Anda di halaman 1dari 22

Pusat Pembelajaran Tingkatan Enam

SMK (Felda) Purun


Triang, Pahang

RANCANGAN PELAJARAN
GEOGRAFI
PENGGAL 2
(942/2)

Sesi 2016/2017
1

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

MASA

TARIKH

TAJUK

M1

03 06
JANUARI

3.0 SISTEM
ATMOSFERA

M2
M3

09 13
JANUARI

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Struktur dan


kandungan
atmosfera

(a) Menyatakan struktur dan


kandungan atmosfera
(b) menghuraikan ciri struktur dan
kandungan atmosfera.

3.2 Cuaca dan iklim

(a) Menyatakan konsep cuaca dan


iklim;

bahangan suria
bahangan bumi,

(b) menghuraikan unsur cuaca dan


iklim (bahangan suria, bahangan
bumi, suhu, kerpasan, kelembapan,
tekanan udara, angin, dan litupan
awan);
(c) menyatakan konsep imbangan

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

Rajah Lapisan
Menyemai Nilai
Atmosfera
Kesyukuran
Penggunaan ICT
Peta bulatan

Bertanggungjawab
Stesen Mini
dan Menyemai Nilai
Kaji Cuaca.
Pengguanan ICT Kesyukuran
Peta bulatan
Peta buih

bahangan; menghuraikan proses


pemindahan haba;

MASA

TARIKH

TAJUK

Suhu
Kelembapan
tekanan udara
litupan awan
kerpasan
angin

Angin wilayah dan


angin tempatan
bayu darat dan
bayu laut, angin
pergunungan, angin
lintang, angin monsun,
dan badai selari (Angin
Sumatera)
Siklon tropika dan
tornado

HASIL PEMBELAJARAN
(e) menghuraikan taburan suhu secara
menegak dan mendatar;
(f) menyatakan konsep kelembapan
udara;
(g) menghuraikan konsep kestabilan
udara;
(h) menghuraikan proses sejatan,
pemeluwapan, pembentukan awan,
dan kerpasan;
(i) menghuraikan jenis kerpasan
(hujan perolakan dan hujan
orografik);
(j) menghuraikan tekanan udara dan
edaran umum atmosfera;
(k) menghuraikan gangguan atmosfera

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

MASA

TARIKH

TAJUK

M4

23 27
JANUARI

3.3 Kaitan Sistem


Atmosfera dengan
manusia.

HASIL PEMBELAJARAN

BBM
Penggunaan ICT/
Keratan akhbar dan
majalah

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Bertanggungjawap
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran

Pengaruh positif dan


(a) menjelaskan pengaruh cuaca dan
negatif iklim dan cuaca
iklim terhadap aktiviti manusia;
terhadap aktiviti
manusia
Perbincangan pada
skala dunia dan
penekanan kepada skala
tempatan

Peta pelbagai alir

Kesan terhadap
manusia
seperti kemusnahan
infrastruktur,
kemusnahan bentuk
muka bumi, dan
ekonomi
Siklon tropika terdiri
daripada taufan dan
hurikan

Peta buih

(b) menghuraikan fenomena iklim


(banjir, kemarau, siklon tropika,
tornado, dan El Nio dan La Nia).

MASA
M5

TARIKH

TAJUK

30
3.4 Perubahan Iklim
JANUARI
03
FEBRUARI
Pemanasan Global.

Penipisan Lapisan
Ozon.
.

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

(a) Menghuraikan konsep perubahan


iklim;

Penggunaan ICT/
keratan akhbar dan
majalah

(b) menjelaskan punca dan kesan


rumah hijau yang menyebabkan
pemanasan global;
(c) menjelaskan punca dan kesan
penipisan dan kebocoran lapisan
ozon;
(d) menjelaskan kesan perubahan
iklim terhadap alam sekitar fizikal
dan aktiviti manusia.

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab
Peta buih
Peta pelbagai alir

MASA

TARIKH

TAJUK

M7

13 17
FEBRUARI

M8

20 24
3.5. Mikro Iklim
FEBRUARI
Bandar

BBM/PEDAGOGI

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

UJIAN PENILAIAN PENGGAL 2

Merujuk kepada kajian


kes seperti pulau haba
bandar, pulau sejuk,
pencemaran udara,
jerebu, dan hujan asid
M9

HASIL PEMBELAJARAN

29
3.6 Kemahiran amali
FEBRUARI
sistem atmosfera
- 04 MAC
Peta Garisan
Senilai
Graf.
Carta Cuaca

(a) menghuraikan konsep mikro iklim


bandar;
(b) menjelaskan kesan perubahan
mikro iklim bandar terhadap alam
sekitar fizikal dan alam sekitar
manusia.

(a) mengira data, memplot, melukis,


dan mentafsir peta garisan senilai,
iaitu garisan sesuhu (isoterma),
garisan sehujan (isohyet), dan
garisan setekanan udara (isobar);

Gambar foto/
Gambar rajah/
Keratan akhbar dan
majalah/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Bertanggungjawab

Kertas graf/
Set geometri/
pensil warna

Menyemai Nilai
bertanggung jawab

Peta buih
Peta pelbagai alir

Carta cuaca merujuk


kepada rajah tiupan
angin, graf bulatan,
graf garis, dan graf bar
MASA

TARIKH

M11

13 17
MAC

TAJUK

(b) mengira data, melukis, dan


mentafsir graf dan carta cuaca
serta kaitannya dengan aktiviti
manusia.
HASIL PEMBELAJARAN

BBM

4. SistemHidrologi
4.1 Fasa Air.

(a) menyatakan tiga fasa perubahan air


(cecair, gas, dan pepejal)
(b) menghuraikan tiga fasa proses
perubahan air dan tenaga yang
terlibat

Rajah Fasa Air/


Rajah Kitar
Hidrologi/
Penggunaan ICT

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Bertanggungjawab
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran
Peta buih
Peta alir

4.2 Kitaran hidrologi

(a) menghuraikan konsep kitaran


hidrologi.
(b) menghuraikan proses mendatar
kitaran hidrologi (alir lintang
atmosfera, larian air permukaan,
dan aliran air bawah tanah);
(c) menjelaskan proses menegak
kitaran hidrologi (sejatan,
perpeluhan, sejatpeluhan,
pemeluwapan, pemejalwapan,
kerpasan, pintasan, aliran batang,

dan resapan);

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Keberkesanan kerpasan
merujuk kepada
perbezaan kerpasan
dengan sejatan

(d) menghuraikan konsep


keberkesanan kerpasan dan faktor
yang mempengaruhinya (ciri
keamatan, kekerapan, jangka masa,
musim, dan liputan kawasan).

BBMI

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Peta titi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18 26 MAC 2017)


M12

27 - 31
MAC

4.3 Edaran air tanih

(a) menyatakan dan menghuraikan


proses edaran air tanih (larian air
permukaan, resapan, aliran air
bawah tanah, simpanan air tanih,
keporosan, ketelapan, dan akuifer);
(b) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi edaran air tanih.

Rajah Edaran Air


Tanih/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Bersyukur
Peta alir

MASA

TARIKH

M13

03 - 07
APRIL

M14

10 14
APRIL

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

4.4 Imbangan Air

(a) menghuraikan konsep imbangan air Penggunaan ICT


(lebihan air dan kurangan air);
(b) menjelaskan variasi imbangan air
mengikut ruang dan masa;
(c) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi variasi imbangan
air (ketinggian, aspek, hujan,
topografi, tumbuhan, dan batuan).

Menyemai Nilai
Kesyukuran

Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

4.5 Kaitan Sistem


Hidrologi Dengan
Manusia

(a) menjelaskan kepentingan air


(bekalan air domestik, pertanian,
dan industri);
Gangguan imbangan air (b) menjelaskan gangguan imbangan
merujuk kepada
air terhadap aktiviti manusia
perubahan simpanan air
(kejadian kemarau, kejadian banjir
yang digambarkan oleh
monsun/musiman dan banjir kilat);
lebihan air (banjir) dan
kurangan air (kemarau)

10

BBMI

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

Peta alir
Peta titi

Peta alir
Peta titi

MASA

TARIKH

M15

17 - 21
APRIL

M16

24 28
APRIL

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Penyesuaian manusia
termasuk langkah
pengurusan (catuan air,
kempen penjimatan,
dan tarif air) dan
langkah kestrukturan
(empangan, parit,
terusan, dan tangki)

(c) menjelaskan penyesuaian manusia


terhadap kurangan air dan lebihan
air (hujan tiruan, sistem pengairan,
penghutanan, dan sumber air yang
lain).

Kemahiran Amali
Sistem Hidrologi.

(a) mengira data, melukis, dan


mentafsir graf dan carta hidrologi
(kerpasan, sejatan, sejatpeluhan,
Carta hidrologi merujuk
dan imbangan air).
kepada graf garis, graf
bar, dan rajah serakan

BBMI

Kertas Graf/
Penggunaan ICT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2

11

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

Menyemai Nilai
Berkerjasama.

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBMI

ULANG KAJI (01 HINGGA 19 MEI 2017)


PEPERIKSAAN PENGGAL 2 (22, 23, 24 DAN 25 MEI 2017)

CUTI AKHIR PENGGAL 2 ( 27 MEI HINGGA 11 JUN 2017)

12

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA

MASA

TARIKH

M1
M4

03 27
JANUARI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Pembangunan
Ekonomi dan
Impak Alam
Sekitar

(a) mengenal pasti sektor ekonomi


yang terbahagi kepada tiga, iaitu
(i)
primer;
(ii)
sekunder;
(iii)
tertier.
(b) menghuraikan ciri utama setiap
sektor ekonomi negara Malaysia
(taburan, skala, orientasi
pengeluaran, penggunaan modal,
buruh, dan teknologi);
(c) menghuraikan kepentingan atau
sumbangan setiap sektor kepada
ekonomi negara (Keluaran Dalam
Negara Kasar [KDNK], pekerjaan,
dan kesan pengganda);
(d) menjelaskan perkembangan
semasa sektor ekonomi (primer,
sekunder, dan tertier);
(e) menghuraikan perkembangan
bioteknologi terkini dalam bidang
pertanian dan pembuatan;

3.1 Sektor-sektor
ekonomi
Skala negara
Malaysia

13

BBM

Buku Teks Pra U

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Menyemai Nilai
Kesyukuran
Peta pokok
Peta buih
Peta buih berganda

MASA

TARIKH

TAJUK

M5
M6

30
JANUARI
10
FEBRUARI

M7

13 17
FEBRUARI

M8

20 24
3.1.1 Kemahiran
FEBRUARI amali

HASIL PEMBELAJARAN

Tutorial.
(a) Mengenal bentuk soalan STPM
Pembangunan Ekonomi
Penggal 2.
dan Impak Alam
(b) Menjawap soalan berdasar skema
Sekitar.
jawapan.

BBM
Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Kongsi Idea dan
Berani Berhujah

UJIAN PENILAIAN PENGGAL 2

(f) mengira, melukis, dan


mempersembahkan data ekonomi
semasa dalam bentuk jadual,
gambar rajah, dan peta;

Peta Topografi
Kertas Graf

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

Keratakhbar dan
Majalah/

Menyemai Nilai
Kesyukuran.

Penggunaan ICT

Peta bulatan

(g) mentafsir jadual, gambar rajah,


foto, dan peta
M9

27
3.2 Proses
FEBRUARI Pembangunan
- 3 MAC
Ekonomi.

(a) mentakrifkan maksud


pembangunan dan mengenal pasti
penunjuk pembangunan (KDNK
per kapita, peratus tenaga kerja
dalam sektor ekonomi, ciri
demografi, kemudahan asas, dan
pemilikan barangan)

14

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

(b) membezakan tahap pembangunan


semasa antara kawasan dalam
negara Malaysia;
(c) menjelaskan ketakseimbangan
pembangunan antara kawasan
dalam negara Malaysia.
M10

06 10
MAC

3.3
Impak
pembangunan ekonomi
terhadap alam sekitar

(a) menjelaskan impak pembangunan


ekonomi terhadap alam sekitar,
iaitu
(i)
kemerosotan dan
kepupusan
sumber;
(ii)
pencemaran alam sekitar
(pencemaran udara, air, tanih, bau,
bunyi, sampah sarap, dan sisa
toksik);
(iii)
kemerosotan kualiti alam
sekitar (peningkatan suhu
setempat, hakisan, tanah runtuh
dan tanah tandus, banjir dan
kemarau, ancaman kepupusan
kepelbagaian biologi,
kemusnahan habitat, dan rantaian
makanan);

15

KEMAHIRAN
INSANIAH
Peta buih berganda

Keratan
Akhbar/Majalah/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab.
Peta pelbagai alir

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

b) merumuskan langkah
mengurangkan impak
pembangunan ekonomi terhadap
alam sekitar dari aspek
perundangan dan bukan
perundangan
M11

13 17
MAC

Tutorial.
Pembangunan Ekonomi
dan Impak Alam
Sekitar.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Peta titi

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18 26 MAC 2017)


M12

27 - 31
MAC

Globalisasi
Ekonomi dan
Kerjasama
Serantau

Bertanggungjawab
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran
Peta bulatan

4.1
Globalisasi
ekonomi

(a) menghuraikan maksud globalisasi


ekonomi
(b) menghuraikan aspek saling
bergantung antara kawasan
(pelaburan, teknologi, pengeluaran,
16

pasaran, dan bekalan buruh);


MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
(c) menjelaskan sebab perlunya
kerjasama antara kawasan
(kecekapan, ekonomi, daya saing,
pengkhususan, dan penyertaan
dalam ekonomi dunia);
(d) menilai kesan globalisasi ekonomi
terhadap sesebuah negara, iaitu
(i) kesan positif
perdagangan bebas
peluasan pasaran;
pemindahan teknologi
aliran buruh;
menggalakkan persaingan;
peningkatan kualiti produk;(d
(ii) kesan negatif
penguasaan ekonomi negara
oleh syarikat multinasional
(MNC);
ancaman kepada barangan,
perkhidmatan, dan budaya
tempatan;
ancaman kepada pengusaha
kecil dan sederhana tempatan;
kesukaran untuk mengawal
aliran modal asing;
penghakisan kedaulatan negara

17

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT
Peta pelbagai alir

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

18

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

M13

03 - 07
APRIL

4.6 Kerjasama serantau


4.6.1

4.6.2

MASA

TARIKH

Konsep
kerjasama

Kepentingan
dan halangan

TAJUK

(a)

mengenal pasti pakatan ekonomi


serantau, iaitu

Peta bulatan

(i) Pertubuhan Negara-Negara


Asia Tenggara (ASEAN);
(ii) Kawasan Perdagangan
Bebas ASEAN (AFTA);
(iii) Kerjasama Ekonomi Asia
Pasifik (APEC);
(iv) Kerjasama ekonomi antara
negara Asia Timur;
(v) Kesatuan Eropah (EU);
(vi) Perjanjian Kawasan
Perdagangan Bebas
Amerika Utara (NAFTA);
(b) menghuraikan konsep kerjasama
dan persaingan antara kawasan;
(c) menjelaskan kepentingan pakatan
ekonomi serantau dari segi
(i) mengurangkan kesan negatif
globalisasi ekonomi dunia;
(ii) pasaran bersama;
(iii) meningkatkan daya saing
serantau;
HASIL PEMBELAJARAN
(iv)

menjaga kepentingan

19

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

bersama serantau;
keperluan guna tenaga
buruh;
(d) menghuraikan halangan dalam
kerjasama ekonomi serantau yang
meliputi
(i) perbezaan ekonomi antara
negara anggota;
(ii) konflik politik wilayah dalam
negara anggota;
(iii) teknologi penyelidikan dan
pembangunan;
(iv) keupayaan melaksanakan
projek kerjasama serantau;
persaingan antara
kepentingan negara dengan
kepentingan serantau;
(v)pencemaran rentas
sempadan;
(vi)
keselamatan serantau;
(v)

M14

MASA

10 - 14
APRIL

TARIKH

4.6.3 Kemahiran
Amali

TAJUK

(c) mengira, melukis, dan


mempersembahkan data ekonomi
dalam bentuk jadual, gambar rajah,
dan peta;
(d) mentafsir jadual, gambar rajah, dan
peta berkenaan.
HASIL PEMBELAJARAN

20

Peta buih

Peta.
Kertas graf

BBM

Menyemai Nilai
Tanggungjawab.

KEMAHIRAN
INSANIAH/
KBAT

M15

17 21
APRIL

4.3
Segitiga
pertumbuhan

(a) mendefinisikan konsep kawasan


segitiga pertumbuhan
(b) mengenal pasti kawasan segitiga
pertumbuhan di dalam ASEAN,
iaitu
(i)

Ketaran Akhbar dan


Majalah/
Penggunaan ICT

Peta bulatan

Peta buih

Segitiga Pertumbuhan
IndonesiaMalaysia
Singapura (IMSGT);

(ii) Segitiga Pertumbuhan


IndonesiaMalaysia
Thailand (IMTGT);
(iii) Kawasan Pertumbuhan
ASEAN Timur Brunei
DarussalamIndonesia
MalaysiaFilipina (BIMP
EAGA);
(c) menjelaskan peranan segitiga
pertumbuhan dalam memajukan
wilayah berkenaan (perdagangan,
pelaburan, pelancongan, pengaliran
buruh, penggunaan sumber,
pengangkutan dan perhubungan,
dan teknologi).
KEMAHIRAN

21

MASA

TARIKH

TAJUK
4.4
Hubungan
Malaysia dengan
negara luar

M16

24 28
APRIL

HASIL PEMBELAJARAN
(a) menyatakan dasar luar negara
Malaysia
(b) menghuraikan peranan negara
Malaysia dalam pakatan kerjasama
serantau;
(c) menjelaskan kepentingan
kerjasama serantau dalam
melindungi alam sekitar

BBM
Keratan Akhbar dan
Majalah/
Penggunaan ICT.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2

ULANG KAJI (01 HINGGA 19 MEI 2017)

PEPERIKSAAN PENGGAL 2 ( 22, 23, 24 DAN 25 MEI 2017)

CUTI AKHIR PENGGAL 2 ( 27 MEI HINGGA 11 JUN 2017)

22

INSANIAH/
KBAT
Menyemai Nilai
Kerjasama dan
Tolong Menolong.
Peta titi