P. 1
Silabi Mata Kuliah Aqidah

Silabi Mata Kuliah Aqidah

|Views: 68|Likes:
Dipublikasikan oleh Kunagfm Tapaktuan

More info:

Published by: Kunagfm Tapaktuan on Apr 04, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2012

pdf

text

original

Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Hakikat hari Akhir h. Siapakah Malaikat ? c. dan membatalkan syahadatain g. Diskusi 3. Tingkatan-tingkatan takdir c. Makhluk ghaib b. Pengertian hari Akhir b. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. Penugasan 2 . Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Pengertian Kitab Allah b. Macam-macam takdir d. Nama-nama Nabi dan Rasul c. Iman kepada Malaikat a. Hikmah beriman kepada takdir. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. Jin. khurafat dan tahayyul h. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Faktor-faktor yang menguatkan. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. e. Pengertian takdir Allah b. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Strategi Pembelajaran 1. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4.f. Pengertian Nabi dan Rasul b. i. Surga dan Neraka e. Iman kepada hari Akhir a. Ceramah 2. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. f. Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Nama dan tugas Malaikat d. Ulul 'azmi f. Manusia dan takdir e. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. Fungsi al-Qur'an. Islam. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. 7. Iman kepada takdir a. E. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. melemahkan. Macam-macam syirik. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Nama-nama Surga dan Neraka f. iman dan ihsan.

Muhammad Na’im. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. Pengantar Kajian Islam. 1992. ----------. Riyadh. Aqidah dan Syari'ah Islam. Bandung: Al-Ma'arif. 1990. Jakarta: Gema Insani Press. Surabaya: Al-Ikhlas. Risalah Tauhid. 1975. 1984. Risalah Gusti. 1994. Terj. 1988 Abdullah Azzam. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Aqidah Islam. Yogyakarta: Fak Hukum UII. Kitab Tauhid. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Yusuf Al-Qardhawi. Ja'far Sujarwo. Kuliah Aqidah. Sumber Pembelajaran a. Bandung: Deponegoro. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. Jakarta: Gema Insani Press. Muhammad Abduh. D. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. 1996. Bangil: Pustaka Abd Muis. Muhamud Syaltut. majalah. Jakarta.A Syahirul Alim. Sayid Sabiq. Surabaya. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. Basit Wahid. ensiklopedi. LCD 2. Abu Fahmi. Bandung. Dosen yang berkompeten b. Jakarta: Bina Aksara. Papan tulis dengan peralatannya c. 1981. Jakarta: Akafa Press. T. 1993. OHP d. Yogyakarta. R. 2002. Jakarta: Bulan Bintang.F.alih Bahas.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat. tt. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. 1996. IKAPI. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. 1993. Buku.H. Nasrudin Razak. Jakarta: Gema Insani Press. Teks bacaan b. Ibnu Taimiyah. 1988. Yacob. Dinul Islam. Komplek Industri Lama. surat kabar dan internet c. Aqidah Ahlussunnah wal. MS.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. 3 . Risalah. Jakarta: Gema Insani Press.M. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. jurnal. Sarana a. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Yunahar Ilyas. 1998. Karakteristik Islam Kajian Analitik. 1996. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. Machnun Husen. Yasin. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->