Anda di halaman 1dari 6

Perfect Score SPM 2014 Sejarah Tingkatan 5 Modul 1 (PP)

BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA (PP)

1. Jadual berikut menunjukkan pemimpin gerakan nasionalisme di negara-negara Asia


Tenggara.
Pemimpin Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara
Negara

Tahap Pertama

Tahap Kedua

Indonesia

Raden Adjeng Kartini

Sukarno

Filipina

Jose Rizal

Andres
Bonifacio

Thailand

Pridi Panomyong

Phibul Songram

(a) Nyatakan perbezaan gerakan nasionalisme tahap pertama berbanding dengan tahap
kedua?
F1
F2
F3
F4
F5

Tahap pertama penentangan masyarakat secara terbuka dan bersifat setempat


Tahap kedua penentangan adalah lebih menyeluruh
Isu-isu pencetus nasionalisme tahap pertama adalahi budaya, agama dan hak peribumi
Isu pada tahap ke dua pula membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
Tahap pertama dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat dan Asia
Barat
F6 Tahap pertama ipimpin golongan berpendidikan Barat yang luas dalam berpengetahuan
dan kebudayaan
F7 Tahap pertama tidak meminta kemerdekaan
F8 Tahap kedua menuntut kemerdekaan negara
F9 Tahap pertama nenekankan kesedaran politik daripada tindakan politik serta mereka
menuntut hak dan taraf hidup rakyat dibaik.
F10 Tahap kedua pula menekankan tindakan politk.
F11 Tahap pertama gerakan secara sederhana
F12 Tahap kedua pula secara kekerasan seperti revolusi Katipunan
F11 Tahap pertama perjuangan tidak berorganisasi
F12 Tahap kedua perjuangan rakyat diastukan melalui berorganisasi seperti Parti
Nasional Indonesia di bawah pimpinan Sukarno
[2 markah]
(b) Apakah keistimewaan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara Asia
Tenggara lain?
F1 Berbeza daripada negara Asia Tenggara lain yang bersifat anti penjajah.
F2 Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja.
F3 Rakyat menentang sistem raja berkuasa mutlak.
F4 Menuntut sistem raja berpelembagaan
F5 Menjadikan isu kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros Raja Vajiravudh.
F6 Parti Rakyat pimpinan Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram.
F7 Melancarkan Revolusi Thai (1932) dan menamatkan sistem raja mutlak.
F8 Tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi kapitalis Barat dan orang Cina.
F9 Phibul Songram Perdana Menteri, Thailand meluluskan undang-undang.
F10 Menyekat penguasaan ekonomi orang Cina.
F11 Sekolah dan akhbar Cina dibubarkan.

Perfect Score SPM 2014 Sejarah Tingkatan 5 Modul 1 (PP)


F12 Penduduk peribumi digalakkan terlibat dalam ekonomi.
F13 Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha.
F14 Menukar nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas)
[2 markah]
(c) Apakah kejayaan perjuangan golongan nasionalis tahap kedua berbanding tahap
pertama?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
-

Di Filipina Katipunan melancarkan revolusi terhadap Sepanyol


Bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol
Sergio Osmena dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan
Parti Nasional memenangi pilihanraya
Sukarno memimpin Parti Nasional Indonesia berjaya menyatukan rakyat
Indonesia mendapat kemerdekaan daripada Belanda secara kekerasan
Di Burma Dr. Ba Maw memenangi pilihanraya dan dilantik menjadi Perdana Menteri
pertama Burma
Mana-mana jawapan yang munasabah
[3 markah]

(d) Sebagai rakyat yang cinta akan negara, apakah matlamat perjuangan anda pada masa
ini?
F1 Menjadi masyarakat berilmu dan berminda kelas pertama
F2 Perpaduan rakyat yang berbilang kaum agar negara harmoni
F3 Menyokong dasar-dasar ekonomi negara agar pembangunan negara terus mapan/
maju
F4 Menjamin kestabilan politik agar negara aman
F5 Mengisi kemerdekaan negara agar kekal sebagai negara dan bangsa berdaulat
F6 Mempunyai pendapatan tinggi dan merealisasikani taraf negara maju pada tahun 2020.
F7 Menjadikan Malaysia model contoh negara maju yang aman.
F8 Menjadi hab dunia dalam ekonomi Islam, makanan halal, perbankan Syariah dan
pendidikan yang holistik.
- Mana-mana jawapan yang munasabah
[3 markah]

Perfect Score SPM 2014 Sejarah Tingkatan 5 Modul 1 (PP)


BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA (PP)
2. Jadual berikut menunjukkan pertubuhan di Tanah Melayu sebelum dan selepas Perang
Dunia Kedua
Pertubuhan sebelum Perang Dunia
Kedua
Kesatuan Melayu Singapura
Persatuan Sahabat Pena
Malaya(PASPAM)
Kesatuan Melayu Muda (KMM)

Parti Politik Selepas Perang


Dunia Kedua
UMNO
Malayan Chinese Association
(MCA)
Malayan Indian Congress (MIC)

(a) Nyatakan matlamat perjuangan pertubuhan sebelum Perang Dunia Kedua tersebut?
F1 Kesatuan Melayu Singapura (KMS) desakan British menjaga kebajikan orang Melayu
Singapura.
F2 Memperoleh kawasan penempatan khas bagi orang Melayu di Singapura.
F3 PASPAM menggalakkan ahlinya berkenal dan bertukar pendapat bagi memajukan diri
dan bangsa.
F4 Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan orang Melayu di seluruh Tanah Melayu.
F6 KMM menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu di Tanah Melayu
F7 Meningkatkan pendidikan orang Melayu
F8 KMM lebih bersifat politik
F9 Menuntut kemerdekaan negara
F10
Menubuhkan Melayu Raya / Indonesia Raya
[2 markah]
(b) Apakah kejayaan perjuangan pertubuhan sebelum Perang Dunia Kedua?
F1 KMS desakan menjaga kebajikan orang Melayu Singapura.
F2 Memperoleh kawasan penempatan khas bagi orang Melayu di Singapura.
F3 Mendorong menubuhan cawangannya di Melaka, Pulau Pinang dan Negeri Melayu yang
lain
F4 Persatuan Melayu menggabungkan tenaga intelektual Melayu
F5 Membincangkan nasib orang Melayu.
F6 Memperjuangkan soal ekonomi dan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.
F7 Menggalakkan perpaduan Melayu Sarawak
F8 Persatuan kebangsaan Melayu menggalakkan pendidikan
F9 Menjaga budaya dan maruah bangsa
F10 Menegakkan ajaran agama Islam
F11 Mendapat sambutan orang Melayu Sarawak di Kuching
F12 PASPAM menggalakkan ahlinya berkenal dan bertukar pendapat bagi memajukan diri
dan bangsa.
F13 Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan orang Melayu di seluruh Tanah Melayu.
F14 Organisasi PASPAM kemas mempunyai perlembagaannya sendiri.
F15 PASPAM merupakan asas kesedaran perpaduan Melayu.
F16 KMM membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti British.
F17 Menjelajah Tanah Melayu untuk mencari sokongan.

Perfect Score SPM 2014 Sejarah Tingkatan 5 Modul 1 (PP)


F18 Cawangan KMM ditubuhkan bagi meluas propaganda menentang British.
F19 Menubuhkan Maahad II Ihya Assyariff, di Gunung Semanggol, Perak.
F20 Menyediakan kader dikenali tentera semut bagi menentang British.
- Mana-mana jawapan yang munasabah
[2 markah]
(c) Mengapakah matlamat perjuangan pertubuhan selepas Perang Dunia Kedua berbeza
daripada sebelum Perang Dunia Kedua?
F1 Gerakan nasionalisme bersifat kebangsaan sementara Perang Dunia Kedua sebelum
kesedaran lebih bersifat kenegerian
F2 Gerakan nasionalisme selepas Perang Dunia Kedua berjaya menyatukan rakyat
seluruh negara berbanding sebelumnya
F3 Selepas perang matlamat perjuangan lebih berani menentang penjajah impak daripada
keganasan/ kezaliman pendudukan Jepun
F4 Matlamat selepas Perang Dunia Kedua adalah menamatkan penjajahan dan
membentuk negara merdeka sebelum Perang Dunia Kedua bersifat social, ekonomi
dan membela nasib bangsa
F5 Selepas Perang Dunia Kedua gerakan politik orang dagang dalam MCA dan MIC lebih
berfokus kepada isu dalam negara dan berhasrat untuk sama-sama terlibat dalam politik
tempatan berbanding sebelumnya berorentasikan negara asal.
- Mana-mana jawapan yang munasabah
[3 markah]
(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pertubuhan selepas Perang
Dunia Ke dua tersebut masih kekal wujud hingga kini?
F1 Mendapat sokongan padu daripada kaum masing-masing. UMNO (Melayu) MCA
(Cina) dan MIC (India)
F2 Pertubuhan yang kukuh kerana bergabung membentuk Parti Barisan Nasional
F3 Pengabungan parti diikat daripada semangat pakatan murni dan toleransi yang tinggi
F4 Matlamat perjuangan mereka bukan sahaja mencapai kemerekaan tetapi mengisi
kemerdekaan
F5 Menyakinkan rakyat kerana telah berjaya membawa kemajuan negara dalam dan luar
negara
F6 Proses demokrasi yang dijalankan menjadikan parti tersebut terus relevan.
F7 Berjaya mmembawa kestabilan politik dan keamanan negara.
- Mana-mana jawapan yang munasabah
[3 markah]

Perfect Score SPM 2014 Sejarah Tingkatan 5 Modul 1 (PP)


BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA (PP)
3.

Rajah berikut adalah tokoh yang terlibat dalam pembinaan negara dan bangsa.
Tokoh
Count Camillo Benso de Cavour

Negara
Itali

Otto Eduard von Bismarck


Nabi Muhammad SAW

Jerman
Madinah

(a) Senaraikan usaha yang dilakukan oleh Count Camillo Benso de Cavour dan Otto
Eduard von Bismarck untuk membentuk negara bangsa masing-masing.
Italy
F1 Penyatuan Itali oleh Count Camillo Benso di Cavour
F2 Asalnya Itali terbahagi kepada beberapa wilayah
F3 Venetia dan Lombardy dikuasai oleh Austria
F4 Menyatukan wilayah dengan menghalau orang Austria dari Itali
F5 Mengamalkan realpolitik
F6 Yang dipelopori Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince
F7 Mewajarkan apa cara seperti tipu helah
F8 Kekerasan bersenjata
F9 Dan peperangan untuk mencapai matlamat
F10 Penyatuan Itali berlandaskan pemerintahan monarki
F11Berkerjasama dengan Napoleon III (Pemerintah Perancis)
F12 Bagi menewaskan Austria
F13 Mengadakan pungutan suara
F14 Memperoleh sokongan majoriti rakyat untuk menyatukan Itali
F15 Membantu Prussia menewaskan Austria
F16 Wilayah Venetia dipulangkan kepada Itali
F17 Menyatukan Rom dan Itali membentuk negara bnagsa Itali
F18 Setelah Perancis mengundurkan tentera dari Rom
Jerman
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29

Penyatuan Jerman
Mengamalkan realpolitik
Politik darah dan besi untuk menyatukan Jerman (1871)
Pemalsuan dokumen
Provokasi
Menggunakan tipu helah
Ugutan untuk mencetuskan peperangan
Rakyat menerima sistem kediktatoran Bismarck untuk menyatukan Jerman
Menggunakan isu membenci kuasa asing
Untuk membangkitkan semangat rakyat Prussia di medan tempur
Berperang dengan Denmark (1864), Austria (1866), Perancis (1870)
[2 markah]

Perfect Score SPM 2014 Sejarah Tingkatan 5 Modul 1 (PP)


(b)

Mengapakah pembentukan negara Islam Madinah berbeza dengan pembentukan


kedua-dua negara di atas?

F1
F2

Melalui prinsip Islam


Nabi Muhammad s.a.w menyusun perlembagaan dahulu sebelum mengasaskan
kerajaan
Piagam Madinah berjaya menyatukan penduduk
Berbilang kaum iaitu Yahudi, Kristian dan Arab
Cara diplomasi
Musyawarah dan permuafakatan membentuk kerajaan Islam di Madinah
Amalan kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin
Dan antara pemimpin dengan rakyat
[2 markah]

F3
F4
F5
F6
F7
F8

(c) Konsep realpolitik yang diamalkan oleh Jerman dan Itali menggugat keharmonian
dunia. Buktikan.
F1 Tindakan real politik membawa peperangan yang mengakibatkan kematian seperti
Jerman berperang dengan Denmark (1864), Austria (1866), Perancis (1870)
F2 Menghalal cara yang salah untuk mencapai matlamat seperti politik darah dan besi
untuk menyatukan Jerman (1871), pemalsuan dokumen, provokasi, menggunakan
tipu helah, ugutan untuk mencetuskan peperangan
F3 Isu membenci kuasa asing menbawa kehidupan yang huru hara dan tidak aman
F4 Melahirkan pemimpin diktator yang kejam terhadap rakyat.
F5 Kejadian menceroboh kedaulatan negara lain akan berlaku
F6 Mengwujudkan persaingan senjata dan meluaskan wilayah.
F9 Pembentukan satu bangsa dan satu negara akan mewujudkan rasis dan pembunuhan
antara kaum
- Mana-mana jawapan yang munasabah
[3 markah]
(d) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pembentukan negara dan bangsa
Malaysia dianggap unik?
F1 Rakyat berbilang kaum disatukan terlebih dahulu sebelum menuntut kemerdekaan
F2 Wujud pakatan murni antara kaum untuk sama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan
F3 Membentuk negara merdeka melalui rundingan. Kemerdekaan dicapai melalui
Perjanjian London 1956
F4 Pemimpin negara dipilih melaui proses pilihan raya
F5 Perlembagaan digubal dahulu sebelum pengisytiharan kemerdekaan dibuat
F6 Malaysia adalah sebuah persekutuan yang menyatukan 13 negeri daripada seluruh
kerajaan persekutuan
F7 Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan institusi raja
berperlembagaan
F8 Malaysia merdeka tanpa pertumpuhan darah.
F9 Pembetukkan jati diri bangsa dilaksanakan melalui penggunaan Bahasa Melayu,
Pendidikan kebangsaan, budaya kebangsaan, sukan dan sebaginya.
F10 Rukun Negara dan Gagasan 1Malaysia turut menjadi pegangan masyarakat Malaysia
- Mana-mana jawapan yang munasabah
- [3 markah]
-