Anda di halaman 1dari 31

MODEL 2 PENGGAL 2

2016

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

(a) Apakah yang dimaksudkan


dengan tekanan udara?

[3]

Berat udara yang terdapat di


atmosfera yang dikenakan ke atas
permukaan bumi pada tempoh
tertentu. Tekanan udara dikira
pada turus tegak bermula dari had
teratas lapisan udara hingga ke
permukaan bumi.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

(b)

Nyatakan tekanan udara W,X.Y


dan Z. Nyatakan tekanan udara
W,X.Y dan Z.

W Tekanan udara rendah


X Tekanan udara tinggi
Y Tekanan udara tinggi
Z Tekanan udara rendah
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

[4]

1 (c) Jelaskan proses pembentukan [4]


fenomena A
Bayu laut terjadi pada waktu pagi hingga menjelang petang.
Daratan lebih cepat panas berbanding lautan kerana daratan menyerap
bahangan matahari manakala lautan lebih banyak membalikkan bahangan
matahari.
Kesannya daratan mengalami tekanan udara yang rendah (suhu tinggi)
berbanding dengan lautan yang mengalami tekanan udara tinggi (suhu
rendah)
Angin bertiup dari laut ke darat (tekanan tinggi ke tekanan rendah) bayu
laut.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

1 (d) Huraikan dua pengaruh

[4]

bayu terhadap alam sekitar


manusia
Pelancongan pantai pelancong berkelah dan
bersantai kerana angin bayu bertiup dengan nyaman
pada waktu pagi dan petang.
Industri kecil dan sederhana (IKS) keadaan berangin
serta cuaca panas mempercepatkan proses
pengeringan bagi industri pembuatan batik, pembuatan
keropok, pembuatan ikan kering dan sebagainya.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

2 (a) Jelaskan bagaimana

[15]

pemanasan global dipengaruhi


oleh aktiviti manusia
Aktiviti pembinaan dan pembandaran
Bangunan konkrit mempengaruhi kadar albedo permukaan bumi yang
menyebabkan bahangan matahari lebih banyak diserap dan disimpan oleh
permukaan bumi.
Haba dibebaskan pada waktu malam dan diperangkap pula oleh gas-gas
rumah hijau.

Kesannya, berlaku fenomena pulau haba di bandar raya utama dunia.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

2 (a) Jelaskan bagaimana


pemanasan global dipengaruhi
oleh aktiviti manusia
Aktiviti Industri dan perkilangan.
Berlaku pembebasan gas-gas rumah hijau yang mampu
memerangkap bahangan bumi.
Gas-gas rumah hijau karbon dioksida, metana, nitrus oksida.
Gas CFC menyebabkan berlakunya penipisan lapisan ozon.
Kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon menyumbang
kepada pemanasan global.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

[15]

2 (a) Jelaskan bagaimana

[15]

pemanasan global dipengaruhi


oleh aktiviti manusia
Aktiviti pengangkutan
Kenderaan bermotor merupakan sumber utama pembebasan
gas rumah hijau.
Gas-gas rumah hijau karbon dioksida, metana, nitrus oksida
hasil daripada pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap.
Gas-gas rumah hijau memerangkap haba kesan rumah hijau
pemanasan global.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

2 (a) Jelaskan bagaimana

[15]

pemanasan global dipengaruhi


oleh aktiviti manusia
Aktiviti domestik
Pembakaran terbuka dilakukan di tapak pelupusan membebaskan gas
karbon dioksida dan karbon monoksida memerangkap bahangan bumi
kesan rumah hijau.
Penggunaan alat penyemburan seperti aerosol dan alat pemadam api
bebaskan CFC penipisan lapisan ozon.
Kesan rumah hijau dan kesan penipisan lapisan ozon menyumbang
kepada peningkatan suhu bumi (pemanasan global)

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

2 (a) Jelaskan bagaimana

[15]

pemanasan global dipengaruhi


oleh aktiviti manusia
Aktiviti pertanian dan penternakan.
Pereputan sisa pertanian dan penternakan membebaskan gas
metana dan nitrus oksida (gas rumah hijau) menyumbang
kepada peningkatan kesan rumah hijau.

Kesan rumah hijau pemanasan global.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

2 (a) Jelaskan bagaimana

[15]

pemanasan global dipengaruhi


oleh aktiviti manusia
Aktiviti penyahhutanan.
Penebangan hutan menyumbang kepada peningkatan karbon
dioksida dalam atmosfera.
Pembersihan 34 juta ekar hutan meningkatkan 25% karbon
dioksida di atmosfera.
Lebihan karbon dioksida menyebabkan suhu dunia menjadi
semakin panas.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

2 (b) Huraikan bagaimana pemanasan [10]


global memberi kesan terhadap
proses geomoforlogi.
Peningkatan aras laut pencairan ais di kutub dan puncak
gunung akan menyebabkan peningkatan aras laut. Kawasan
daratan yang rendah akan tenggelam.
Hakisan di kawasan pinggir pantai kawasan pinggir terdedah
kepada fenomena hakisan akibat daripada peningkatan aras
laut.

Gerakan jisim di kawasan tanah tinggi pencairan glasier


menyebabkan permukaan bumi terdedah kepada kejadian
tanah runtuh dan aliran lumpur.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

2 (b) Huraikan bagaimana pemanasan [10]


global memberi kesan terhadap
proses geomoforlogi.

Fenomena hakisan layangan angin struktur tanah yang longgar


akibat kemarau memudahkan terhakis oleh tindakan angin.

Fenomena pengurunan berlakunya proses degradasi yang


menyebabkan saiz kawasan gurun semakin melebar apabila
tumbuhan di kawasan sub tropika dan pinggir gurun kekeringan
dan mati.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

3 (a) Jelaskan faktor yang

[12]

mempengaruhi keberkesanan hujan


di kawasan Tropika Lembap.
Musiman musim lembap/tengkujuh nilai kerpasan efektif adalah
tinggi terutama di kawasan Khatulistiwa.
Intensiti hujan hujan renyai, kerpasan efektif adalah rendah
berbanding curahan hujan yang lebat, kerpasan efektif tinggi; keadaan
tanih sudah tepu dan mengalir sebagai larian air permukaan.
Suhu di kawasan suhu tinggi, nilai kerpasanefektif adalah rendah
disehabkan herlakanya kadar sejatan yang tinggi.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

3 (a) Jelaskan faktor yang

[12]

mempengaruhi keberkesanan hujan


di kawasan Tropika Lembap.
Cerun muka bumi di kawasan cerun cucani, nilai kerpasan
efektif rendah, hujan metosap masuk ke dalam tanah.
Geologi kawasan batuan poros seperti Daw kapur, resapan berlaku
dengan pesat, ulai kerpasan efektif adalah rendah. di kawasan tango
laterit, nilai kerpasan efektif adalah tinggi dan kurang berlaku resapan.
Litupan tumbuhan hutan kanopi tebal dan berlapis, berlaku cegatan
silara tumbuhan,, halangan sistem akar pokok, air hujan meresap
masuk ke dalam tanah, kerpasan efektif adalah tinggi.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

3 (b) Bincangkan kesan imbangan air

[13]

yang negatif terhadap alam


sekitar fizikal.
Cuaca panas dan udara kering (dry air) persekitaran menjadi
panas dan udara kering kerana kekurangan kelembapan udara.
Gangguan terhadap ekosistem hutan kemarau memudahkan
berlakunya kebakaran hutan secara semula jadi. Kebakaran hutan
akan memusnahkan habitat dan rantaian makanan flora dan fauna di
dalam hutan
Menjejaskan ekosistem akuatik kemarau mengakibatkan kawasan
paya, tasik dan kolam kering. Kesannya habitat dan sumber makanan
kepada hidupan akuatik terjejas.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

3 (b) Bincangkan kesan imbangan air

[13]

yang negatif terhadap alam


sekitar fizikal.
Fenomena pengurunan berlakunya proses degradasi yang
menyebabkan saiz kawasan gurun semakin melebar apabila
tumbuhan di kawasan sub tropika dan pinggir gurun kekeringan
dan mati.
Menjejaskan kitaran hidrologi kemarau menyebabkan
kekeringan sumber air yang mengakibatkan proses sejatan
terhenti. Kelembapan udara yang berkurangan menjejaskan
proses pemeluwapan yang menjejaskan kadar penurunan
kerpasan.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan [3]


bioteknologi pertanian?

Bioteknologi pertanian merujuk kepada teknik atau proses saintifik


dalam pertanian yang menggunakan genetik/DNA benda hidup
seperti mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan untuk
menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk pertanian
baharu yang bermanfaat kepada manusia.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

4 (b)

Jelaskan tiga kepentingan bioteknologi


pertanian dalam meningkatkan
kemajuan sektor pertanian di Malaysia.

[6]

Meningkatkan kuantiti/produktiviti pertanian penggunaan


benih/baka bermutu dan cepat matang dapat meningkatkan
penghasilan pertanian.

Meningkatkan kualiti hasil pertanian penggunaan baka/benih


yang berdaya tahan daripada ancaman perosak dan penyakit
mampu meningkatkan kualiti hasil pertanian.
Menjimatkan penggunaan tanah kaedah penanaman tanpa
menggunakan tanah seperti kaedah hidroponik dapat
mengurangkan penggunaan tanah.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

4 (c) Huraikan bagaimana aktiviti

[6]

pertanian telah menyebabkan


pencemaran alam sekitar fizikal.
Perubahan lanskap fizikal melalui aktiviti penyahhutanan, hutan
semula jadi berubah menjadi kawasan perladangan/hutan
tanaman.
Hakisan tanah dan gerakan jisim berlaku kegagalan cerun
apabila kawasan tanah tinggi dibersihkan untuk pertanian.
Terdedah kepada pelbagai agen proses geomorfologi seperti
hujan.

Pencemaran air penggunaan racun serangga dan baja kimia


secara tidak terkawal boleh mencemarkan sumber air.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

5 (a) Mengapakah sektor perhutanan


(i) masih lagi penting kepada sosio

[12]

ekonomi negara Malaysia?


Memajukan sektor ekonomi hiliran bekalan kayu balak penting
kepada sektor industri berasaskan kayu seperti industri perabut,
papan lapis dan kertas.

Meningkatkan pendapatan negara pengeksportan hasil industri


perkayuan yang berkualiti menyumbang kepada pendapatan
negara melalui pertukaran wang asing.
Menyediakan peluang pekerjaan menyediakan banyak peluang
pekerjaan yang berasaskan sektor pembalakan seperti pembalak,
pemandu jentera dan pekerja kilang perabut. Dapat mengurangkan
kadar pengangguran.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

5 (a) Mengapakah sektor perhutanan


(i) masih lagi penting kepada sosio

[12]

ekonomi negara Malaysia?


Meningkatkan teknologi melalui R&D teknologi dalam
penebangan dan pengangkutan mempercepatkan kerja
pembalakan. Teknologi pembiakbakaan membantu menghasilkan
spesies pokok yang berkualiti.
Memajukan sektor ekopelancongan kepelbagaian spesies dan
keunikan flora dan fauna hutan hujan tropika mampu menarik
pelancong. Dapat mempelbagaikan kegiatan pelancongan
Malaysia.
Memelihara dan memulihara alam sekitar aktiviti pemelihara dan
pemuliharaan seperti pembiakbakaan dan rawatan sivilkultur
membantu kelestarian hutan.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

5 (a)
(ii)

Bagaimanakah aktiviti pembalakan


menyebabkan kesan negatif terhadap
alam sekitar fizikal?

[13]

Peningkatan kadar hakisan tanah pembalakan menyebabkan


permukaan bumi terdedah kepada agen hakisan seperti air
hujan. Berlaku hakisan larian air permukaan.
Meningkatkan proses gerakan jisim ketiadaan akar tumbuhan
menyebabkan struktur tanah longgar memudahkan tanah di
kawasan cerun mudah runtuh dan mengelongsor.
Mengurangkan kelembapan udara ketiadaan tumbuhan akan
menjejaskan proses sejat peluhan. Kadar pembebasan wap air
ke atmosfera berkurangan dan udara menjadi kering.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

5 (a)
(ii)

Bagaimanakah aktiviti pembalakan


menyebabkan kesan negatif terhadap
alam sekitar fizikal?

[13]

Kepupusan kepelbagaian biodiversiti spesies flora dan fauna akan


terancam kerana kepupusan habitat, kemusnahan rantaian makanan.

Memusnahkan edaran nutrien kitaran nutrien hutan akan terputus


kerana ketiadaan tumbuhan yang menjadi komponen penting dalam
kitaran nutrien contohnya kitaran oksigen dan kitaran karbon.
Menganggu kesimbangan kitaran hidrologi pengurangan kadar sejat
peluhan akan menyebabkan pembebasab wap air berkurangan.
Kesan proses pemeluwapan terjejas dan boleh mengurangkan kadar
penurunan hujan.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

5 (b)
(i)

Berdasarkan jadual diatas, lukis sebuah graf


bar bagi menunjukkan bilangan kemasukan
pelancong domestic mengikut negeri pada
tahun 2011.

Graf Bar bagi menunjukkan bilangan kemasukan pelancong domestic mengikut


negeri pada tahun 2011.
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

[9]

5 (b)
(ii)

Huraikan kepentingan sektor


pelancongan kepada pembangunan
ekonomi Malaysia.

[8]

Meningkatkan pendapatan negara tukaran wang asing dan perbelanjaan oleh


pelancong menyumbang kepada pendapatan negara. Sesetengah mata wang asing
mempunyai nilai tukaran yang tinggi seperti Dolar US, Yen Jepun dan Pound UK.
Peluang pekerjaan kepada penduduk menyediakan banyak peluang pekerjaan
seperti pemandu pelancong, kakitangan hotel. Mengurangkan kadar pengangguran
dan meningkatkan pendapatan.
Kesan pengganda memajukan sektor-sektor yang berkaitan seperti sektor
pangangkutan dan sektor kewangan.
Memajukan kawasan lokasi pelancongan akan dilengkapi dengan kemudahan
asas seperti elektrik, bekalan air dan jalan raya. Berupaya menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi. Contohnya Pulau Langkawi dan Pulau Tioman.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

5 (b)
(iii)

Huraikan kepentingan sektor


pelancongan kepada pembangunan
ekonomi Malaysia.

[8]

Pantai-pantai yang bersih dan nayaman seperti pantai Teluk Cempedak,


pantai Tanjung Jara
Pulau-pulau dan taman-taman laut yang indah seperti Pulau Langkawi,
Pulau Sipadan

Hutan lipur mempunyai kepelbagaian spesies flora dan fauna seperti


Taman Negara Pahang, Hutan Simpan Sepilok.
Suhu yang panas dan sekata sepanjang tahun menarik kedatangan
pelancong dari kawasan beriklim hawa sederhana sepeti Jepun, Amerika
Syarikat dan UK.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

6 (a) Namakan tiga kerjasama ekonomi [3]


serantau yang dianggotai oleh
Malaysia.

ASEAN
APEC

Segitiga Pertumbuhan IMT-GT, IMSGT, BIMP-EAGA


Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

6 (b) Jelaskan kepentingan penubuhan

[10]

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN


(AFTA).

Mengurangkan sekatan perdagangan melalui penghapusan


sekatan, halangan tarif, dasar perlindungan, peraturan dan
mengenakan cukai, perdagangan yang lebih rendah.

Meluaskan pasaran pasaran bebas ASEAN berkembang


apabila sekatan perdagangan dimansuhkan; saiz pasaran lebih
besar melebihi 530 juts orang;
Tekanan globalisasi dapat mengurangkan monopoli pasaran
negara maju seperti Amerika Syarikat, Blok EEC dan Jepun.
spekulasi dan lambakan produk dapat dikurangkan;
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

6 (b) Jelaskan kepentingan penubuhan

[10]

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN


(AFTA).
Mengurangkan persaingan - mengurangkan persaingan
produk yang sama: meningkatkan kerjasama antara
pengilang dan penggeluar: mengadakan pengkhususan.
perkongsian teknologi dan kepakaran;
Menjamin bekalan produk bekalan produk di pasaran
sentiasa ada terutama barangan pengguna, makanan,
pakaian, barangan elektrik dan lain-lain.

Penggal 2 STPM 2016, SMK


Purun

6 (c) Huraikan kepentingan Malaysia

[12]

menyertai AFTA.
Faedah kepada pengguna harga barangan lebih murah disebabkan kadar
cukai barangan yang rendah; kuasa beli pengguna bertambah serta mampu
memiliki barangan berkualiti; pilihan barangan lebih banyak, produk dari
pelbagai negara, monopoli pasaran dapat dikurangkan pilihan untuk membeli
barangan yang murah.

Faedah kepada pengilang - permintaan yang tinggi daripada pasaran


bebas akan membolehkan produk kilang dikeluarkan lebih banyak; menjana
lebih banyak pekerjaan dalam sektor ekonomi sekunder;

Faedah pengkhususan negara-negara ASEAN mengkhususkan kepada


pengeluaran produk yang saling melengkapi antara satu sama Ian
mengurangkan persaingan dan negara telibat akan menikmati faedah ekonomi
bidangan.
Penggal 2 STPM 2016, SMK
Purun

Anda mungkin juga menyukai