PERANAN DAN TUGAS PENGARAH TEATER 1.

Peranan pengarah pementasan  Mengkaji skrip  Membuat treatment skrip  Menentukan konsep pementasan  Menyediakan rangka pementasan  Menyediakan jadual latihan  Membuat uji bakat dan pemilihan pelakon  Menentukan tenaga produksi bersama dengan penerbit  Menetapkan bentuk set, busana dan aspek teknikal dengan tenaga produksi  Bermesyuarat dan menetapkan perbelanjaan serta keperluan bersama ajk dan tenaga produksi  Menyediakan jadual kiu pementasan  Mengadakan latihan dan raptai

Mengkaji skrip  Cerita  Peruntukan masa  Kemampuan kewangan  Prasarana  Pelakon

Treatment skrip  Kemampuan pelakon  Kesesuaian pentas  Masa  Peruntukan kewangan

masa. tempat  Sediakan peranan/situasi dan petikan skrip  Pastikan kesesuaian watak dan jumlah pelakon/penari Jadual latihan  Latihan baca skrip  Warm up dan vokal  Bloking  Poket  Latihan teknikal  Latihan keseluruhan  Raptai penuh Kerjasama tenaga produksi  Tenaga pengurusan Penerbit Pengerusi Penyelaras pementasan/ setiausaha Bendahari/ pengurus kewangan Pengurus pentas Pengurus logistik .Menentukan konsep pementasan  Aliran  Cerita – zaman/latar  Kesesuaian sasaran  Kemampuan Ujibakat  Iklankan  Tetapkan tarikh.

- Pengurus pelakon/ artis Pengurus penerbitan Pengurus siar raya dan promosi Pengurus jamuan/ makanan Pengurus jemputan dan sambutan  Tenaga kreatif Penolong pengarah Pengarah teknikal Pengarah muzik Pengarah tari Pengarah busana Pengarah solekan Pengarah set Jadual kiu pementasan  Susun atur persembahan (giliran)  Kelancaran pementasan  Senarai semak tenaga produksi/kreatif (terutama pengurus pentas/petugas)  Letakkan du dinding kanan dan kiri .

3875 !./.43.8/.3:2..50.89:.3.9.3509.30808:.89.

2.903.59.9.3-.9.3903.503..8502039.875 ./:.9.7 .3080:7:.9. .4.3.574/:8 O %03..3 !0307-9 !0307:8 !030.72:5/..503: 07.8.3.8.. 43 !409 .3 .503:7:8..7.3 #.

809.:8..7.. 03/.

503:7:80.8 !03:7:8489 .3 !03:7:85039.3.

43. !03:7:850.

3 !03:7:88..2:..3574248 !03:7:8.3.77./.798 !03:7:850307-9.

7.9:7507802-.809 .91 !03443503.7.2-:9.7.-:8..7. !03.7 !03.3.7.3/.7.802.3 $:8:3.:502039.3502039. !03.7.3 7.903.3 !03.574/:8.8.3 $03.8..3.2: !03.70..903.3 O %03.38.7.3. !03.7.2..3  0..3 !03:7:8025:9./:.840.9.

2.91 907:9.503:7:85039.8.70.

3.3/:/3/3.3/.509:..8  09.37  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful