PERANAN DAN TUGAS PENGARAH TEATER 1.

Peranan pengarah pementasan  Mengkaji skrip  Membuat treatment skrip  Menentukan konsep pementasan  Menyediakan rangka pementasan  Menyediakan jadual latihan  Membuat uji bakat dan pemilihan pelakon  Menentukan tenaga produksi bersama dengan penerbit  Menetapkan bentuk set, busana dan aspek teknikal dengan tenaga produksi  Bermesyuarat dan menetapkan perbelanjaan serta keperluan bersama ajk dan tenaga produksi  Menyediakan jadual kiu pementasan  Mengadakan latihan dan raptai

Mengkaji skrip  Cerita  Peruntukan masa  Kemampuan kewangan  Prasarana  Pelakon

Treatment skrip  Kemampuan pelakon  Kesesuaian pentas  Masa  Peruntukan kewangan

tempat  Sediakan peranan/situasi dan petikan skrip  Pastikan kesesuaian watak dan jumlah pelakon/penari Jadual latihan  Latihan baca skrip  Warm up dan vokal  Bloking  Poket  Latihan teknikal  Latihan keseluruhan  Raptai penuh Kerjasama tenaga produksi  Tenaga pengurusan Penerbit Pengerusi Penyelaras pementasan/ setiausaha Bendahari/ pengurus kewangan Pengurus pentas Pengurus logistik .Menentukan konsep pementasan  Aliran  Cerita – zaman/latar  Kesesuaian sasaran  Kemampuan Ujibakat  Iklankan  Tetapkan tarikh. masa.

- Pengurus pelakon/ artis Pengurus penerbitan Pengurus siar raya dan promosi Pengurus jamuan/ makanan Pengurus jemputan dan sambutan  Tenaga kreatif Penolong pengarah Pengarah teknikal Pengarah muzik Pengarah tari Pengarah busana Pengarah solekan Pengarah set Jadual kiu pementasan  Susun atur persembahan (giliran)  Kelancaran pementasan  Senarai semak tenaga produksi/kreatif (terutama pengurus pentas/petugas)  Letakkan du dinding kanan dan kiri .

/.30808:.89:.50.3:2.3509.8/.43..9.89.3875 !.3.

3-.3.9.903./:..574/:8 O %03. 43 !409 .3 .3.875 .3 !0307-9 !0307:8 !030..4..59.3080:7:.8502039.3903.9..7 .8.8.9.9.503:7:8.503: 07.3 #.2.72:5/.7.503.. .

7.. 03/.809.:8..

503:7:80.3 !03:7:85039.3.8 !03:7:8489 .

43. !03:7:850.

798 !03:7:850307-9.3.3 !03:7:88..77./..2:.3574248 !03:7:8.

903.9:7507802-.3  0.7.7.2: !03.3.70.3. !03. !03.2.91 !03443503..:502039.809 ..7.7 !03..3502039.2-:9.903../:.8.574/:8.3 $03.7..3/.7.3 O %03.7.-:8.8.3. !03.7.7.7.9.38.3 !03:7:8025:9.802.3 7.3 !03.840.3 $:8:3.

70.2.8.503:7:85039.91 907:9.

37  .3.3/..509:.3/:/3/3.8  09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful