau lebih dikehendaki mendaftar dan membayar caruman setiap bulan kepada PERKESO mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar. PENDAFTARAN MAJIKAN Majikan mesti berdaftar di PERKESO dalam tempoh 30 hari dari tarikh beroperasi. Bagi tujuan pendaftaran, majikan dikehendaki mengisi borang-borang berikut dengan lengkap dan jelas: 1. Borang 1 (Borang Pendaftaran Majikan) perlu disertakan dengan 2 salinan

dokumen-dokumen berikut:(a) Syarikat Sdn Bhd Borang 9 (Akta Syarikat 1965) Borang 49 (Akta Syarikat 1965)

(b) Kepunyaan Tunggal / Perkongsian Borang D (Perakuan Pendaftaran) Borang A (Perakuan Perniagaan) atau

(c) Pejabat Peguam

Salinan Amalan Guaman daripada Majlis Peguam atau

(d) Klinik Borang 12 (Akta Perubatan 1971 Kelulusan daripada MMA) atau

(e) Pejabat Audit Akta Syarikat 1965 Kelulusan Juruaudit atau (f) Pertubuhan / Persatuan Borang 3 (Peraturan) Akta Pertubuhan 1966 (Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984) atau (g) Lain-lain Dokumen seperti yang ditetapkan.

2. Borang 2 (Borang Pendaftaran Pekerja) Ejaan nama dan kedua-dua nombor kad pengenalan pekerja perlu ditulis sepertimana yang tercatat dalam kad pengenalan pekerja. Borang 1 dan Borang 2 tersebut perlu dihantar ke pejabat PERKESO yang berhampiran. Nombor Kod Majikan dengan PERKESO akan diperuntukan dan digunakan dalam semua urusan.

Majikan hendaklah menyelenggara dan menyimpan Daftar Pekerja yang menunjukkan butir-butir berikut bagi tiap-tiap bulan untuk setiap pekerja: Nama Pekerjaan Jumlah caruman di bawah Akta bagi bulan itu Bahagian caruman pekerja

Gaji bulanan Elaun (Daftar ini tidak diperlukan lagi jika majikan telahpun menyimpan suatu daftar yang hampir serupa dan butir-butir yang tersebut di atas telah juga ditunjukkan dalam daftar itu secara manual ataupun elektronik.)