Anda di halaman 1dari 6

PANITIA SAINS

SEKOLAH KEBANGSAAN KG. KUANTAN

PERADUAN TEKA SILANGKATA SAINS


NAMA : ______________________________________________ TAHUN : ______________

11

10

12

10

11

MELINTANG 1. Membiak melalui anak pokok 2. Besarnya sesuatu ruang 3. Cara cendawan membiak 4. Tiada kaki 5. Cara kuda belang melindungi diri 6. Henry Ford mencipta __________ 7. Gas untuk pernafasan 8. Keperluan asas 9. Jumlah kaki labah-labah 10. Sisik di kaki 11. Haiwan omnivor

MENEGAK 1. Unit ukuran untuk mengukur jarak 2. Keperluan asas tumbuhan 3. Organ pernafasan katak 4. Membiak melalui daun 5. Boleh menarik bahan tertentu 6. Haiwan yang makan tumbuhan dan daging 7. Membiak melalui spora 8. Pokok jagung daun berurat _________ 9. Organ pernafasan ikan 10. Cara pembiakan kelawar. 11. Deria manusia 12. Haiwan herbivor

http://science018.blogspot.com, http://faisal59.blogspot.com

PANITIA SAINS
SEKOLAH KEBANGSAAN KG. KUANTAN

PERADUAN MENCARI PERKATAAN SAINS


NAMA : ______________________________________________ TAHUN : ______________

H B H U K L Z I R A F A H O E G E

I N S A N G A S S V X Y E M W A B

D O E I E I G N P E O I P A S B U

R M K A R N I V O R A M E T E O R

O N O Z S H N S R N P Y B A W G U

G I Y A F O J U A I L U I H X O J

E V K U P W A M W O U C Y A I Y B

N O G I J E L R O M T R G R Q G R

K R A P Y F P F N P O K S I G E N

M W J O R W O A I A H X C D C A A

A M A G N E T G R O A D O N W H Z

R U H U I U R A N U S B A G E E U

I O P D R D P F A D K P Y M A R H

K F O T O S I N T E S I S O W B A

H W D E I A E G B E O Z A S A I L

T U R U R D U T U F U B S I Z V A

O M I E P W G O L W I T U S T O R

R A U O B I N T A N G R U M L R U

E C E N D A W A N E U P A W I E W

GAJAH MAGNET PEPARU CENDAWAN KARNIVOR

PLUTO BUMI OKSIGEN HERBIVOR ZUHAL

BURUJ INSANG BINTANG OMNIVOR HIDROGEN

BULAN SPORA MATAHARI METEOR MARIKH

http://science018.blogspot.com, http://faisal59.blogspot.com

"TEKA SILANGKATA SAINS" PANITIA SAINS SEK. KEB. KG. KUANTAN


NAMA :
1 2

TAHUN :

19

10

11

17

12

10

11

12

13

16

14

14

20

15

15

18

16

17

MELINTANG
1. Alat untuk menyukat suhu 2. Unit untuk menyukat masa 3. Proses cecair menjadi gas 4. Haiwan yang hidup di padang pasir. 5. Memantulkan cahaya matahari. 6. Panjang antara dua titik. 7. Darjah kepanasan. 8. Sifat fizikal bahan-kenyal. 9. Satu cara pengawetan. 10. Salah sebuah planet. 11. Haiwan hidup di air. 12. Bahan kumuh 13. Pahit dan licin. 14. Sumber elektrik 15 Untuk mendengar degupan jantung 16. Bumi berputar di atas ___________ 17. Tidak boleh di tembusi cahaya

MENEGAK
1. Sejenis logam yang berharga 2. Mempunyai tujuh warna 3. Sumber asas 4. Hidup di dua alam. 5. Organ perkumuhan 6. Alat untuk menyukat masa. 7. Kertas litmus menjadi merah. 8. Tiada kaki. 9. Keadaan bahan. 10. Membiak melalui batang. 11. Bergerak aktif diwaktu malam. 12. salah satu warna pelangi. 13. Untuk diminum. 14. Menyambung dan memutuskan litar. 15. Pepejal mempunyai bentuk yang _______ 16. Berkaitan dengan Fotosintesis 17. Logam yang boleh ditarik oleh magnet. 18. Bersamaan 1000 kg. 19. Ahli system suria. 20. Keperluan asas benda hidup.

http://science018.blogspot.com http://faisal59.blogspot.com

JAWAPAN TEKA SILANGKATA SAINS

11

K M P I S A N G I L T S P O R A K M O U L E M L B T M E N Y A M K E R E T A I T R R G V A N O K S I N E R N A T S I K A N A L A P A N G
1 2 3 7 6 4 10 5 7 9 8 9

11

C K S I P A D U E H L T A I A R Y T W A A R R S G E N L L E A Y A M I R B I U
8 12 10

MELINTANG 1. Membiak melalui anak pokok pisang 2. Besarnya sesuatu ruang- isipadu 3. Cara cendawan membiak- spora 4. Tiada kaki-ular 5. Cara kuda belang melindungi diri menyamar 6. Henry ford mencipta kereta 7. Untuk bernafas- oksigen 8. Keperluan asas- air 9. Jumlah kaki labah-labah- lapan 10. Sisik di kaki-ayam 11. Haiwan omnivor

MENEGAK 1. Unit ukuran untuk mengukur jarak- km 2. Keperluan asas tumbuhan - cahaya 3. Organ pernafasan katak - kulit 4. Membiak melalui daun- setawar 5. Membiak melalui spora- kulat 6. Haiwan yang makan tumbuhan dan daging - omnivor 7. Boleh menarik bahan tertentu- magnet 8. Pokok jagung daun berurat selari 9. Organ pernafasan ikan- insang 10. Cara pembiakan kelawar- Beranak 11. Deria manusia 12. Haiwan herbivor

"TEKA SILANGKATA SAINS" PANITIA SAINS SEK. KEB. KG. KUANTAN


NAMA : TAHUN :

T
4

12

S A A T U M A B S U H U I H D A P E N E P P E L U J A K U L D A R A
4 5 9 14 20

N T U L

T G E B U H S M U I S
14 15

10

E E R M O A K S A P T A N K K K E L R T I N A P N D A N G S
3 8 8 11 15

18

P M E T E R L A G E N D I D I H G N I J J A R A K N Y A L M N I U R A N U D A L K A L I I L G L A T O R O O E R T E T O S K O P A A F N P A K S I L E G A P
5 6 12 10 13 16 16 17

19

B U L A N N

17

B E S I

MELINTANG
1. Alat untuk menyukat suhu 2. Unit untuk menyukat masa 3. Proses cecair menjadi gas 4. Haiwan yang hidup di padang pasir. 5. Memantulkan cahaya matahari- bulan 6. Panjang antara dua titik- jarak 7. Darjah kepanasan 8. Sifat fizikal bahan-kenyal 9. Satu cara pengawetan- pengetinan 10. Salah sebuah planet 11. Haiwan hidup di air. 12. Bahan kumuh 13. Pahit dan licin- alkali 14. Sumber elektrik 15 Untuk mendengar degupan jantung 16. Bumi berputar di atas ___________ 17. Tidak boleh di tembusi cahaya

MENEGAK
1. Sejenis logam yang berharga 2. Mempunyai tujuh warna 3. .Sumber asas 4. Hidup di dua alam- katak 5. Organ perkumuhan- ginjal 6. Alat untuk menyukat masa 7. Kertas litmus menjadi merah- asid 8. Tiada kaki 9. Keadaan bahan 10. Membiak melalui batang- tebu 11. Bergerak aktif diwaktu malam 12. salah satu warna pelangi 13. Untuk diminum 14. Menyambung dan memutuskan litar 15. Pepejal mempunyai bentuk yang _______ 16. 17. Logam yang boleh ditarik oleh magnet 18. Bersamaan 1000 kg 19. Ahli system suria 20. Keperluan asas benda hidup

JAWAPAN MENCARI PERKATAAN TERSEMBUNYI H B H U K L Z I R A F A H O E G E I N S A N G A S S V X Y E M W A B D O E I E I G N N E O I P A S B U R M K A R N I V O R A M E T E O R O N O Z S H N S K N P Y B A W G U G I Y A F O J U A I L U I H X O J E V K U P W A M W O U C Y A I Y B N O G I J E L S O M T R G R Q G R K R A P Y F P F P P O K S I G E N M W J O R W O A I O H X C D C A A A M A G N E T G R O R D O A W H Z R U H U I U R A N U S A A M E E U I O P D R D P F A D K P Y O A R H K F O T O S I N T E S I S T W B A H W D E I A E G B E O Z A S A I L T U R U R D U T U F U B I I Z V A O M I E P W G O L W I T M S T O R R A U O B I N T A N G R U M L R U E C E N D A W A N E U P B W I E W

GAJAH MAGNET PEPARU CENDAWAN KARNIVOR GINJAL

PLUTO BUMI OKSIGEN HERBIVOR ZUHAL NITROGEN

BURUJ INSANG BINTANG OMNIVOR HIDROGEN URANUS

BULAN SPORA MATAHARI METEOR MARIKH STOMA

Anda mungkin juga menyukai