PERANAN DAN TUGAS PENGARAH TEATER 1.

Peranan pengarah pementasan  Mengkaji skrip  Membuat treatment skrip  Menentukan konsep pementasan  Menyediakan rangka pementasan  Menyediakan jadual latihan  Membuat uji bakat dan pemilihan pelakon  Menentukan tenaga produksi bersama dengan penerbit  Menetapkan bentuk set, busana dan aspek teknikal dengan tenaga produksi  Bermesyuarat dan menetapkan perbelanjaan serta keperluan bersama ajk dan tenaga produksi  Menyediakan jadual kiu pementasan  Mengadakan latihan dan raptai

Mengkaji skrip  Cerita  Peruntukan masa  Kemampuan kewangan  Prasarana  Pelakon

Treatment skrip  Kemampuan pelakon  Kesesuaian pentas  Masa  Peruntukan kewangan

tempat  Sediakan peranan/situasi dan petikan skrip  Pastikan kesesuaian watak dan jumlah pelakon/penari Jadual latihan  Latihan baca skrip  Warm up dan vokal  Bloking  Poket  Latihan teknikal  Latihan keseluruhan  Raptai penuh Kerjasama tenaga produksi  Tenaga pengurusan Penerbit Pengerusi Penyelaras pementasan/ setiausaha Bendahari/ pengurus kewangan Pengurus pentas Pengurus logistik .Menentukan konsep pementasan  Aliran  Cerita – zaman/latar  Kesesuaian sasaran  Kemampuan Ujibakat  Iklankan  Tetapkan tarikh. masa.

- Pengurus pelakon/ artis Pengurus penerbitan Pengurus siar raya dan promosi Pengurus jamuan/ makanan Pengurus jemputan dan sambutan  Tenaga kreatif Penolong pengarah Pengarah teknikal Pengarah muzik Pengarah tari Pengarah busana Pengarah solekan Pengarah set Jadual kiu pementasan  Susun atur persembahan (giliran)  Kelancaran pementasan  Senarai semak tenaga produksi/kreatif (terutama pengurus pentas/petugas)  Letakkan du dinding kanan dan kiri .

43./.9..3875 !.3509.8/.3:2.50.30808:.89:.89.3.

3903.9.3080:7:.9.3 #..2.9.3 ..3..503: 07..3 !0307-9 !0307:8 !030.4.3-./:.8502039.8.503.7 .574/:8 O %03.3.9.59.903. 43 !409 .503:7:8.72:5/.875 .7..8. .

7.. 03/.809.:8..

3.503:7:80.8 !03:7:8489 .3 !03:7:85039.

43. !03:7:850.

/.77.2:.798 !03:7:850307-9.3574248 !03:7:8.3 !03:7:88...3.

7.903.:502039.7. !03.2: !03.9.7.3 O %03./:.3502039.7 !03.7...8.7..2.3 !03.3  0.3 !03:7:8025:9.903.3.3 7.7.3 $03.3 $:8:3.574/:8.70.3/.7.91 !03443503. !03.-:8..840.7.7.2-:9.802.9:7507802-.38.3.3.. !03.809 .8.

2.91 907:9.70.503:7:85039.8.

37  .3.509:.3/:/3/3.8  09.3/..