Anda di halaman 1dari 32

SKEMA JAWAPAN PENILAIAN PRA

PERCUBAAN GEOGRAFI STPM PENGGAL 2


(2016)
BAHAGIAN A (ALAM SEKITAR FIZIKAL)
SOALAN ESEI PENDEK:
SOALAN 1
a) Takrifkan maksud atmosfera. (3M)
Atmosfera ialah satu lapisan nipis gas tanpa bau, warna dan rasa
yang berada di atas permukaan bumi disebabkan oleh tarikan daya
graviti bumi. (Profesor Shaharuddin Ahmad, (2001), Pengantar Sains

b) Namakan struktur atmosfera. (3m)

i) Lapisan Troposfera paling hamper dengan permukaan bumi


ii) Lapisan Stratosfera lapisan kedua
iii) Lapisan Mesosfera lapisan ke tiga
iv) Lapisan Termosfera lapisan ke empat
v) Lapisan Ekosfera Lapisan ke lima
c) Nyatakan kandungan atmosfera. (3M)
i) gas kekal seperti oksigen, nitrogen dan argn
ii) gas berubah seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dll
iii) juzuk bukan gas seperti debu, habuk, jelaga, asap dikenali sebagai partikel terampai.
d) Bezakan ciri troposfera dengan stratosfera (6m)
i) Lokasi: Troposfera adalah paling hampir dengan permukaan bumi. Ketebalannya berbezabeza mengikut kawasan bumi seperti 18 km di khatulistiwa dan 8 km sahaja di kutub.
Manakala lokasi Stratosfera ialah di atas lapisan Troposfera dan menganjur ke kira-kira 50
km dari permukaan bumi.
ii) Kandungan: Troposfera mengandungi pelbagai jenis gas kekal dan berubah seperti
oksigen, nitrogen, karbon dioksida dan juga wap-wap air. Manakala stratosfera mengandungi
gas ozon. Ia dikenali sebagai Ozonsfera.
iii) Fungsi: Troposfera berfungsi menampung kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan
kerana ia membekalkan oksigen, karbon dioksida dan juga air hujan. Di troposfera
berlakunya fenomena cuaca seperti ribut, kilat, petir, hujan, salji dan lain-lain. Manakala
stratosfera mengandungi gas ozon yang berfungsi menyerap sinar lembanyung matahari
dan seterusnya melindungi manusia, tumbuhan dan haiwan daripada radiasi berlebihan
sinaran tersebut.
ii) Pengaruh haba pendam. Hampir dengan permukaan bumi haba pendam adalah banyak
disimpan oleh batuan, bangunan, bitumen/tar dll. Manakala semakin tinggi tidak banyak
elemen fizikal yang menyimpan haba pendam. Kesannya suhu dipermukaan bumi lebih
tinggi berbanding di bahagian atasnya.

h) Bagaimana aktiviti manusia mengganggu keseimbangan sistem atmosfera? (6m)

i) Aktiviti perindustrian dan pengangkutan yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau
seperti karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang bersifat lutsinar kepada
bahangan matahari tetapi legap kepada bahangan bumi. Kesannya suhu atmosfera akan
meningkat menghasilkan pemanasan global.
ii) Aktiviti pembakaran terbuka di kawasan pelupusan sampah dan kawasan pertanian yang
banyak membebaskan partikel terampai (PM10) seperti debu, asap, jelaga dan habuk dalam
kepekatan yang tinggi yang menghasilkan pencemaran udara dan jerebu.
iii) Aktiviti pembandaran dengan membina bangunan konkrit dan jalan bertar yang banyak
menyimpan haba pendam dan dibebaskan pada waktu malam yang menghasilkan pulau
haba suhu di bandar meningkat.
Soalan 2
a)
[12]

Jelaskan pengaruh tenaga suria terhadap proses-proses fizikal di permukaan bumi

Pengaruh tenaga suria terhadap proses-proses fizikal di permukaan bumi:


Proses fizikal

Huraian dan contoh

A1. Proses
sejatan dan sejat
peluhan.

A2. Proses
fotosintesis

A3. Proses
pertumbuhan
plankton dan
terumbu karang.

Sejumlah tenaga suria (haba) yang cukup


diperlukan untuk menyejatkan air di permukaan
laut, tasik, sungai, kolam dll.
Mengikut R.J Chorley (1969) untuk memulakan
sejatan di permukaan air ia memerlukan sejumlah
600 kalori tenaga haba bagi setiap 1 gram air pada
suhu 0C dan 540 kalori tenaga haba bagi setiap
satu gram air pada suhu 100C.
Begitu juga dengan
proses sejat-peluhan dari
tumbuhan
dan
lembapan
tanih.
Tumbuhan
memerlukan tenaga haba untuk melakukan proses
transpirasi bagi membolehkan wap-wap air
terbebas menerusi liang stomanya. Semakin tinggi
tenaga haba suria maka kadar transpirasi semakin
meningkat.
Tumbuhan
memerlukan
tenaga
suria
untuk
membuat makanannya sendiri melalui proses
fotosintesis.
Tenaga suria juga penting dalam tumbesaran hutan
semulajadi. Tenaga suria akan menghasilkan suhu
dan hujan yang cukup untuk pertumbuhan dan
tumbesaran pelbagai jenis spesis pokok.
Tenaga suria yang cukup diperlukan untuk
membolehkan plankton, zooplankton dan terumbu
karang hidup dan membesar.
Ini kerana tenaga suria menentukan suhu air laut
yang menjadi syarat utama tumbesaran terumbu
karang.
Dalam proses luluhawa fizikal tenaga suria (haba)
diperlukan untuk meningkatkan dan menurunkan
suhu mengikut perubahan siang dan malam.
Perubahan tenaga haba ini akan menyebabkan
batuan menjadi panas dan sejuk dan seterusnya

Marka
h

A4. Proses
luluhawa batuan.

A5. Proses
pencairan dan
hakisan glasier.

A6. Proses
pergerakan
angin.

A7.
Proses/Fenomena
El Nino dan La
Nina.

pecah tersepai.
Begitu juga dengan luluhawa kimia, tenaga suria
(haba)
diperlukan
untuk
membolehkannya
beroperasi. Mengikut prinsip Vant Hoff syarat mula
luluhawa kimia bertindak ialah pada suhu 10C dan
setiap kali suhu meningkat sebanyak 10C maka
kadar tindakbalas kimia batuan akan turut
meningkat 2 atau 3 kali ganda.
Litupan ais dan glaser akan mencair apabila
menerima sinaran suria yang tinggi. Proses
pencairan ini membolehkan tenaga haba diserap.
Pencairan glasier yang banyak menyebabkan kadar
hakisannya akan berganda terutamanya pada
musim panas.
Tenaga suria akan mempengaruhi perbezaan suhu
dalam atmosfera dan seterusnya kadar tiupan
angin. Syarat yang membolehkan angin bertiup
ialah mesti ada perbezaan tekanan udara.
Perbezaan tekanan udara ini wujud akibat
perbezaan suhu atau tenaga haba di antara dua
tempat.
Mengikut hukum Boyle, apabila suhu tinggi maka
tekanan udara menjadi rendah dan apabila suhu
rendah maka tekanan udara menjadi tinggi.
Angin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan
rendah. Semakin besar perbezaan tekanan ini atau
semakin besar perbezaan suhu maka angin akan
bertukar menjadi ribut, taufan, tornado dan
sebagainya.
Haba suria mempengaruhi peningkatan dan
penurunan suhu permukaan laut (SST)
Proses thermoklin/pembuakan arus laut akan
berlaku yang akan melemahkan tiupan angin dari
laut. Cuaca menjadi lebih panas (El Nino).
Apabila suhu jatuh, cuaca menjadi lebih sejuk
fenomena La Nina.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = Maksima 12 Markah

b)
Bagaimanakah tenaga suria mempengaruhi
Lembab.
[ 13 ]

MAX
12

aktiviti manusia di kawasan Tropika

Pengaruh tenaga suria terhadap aktiviti manusia di kawasan Tropika Lembab:

Aktiviti Manusia

Huraian dan contoh

Tenaga suria yang cukup - Menjamin tumbesaran


tanaman proses fotosistesis dengan sempurna.

Markah

B1. Aktiviti
pertanian

B2. Aktiviti
pelancongan

B3. Aktiviti
perikanan

B4. Aktiviti
industri kecil dan
sederhana (IKS)

B5. Aktiviti
pembalakan.

B6. Penjanaan
tenaga alternatif

Pemarkahan:

Pengeluaran bunga dan buah yang baik dan berkualiti


Membantu aktiviti penuaian hasil seperti penuaian
padi, menoreh getah dsb.
Tenaga suria yang cukup/terik menjamin proses
pengeringan hasil pertanian dengan sempurna seperti
pengeringan padi, koko, kopi, kelapa (kopra) dll.
Sinaran suria yang tinggi menjadi daya tarikan
pelancong asing ke kawasan Tropika lembab untuk
aktiviti berjemur, skuba dan snorkling.
Sinar suria amat mempengaruhi nilai suhu setempat
dan seterusnya nilai suhu yang berbeza akan
mempengaruhi aktiviti pelancongan. Contohnya di
Malaysia, kawasan seperti Cameron Highland, Bukit
Fraser dan Genting Highland menjadi destinasi
pelancong kerana suhunya yang sejuk.
Tenaga suria amat penting mempengaruhi suhu air
dan arus laut. Sinaran tenaga suria yang tidak
berlebihan atau berkurangan menyebabkan suhu air
laut menjadi sederhana.
Kawasan air laut yang bersuhu sederhana di sekitar
20C merupakan kawasan yang kaya dengan sumber
perikanan dan menjadi kawasan yang produktif
dengan aktiviti perikanan.
Aktiviti penangkapan ikan banyak dilakukan pada
musim panas berbanding dengan musim tengkujuh
khususnya di pantai timur semenanjung.
Tenaga suria amat penting dalam industri kecil dan
sederhana
seperti
industri
pengeringan
ikan,
pengeringan batik, pembuatan pasu dan lain-lain.
Produk IKS di atas perlu dikeringkan dalam cuaca
panas. Kos pengeringan menjadi murah tenaga
percuma.
Tenaga suria menjamin tumbesaran pokok balak
dengan sempurna sehingga matang.
Aktiviti penebangan dan pengangkutan keluar kayu
balak dilakukan pada musim panas kerana untuk
mengelakkan jalan licin dan becak jika dilakukan pada
musim hujan
Pada masa ini tenaga suria menjadi sumber tenaga
alternatif yang utama bagi menggantikan sumber
petroleum dan gas asli terutamanya untuk kegunaan
isi rumah.
Ini kerana sumber tenaga ini boleh dijana dengan
mudah, murah, bersih, mesra alam dan tidak akan
habis atau berterusan sepanjang masa selagi adanya
matahari.
Penggunaan tenaga suria telah banyak digunakan
oleh negara-negara maju. Di kawasan Khatulistiwa
sendiri khususnya Malaysia, tenaga suria amat
berpotensi untuk dibangunkan kerana jumlah sinar
suria yang diterima adalah begitu banyak dan
sentiasa tinggi sepanjang tahun.
6 isi x 2 markah = Maksima 12 Markah

Max 12

Soalan 3 (A)
i)

Rujuk rajah tiupan angin di bawah:


Tajuk: Kekerapan kelajuan angin di Stesen Cerap Cuaca M, pada tahun 2013

6%

barat

Barat Penunjuk
daya
10-15
km/j

5-10
km/j

0-5 km/j Angin


tenang

tajuk

:1 m

Petunjuk dilukis

:2 m

Skala betul

:1 m

Plot angin tenang betul

:1 m

Plot kelajuan ( 2 m x 1 arah )

:6 M

SKALA:
Skala angin tenang : 1
selatan
cm = 2%

ii)
[6]

Terangkan perbezaan proses kejadian bayu laut dengan bayu darat

Skema Jawapan:

Bayu Laut

Bayu
Laut:
Fenomena
ini
berlaku pada waktu siang.
Pada waktu siang, daratan
menjadi lebih cepat panas

Bayu Darat

Bayu darat: Fenomena ini berlaku


pada waktu malam.
Pada waktu malam daratan pula
lebih cepat sejuk berbanding

berbanding dengan lautan.


Kesannya tekanan udara di
daratan rendah.
Manakala
di
laut
pula,
suhunya yang sejuk/rendah
menyebabkan ia mengalami
tekanan udara yang tinggi.
Oleh itu angin akan bertiup
dari laut ke darat. (Prinsip
tiupan
angin
ialah
dari
kawasan tekanan tinggi ke
kawasan tekanan rendah)

3 isi x 1 markah = MAX 3


Markah.

dengan lautan. Kesannya daratan


mengalami tekanan udara yang
tinggi.
Sedangkan lautan masih lagi
panas/bersuhu
tinggi
yang
menyebabkan tekanan udaranya
menjadi rendah. Oleh sebab itu
angin akan bertiup dari darat
ke laut. (Prinsip tiupan angin
ialah dari kawasan tekanan tinggi
ke kawasan tekanan rendah)

3 isi x 1 markah = MAX 3 Markah.

Bayu laut = 3 Markah + Bayu Darat = 3 Markah = MAX 6 Markah

iii)
[7]

Jelaskan pengaruh angin tempatan terhadap kegiatan manusia


Judul Isi
Jawapan

Huraian dan Contoh

1.Pelancongan
pantai.

2.

Perikanan

Aktiviti pelancongan di tepi pantai


seperti berkelah dan bersantai dapat
dijalankan dengan baik kerana angin
bayu bertiup dengan nyaman.
Tiupan angin yang lebih kencang
menyebabkan aktiviti permainan wau
tradisional dan perahu layar dapat
dijalankan.
Aktiviti perikanan pinggir pantai di
pantai barat semenanjung (Pahang,
Terengganu dan Kelantan) tergendala
apabila berlakunya ribut sumatera
kerana tiupan angin kencang yang
menyebabkan
laut
bergelora
dan
merbahaya kepada nelayan pantai.
Aktiviti perikanan berjalan dengan baik
dengan tiupan bayu laut dan bayu
darat. Nelayan turun ke laut semasa
bayu darat dan mendarat semasa bayu

Markah

3. Industri Kecil
dan Sederhana.

laut. Angin yang bertiup dari laut ke


darat memudahkan nelayan mendarat
ke pantai.
Aktiviti IKS seperti perusahaan batik
dapat dijalankan dengan baik dalam
keadaan berangin serta cuaca panas
kerana kain batik yang dijemur cepat
kering
berbanding
dengan
cuaca
lembab.
Begitu juga dengan perusahaan ikan
kering dan keropok yang memerlukan
aktiviti menjemur dalam keadaan cuaca
berangin.

Pemarkahan : 3 isi x 2 markah = 6 Markah + 1 markah


mana-mana huraian yang baik = MAX 7 Markah

MAX 7

Soalan 3B
i) Jelaskan aktiviti manusia yang menyebabkan penipisan lapisan
ozon. [ 13 Markah ]
Di antara aktiviti manusia yang menyebabkan penipisan lapisan ozon ialah:
1.
Aktiviti industri pencuci atau pelarut. Industri ini membebaskan gas
Kloroflorokarbon (CFCs). CFCs dalam bentuk cecair digunakan sebagai bahan pencuci
minyak dan gris dalam peralatan elektronik, elektrik, mikrocip dalam komputer dan
pelbagai jenis logam. CFCs dalam bentuk gas pula pula digunakan sebagai pencuci
peralatan perubatan. Gas Kloroflorokarbon (CFCs) ini mampu memutuskan ikatan kovalen
ozon (O3 ) seterusnya menipiskan lapisan ozon.
2. Aktiviti Industri Pendingin Udara (Air Conditions): Gas CFCs diguna dalam industri
pendinginan kenderaan, bangunan dan perumahan. Juga dalam penggunaan peti sejuk dan
alat pendingin beku. Gas CFCs di keluarkan apabila berlaku kebocoran peralatan dan
peringkat servis serta penyelengaraan.

3. Aktiviti industri keluaran Foam dan Aerosol (Propellan). Gas CFCs digunakan
dalam industri keluaran kusyen, tilam,mesin pembasuh dan peralatan pencukuran.
Pengeluaran CFCs berlaku di peringkat pembuatan, penggunaan dan pembuangan. Bagi
Industri Aerosol atau Propellan pula gas
CFCs di keluarkan dengan banyak dalam
penggunaan tin penyemburan pewangi dan kosmetik, penyemburan racun serangga,
penyemburan cat dan lain-lain.
4. Aktiviti Domestik. Di antaranya seperti aktiviti pembakaran terbuka dilakukan di
tapak pelupusan sampah yang juga membebaskan gas CFCs terutama sekali pembakaran
plastik dan polistren. Di samping itu penggunaan alat penyemburan aerosol dan alat
pemadam api membebaskan gas CFCs dan gas halon yang menyebabkan penipisan lapisan
ozon.
5. Ujian nuklear di kutub/benua antartika. Ujian peluru berpandu menyebabkan
kebocoran lapisan ozon. Dianggarkan kebocoran lapisan ozon di benua Antartika pada masa
ini ialah sebesar benua Eropah. Apabila lapisan ozon mengalami kebocoran maka
sebagahian besar tenaga matahari akan tiba ke permukaan Antartika yang menyebabkan
pencairan litupan ais. Selain itu Jet supersonik yang melalui lapisan stratosfera juga boleh
merosakkan lapisan ozon.

b) Huraikan kesan penipisan lapisan ozon ke atas alam sekitar


fizikal. (12 Markah)
Di antara Kesan penipisan lapisan ozon Ke atas Alam Sekitar Fizikal ialah:
1. Peningkatan suhu dunia (pemanasan global). Kesan ozon yang semakin menipis
maka ia gagal untuk menapis, menyerap,menyerak dan memantul bahangan matahari
daripada terus tiba ke permukaan bumi. Akibatnyanya bumi terpaksa menerima lebihan
bahangan matahari yang boleh meningkatkan indeks suhu sekitar. Peningkatan suhu berlaku
di seluruh dunia samada di daratan atau lautan yang dikenali sebagai pemanasan global.
2. Pencairan litupan ais kutub dan ais pergunungan. Kesan langsung penipisan
lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global ialah litupan ais di kedua-dua kutub
utara dan selatan mengalami pencairan. Mengikut IPPC, ais di kutub (Artik) akan mencair
sehingga 60% menjelang tahun 2050. Selain itu Bongkah ais di benua Antartika juga
mencair pada skala yang besar dan runtuh serta tenggelam ke dalam lautan. Manakala
Litupan ais pergunungan seperti di banjaran ALPS, Himalaya, Rockey dan Andes juga
mencair akibat peningkatan suhu yang menyebabkan kadar hakisan glasier dan fenomena
salji runtuh turut meningkat.
3. Peningkatan Aras Laut. Kesan yang paling dibimbangkan akibat pencairan ais kutub
ialah kenaikan aras laut yang akan menenggelamkan daratan dan meningkatkan kadar
hakisan ombak di pinggir pantai. Negara-negara yang rendah seperti Belanda dan
Bangladesh serta negara-negara kepulauan mungkin lenyap dari peta dunia. Sebagai
contoh, aras laut kini dijangka meningkat 15 cm pada tahun 2050 dan 34 cm pada tahun
2100. Para saintis meramalkan jika kadar kenaikan aras laut kini berterusan ia boleh
meneggelamkan kira-kira 2,000 buah pulau di Indonesia menjelang tahun 2030.
4. Kemusnahan Ekosistem. Peningkatan aras laut pula akan menenggelamkan kawasan
hutan paya dan merosakkan ekosistem akuatik (laut, muara, paya bakau, tanah bencah )
dan lain-lain. Pemanasan global juga menyebabkan kebakaran hutan dan merosakkan

ekologi hutan rantaian makanan, habitat, kepelbagaian spesis


memusnahkan terumbu karang yang menjadi tempat pembiakan ikan.

dll.

Disamping

5. Mempercepatkan proses penggurunan. Pemanasan global akibat penipisan lapisan


ozon akan meningkatkan lagi kadar sejatan di kawasan gurun dan separa gurun. Kawasan
tersebut akan menjadi kering kontang, tandus gersang seperti di gurun Sahel dan gurun
Sahara di Afrika. Keadaan yang kering kontang dan tandus gersang memudahkan hakisan
layangan angin tersebar ke kawasan pinggir gurun, membawa debu dan pasir dan
memandapkannya di kawasan pinggir gurun. Lama-kelamaan kawasan pinggir gurun juga
turut berubah menjadi gurun.
6. Menyebabkan imbangan air negatif (kemarau). Apabila ozon menipis, bahangan
matahari akan lebih banyak masuk. Kesannya tenaga haba pendam yang dimiliki oleh
permukaan bumi menjadi lebih tinggi untuk menyejatkan permukaan air sungai, tasik,kolam
dan lain-lain. Pada masa yang sama jumlah hujan juga semakin berkurangan apabila cuaca
menjadi panas dan kelembapan udara adalah rendah. Apabila sejatan melebihi kerpasan,
imbangan air negatif akan berlaku.

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]

Soalan 4:

a)
[3]

Apakah

yang

dimaksudkan

dengan

eko

pelancongan?

Skema jawapan
Ekopelancongan merupakan aktiviti pelancongan yang [berasaskan
sumber semula jadi] seperti [pelancongan pantai, pulau, hutan lipur,
tanah tinggi, air terjun atau jeram, tasik, sungai, gua batu kapur],
dan sebagainya.

Kunci Idea:

berasaskan sumber semula jadi =1 M


pelancongan pantai, pulau, hutan lipur, tanah tinggi, air
terjun atau jeram, tasik, sungai, gua batu kapur
= 2M.
b ) Bagaimanakah faktor alam sekitar fizikal
pelancongan di Malaysia?

mempengaruhi aktiviti
[4
]

kod
B1

B2

Faktor alam semulajadi mempengaruhi aktiviti


pelancongan

Aktiviti menyelam (scuba dan snorkeling) dipengaruhi


oleh perairan laut di kawasan pulau dan pantai yang
jernih, cetek dan bersih. Manakala keindahan pantai,
udara yang nyaman dan pokok rhu pula mempengaruhi
aktiviti berkelah dan bersantai bersama keluarga.
Aktiviti sukan lasak seperti meredah jeram, berakit,
berkayak dipengaruhi oleh aliran sungai yang deras dan
berjeram. Manakala aktiviti jungle trecking dan
berkhemah dipengaruhi oleh keadaan hutan lipur yang
berfauna dan berflora serta suhu yang sejuk/nyaman.
Pemarkahan: 2 isi x 2 markah = MAX 4 Markah

Markah

MAX 4

c) Jelaskan dua sumbangan eko pelancongan kepada pembangunan


ekonomi Malaysia [ 4 ]
kod

Sumbangan eko pelancongan kepada pembangunan


ekonomi

Markah

C1

Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk


setempat yang memajukan kawasan eko pelancongan.
Seperti mengusahakan chalet dan homestay dan juga
bekerja sebagai pemandu pelancong. Kesannya
pendapatan perkapita penduduk bertambah dan
pengganguran dikurangkan.

C2

Menyumbang kepada pendapatan Negara. Para


pelancong yang datang ke Malaysia kerana tarikan eko
pelancongan
akan
berbelanja
samada
untuk
penginapan, pengangkutan, makanan, cenderamata dll.
Ini akan menambahkan pendapatan negara melalui
tukaran matawang asing terutamanya dari pelancong
negara maju seperti Jepun,Jerman,USA dsb.

Pemarkahan: 2 isi x 2 markah = MAX 4 Markah

MAX 4

d) Cadangkan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk memajukan


eko
pelancongan
di
Malaysia
[4]
Kod

Langkah memajukan eko pelancongan di Malaysia

Markah

D1

Langkah promosi. Promosi boleh dilakukan melalui


media massa dan media cetak atau melalui slogan.
Misalnya tawaran pakej pelancongan yang murah,
menarik dan eksklusif di kawasan eko pelancongan
seperti di kawasan Taman Negara, pulau-pulau
peranginan dll.

D2

Memajukan infrastruktur pelancongan di kawasan eko


pelancongan seperti rangkaian jalanraya, sistem
telekomunikasi, bekalan air dan elektrik di samping
kemudahan penginapan yang selesa resort, chalet dll.
Rangkaian pengangkutan yang cekap dan cepat amat
penting untuk meningkatkan ketersampaian antara
kawasan eko pelancongan dengan kawasan lain.

Pemarkahan: Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4 Markah

MAX 4

a)
Sejauhmanakah aktiviti pertanian telah menyebabkan kemerosotan
kualiti
alam
sekitar
fizikal.
[15]
Skema Jawapan:

Isi

Huraian dan Contoh

Markah

Aktiviti
pertanian
sememangnya
mampu
mencemarkan/kemerosotan kualiti alam sekitar fizikal. Namun
begitu pencemaran alam sekitar fizikal juga disebabkan oleh
aktiviti-aktiviti lain selain daripada pertanian. Di antara aktiviti
pertanian yang boleh mencemarkan alam sekitar fizikal ialah:

1.
Penggunaan
racun
serangga dan
baja kimia
secara
berlebihan

2. Amalan
tebang bakar
(pembakaran
terbuka)
yang
mencemarka
n udara

Penggunaan
baja
kimia
dan
racun
serangga yang berlebihan kebanyakannya
berlaku
dalam
tanaman
sayuran.
Contohnya di Cameron Highlands.
Apabila
berlaku
hujan
ia
akan
melarutresapkan sebatian kimia dari racun
dan baja yang disembur ke dalam tanah
dan mengalir sebagai aliran air bawah
tanah menuju ke sungai, tasik dan paya.
Kesannya nilai keasidan sumber-sumber air
berkenaan akan meningkat yang boleh
mematikan hidupan akuatik dalam sungai
atau tasik berkenaan. Sebagai contoh Tasik
Habu di Cameron Highlands yang tercemar
teruk akibat penggunaan racun dan baja
kimia dari tanaman sayuran.
Kaedah yang paling mudah, murah, dan
cepat yang sering diamalkan dalam aktiviti
pertanian
bagi
membersihkan
tapak
ladang ialah menerusi tebang dan bakar.

Contohnya dalam tanaman tebu, kelapa


sawit dan padi sawah di samping aktiviti
peranian pindah.

Apabila hutan atau tapak pertanian


dibakar, partikel-partiklel terampai (PM10)
dalam udara seperti debu, habuk, asap,
jelaga, dan sebagainya akan dibebaskan.

Partikel-partikel
terampai
ini
akan
terapung-apung dalam udara yang kering
yang boleh menyebabkan jerebu.

3.
Pembuangan
najis haiwan
ke dalam
sungai oleh
aktiviti
penternakan

4. Aktiviti
perindustrian

Penternakan juga adalah sebahagian


daripada aktiviti pertanian. Kabanyakan
penternak khinzir secara haram di tepi
sungai akan membuang najis khinzir dan
sisa-sisa ternakan khinzir yang disembelih
terus ke dalam sungai.
Ini akan menambahkan bakteria e-Coli
dalam
sungai
berkenaan
seterusnya
memusnahkan kesemua hidupan akuatik
dalam sungai tersebut. Sungai akan
berbau busuk. Contohnya Sungai Sepang
di Selangor.
Selain daripada aktiviti pertanian, aktiviti-aktiviti manusia yang lain
juga menyebabkan pencemaran alam sekitar fizikal. Di antaranya
ialah:

5. Aktiviti
pengangkutan

6. Aktiviti
domestik

Pembuangan/penyaliran
sisa
toksid
(enfluen) kilang ke dalam sungai turut
mencemarkan air sungai apabila nilai BOD
air sungai meningkat. Misalnya sisa
industri memproses kelapa sawit dan
getah.

Selain itu perlepasan asap kilang yang


mengandungi gas-gas pencemar seperti
karbon dioksida, karbon monoksida dan
sulfur
dioksida
didapati
telah
mencemarkan udara sekitar yang boleh
menyebabkan berlakunya hujan asid.

Perlepasan asap dan gas dari kenderaan


didapati menjadi punca utama yang
mencemarkan udara di Bandar-bandar
besar di Malaysia khususnya di Kuala
Lumpur.

Gas karbon monoksida dibebaskan melalui


ekzos
kenderaan
apabila
berlakunya
pembakaran bahan api yang tidak lengkap.

Selain
itu
sumber
kenderaan
juga
menyebabkan pencemaran bunyi/bunyi
bising dalam Bandar.

Manakala pengangkutan air seperti kapal


tangki dan kargo boleh mencemarkan air
laut apabila berlakunya pembuangan enap
cemar atau tumpahan minyak mentah ke
laut akibat perlanggaran kapal-kapal tangki
berkenaan.

Pembuangan sisa isi rumah seperti


plastik,botol, sampah sarap ke dalam
sungai
khususnya
oleh
penduduk
setinggan didapati telah mencemarkan

sungai. Sebagai contoh di Sungai Gombak


dan Kelang.
Di samping itu, sisa-sisa perniagaan seperti
perniagaan
makanan/restoran
juga
dibuang ke dalam longkang dan parit yang
turut
mencemarkan sumber air sungai
apabila air longkang dan parit mengalir ke
sungai
membawa
bersama
sisa-sisa
berkenaan.
Manakala aktiviti pembakaran terbuka di
kawasan pelupusan sampah pula mampu
meningkatkan kadar pencemaran udara di
sesuatu tempat.
Pemarkahan: 5 isi x 3 markah = 15 Markah

MAX 15

b) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam


sekitar fizikal akibat aktiviti pertanian.
[10]
Skema Jawapan:

isi

Huraian dan Contoh

Markah

Kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal boleh di atasi


melalui gabungan tiga langkah berikut iaitu: langkah perundangan,
amalan pengurusan yang cekap dan strategik serta kempen
kesedaran dan pendidikan alam sekitar
1. Langkah
perundangan

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 mestilah


dikuatkuasakan dengan lebih efektif dan
melipatgandakan usaha pemantauan oleh
pihak berkuasa.
Mengenakan denda lebih berat seperti
menaikkan kadar kompaun, menarik balik
lesen operasi terhadap aktiviti pembakaran
terbuka di tapak pertanian.
Langkah perundangan juga melibatkan
laporan EIA yang mesti disediakan oleh
pengusaha yang terlibat dengan sektor
pertanian secara besar-besaran khususnya
sektor perladangan. Dalam konteks ini
mana-mana pengusaha ladang yang tidak
dapat menyediakan laporan EIA yang

MAX 2

lengkap
perlu
dihalang
daripada
meneruskan aktiviti pertanian mereka.
2. Amalan
pengurusan
yang cekap
dan strategik.

3. Kempen
kesedaran dan
pendidikan
alam sekitar

Kaedah pertanian bercampur, tanaman


bergilir, dan tanaman selingan atau
tanaman luar musim diamalkan khususnya
dalam sektor sara diri intensif. Langkah ini
penting bagi menjamin keseimbangan
nutrient tanah dapat dipelihara dan
dipulihara
di
samping
merehatkan
tanah.
Kaedah
tanaman
tutup
bumi
atau
menanam pokok pelindung dilakukan di
sesuatu kawasan tanah yang baru dibuka
atau untuk proses tanam semula. Jarak
masa
antara
kerja-kerja
terakhir
pembersihan tapak sehingga penanaman
semula
dilakukan
mestilah
ditanami
dengan tanaman tutup bumi terlebih
dahulu khususnya pokok kekacang tanpa
membiarkan tanah itu terdedah.
Mengamalkan amalan pertanian berteres
atau mengikut kontur, tanaman berjalur
serta membina alur dan sistem perparitan
atau kawalan pengairan di kawasan tanah
pertanian. Kaedah ini boleh mengurangkan
kadar hakisan tanah di kawasan bercerun
kerana
ia
mampu
memperlahan
pergerakan larian air permukaan serta
boleh mengelakkan banjir lumpur.
Menggunakan kaedah kawalan biotik dan
tidak
terlalu
bergantung
kepada
penggunaan racun serangga. Misalnya
penggunaan burung hantu, helang, dan
ular untuk mengawal tikus di kawasan
sawah padi atau di kawasan ladang kelapa
sawit. Penggunaan baja kompos atau baja
organik bagi menggantikan sesetengah
baja kimia terutama dalam perkebunan
sayuran.Di samping itu menggantikan
kaedah tebang dan bakar kepada kaedah
tebang dan reput
Menganjurkan kempen kesedaran dan
pendidikan
alam
sekitar
kepada
masyarakat pertanian seperti petani,
pekebun, penternak, dan pengusaha
ladang.
Langkah ini boleh dibuat menerusi
pengedaran risalah, sesi penerangan
dialog, seminar forum, program gotongroyong, dan lain-lain langkah yang

2
MAX 6

difikirkan sesuai bagi menanam kesedaran


dan keperihatinan kepada alam sekitar
secara berterusan.
Langkah-langkah
berkenaan
boleh
dijalankan
secara
bersepadu
antara
jabatan kerajaan seperti Jabatan Pertanian,
Jabatan Alam Sekitar, dan pihak swasta
mahupun badan bukan kerajaan (NGO)
setempat.
Pemarkahan: 5 isi x 2 markah = MAX 10

MAX 2

MAX 10

Soalan 5 (B)
i) Mengapakah sektor perhutanan masih lagi penting kepada sosio ekonomi
negara Malaysia ?
[ 12 ]
Kod

Kepentingan sektor perhutanan

Markah

Sebab-sebab sektor perhutanan masih lagi penting kepada sosio ekonomi


Malaysia ialah:

A1

A2

A3

A4

Memajukan sektor ekonomi hiliran. Industri


berasaskan kayu seperti industri perabot, papan lapis,
pembuatan kertas dapat dimajukan kerana mendapat
bekalan sumber kayu balak yang berterusan.
Industri pembinaan juga berkembang kerana
sokongan sumber perkayuan yang sentiasa ada dalam
pasaran daripada projek perladangan hutan yang
dijalankan.
Meningkatkan pendapatan negara. Produk kayu,
perabot dan kraf tangan berasaskan sumber hutan
yang berkualiti tinggi dieksport ke luar negara.
Ini akan menambahkan pendapatan negara melalui
tukaran mata wang asing dari negara yang lebih tinggi
nilai matawangnya seperti negara Eropah dan Jepun.
Menyediakan
peluang
pekerjaan.
Sektor
perhutanan juga menyediakan peluang pekerjaan
sebagai pembalak, pemandu, pekerja kilang papan,
sebagai renjer hutan, pegawai penyelidik dll.
Ini
akan
mengurangkan
pengganguran,
menambahkan pendapatan perkapita penduduk,
meningkatkan kuasa beli dan taraf hidup penduduk
yang terlibat dengan sektor perhutanan.
Menambahkan teknologi melalui R&D. Keupayaan
teknologi dalam negara ditingkatkan melalui R&D
yang
berterusan
dalam
sektor
perhutanan
sepertimana yang dijalankan oleh FRIM dan UPM.
Contohnya teknologi pembiakbakaan dan kultur tisu

pokok, teknologi kawalan penyakit dan perosak hutan


bagi memelihara dan memulihara sumber-sumber
perhutanan yang lestari.
Pemuliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
Disamping pengusahasilan, sektor perhutanan juga
A5
melibatkan aktiviti memelihara dan memulihara
sumber-sumber perhutanan secara berterusan.
Ini
dapat
mengekalkan
ekosistem,
habitat,
kepelbagaian biologi daripada pupus untuk dinikmati
oleh generasi kini, akan datang dan selamanya. Hutan
sebagai sumber warisan negara.
Sumber perubatan. Aktiviti perhutanan juga
melibatkan
usaha
memajukan
sumber-sumber
A6
perubatan tradisional berasaskan herba seperti
tongkat Ali, kacip Fatimah, hempedu bumi dsb.
Melalui R&D yang berterusan industri farmasi dapat
berkembang pesat, penduduk mempunyai pelbagai
pilihan ubat untuk merawat penyakit.
Ekopelancongan dan sumber air . Hutan lipur yang
kaya dengan pelbagai spesis fauna dan flora, air
terjun dan jeram boleh dijadikan sebagai sumber
ekopelancongan yang menguntungkan ekonomi
A7
negara.
Begitu juga dengan sumber air. Hutan dijadikan
sebagai kawasan tadahan untuk bekalan air kepada
penduduk, sektor pertanian dan tenaga hidro
menerusi pembinaan empangan.
Pemarkahan: Mana-mana 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah

MAX 12

b)
Bagaimanakah aktiviti pembalakan menyebabkan kesan negatif
terhadap
alam
sekitar
fizikal?.
[ 13 ]
Markah

kod

B1

Kemusnahan ekosistem dan habitat. Amalan


tebang bersih bukannya tebang terpilih dalam aktiviti
pembalakan masa kini telah menyebabkan kepupusan
kepelbagaian spesies fauna dan flora hutan seperti
pokok cengal, meranti, seraya, keruing dll.
Selain itu kemusnahan habitat, rantaian makanan dan
penghijrahan fauna telah berlaku di dalam ekosistem
hutan.
Hakisan dan tanah runtuh. Pembalakan tanpa
kawalan dan aktiviti penarahan bukit untuk dibina
laluan mengangkut balak telah menyebabkan hakisan
tanah dan kegagalan cerun.
Apabila hutan ditebang, tiada lagi silara pokok untuk

B2

memintas air hujan. Ini menyebabkan hakisan


percikan yang tinggi. Akar-akar pokok yang musnah
juga tidak mampu mengurangkan hakisan larian air
permukaan. Kesannya cerun menjadi tidak stabil dan
tanah runtuh terjadi.
Pencemaran sumber air. Aktiviti pembalakan
berhampiran dengan sungai akan menyebabkan
B3
sungai tercemar dengan selut, kelodak dan lumpur.
Hakisan larian air permukaan akan membawa regolit
ke dalam sungai. Air sungai menjadi keruh, ekosistem
akuatik terjejas dan jika berlaku pemendapan kelodak,
dasar
sungai
menjadi
cetek
yang
boleh
mempercepatkan pula kejadian banjir.
Kemusnahan kawasan tadahan air. Aktiviti
pembalakan haram lazimnya melepasi sempadan dan
B4
adakalanya melewati kawasan rezab sungai. Ini akan
memusnahkan kawasan tadahan air.
Penebangan pokok akan mengurangkan proses
susupan air ke dalam tanah. Kesannya sistem akuifer
terjejas yang akan menjejaskan pula bekalan air
kepada sungai dan tasik.
Pemanasan setempat. Penebangan hutan secara
besar-besaran
akan
mengurangkan
peratus
B5
kelembapan udara disebabkan oleh ketiadaan pokok
untuk melakukan proses transpirasi.
Kesannya udara menjadi lebih kering dan suhu mikro
boleh meningkat/pemanasan setempat.
B6
Perubahan landskap. Aktiviti tebang bersih berskala
besar akan mencerahkan kawasan hutan. Kesan-kesan
penggondolan akan kelihatan dengan jelas dan ketara
terutama sekali melalui pandangan udara.
Dalam jangkamasa panjang perubahan landskap
berlaku apabila hutan primer bertukar menjadi hutan
sekunder yang hanya ditumbuhi oleh belukar dan
semak samun. Manakala pokok-pokok balak yang
muda tidak lagi tumbuh.
Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah + 1 Markah
mana-mana huraian yang lebih baik = MAX 13

MAX 13

Soalan 6
a)
Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji, jelaskan
mengapa industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luar Bandar .
[ 13 ]
Skema Pemarkahan:
Memilih sebuah Negara dijangka Malaysia = 1 Markah.

Judul Isi Jawapan

Huraian dan Contoh

1. Mengelakkan
kesesakan dan
tepu bina di
bandar.

2. Menjimatkan
kos
pengeluaran

3. Mengurangkan
pencemaran

4. Mengimbangi
pembangunan
bandar dengan
luar bandar

5. Membuka
peluang
pekerjaan
kepada
penduduk desa.

Kepadatan ruang di bandar lokasi


industri tidak lagi sesuai.
Mengelakkan saingan guna tanah
lebih untung untuk guna tanah
petempatan
dan
perniagaan
berbanding dengan perindustrian
Nilai hartanah di bandar mahal.
Sinergi apabila industri pembuatan
berdekatan
dengan
industri
memproses
Kos pengangkutan bahan mentah
ke
kilang
pembuatan
boleh
dijimatkan.
Kos buruh dan kos tapak lebih
murah di kawasan luar bandar.
Konsentrasi pencemaran di bandar
boleh
dikurangkan
apabila
sebahagian kilang dilokasikan di
luar bandar.
Pencemaran air,udara, bunyi dan
bau khususnya kilang petrokimia.
Industri
sebagai
pemangkin
pembangunan setempat.
Kawasan bandar yang sudah maju
diperlahankan manakala kawasan
luar bandar yang masih mundur
dipercepatkan.
Industri pembuatan berintensif
buruh diperlukan diluar bandar
untuk mencipta banyak peluang
pekerjaan.
Kadar pengganguran luar bandar

Markah

6. Memajukan
sumber
berpotensi.

7. Kesan
pengganda Memajukan
Rantaian
industri/ekono
mi yang
berkaitan.

8. Mempercepatk
an kemajuan
kawasan.

boleh dikurangkan pendapatan


perkapita penduduk meningkat,
taraf hidup dan kualiti hidup
bertambah baik
Mengelakkan migrasi ke bandar.
Sumber bahan mentah setempat
boleh dimajukan kerana industri
pembuatan memerlukan bahan
mentah tersebut.
Contoh industri pembuatan tayar
memerlukan
getah
manakala
industri pembuatan minyak masak
memerlukan minyak kelapa sawit
mentah.
Sektor ekonomi huluan boleh
berkembang maju.
Kesan pengganda industri yang
berkaitan
dengan
pembuatan
berkembang maju seperti industri
memproses,
pembungkusan,
pengangkutan dll.
Menggalakkan lahirnya usahawan
muda melalui PKS yang menjadi
vendoor
kepada
industri
pembuatan berskala besar.
Industri
pembuatan
mempercepatkan
pembangunan
infrastruktur

khususnya
rangkaian pengangkutan, bekalan
air,elektrik
dan
sistem
telekomunikasi.
Mempercepatkan
pembangunan
bandar kewujudan bandar baru
di kawasan luar bandar yang
berasaskan industri Kemudahan
perbandaran disediakan dengan
lengkap.

Pemarkahan : 6 isi x 2 markah = 12 markah + 1 markah


negara = 13 Markah

MAX
13

b) Huraikan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam


sekitar fizikal. [ 12 ]
Skema Pemarkahan:

Judul Isi Jawapan

Huraian dan Contoh

1.
Pencemaran
udara, jerebu dan
hujan asid.

2.
Pemanasan
setempat.

3.
air.

Pencemaran

4.
Kemusnahan
ekosistem
akuatik

5.
Pencemaran
bunyi dan bau

6.
Pencemaran
sisa toksid yang
berbahaya/Pence
maran tanih.

Perlepasan bahan-bahan pencemar


udara (air pollutions) seperti karbon
dioksida,
karbon
monoksida.
hidrokarbon, gas sulfur dll.
Pembebasan partikel terampai
PM10. seperti asap, debu dan
habuk boleh menyebabkan jerebu.
Proses kondensasi wap air dengan
bahan
pencemar
udara
menyebabkan hujan asid.
Kewujudan bahan pencemar di
udara
boleh
memerangkap
bahangan bumi dikaitkan dengan
kesan rumah hijau (Green House
Effect).
Haba
yang
dikeluarkan
oleh
generator
kilang
juga
menyebabkan
pemanasan
setempat.
Perlepasan sisa toksid/enfluen ke
dalam sumber-sumber air seperti
sungai, tasik,kolam dan laut.
Kualiti air bersih terjejas kadar
BOD
meningkat,
keasidan
air
bertambah.
Pelbagai spesis hidupan air mati
dan pupus seperti ikan dan udang,
Rantaian
makanannya
terjejas,
habitat
dll
elemen
ekosistem
akuatik
mengalami
kerosakan
akibat pencemaran air.
Bunyi
bising
datangnya
dari
generator kilang yang beroperasi
yang mengeluarkan getaran antara
( 60 70 dBA).
Pencemaran
bau
datangnya
daripada hasil/sisa kilang yang
berbau busuk seperti sisa getah
dan kelapa sawit.
Perlupusan sisa toksid oleh kilangkilang haram menyebabkan tanih
berasid.
Amat merbahaya kepada sumber
air tanih apabila berlaku proses

Marka
h

larut resap.

7.
Pencemaran
persekitaran/sam
pah sarap.

Pembuangan sisa pepejal dari


kilang menyebabkan pencemaran
sampah sarap.
Contohnya pembuangan plastik,
kotak, sisa kayu, tandan kelapa
sawit dll.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah

b) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam


sekitar
fizikal
akibat
aktiviti
pertanian.
[10]
Skema Jawapan:

Isi

Huraian dan Contoh

Markah

Kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal boleh di atasi


melalui gabungan tiga langkah berikut iaitu: langkah perundangan,
amalan pengurusan yang cekap dan strategik serta kempen
kesedaran dan pendidikan alam sekitar
1. Langkah
perundangan

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 mestilah


dikuatkuasakan dengan lebih efektif dan
melipatgandakan usaha pemantauan oleh
pihak berkuasa.
Mengenakan denda lebih berat seperti
menaikkan kadar kompaun, menarik balik
lesen operasi terhadap aktiviti pembakaran
terbuka di tapak pertanian.

2. Amalan
pengurusan
yang cekap
dan strategik.

3. Kempen

Langkah perundangan juga melibatkan


laporan EIA yang mesti disediakan oleh
pengusaha yang terlibat dengan sektor
pertanian secara besar-besaran khususnya
sektor perladangan. Dalam konteks ini
mana-mana pengusaha ladang yang tidak
dapat menyediakan laporan EIA yang
lengkap
perlu
dihalang
daripada
meneruskan aktiviti pertanian mereka.
Kaedah pertanian bercampur, tanaman
bergilir, dan tanaman selingan atau
tanaman luar musim diamalkan khususnya
dalam sektor sara diri intensif. Langkah ini
penting bagi menjamin keseimbangan
nutrient tanah dapat dipelihara dan
dipulihara
di
samping
merehatkan
tanah.
Kaedah
tanaman
tutup
bumi
atau
menanam pokok pelindung dilakukan di
sesuatu kawasan tanah yang baru dibuka
atau untuk proses tanam semula. Jarak
masa
antara
kerja-kerja
terakhir
pembersihan tapak sehingga penanaman
semula
dilakukan
mestilah
ditanami
dengan tanaman tutup bumi terlebih
dahulu khususnya pokok kekacang tanpa
membiarkan tanah itu terdedah.
Mengamalkan amalan pertanian berteres
atau mengikut kontur, tanaman berjalur
serta membina alur dan sistem perparitan
atau kawalan pengairan di kawasan tanah
pertanian. Kaedah ini boleh mengurangkan
kadar hakisan tanah di kawasan bercerun
kerana
ia
mampu
memperlahan
pergerakan larian air permukaan serta
boleh mengelakkan banjir lumpur.
Menggunakan kaedah kawalan biotik dan
tidak
terlalu
bergantung
kepada
penggunaan racun serangga. Misalnya
penggunaan burung hantu, helang, dan
ular untuk mengawal tikus di kawasan
sawah padi atau di kawasan ladang kelapa
sawit. Penggunaan baja kompos atau baja
organik bagi menggantikan sesetengah
baja kimia terutama dalam perkebunan
sayuran.Di samping itu menggantikan
kaedah tebang dan bakar kepada kaedah
tebang dan reput
Menganjurkan

kempen

kesedaran

dan

MAX 2

MAX 6

kesedaran dan
pendidikan
alam sekitar

pendidikan
alam
sekitar
kepada
masyarakat pertanian seperti petani,
pekebun, penternak, dan pengusaha
ladang.
Langkah ini boleh dibuat menerusi
pengedaran risalah, sesi penerangan
dialog, seminar forum, program gotongroyong, dan lain-lain langkah yang
difikirkan sesuai bagi menanam kesedaran
dan keperihatinan kepada alam sekitar
secara berterusan.
Langkah-langkah
berkenaan
boleh
dijalankan
secara
bersepadu
antara
jabatan kerajaan seperti Jabatan Pertanian,
Jabatan Alam Sekitar, dan pihak swasta
mahupun badan bukan kerajaan (NGO)
setempat.

Pemarkahan: 5 isi x 2 markah = MAX 10

MAX 2

MAX 10

Soalan 5 ( B)

i) Mengapakah sektor perhutanan masih lagi penting kepada sosio ekonomi


negara Malaysia ?
[12]
Kod

Kepentingan sektor perhutanan

Markah

Sebab-sebab sektor perhutanan masih lagi penting kepada sosio ekonomi


Malaysia ialah:

A1

Memajukan sektor ekonomi hiliran. Industri


berasaskan kayu seperti industri perabot, papan lapis,
pembuatan kertas dapat dimajukan kerana mendapat
bekalan sumber kayu balak yang berterusan.
Industri pembinaan juga berkembang kerana
sokongan sumber perkayuan yang sentiasa ada dalam
pasaran daripada projek perladangan hutan yang
dijalankan.

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Meningkatkan pendapatan negara. Produk kayu,


perabot dan kraf tangan berasaskan sumber hutan
yang berkualiti tinggi dieksport ke luar negara.
Ini akan menambahkan pendapatan negara melalui
tukaran mata wang asing dari negara yang lebih tinggi
nilai matawangnya seperti negara Eropah dan Jepun.
Menyediakan
peluang
pekerjaan.
Sektor
perhutanan juga menyediakan peluang pekerjaan
sebagai pembalak, pemandu, pekerja kilang papan,
sebagai renjer hutan, pegawai penyelidik dll.
Ini
akan
mengurangkan
pengganguran,
menambahkan pendapatan perkapita penduduk,
meningkatkan kuasa beli dan taraf hidup penduduk
yang terlibat dengan sektor perhutanan.
Menambahkan teknologi melalui R&D. Keupayaan
teknologi dalam negara ditingkatkan melalui R&D
yang
berterusan
dalam
sektor
perhutanan
sepertimana yang dijalankan oleh FRIM dan UPM.
Contohnya teknologi pembiakbakaan dan kultur tisu
pokok, teknologi kawalan penyakit dan perosak hutan
bagi memelihara dan memulihara sumber-sumber
perhutanan yang lestari.
Pemuliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
Disamping pengusahasilan, sektor perhutanan juga
melibatkan aktiviti memelihara dan memulihara
sumber-sumber perhutanan secara berterusan.
Ini
dapat
mengekalkan
ekosistem,
habitat,
kepelbagaian biologi daripada pupus untuk dinikmati
oleh generasi kini, akan datang dan selamanya. Hutan
sebagai sumber warisan negara.
Sumber perubatan. Aktiviti perhutanan juga
melibatkan
usaha
memajukan
sumber-sumber
perubatan tradisional berasaskan herba seperti
tongkat Ali, kacip Fatimah, hempedu bumi dsb.
Melalui R&D yang berterusan industri farmasi dapat
berkembang pesat, penduduk mempunyai pelbagai
pilihan ubat untuk merawat penyakit.
Ekopelancongan dan sumber air . Hutan lipur yang
kaya dengan pelbagai spesis fauna dan flora, air
terjun dan jeram boleh dijadikan sebagai sumber
ekopelancongan yang menguntungkan ekonomi
negara.
Begitu juga dengan sumber air. Hutan dijadikan
sebagai kawasan tadahan untuk bekalan air kepada
penduduk, sektor pertanian dan tenaga hidro
menerusi pembinaan empangan.

Pemarkahan: Mana-mana 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah

MAX 12

b) Jelaskan kesan negatif aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar fizikal


setempat
[ 13]

Kod

Markah

Di antara kesan negatif aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar


fizikal ialah:

B1

B2

B3

B4

Kemusnahan ekosistem dan habitat. Amalan


tebang bersih bukannya tebang terpilih dalam aktiviti
pembalakan masa kini telah menyebabkan kepupusan
kepelbagaian spesies fauna dan flora hutan seperti
pokok cengal, meranti, seraya, keruing dll.
Selain itu kemusnahan habitat, rantaian makanan dan
penghijrahan fauna telah berlaku di dalam ekosistem
hutan.
Hakisan dan tanah runtuh. Pembalakan tanpa
kawalan dan aktiviti penarahan bukit untuk dibina
laluan mengangkut balak telah menyebabkan hakisan
tanah dan kegagalan cerun.
Apabila hutan ditebang, tiada lagi silara pokok untuk
memintas air hujan. Ini menyebabkan hakisan
percikan yang tinggi. Akar-akar pokok yang musnah
juga tidak mampu mengurangkan hakisan larian air
permukaan. Kesannya cerun menjadi tidak stabil dan
tanah runtuh terjadi.
Pencemaran sumber air. Aktiviti pembalakan
berhampiran dengan sungai akan menyebabkan
sungai tercemar dengan selut, kelodak dan lumpur.
Hakisan larian air permukaan akan membawa regolit
ke dalam sungai. Air sungai menjadi keruh, ekosistem
akuatik terjejas dan jika berlaku pemendapan kelodak,
dasar
sungai
menjadi
cetek
yang
boleh
mempercepatkan pula kejadian banjir.
Kemusnahan kawasan tadahan air. Aktiviti
pembalakan haram lazimnya melepasi sempadan dan
adakalanya melewati kawasan rezab sungai. Ini akan
memusnahkan kawasan tadahan air.
Penebangan pokok akan mengurangkan proses
susupan air ke dalam tanah. Kesannya sistem akuifer
terjejas yang akan menjejaskan pula bekalan air

B5

B6

kepada sungai dan tasik.


Pemanasan setempat. Penebangan hutan secara
besar-besaran
akan
mengurangkan
peratus
kelembapan udara disebabkan oleh ketiadaan pokok
untuk melakukan proses transpirasi.
Kesannya udara menjadi lebih kering dan suhu mikro
boleh meningkat/pemanasan setempat.
Perubahan landskap. Aktiviti tebang bersih berskala
besar akan mencerahkan kawasan hutan. Kesan-kesan
penggondolan akan kelihatan dengan jelas dan ketara
terutama sekali melalui pandangan udara.
Dalam jangkamasa panjang perubahan landskap
berlaku apabila hutan primer bertukar menjadi hutan
sekunder yang hanya ditumbuhi oleh belukar dan
semak samun. Manakala pokok-pokok balak yang
muda tidak lagi tumbuh.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah + 1 Markah


mana-mana huraian yang lebih baik = MAX 13

MAX 13

Soalan 6
a)
Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji, jelaskan
mengapa industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luar Bandar
[ 13 ]
Skema Pemarkahan:
Memilih sebuah Negara dijangka Malaysia = 1 Markah.

Judul Isi Jawapan

Huraian dan Contoh

1. Mengelakkan
kesesakan dan
tepu bina di
bandar.

2. Menjimatkan
kos
pengeluaran

3. Mengurangkan
pencemaran

4. Mengimbangi
pembangunan
bandar dengan
luar bandar

5. Membuka
peluang
pekerjaan
kepada
penduduk desa.

6. Memajukan
sumber
berpotensi.

Kepadatan ruang di bandar lokasi


industri tidak lagi sesuai.
Mengelakkan saingan guna tanah
lebih untung untuk guna tanah
petempatan
dan
perniagaan
berbanding dengan perindustrian
Nilai hartanah di bandar mahal.
Sinergi apabila industri pembuatan
berdekatan
dengan
industri
memproses
Kos pengangkutan bahan mentah
ke
kilang
pembuatan
boleh
dijimatkan.
Kos buruh dan kos tapak lebih
murah di kawasan luar bandar.
Konsentrasi pencemaran di bandar
boleh
dikurangkan
apabila
sebahagian kilang dilokasikan di
luar bandar.
Pencemaran air,udara, bunyi dan
bau khususnya kilang petrokimia.
Industri
sebagai
pemangkin
pembangunan setempat.
Kawasan bandar yang sudah maju
diperlahankan manakala kawasan
luar bandar yang masih mundur
dipercepatkan.
Industri pembuatan berintensif
buruh diperlukan diluar bandar
untuk mencipta banyak peluang
pekerjaan.
Kadar pengganguran luar bandar
boleh dikurangkan pendapatan
perkapita penduduk meningkat,
taraf hidup dan kualiti hidup
bertambah baik
Mengelakkan migrasi ke bandar.
Sumber bahan mentah setempat
boleh dimajukan kerana industri
pembuatan memerlukan bahan
mentah tersebut.

Markah

7. Kesan
pengganda Memajukan
Rantaian
industri/ekono
mi yang
berkaitan.

8. Mempercepatk
an kemajuan
kawasan.

Contoh industri pembuatan tayar


memerlukan
getah
manakala
industri pembuatan minyak masak
memerlukan minyak kelapa sawit
mentah.
Sektor ekonomi huluan boleh
berkembang maju.
Kesan pengganda industri yang
berkaitan
dengan
pembuatan
berkembang maju seperti industri
memproses,
pembungkusan,
pengangkutan dll.
Menggalakkan lahirnya usahawan
muda melalui PKS yang menjadi
vendoor
kepada
industri
pembuatan berskala besar.
Industri
pembuatan
mempercepatkan
pembangunan
infrastruktur

khususnya
rangkaian pengangkutan, bekalan
air,elektrik
dan
sistem
telekomunikasi.
Mempercepatkan
pembangunan
bandar kewujudan bandar baru
di kawasan luar bandar yang
berasaskan industri Kemudahan
perbandaran disediakan dengan
lengkap.

Pemarkahan : 6 isi x 2 markah = 12 markah + 1 markah


negara = 13 Markah

MAX
13

b) Huraikan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam


sekitar fizikal. [ 12 ]
Skema Pemarkahan:

Judul Isi Jawapan

Huraian dan Contoh

1.
Pencemaran
udara, jerebu dan
hujan asid.

Perlepasan bahan-bahan pencemar


udara (air pollutions) seperti karbon
dioksida,
karbon
monoksida.
hidrokarbon, gas sulfur dll.
Pembebasan partikel terampai
PM10. seperti asap, debu dan
habuk boleh menyebabkan jerebu.

Marka
h

Proses kondensasi wap air dengan


bahan
pencemar
udara
menyebabkan hujan asid.

Kewujudan bahan pencemar di


udara
boleh
memerangkap
bahangan bumi dikaitkan dengan
kesan rumah hijau (Green House
Effect).
Haba
yang
dikeluarkan
oleh
generator
kilang
juga
menyebabkan
pemanasan
setempat.
Perlepasan sisa toksid/enfluen ke
dalam sumber-sumber air seperti
sungai, tasik,kolam dan laut.
Kualiti air bersih terjejas kadar
BOD
meningkat,
keasidan
air
bertambah.
Pelbagai spesis hidupan air mati
dan pupus seperti ikan dan udang,
Rantaian
makanannya
terjejas,
habitat
dll
elemen
ekosistem
akuatik
mengalami
kerosakan
akibat pencemaran air.

2.
Pemanasan
setempat.

3.
air.

Pencemaran

4.
Kemusnahan
ekosistem
akuatik

5.
Pencemaran
bunyi dan bau

6.
Pencemaran
sisa toksid yang
berbahaya/Pence
maran tanih.

7.
Pencemaran
persekitaran/sam
pah sarap.

Bunyi
bising
datangnya
dari
generator kilang yang beroperasi
yang mengeluarkan getaran antara
( 60 70 dBA).
Pencemaran
bau
datangnya
daripada hasil/sisa kilang yang
berbau busuk seperti sisa getah
dan kelapa sawit.
Perlupusan sisa toksid oleh kilangkilang haram menyebabkan tanih
berasid.
Amat merbahaya kepada sumber
air tanih apabila berlaku proses
larut resap.
Pembuangan sisa pepejal dari
kilang menyebabkan pencemaran
sampah sarap.
Contohnya pembuangan plastik,
kotak, sisa kayu, tandan kelapa
sawit dll.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah

- TAMAT -