Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4

Makluman Kepada Responden: Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Penganjian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji tahap kepuasan para pengguna perkhidmatan bas sekolah di sekolah X. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.

BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN Arahan : Tandakan () pada ruangan yang disediakan. 1) JANTINA Lelaki 2) UMUR 13 hingga 15 tahun 18 tahun ke atas 3) BANGSA Melayu India

Perempuan

16 hingga 17 tahun

Cina Lain-lain Nyatakan..

4) AGAMA Islam Hindu

Buddha Lain-lain

BAHAGIAN B : SOALAN TAHAP KEPUASAN PENUMPANG 1 2 3 4 5 : TIDAK PASTI : SANGAT TIDAK SETUJU : TIDAK SETUJU : SETUJU : SANGAT SETUJU

B1 KEPUASAN TERHADAP ASPEK KEBERSIHAN. Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih BIL. Bas sekolah yang saya naiki ; 1 2 3 4 5 Tempat duduk dan penyandarnya sangat bersih. Sampah sarapnya telah disapu sebelum memulakan perkhidmatan. Cermin tingkapnya dilap dengan bersih. Sampah sarap dalam poket belakang tempat duduknya telah dipungut. Langsir basnya sentiasa dalam keadaan bersih. PERKARA 1 2 3 4 5

B2 KEPUASAN TERHADAP PEMANDU BAS SERTA PEMANDUANNYA. Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA Pemandu bas sekolah saya seorang yang cekap dalam pemanduannya. Saya berasa yakin dengan pemandu bas sekolah saya. Pemandu bas sekolah saya seorang yang bersopan sewaktu memandu. Pemandu bas saya seorang yang bersopan-santun terhadap para penumpang. Pemandu bas saya tidak membehentikan kenderaan secara mengejut. 1 2 3 4 5

B3 KEPUASAN TERHADAP ASPEK KESELESAAN Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA Bas sekolah saya mempunyai system pengudaraan yang baik. Saya selesa duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Saya dilayan dengan baik oleh pemandu bas serta kondukternya. Saya yakin bahawa bas sekolah saya sentiasa diselenggara dengan baik oleh pengusahnya. Saya berasa selesa dengan alat audio video yang dipasang secara sederhana. 1 2 3 4 5

SOAL SELIDIK TAMAT *TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA*