Anda di halaman 1dari 7

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

1. a (i) [ KB0601 - Memerhati ]

1. (a)(ii) [ KB0604 – Membuat inferens ]

Skor Kriteria
Dapat menyatakan kedua-dua pemerhatian dengan betul

1. Apabila pucuk tumbuhan didedahkan kepada cahaya lampu 5 watt,


masa yang diambil untuk gelembung udara bergerak dari X ke Y
3 adalah 370 / 372 / 369 saat.
2. Apabila pucuk tumbuhan didedahkan kepada cahaya lampu 60
watt, masa yang diambil untuk gelembung udara bergerak dari X ke
Y adalah 159 / 160 / 161 saat.

1 (b) [ KB0603 - Mengukur menggunakan nombor ]


Skor Kriteria
Dapat membuat satu inferens yang munasabah bagi setiap pemerhatian

Pemerhatian 1 : Masa yang diambil oleh gelembung udara bergerak lebih


panjang kerana dalam keadaan keamatan cahaya yang rendah, kadar
transpirasi rendah.
3
Pemerhatian 2 : Masa yang diambil oleh gelembung udara untuk bergerak
lebih singkat kerana dalam keadaan keamatan cahaya yang tinggi, kadar
transpirasi tinggi.

Skor Kriteria
Dapat merekod keenam-enam data dengan betul.

3 5 watt – 370 , 372 , 369


60 watt – 159 , 160 , 161

1
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

1 (c) (i) [ KB0606 – Berkomunikasi ]

Skor Kriteria
Dapat membina jadual dengan mempamerkan perkara berikut :

1. Label tajuk ‘ Masa yang diambil oleh gelembung udara untuk


bergerak dari X ke Y ‘ dengan unit yang betul
2. Label tajuk ‘ Keamatan Cahaya ‘ dengan unit yang betul.
3. Memindahkan keenam-enam nilai masa dengan betul.

3 Masa yang diambil oleh gelembung untuk bergerak dari X


Kuasa Lampu ke Y ( saat )
( watt ) Percubaan Percubaan Percubaan
Purata
Pertama Kedua Ketiga
5 370 372 369 370
60 159 160 161 160

1 (c) (ii) [ KB0608 – Mentafsir data ]

Skor Kriteria
Dapat menghitung kadar transpirasi bagi kedua-dua keamatan cahaya yang
berbeza dengan menunjukkan penggantian dan jawapan :

3 Kadar transpirasi bagi cahaya lampu 5 watt = 10 / 370 = 0.03 cm / saat

Kadar transpirasi bagi cahaya lampu 60 watt = 10 / 160 = 0.06 cm / saat

1 (d) [ KB0607 – menggunakan perhubungan ruang dan masa ]

Skor Kriteria
Dapat menyatakan dengan tepat dan betul hubungan antara keamatan
cahaya yang digunakan dengan masa yang diambil bagi pergerakan
gelembung udara dari X ke Y.
3
Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin singkat masa yang diambil,
maka semakin laju pergerakan gelembung udara dari X ke Y.

2
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

1 (e) [ KB0607 – Mengawal Pembolehubah ]

Skor Kriteria

Pembolehubah Bagaimana pembolehubah dikendalikan


1. Dimanipulasikan Mengulang eksperimen dengan menggunakan kuasa
- Keamatan cahaya lampu yang berbeza.
2. Bergerak balas
Mencatat masa yang diambil untuk gelembung udara
- Masa yang diambil oleh
3 bergerak dari X ke Y bagi setiap eksperimen
gelembung untuk bergerak dari
mengguna keamatan cahaya yang berbeza
X ke Y // kadar transpirasi
3. Dimalarkan
- Keadaan udara persekitaran / Menetapkan keadaan udara persekitaran yang sama
Kelembapan relatif

1 (f) [ KB0611 – Membuat hipotesis ]

Skor Kriteria
Dapat membuat pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara
pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerak balas dengan betul
dan lengkap.
3
Jika keamatan cahaya bertambah, maka kadar transpirasi juga bertambah.

1 (g) [ Kb0605 – Meramal ]

Skor Kriteria
Dapat membuat ramalan tentang pertambahan kadar transpirasi

Kadar transpirasi melebihi nilai 0.06 cm / saat. Keamatan cahaya yang lebih
3
tinggi meningkatkan sejatan / menambah saiz bukaan stoma supaya lebih
banyak wap air meresap keluar dari daun ke atmosfera.

3
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

1 (h) [ KB0609 – Mendefinisi secara operasi ]

Skor Kriteria
Dapat menerangkan konsep kadar transpirasi berdasarkan pemerhatian
dalam eksperimen dengan betul.
3
Kadar transpirasi ialah jarak pergerakan gelembung udara dari X ke Y
dibanding dengan masa yang dipengaruhi oleh keamatan cahaya.

1 (i) [ KB0602 – Mengelas ]

Skor Kriteria
Dapat mengelaskan dengan betul senarai radas dan bahan kepada kelas
berikut :

Bahan Radas
Ranting pokok bunga kertas Kipas
3 Dahan pokok bunga raya Pita pengukur

4
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

Rumus untuk menanda Soalan 2 4551 / 3

PERKARA PENERANGAN SKOR


1. Pernyataan Masalah (PM) Apakah kesan pencemaran air di lokasi P, Q dan
R ke atas masa pelunturan metilena biru ? 3
01 tick
Mengkaji tahap pencemaran air pada lokasi P, Q
3
2. Objektif (Tj) dan R
tick
3. Hipotesis (Hp) Semakin tinggi tahap pencemaran air di sungai,
semakin cepat masa pelunturan warna larutan 3
02 metilena biru. tick

Dimanipulasi – Sampel air dari kawasan P, Q


dan R
Bergerak balas – Masa pelunturan warna larutan 3
4. Pembolehubah (PU)
metilena biru tick
Dimalarkan – Isipadu larutan metilena biru

5. Radas / Bahan (RB) 1. Sampel air dari kawasan P, Q dan R


5,6 = 3
2. Larutan metilena biru 0.1 %
3,4 = 2
3. Botol reagen
1,2 = 1
05 4. Jam randik
tick
5. Picagari berjarum panjang
6. Air suling
Mengambil dan mencatat masa pelunturan 3
6. Teknik (Tk)
warna larutan metilena biru. tick
7. Kaedah (KD) P1 - Menyatakan air diambil dari tiga lokasi yang
berbeza.
5 =3
P2 – Langkah untuk menetapkan PU dimalarkan
3, 4 = 2
04 P3 – Langkah untuk mengesan PU bergerak
1, 2 = 1
balas.
tick
P4 – Langkah menukar PU dimanipulasi
P5 – Langkah berjaga-jaga.
Terdapat jadual dan tajuk betul dan ada unit bagi
3
8. Rekod Data (RD) yang berkenaan.
tick
Pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan
3
9. Kesimpulan (KS) masalah atau hipotesis.
tick
10. Konstruk Perancangan 7 – 9 tick = 3
4 – 6 tick = 2
03 1 – 3 tick = 2

Tick diberikan walaupun pelajar mendapat skor 1bagi


perkara 1 – 9

L1 – Salah satu pembolehubah betul


L2 – Teknik betul
L3 – Tajuk betul
Tambahan 2 markah
B1- Jika 2 daripada L1, L2 dan L3 betul ( 1 markah )
B2- Jika L1, L2 dan L3 betul ( 2 markah )

5
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

CONTOH FORMAT PERANCANGAN EKSPERIMEN

Tajuk : Pencemaran Air

Tujuan / Objektif : Mengkaji Tahap Pencemaran Air Pada Lokasi P, Q dan R.

Pernyataan Masalah : Apakah kesan pencemaran air di lokasi P, Q dan R ke atas masa
pelunturan metilena biru ?

Hipotesis : Semakin tercemar air di sungai, semakin cepat masa pelunturan


warna larutan metilena biru.

Pembolehubah :

1. Dimanipulasi - Sampel air dari kawasan P, Q dan R


2. Bergerak balas - Masa pelunturan warna larutan metilena biru
3. Dimalarkan - Isipadu larutan metilena biru

Radas / Bahan : Botol reagen, jam randik, picagari, larutan metilena biru 0.1%,
air suling, sampel air dari kawasan P, Q dan R.

Teknik : Mengambil dan mencatatkan masa pelunturan warna larutan


metilena biru.

Kaedah :

1. Sebanyak 100 cm³ sampel air dari 3 kawasan berbeza iaitu kawasan P ( hulu sungai ),
kawasan Q ( perumahan ) dan kawasan R ( perindustrian ) diambil dan dimasukkan ke
dalam tiga botol reagen secara berasingan. Botol reagen 250 ml digunakan

2. Dengan menggunakan picagari 1 ml larutan metilena biru ditambah ke bahagian bawah


setiap sampel air berkenaan di dalam botol reagen itu menggunakan picagari berjarum
panjang.

3. Semua botol reagen ditutup dengan segera dan tidak boleh digoncang. Botol-botol itu
diletakkan dalam almari gelap.

4. Jam randik dihidupkan bagi menentukan masa untuk pelunturan warna larutan warna
larutan metilena biru.

5. Langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggunakan air suling.

6. Semua botol itu diperiksa pada setiap satu jam, di mana perubahan warna larutan
metilena biru diperhatikan dan dicatatkan dalam jadual untuk selama 5 jam.

7. Masa bagi pelunturan warna larutan metilena biru dicatatkan bagi setiap sampel air.

6
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 2

Keputusan :

Warna larutan metilena biru pada masa


Kawasan
Pemerhatian ( jam )
Kajian
1 2 3 4 5

Air Suling

Kesimpulan :

Warna larutan metilena biru terluntur paling cepat bagi sampel air dari kawasan Q.
Warna larutan metilena biru terluntur paling lama bagi sampel air dari kawasan P
Kawasan Q adalah paling tercemar.
Kawasan P adalah paling kurang tercemar.

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT