P. 1
Silabi Mata Kuliah Aqidah

Silabi Mata Kuliah Aqidah

|Views: 68|Likes:
Dipublikasikan oleh Kunagfm Tapaktuan

More info:

Published by: Kunagfm Tapaktuan on Apr 04, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2012

pdf

text

original

Mata Kuliah Komponen Jurusan/Prodi Program Bobot Semester Kode

: Sertifikasi II (Aqidah) : Wajib Tempuh : Semua Prodi : Strata 1 : 2 SKS :2 :

Kompetensi Dasar Mahasiswa memahami bahwa manusia membutuhkan aqidah Islam dan memahami aqidah Islam secara benar, dapat mengamalkan serta memelihara kemurnian aqidah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hasil Belajar 1. Mahasiswa memahami konsepsi Dinul Islam dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Mahasiswa memahami sistem keimanan dalam Islam [rukun iman] secara menyeluruh dan mendalam. 3. Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat memperkuat, melemahkan, dan membatalkan aqidah Islam. 4. Mahasiswa memahami implikasi aqidah dalam berbagai aspek kehidupan. C. Indikator Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan bahwa aqidah Islam sebagai kebutuhan ideal manusia secara mutlak. 2. Menjelaskan hakikat aqidah. 3. Menjelaskan rukun iman sebagai system kepercayaan dan sebagai system pandangan hidup. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan, melemahkan, merusak dan membatalkan aqidah Islam. D. Materi Pokok Bahasan 1. Pengantar Dinul Islam a. Pengertian Agama dan manusia b. Manusia membutuhkan Agama Islam c. Hakikat dan fungsi hidup manusia d. Karakteristik ajaran Islam e. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam 2. Pengantar Aqidah a. Pengertian aqidah b. Sumber aqidah Islam c. Hubungan aqidah dengan amal d. Ruang lingkup pembahasan aqidah e. Rukun iman sebagai sistem kepercayaan dan sistem pandangan hidup f. Klasifikasi manusia dalam hubungannya dengan aqidah. 3. Iman kepada Allah s.w.t. a. Pengertian tauhid b. Larangan memikirkan dzat Allah c. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa as-shifat d. Makna "Lâ ilaaha illallâh" e. Hakikat dan konsekuensi syahadatain

Mengapa dikatakan manusia lebih mulia daripada Malaikat? e. Hikmah beriman kepada takdir. i. e. Macam-macam syirik. 7. Ulul 'azmi f. iman dan ihsan. Ma'iyatullah al-'ammah dan ma'iyatullah al-khashshah 4. Iman kepada takdir a. Manusia dan takdir e. Iman kepada hari Akhir a. Penugasan 2 . Faktor-faktor yang menguatkan. Orang yang terakhir masuk Surga dan terakhir keluar dari Neraka g. Ceramah 2. Tugas dan mu'jizat para Rasul e. Iman kepada Kitab-Kitab Allah a. Tingkatan-tingkatan takdir c. Kitab-kitab Allah sebelum al-Qur'an dan al-Qur'an Kitab Allah yang terakhir d. Macam-macam takdir d. Muhammad Nabi dan Rasul terakhir 5. Surga dan Neraka e. Pengertian hari Akhir b. Strategi Pembelajaran 1. Garis besar isi kandungan al-Qur'an. Hikmah beriman kepada hari Akhir 6. Jin. melemahkan. Nama-nama Surga dan Neraka f.f. Makhluk ghaib b. Sifat-sifat Nabi dan Rasul d. iblis dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia 6. Pengertian takdir Allah b. f. Iman kepada Malaikat a. Pengertian Nabi dan Rasul b. E. Iman kepada Nabi dan Rasul a. Perbedaan cara beriman kepada al-Qur'an dengan cara beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelumnya. Proses dan peristiwa hari Akhir d. Siapakah Malaikat ? c. Sikap seorang muslim menghadapi takdir baik dan buruk f. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu c. Fungsi al-Qur'an. dan membatalkan syahadatain g. Tanda-tanda tibanya hari Akhir c. khurafat dan tahayyul h. Nama dan tugas Malaikat d. Hikmah beriman kepada Malaikat f. Nama-nama Nabi dan Rasul c. Hakikat hari Akhir h. Pengertian Kitab Allah b. Islam. Diskusi 3.

M. Muhamud Syaltut. Dinul Islam. Muhammad Abduh. Jakarta. Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman: Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Kuliah Aqidah. ----------. 2002. Jakarta: Bulan Bintang. D. Jakarta: Akafa Press. Yasin. 1998. Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah. LCD 2.1995 Muhammad Said Al-Qathan Muhammad Bin Abdul Wahab. majalah. 1984. Jakarta: Bina Aksara. Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam. Bandung. Bangil: Pustaka Abd Muis.A Syahirul Alim. Surabaya: Al-Ikhlas. Aqidah Landasan Pokok Membina Ummat. Komplek Industri Lama. tt. 1988. 1975. Papan tulis dengan peralatannya c. Yusuf Al-Qardhawi. Kitab Tauhid. Nasrudin Razak. Pengantar Kajian Islam. Ibnu Taimiyah. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan. Memurnikan Laa Ilaa Ha Illallah. IKAPI. 1996.Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama Salaf. Sayid Sabiq. 1993. 1981. Yunahar Ilyas. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Abu Fahmi.F. OHP d. 1992. surat kabar dan internet c. Terj. Dosen yang berkompeten b. 3 . 1996. Sarana a. Sarana dan Sumber Pembelajaran 1. 1988 Abdullah Azzam. Jakarta: Gema Insani Press. Aqidah Shahihah Versus Bathilah: Hukum Sihir dan Pedukunan. Yacob. Di antara buku acuan : Ahmad Azhar Basyir. MS. 1994. Riyadh. Risalah Tauhid. Kebenaran Tauhid Wahabiyah. Surabaya. Risalah. Machnun Husen. Sumber Pembelajaran a. Yogyakarta: Fak Hukum UII. Aqidah Ahlussunnah wal.H. 1993.alih Bahas. Teks bacaan b. 1996. Basit Wahid. Lebaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [ LPPI ] Universitas Muhammadiyah. Risalah Gusti. Muhammad Abdul Hadi al-Mishri. jurnal. Ja'far Sujarwo. T. Bandung: Deponegoro. R. Bandung: Al-Ma'arif. Pendidikan Agama Islam I [aqidah]. Buku. Jakarta: Gema Insani Press. Jakarta: Gema Insani Press. 1990. Aqidah Islam. Aqidah dan Syari'ah Islam. Yogyakarta. Karakteristik Islam Kajian Analitik. Syihk Sulaiman Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahhab. Muhammad Na’im. Jakarta: Gema Insani Press. ensiklopedi.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->