Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI Alhamdulillah, program teater muzikal kanak-kanak bagi mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan (WAJ 3107) ini

telah pun selesai dilaksanakan walaupun terdapat sedikit sebanyak halangan yang dihadapai. Namun, melalui pengalaman seperti ini, banyak yang telah saya pelajari dan perolehi dalam pelbagai aspek. Sebagaimana yang telah dinyatakan, sepanjang saya melaksanakan program teater ini, banyak perkara yang telah saya dapat. Salah satu daripadanya ialah pengalaman saya melibatkan diri dalam bidang seni lakonan teater. Pengalaman seperti ini adalah sesuatu yang bermakna kerana ia merupakan sesuatu yang baru pada diri saya. Selain itu, proses pelaksanaan aktiviti teater ini melibatkan pelbagai perkara seperti penyediaan prop, penyediaan skrip, penyediaan audio dan proses latihan. Perkara-perkara ini memerlukan kerjasama antara satu sama lain untuk memastikan pementasan teater dilaksanakan dengan baik. Itulah suatu nilai murni yang telah dilahirkan semasa proses penyediaan pementasan teater ini. Berdasarkan akademik pula, banyak yang telah saya pelajari. Pemerolehan ilmu dalam melaksanakan pementasan ini begitu banyak dan amat berguna kepada guru pelatih seperti saya. Teater merupakan suatu perkara yang melibatkan perlbagai bidang khususnya pergerakan, muzik dan seni bersesuaian dengan tuntutan matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Pergerakan merupakan unsur yang menghidupkan lakonan teater, muzik pula adalah sesuatu yang memberi nafas dalam teater yang mampu membawa persoalan mengenai cerita yang disampaikan manakala seni pula memainkan peranan dalam membentuk situasi-situasi persekitaran pementasan.Ketigatiga aspek ini penting dalam menjadikan sesuatu pementasan itu sempurna. Pementasan teater juga merupakan satu teknik lakonan yang mampu menarik minat murid untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Kombinasi 3 bidang ini membantu murid dalam meningkatkan pemahaman mereka.

Sesungguhnya pementasan ini membantu dalam memantapkan lagi ilmu. Dalam menyempurnakan pementasan ini, pelbagai sumber ilmu telah saya cari. Kajian demi kajian telah dilaksanakan dalam memantapkan seni lakonan pementasan teater ini. Dalam masa yang sama, apa yang saya analisis, baca dan lihat telah menambahkan pelbagai ilmu yang sebelum ini tidak pernah ditemui. Ilmu yang saya saya perolehi kini semakin mantap dan saya rasa bersyukur kerana diberi kesempatan untuk melaksanakan pementasan teater ini. Sememangnya adalah tidak rugi untuk saya melaksanakan pementasan ini. Sebagai balasan dan ganjarannya, pelbagai ilmu yang saya dapati. Kesimpulannya, kerja kursus ini membantu dalam pelbagai aspek terutamanya dalam bidang akademik selain merubah persepsi diri dalam pemikiran yang lebih bermutu.