PERANAN DAN TUGAS PENGARAH TEATER 1.

Peranan pengarah pementasan  Mengkaji skrip  Membuat treatment skrip  Menentukan konsep pementasan  Menyediakan rangka pementasan  Menyediakan jadual latihan  Membuat uji bakat dan pemilihan pelakon  Menentukan tenaga produksi bersama dengan penerbit  Menetapkan bentuk set, busana dan aspek teknikal dengan tenaga produksi  Bermesyuarat dan menetapkan perbelanjaan serta keperluan bersama ajk dan tenaga produksi  Menyediakan jadual kiu pementasan  Mengadakan latihan dan raptai

Mengkaji skrip  Cerita  Peruntukan masa  Kemampuan kewangan  Prasarana  Pelakon

Treatment skrip  Kemampuan pelakon  Kesesuaian pentas  Masa  Peruntukan kewangan

masa.Menentukan konsep pementasan  Aliran  Cerita – zaman/latar  Kesesuaian sasaran  Kemampuan Ujibakat  Iklankan  Tetapkan tarikh. tempat  Sediakan peranan/situasi dan petikan skrip  Pastikan kesesuaian watak dan jumlah pelakon/penari Jadual latihan  Latihan baca skrip  Warm up dan vokal  Bloking  Poket  Latihan teknikal  Latihan keseluruhan  Raptai penuh Kerjasama tenaga produksi  Tenaga pengurusan Penerbit Pengerusi Penyelaras pementasan/ setiausaha Bendahari/ pengurus kewangan Pengurus pentas Pengurus logistik .

- Pengurus pelakon/ artis Pengurus penerbitan Pengurus siar raya dan promosi Pengurus jamuan/ makanan Pengurus jemputan dan sambutan  Tenaga kreatif Penolong pengarah Pengarah teknikal Pengarah muzik Pengarah tari Pengarah busana Pengarah solekan Pengarah set Jadual kiu pementasan  Susun atur persembahan (giliran)  Kelancaran pementasan  Senarai semak tenaga produksi/kreatif (terutama pengurus pentas/petugas)  Letakkan du dinding kanan dan kiri .

/.30808:.89.9.3:2.50.8/.89:.43.3..3509.3875 !.

574/:8 O %03..8.9.3-..9.2.8502039./:. 43 !409 .72:5/.875 ..3.503:7:8..503.9.3 #.9.59.903.3.503: 07.7.3080:7:..4. .8.3903.3 !0307-9 !0307:8 !030.7 .3 .

809.:8. 03/.7...

3.8 !03:7:8489 .3 !03:7:85039.503:7:80.

43. !03:7:850.

3.3 !03:7:88.77.798 !03:7:850307-9.3574248 !03:7:8../..2:.

3  0./:.903.7.802.3 $:8:3..3 O %03.3.7.. !03.574/:8.8.9.7.2: !03.2.3 !03:7:8025:9.9:7507802-.7.3.3.38..7.3 7.-:8.7.840.7. !03.7 !03.3/.903.91 !03443503.2-:9.7. !03.8..70.809 .:502039.3502039.3 !03.7.3 $03..

503:7:85039.70.2.91 907:9.8.

37  .509:.3..3/:/3/3.8  09.3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful