Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Kelas Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan : 4 Bestari : 35 orang : 12.20 1.20 tengah hari : 16 April 2013 : Sayangi Keluarga : Unit 3 : Mengenali Keluarga Sendiri : 3B. Keluargaku Kebanggaanku

Hasil Pembelajaran : 1. Menyatakan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga. 2. Menyenaraikan sebab perlunya menghargai anggota keluarga. 3. Menghuraikan cara menghargai anggota keluarga Isi Kandungan : 1. Kata-kata yang menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga 2. Sebab menghargai anggota keluarga 3. Cara menghargai anggota keluarga Penerapan Nilai : Kasih sayang Bersyukur Menghargai Hemah tinggi Bekerjasama Unsur Patriotisme :-

Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah mengucapkan selamat hari lahir kepada kedua ibu bapa mereka. Bahan/Sumber PnP Pembesar suara Lagu dan lirik lagu Ibu Kad bergambar Lembaran kerja Kertas Sebak (soalan misteri) Botol Kertas sebak Gambar 1 1 4 1x 35 2 1 7 7

Prosedur Perlaksanaan

Elemen pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik

Catatan

Set Induksi (5 minit) Murid-murid diperdengarkan lagu Ibu seterusnya menyanyikan bersama-sama beserta gaya. Murid-murid menjalani sesi soalan jawab dengan guru berdasarkan lirik lagu yang dinyanyikan. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk. KBT : Mengenalpasti, menghubungkait. KP : Interpersonal, muzikal, kinetik.

BSPP: Pembesar suara, lagu dan lirik lagu Ibu.

Soalan guru: a) Siapakah anggota keluarga asas yang terdapat dalam lirik tersebut? b) Apakah yang dilakukan oleh ibu apabila kita berduka? Nilai Murni: 1. Kasih Sayang 2. Bersyukur 3. Menghargai

Langkah 1 (10 minit) 1. Murid dipaparkan dengan beberapa gambar ahli keluarga. 2. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja dengan kata-kata yang sesuai yang menunjukkan kasih sayang mereka terhadap ahli anggota keluarga tersebut. 3. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk membacakan jawapan mereka. 4. Murid dan guru membincangkan mengenai jawapan murid. Isi pelajaran: KP: Verbal linguistik, Menyatakan kata-kata visual-ruang, yang menunjukkan kasih interpersonal. sayang terhadap keluarga. KB: Membaca, menulis, bertutur BSPP: Kad bergambar, lembaran KBT: Menilai, kerja. menjana idea Nilai Murni: 1. Kasih sayang 2. Hemah tinggi

Langkah 2 (10 minit) 1. Murid dipaparkan dengan soalan misteri yang mengandungi soalan mengenai sebab-sebab menghormati anggota keluarga. 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak berdasarkan permainan botol ajaib iaitu murid mengedarkan botol tersebut apabila muzik dimainkan dan apabila muzik berhenti, murid yang memegang botol tersebut dikehendaki untuk mencabut satu kertas yang mengandungi nombor kepada soalan misteri yang dipaparkan. 3. Murid yang terpilih dikehendaki untuk menjawab soalan yang dicabut dan menjelaskannya dengan lebih lanjut. 4. Murid dan guru berbincang mengenai jawapan murid. Langkah 3 (20 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 7 kumpulan dan setiap kumpulan melantik seorang ketua kumpulan. 2. Ketua kumpulan diminta untuk mencabut satu sampul dan kertas sebak yang mengandungi tugasan kumpulan masingmasing. 3. Murid diberikan penjelasan mengenai peraturan markah semasa aktiviti kerja berkumpulan. 4. Apabila masa dimulakan, KP: Interpersonal, Visual-ruang KBT: Menjana idea, hubungkait, menyelesaikan masalah. Isi pelajaran: Cara-cara menghargai anggota keluarga. BSPP: Kertas sebak, gambar, sampul, Peraturan pemarkahan: a) Kumpulan yang terpantas menyelesaikan tugasan yang diberikan memperoleh 2 markah tambahan. b) Kumpulan yang menjawab soalan KB: Membaca, bertutur. KP: Interpersonal, muzikal, kinetik, linguistik KBT: Menjana idea, mengenalpasti, memberi pendapat. Isi pelajaran: Sebab perlunya menghargai anggota keluarga BSPP: Kertas sebak, botol, muzik Nilai Murni: 1. Hemah tinggi 2. Bersyukur 3. Menghargai

murid-murid dikehendaki menyelesaikan tugasan yang diberikan dan melekatkannya di atas kertas sebak. 5. Ketua bagi setiap kumpulan dikehendaki mempamerkan hasil kerja mereka di papan putih setelah menyelesaikan tugasan yang diberikan. 6. Murid bersama-sama guru membincangkan mengenai jawapan murid. 7. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi akan diberikan ganjaran oleh guru. Penutup (5 minit) 1. Murid-murid dengan bantuan guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran. 2. Murid sekali lagi menyanyi bersama-sama lagu Ibu. KB : Mendengar, bertutur. KP: Muzikal, interpersonal.

tugasan dengan betul diberikan 3 markah bagi setiap soalan. c) 2 markah akan ditolak bagi kumpulan yang bergaduh atau berebut. Nilai Murni: 1. Bekerjasama

BSPP: Pembesar suara, lagu dan lirik Ibu. Nilai Murni: 1. Kasih sayang 2. Menghargai

Anda mungkin juga menyukai