Anda di halaman 1dari 15

TRANSFORMASI DESA

Transformasi desa

Konsep transformasi desa

Perubahan sosioekonomi desa daripada keadaan bersifat lama dan


tadisional kepada keadaan atau bentuk baharu atau moden. Perubahan
sosioekonomi desa berlaku melalui proses pemodenan guna tanah,
kemudahan asas, pengangkutan, komunikasi, kegiatan ekonomi,
pendidikan, dan kesihatan

Transformasi desa

Strategi pembangunan desa

Pembangunan insitu

Pembangunan
pertanian
bersepadu
(IADP)

Pembangunan
wilayah

Perindustrian
desa

Pembangunan In situ
Membangunkan dan memajukan
kawasan-kawasan pertanian
yang sedia ada agar hasil
pengeluaran per hektar dapat
ditingkatkan.

KAEDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IN SITU.


Penggunaan baja kimia.
Menyediakan kemudahan pengairan.
Penggunaan jentera moden.

Memperkenalkan baka baru.


Mewujudkan agensi penyelidikan.
Bantuan modal oleh agensi kerajaan subsidi.

MATLAMAT PEMBANGUNAN PERTANIAN


BERSEPADU (IADP)

Menyatukan pertanian dan menambah baik


kemudahan prasarana.
Menggalakkan pertumbuhan peluang baharu
ekonomi untuk menjana pendapatan dan pekerjaan
berkaitan pertanian baharu, industri asas tani dan
sektor pertanian.

KAEDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


PERTANIAN BERSEPADU (IADP)
Penyediakan kemudahan system pengangkutan.
Penyediaaan kemudahan utility asas.
Perkasakan system pendidikan.
Menubuhkan agensi pemasaran, koperasi dan persatuan.
Penyediaan bantuan modal dan pinjaman.
Memajukan sector penternakan.
Memajukan sector industry asas tani.

KENAPA PERLU PEMBANGUNAN WILAYAH

Wujud ketidakseimbangan dalam pembangunan


sosioekonomi antara kawasan atau wilayah dalam
negara.
Perbezaan taburan sumber antara kawasan atau
wilayah.

TUJUAN PERINDUSTRIAN DESA


Mewujudkan struktur ekonomi yang lebih seimbang.
Mempelbagai peluang pekerjaan.
Memajukan tenaga rakyat sepenuhnya, terutama di kawasan
pertanian kurang maju yang berpenduduk padat.

Transformasi desa

Proses perubahan desa

Saling
kebergantungan
desa-bandar

Perancangan
desa (pusat
pertumbuhan
desa)

Pembandaran
desa

Pemodenan
sosioekonomi
desa

ASPEK SALING KEBERGANTUNGAN DESA-BANDAR


Bandar sebagai pusat pengumpul pengeluaran hasil desa
Bandar sebagai pusat pembekal keperluan penduduk.
Bandar sebagai pusat pentadbiran daerah.

Bandar sebagai pusat perkhidmatan.


Bandar sebagai pusat pertemuan.
Desa sebagai pembekal tenaga kerja kepada bandar.
Desa sebagai pasaran tersedia kepada bandar.

PELAN PELAKSANAAN PERANCANGAN DESA


Beberapa desa berpotensi dipilih

Menambahbaik kemudahan
dan infrastruktur
Pertumbuhan ekonomi lebih
tinggi
Perubahan aktiviti ekonomi
tradisional (primer) kepada
aktiviti sekunder dan tertier

STRATEGI PEMBANDARAN DESA


Menukar dan melengkapkan petempatan desa dengan kemudahankemudahan dan perkhidmatan bandar yang asas.
Corak pekerjaan tertumpu kepada sector ekonomi moden (sekunder dan
tertier.
Penyebaran kilang-kilang ke luar bandar.

Penambahan peluang pekerjaan di desa.


Penubuhan institusi pendidikan tinggi.

KENAPA PEMODENAN SOSIOEKONOMI DESA

kemiskinan
Taraf hidup yang rendah

STRATEGI PEMODENAN DESA.

Menyediakan kemudahan pendidikan yang lengkap


Pebagaikan pembangunan industri

Kerjasama agensi kerajaaan dan GLC