Anda di halaman 1dari 21

SKEMA JAWAPAN STPM PENGGAL 1

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal


[40 markah]

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi ?

Merujuk kepada [bumi mengelilingi matahari] [dalam orbit] dengan mengambil masa
[365 hari] [dari barat ke timur/lawan jam]
[mana-mana 3x1m = 3 markah]

(b) Terangkan bagaimana kejadian berikut berlaku.


(i) Solstis musim sejuk.

Bi Matahari berada tegak di atas kepala di garisan 1m


jadi pada waktu tengah hari.
Berlaku pada 22 Disember. 1m
Kesannya malam lebih panjang daripada siang. 1m
3 markah.

(ii) Solstis musim panas.

Bii Matahari berada tegak di atas kepala di garisan 1m


sartan pada waktu tengah hari.
Berlaku pada 21 Jun. 1m
Kesannya siang lebih panjang daripada malam. 1m
3 markah
(c) Jelaskan tiga kesan kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia.

Fakta Huraian Markah


C1 Pertanian Dijalankan mengikut musim tertentu , tidak 2m
sepanjang tahun. Contoh penanaman gandum
dijalankan musim bunga dan dituai pada
musim sejuk.
C2 Peloncongan Dijalankan pada musim sejuk. Pelancong 2m
bermain luncur air dan hoki ais
Terima jika nyatakan musim bunga.
C3 Pertempatan/tempat Musim sejuk tinggal dalam iglu. 2m
tinggal Musim panas tinggal dalm tupik
C4 Pembalakan Dijalankan pada musim sejuk apabila getah 2m
pokok beku dan senang ditebang.
Tidak dijalankan sepanjang tahun
C5 Ternakan Musim panas dilepaskan meragut rumput di 2m
padang.
Musim sejuk dibiarkan dalam kandang dan
diberi makan jerami dan oat.
Mana-mana 3isi X 2m = 6 markah
Fakta Im + Huraian 1m..
2 (a) Terangkan proses geomorfologi yang sering berlaku di Malaysia.

Fakta Huraian Markah


A1 Luluhawa Fizikal Proses pemecahan batuan secara insitu oleh 2m
agen luluhawa seperti suhu dan hujan
sehingga berlaku perubahan pada saiz batuan
tersebut.
A2 Luluhawa Kimia Proses pemecahan batuan secara insitu oleh 2m
agen luluhbawa seperti suhu dan hujan
sehingga berlaku perubahan kimia pada
batuan tersebut,
A3 Luluhawa Biologi Proses pemecahan batuan secara in situ oleh 2m
agen luluhawa seperti tumbuhan dan haiwan.
A4 Pergerakan Jisim Melibatkan pergerakan regolit dari atas ke 2m
bawah cerun akibat tarikan graviti dan air
hujan sebagai pelicin.
A5 Hakisan Proses penghausan yang dialami oleh 2m
permukaan bumi akibat tindakan agen-agen
bergerak seperti air mengalir dan ombak
A6 Pengangkutan Proses pemindahan bahan-bahan terluluhawa 2m
atau terhakis oleh agen bergerak seperti air
mengalir, angin dan ombak.
A7 Pemendapan Proses yang berlaku apabila bahan muatan 2m
menjadi pegun, terlonggok dan tidak diangkut
lagi oleh agen seperti air mengalir dan ombak
di sesuatu kawasan.
Mana-mana 6 isi x 2m = 12 markah.
Fakta 1m + Huraian 1m
(b) Bincangkan aktiviti manusia yang sesuai dijalankan di kawasan tanah pamah di Malaysia.

Fakta Huraian Markah


B1 Pertanian Tanah pamah yang rata dan subur dapat 2m
menakung air untuk penanaman padi.
Tanah pamah yang beralun dan bersaliran
baik subur untuk getah dan kelapa sawit.
B2 Petempatan. Tanah pamah lebih mudah untuk dibina tapak 2m
kawasan perumahan, tanpa melibatkan kos
yang tinggi untuk meratakan tanah.
B3 Pengangkutan Jaringan pengangkutan lebih mudah dibina 2m
tanpa kos membinaan yang tinggi dan lebih
selamat.
B4 Perlombongan Kawasan tanah pamah seperti kawasan 2m
lembah sungai kaya dengan sumber bijih
timah dan kawasan tanah pamah yang beralun
kaya dengan bauksit.
B5 Perindustrian Pembinaan tapak kilang di kawasan tanah 2m
pamah yang rata lebih mudah dan kos yang
rendah.
B6 Pelancongan Kawasan pinggir pantai sesuai untuk aktiviti 2m
pelancongan seperti kawasan pantai berpasir.
Bx Kesimpulan 1m
6 isi X 2m = 12m + 1m ( Kesimpulan) = 13 markah.
Fakta 1m + Huraian 1m.
3 (a) (i) Jelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi gunung berapi.
Fakta Huraian/proses Markah
Ai1 Gunung berapi lava Lava bersifat cair dan lambat membeku 2m
bes menyebabkan ianya bergerak laju dan
membentuk cerun landai dan membentuk
mendapan yang luas
Ai2 Gunung berapai lava Lava bersifat likat dan cepat membeku 2m
asid. menyebabkan aliran lava tidak mengalir jauh
dan membentuk cerun curam
Ai3 Palam Gunung Lava yang agak pekat sebahagian kecilnya 2m
Berapi. membeku di lohong gunung api, proses
gondolan di kawasan gunung berapi mati
akan menyebabkan terbentuk sebagai tiang
tinggi di kawasan gunung berapi.
Ai4 Dataran lava Apabila lava yang sangat cair mengalir di 2m
celah rekahan batuan dan membeku di
permukaan bumi.
Ai5 Gunung Berapi Kon Terbentuk dari abu yang dikeluarkan semasa 2m
Abu letusan gunung berapi. Biasanya gunung
berapi ini kecil-kecil dan cerunnya agak
curam.
A6 Kaldera Tekanan yang kuat semasa letusan 2m
menyebabkan bahagian puncak gunung berapi
musnah dan membentuk kawah.
Ai7 Geiser Merupakan pancutan air panas hasil daripada 2m
pemanasan wap air oleh magma di dalam
kerak bumi.
Ai8 Gunung Berapi kon Terbentuk apabila kon terbina dari abu dan 2m
Komposit debu yang berselang seli dengan lawa. Bahan
yang membentuk kon bukan sahaja keluar
dari bahagian tengah, tetapi pada sisi dan
membentuk kon kecil.
Mana-mana 6 isi x 2m =12 markah. Fakta 1m + Huraian 1m
(ii) Bincangkan kesan positif bentuk muka bumi gunung berapi terhadap aktiviti
manusia.

Fakta Huraian Markah


Aii1 Aktviti Pertanian Di lereng-lereng gunung berapi lava bes yang 2m
subur sesuai untuk penanaman padi sawah
dan sayur-sayuran serta buah-buahan
Aii2 Aktiviti Penjanaan Pembinaan logi memproses wap air untuk 2m
kuasa elektrik dijadikan kuasa elektrik giat dijalankan di
Geoterma kawasan gunung berapi.
Aii3 Aktiviti Pelancongan Penghasilan bentuk muka bumi yang menarik 2m
hasil dari letusan gunung berapi menarik
kedatangan pelancong seperti kaldera dan
geiser
Aii4 Aktiviti Perikanan Tasik kawah yang terbentuk hasil daripada 2m
letusan gunung berapi merupakan habitat
yang sesuai untuk ikan air tawar dan telah
dijadikan sebagai sumber pendapatan oleh
nelayan
Aii5 Aktiviti Kawasan gunung berapai kaya dengan sumber 2m
Perlombongan mineral seperti batuan granit dalam aktiviti
kuari dan juga terdapat sumber sulfur
Aii6 Aktiviti Perubatan Sulfur atau belereng dan lumpur gunung 2m
berapai merupakan sumber berubatan
tradisional
Aii7 Aktiviti Petempatan Kawasan lereng gunung berapi yang subur 2m
dan banyak peluang pekerjaan menggalakkan
pembinaan pertempatan
Aiix Kesimpulan 1m
Mana-mana 6 isi x 2m = 12m + 1m ( kesimpulan ) =13 markah.
Fakta 1m + Huraian 1m
(b) (i) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi proses pemendapan sungai.

Fakta Huraian Markah


Bi1 Isipadu air sungai Apabila isipadu air sungai berkurangan 2m
selepas banjir atau pada musim kemarau akan
menyebabkan daya keupayaan pengangkutan
sungai semakin berkurang. Keadaan ini
menyebabkan banyak bahan muatan sungai
dimendapkan di alur sungai
Bi2 Halaju air Halaju air akan berkurangan apabila 2m
kecerunan alur sungai semakin landai
terutama di peringkat hilir. Kesannya
sebahagian besar daripada bahan muatan
sungai akan dimendapkan di bahagian hilir
apabila daya mengangkut semakin
berkurangan.

Bi3 Kecerunan Kecerunan berkait rapat dengan halaju sungai. 2m


Kawasan sungai di peringkat hilir adalah
lebih landai berbanding dengan kawasan di
peringkat hulu, mengakibatkan halaju dan
tenaga arus menjadi lemah. Keadaan ini akan
menyebabkan beban muatan sungai di
mendapkan.

Bi4 Bentuk Alur bentuk alur yang berliku terutama di bahagian 2m


likuan dalam memudahkan berlakunya
pemendapan berbanding dengan bentuk alur
yang lulus.
Bi5 Jenis batuan alur sungai yang terdiri daripada batuan 2m
lembut seperti batu kapur dan batu pasir akan
menghasilkan beban sideman yang banyak
bagi membantu dalam meningkatkan proses
pemendapan berbanding alur sungai yang
batuanya terdiri daripada batuan keras seperti
granit

Bi6 Bahan Muatan Bahan muatan yang pelbagai akan diangkut 2m


oleh arus sungai melalui cara yang berbeza.
Pengurangan tenaga arus menyebabkan air
sungai memendapkan beban yang dibawanya.

Bi7 Halangan Halangan yang terdapat di dalam alur sungai 2m


akan memperlahankan aliran air sungai.
Keadaan ini menyebabkan proses
pemendapan akan berlaku dengan giat
Mana-mana 6 isi x 2m =12 markah
Fakta 1m + Huraian 1m
(ii) Bincangkan kepentingan bentuk muka bumi pemendapan sungai terhadap aktiviti
manusia.

Fakta Huraian Markah


Bii1 Pertanian + Dataran merupakan bentuk muka bumi yang kaya 2m
Banjir / Delta . dengan tanih aluvium yang subur untuk
penanaman padi dan bentuknya yang rata
memudahkan air untuk bertakung. Padi
memerlukan jumlah air yang banyak ketika
proses pertumbuhannya supaya dapat
menghasilkan buah padi yang banyak dan
berkualiti.
Bii2 Pengangkutan + merupakan satu jaluran kawasan yang tinggi 2m
Tetambak. dan jauh daripada ancaman banjir. Keadaan
semula jadinya yang sedemikan menyebabkan
jalan raya yang merupakan salah satu
daripada pengangkutan darat dapat dibina
dengan mudah dan lebih selamat di atas
tetambak tersebut.
Bii3 Ternakan ikan air merupakan tasik semulajadi yang dalam dan 2m
tawar/akuakultur + tenang. Keadaannya yang sedemikan telah
Tasik Ladam menarik minat dan memudahkan pengusaha
ikan air tawar untuk menternak ikan di tasik
tersebut.

Bii4 Pembinaan + Pulau salah satu bentuk muka bumi pemendapan 2m


Sungai. sungai yang kaya dengan pasir yang
diperlukan oleh sektor pembinaan. Pasir yang
membentuk pulau sungai akan dikorek dan
dijual kepada pengusaha yang terlibat dengan
sektor pembinaan.
Bii5 Pelancongan + Tasik merupakan tasik semula jadi yang menjadi 2m
Ladam. tarikan pelancong tempatan dan luar negara
untuk menjalankan aktiviti riadah seperti
memancing.
Bii6 IKS /PKS + Kedudukanya yang tinggi dan jauh dari banjir 2m
Tetambak serta rata sesuai untuk menjadi tempat
menjemur hasil perikanan seperti menjemur
ikan kering.
Bii7 Pelombongan Sungai Aktiviti pelombongan pasir dijalankan di 2m
kawasan pulau sungai yang kaya dengan pasir
dengan cara mengorek kawasan sungai yang
mempunyai pulau sungai yang terbentuk dari
proses pemendapan.
Biix Kesimpulan 1m
Mana-manan 6 isi X 2m = 12 m +1m (kesimpulan) =13 markah
Fakta 1m + huraian 1m.
Jika tidak dinyatakan bentuk muka bumi 0 markah.
Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[40 markah]
4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan taburan penduduk?
Taburan penduduk ialah agihan atau sebaran penduduk di atas ruang/permukaan bumi
yang menghasilkan kepadatan mengikut kawasan sama ada padat, sederhana, atau jarang.
[1 x 3m = 3m]

(b) Huraikan tiga faktor yang menyebabkan bandar-bandar besar di Malaysia


mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.
Fakta Huraian Markah
Perkembangan sektor perindustrian akan
Sektor ekonomi
B1 meningkatkan kemasukan migrasi dari kawasan 2
moden
luar bandar ke bandar.
Penduduk tertumpu di bandar kerana kemudahan
Proses Perbandaran pendidikan tinggi, perubatan moden, pusat
B2 2
/Urbanasasi perniagaan, kemudahan pengangkutan dan
telekomunikasi canggih dan moden.
Penduduk yang bermigrasi ke bandar merupakan
Demografi /Kadar
golongan muda yang berada pada peringkat umur
pertumbuhan 2
B3 subur dan mempunyai tahap kesihatan yang baik.
penduduk semula
Ini akan meningkatkan kadar kelahiran dan
jadi yang tinggi
mampu mengurangkan kadar kematian bayi
B4 Peluang pekerjaan Penduduk tertumpu ke kawasan bandar kerana 2
yang luas. terdapat pelbagai peluang pekerjaan. Sektor
perindustrian dan perkhidmatan menyediakan
peluang pekerjaan yang banyak.
B5 Kemudahan Kemudahan pengangkutan yang lengkap 2
infarsturktur meningkatkan darjah ketersampaian ke bandar.
Kemudahan telekomunikasi meningkatkan tahap
perhubungan.
B6 Peluang pendidikan Penduduk terutamanya golongan muda tertumpu 2
tinggi ke bandar untuk menyambung pelajar ke peringkat
yang lebih tinggi.

Mana-mana 3 isi x 2 Markah = 6 markah


Fakta 1m + Huraian 1m
(c) Bagaimanakah kepadatan penduduk yang tinggi di bandar-bandar besar boleh
menjejaskan sumber alam?

Fakta Huraian Markah


- Persaingan guna tanah untuk kawasan petempatan,
perindustrian, pengangkutan dan perniagaan yang
Persaingan guna
C1 meningkat. 3m
tanah.
- Menyebabkan tekanan terhadap sumber tanah kerana
saiz tanah semakin berkurangan.
- Aktiviti pembuangan sisa domestik/sisa kumbahan
Aktiviti domestik /enfluen industri / pertambahan bilangan kenderaan .
C2 3m
/penduduk - boleh menyebabkan pencemaran air/udara/bau

- Kepesatan sektor pembinaan petempatan dan


infrastruktur menyebabkan banyak kawasan berbukit
Pembinaan
C3 dan tanah tinggi di potong, ditarah dan diratakan. 3m
infrastruktur
- menyebabkan kejadian tanah runtuh, tanah mendap
dan banjir kilat.
Mana-mana 2 isi x 3 markah = 6 markah
Fakta 1m + Huraian 1m + Kesan 1m
5 (a) Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan daya tampung sumber
alam di Malaysia.

Fakta Huraian Markah


- Malaysia mempunyai sumber alam
yang banyak sumber tanah, sumber
mineral dan sumber hutan.
Kuantiti dan kualiti
- Mampu menampung dan memenuhi
A1 sumber alam yang ada 3m
keperluan penduduk.Sumber tanah
yang luas dan subur sesuai untuk
aktiviti pertanian untuk menampung
keperluan makanan penduduk.
- Teknologi yang tinggi membolehkan
Malaysia meneroka stok sumber yang
tersimpan untuk menampung keperluan
Tahap teknologi untuk
A2 ekonomi dan penduduk. 3m
penerokaan sumber
- Teknologi juga berupaya untuk
meneroka sumber-sumber baru atau
mempelbagai sumber alam sedia ada.
- Menitik beratkan langkah pemeliharaan
dan pemuliharaan dalam menguruskan
sumber secara berkesan.Contohnya
menguruskan sumber hutan secara
lestari melalui projek perladangan
Pengurusan sumber hutan dan rawatan silvikultur.
yang cekap melalui - Melalui langkah ini ia membolehkan
A3 3m
pemeliharaan dan sumber hutan dapat dikekalkan.
pemuliharaan
- Memastikan sumber alam dapat
memenuhi keperluan penduduk dan
sumber dapat digunakan dengan
optimum.
Kawalan jumlah
A4 - Ia boleh dilaksanakan melalui beberapa 3m
penduduk
langkah secara terkawal seperti
menggalakkan kelahiran melalui
rawatan percuma kepada ibu dan anak
dsb.
Ax Kesimpulan 1m
4 isi x 3 m = 12m + 1m ( kesimpulan) = 13 markah.
Fakta 1m + Huraian 2m

(b) Cadangkan langkah-langkah untuk mengawal kemusnahan alam sekitar fizikal akibat
daripada penerokaan sumber alam.

Langkah Huraian Markah


Langkah perundangan
- Menguatkuasakan Akta Alam Sekeliling,
Penguatkuasaan 1974 yang bertujuan untuk menghalang
B1 2m
undang-undang kemerosotan alam sekitar dan
mempertingkatkan kualiti alam sekitar.
- Kawalan dan pemantauan harus
Kawalan dan
B2 dilakananakan secara berkala dan 2m
pemantauan
berterusan.
- Hukuman dan denda yang setimpal perlu
dijalankan secara telus dan tanpa memilih
kepentingan sesuatu pihak.
B3 Hukuman dan denda - Supaya dapat menjadi pengajaran kepada 2m
individu atau pengusaha lain
- Semua projek pembangunan perlu
mengemukakan laporan EIA untuk
dinilai oleh pihak berkuasa sebelum
B4 Laporan EIA 2m
melaksanakan sesuatu projek.
- Bertujuan untuk meminimumkan impak
pembangunan terhadap alam sekitar
Langkah bukan perundangan
Melaksanakan
- untuk menstabilkan cerun.
B5 pembinaan tembok/ 2m
gabion
Menanam tumbuhan - Menanam rumput di cerun bukit yang
B6 2m
tutup bumi telah diteroka
- Dapat mengurangkan larian air
permukaan/ hujan yang menyebabkan
B7 Membina teres 2m
hakisan
-
- Menanam semula kawasan hutan yang
B8 Penghutanan semula. 2m
telah ditebang.
- Memastikan sumber air yang tercemar
B9 Merawat sumber air dirawat terlebih dahulu sebelum dialirkan 2m
semula ke dalam sungai/sistem saliran
- Alat tersebut dipasang di cerobong asap
Memasang alat kilang untuk menapis asap yang
B8 2m
penapis asap dilepaskan oleh kilang.

- Melaksanakan kempen kesedaran melalui


B9 Kempen 2m
media masa dan kerjasama NGO
- Pendidikan alam sekitar diterapkan di
B10 Pendidikan sekolah sama ada secara formal atau 2m
tidak formal sejak diawal persekolahan.
Mana-mana 6 isi x 2 m = 12 markah
Fakta 1m + Huraian 1m
6 Dengan merujuk kepada sesebuah kawasan desa yang sedang mengalami perubahan.
(a) terangkan bukti yang menunjukkan kawasan desa tersebut telah mengalami kemajuan

Isi utama Huraian Markah


Ax Namakan lokasi 1
- Guna tanah, bangunan, landskap dan lain-lain
kawasan desa berubah.
Perubahan - Contoh, bangunan rumah tradisional telah
A1 2
fizikal berubah kepada reka bentuk moden, kawasan
terbiar dibina bangunan ternakan ayam
telur/daging secara komersial.
- Sudah wujud kepelbagaian ekonomi.
- Penglibatan penduduk dalam ekonomi moden
berjaya meningkatkan produktiviti dan
Perubahan
A2 mempelbagaikan peluang pekerjaan. 2
ekonomi
- Mampu meningkatkan pendapatan, peningkatan
pendapatan telah meningkatkan taraf hidup dan
tabungan penduduk.
- Penduduk berpeluang melanjutkan pendidikan ke
peringkat yang lebih tinggi.
- Tahap kesihatan dan pemakanan juga bertambah
baik dan dapat dilihat melalui penurunan kadar
kematian kanak-kanak dan bayi.
- Selain itu, pemilikan kenderaan dalam kalangan
penduduk semakin meningkat dan gaya hidup
Perubahan
A3 moden mulai diamalkan, khususnya dalam 2
sosial
golongan orang muda.
- Pengenalan ekonomi moden mementingkan
peningkatan produktiviti dan kecekapan
pengeluaran.
Perubahan - Oleh itu, jentera moden. input moden dan teknik
A4 2
teknologi pengeluaran moden diperkenalkan di desa.
- Contohnya, penggunaan jentera membajak dan
menuai, baja kimia dan racun serangga dalam
pertanian padi sawah.
Perubahan - Projek pembangunan yang dilaksanakan oleh
infrastruktur kerajaan kini telah banyak memajukan kawasan
A5 dan desa. 2
kemudahan - Klinik kesihatan, sekolah rendah dan menengah,
sosial bekalan air paip dan elektrik sudah dilaksanakan.
- Jalan desa telah dinaiktarafkan dari jalan tidak
berturap kepada berturap bagi meningkatkan
A6
tahap ketersampaian desa dengan bandar,
Pengangkutan
A6 peluasan perkhidmatan jalur lebar dan ASTRO 2
dan
memberi kemudahan kepada penduduk desa
komunikasi
berhubung dengan dunia luar

Mana-mana 3 isi x 2 m = 6 + im (lokasi) = 7 markah


Fakta 1m + Huraian 1m
(b) huraikan kesan transformasi desa terhadap alam sekitar fizikal kawasan kajian

Isi utama Huraian Markah


- Berlaku akibat daripada pembuangan sisa dan
najis ternakan ke dalam sungai yang
menyebabkan air sungai tercemar dengan
bakteria E-coli.
- Pembuangan sisa industri IKS seperti sisa
B1 Pencemaran air 2
kilang pemprosesan dan pembuatan sos cili,
kerepek pisang dan ubi kayu, mengecap batik.
- Penggunaan baja kimia dan racun serangga
secara berlebihan dalam aktiviti pertanian
meningkatkan nilai keasidan air sungai
- berlaku akibat daripada pembakaran jerami padi
Pencemaran selepas musim menuai dan pembakaran sampah
B2 2
udara secara terbuka yang sering dilakukan oleh
penduduk desa.
- berpunca dari sisa longgokan sampah dan air
sampah kilang seperti kilang memproses dan
membuat sos cili dan kerepak.
B3 Pencemaran bau 2
- Najis ternakan seperti ternakan ayam, lembu,
kambing dan babi juga menyebabkan
pencemaran bau berlaku.
- Pencemaran bunyi bising pula berlaku dari
Pencemaran
jentera kilang yang beroperasi.
B4 bunyi
-
- berpunca daripada aktiviti tanaman semula
getah di kawasan cerun bukit tanpa tanaman
Hakisan tanih tutup bumi menyebabkan hakisan larian air
B5 dan gerakan permukaan berlaku pada musim hujan. 2
jisim - Cerun bukit juga mengalami gerakan jisim
kerana cerun bukit menjadi tidak stabil pada
musim hujan.
- berlaku disebabkan, hutan di sekitar desa
ditebang untuk meluaskan kawasan tanaman
Gangguan
ubi kayu dan pisang.
B6 ekologi kawasan 2
- Kepelbagaian spesies flora dan fauna turut
desa
terjejas dengan penebangan hutan ini apabila
habitat musnah.
- Penebangan hutan akan mengurangkan susupan
Gangguan dan simpanan air tanih.
B7 hidrologi - Berlaku peningkatan larian air permukaan. 2
setempat - Berlakunya kejadian banjir.
- .
Mana-mana 4 isi x 2 markah = 8 markah

(c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan desa tersebut.

Isi utama Huraian Markah


- Tanah pamah yang rata dan beralun
sesuai untuk pembinaan petempatan dan
C1 Bentuk muka bumi 2
aktiviti ekonomi.
- Bebas daripada bencana alam - banjir
- dapat meningkatkan interaksi desa-
Berhampiran kawasan
C2 bandar melalui mobaliti penduduk, 2
bandar
barangan dan perkhidmatan.
- Sumber tanih yang subur sesuai untuk
pertanian. Cthnya tanih aluvium sesuai
untuk tanaman padi sawah dan tanah
Potensi sumber alam laterit sesuai untuk tanaman kelapa sawit.
C3 2
yang dimiliki - Keindahan alam semula jadi dan
kepelbagaian biologi yang menggalakkan
aktiviti ekopelancongan.
-
- Rancangan pemodenan
desa/pembangunan insitu.
Dasar kerajaan/polisi - Mewujudkan pusat pertumbuhan desa
C4 2
governan (PPD)
- Penyelerakan industri ke kawasan luar
bandar
- Wujudnya jaringan dan sistem
pengangkutan yang baik seperti jalanraya
Kemajuan sistem dan landasan kereta api.
C5 2
pengangkutan - Memudahkan pengangkutan dan
pemasaran barangan.
- Darjah ketersampaian tinggi.
- Mempunyai daya keusahawanan, minda
terbuka yang dapat menyediakan tenaga
Faktor
kerja untuk memajukan sumber-sumber
C6 kedinamikan/kesediaan 2
ekonomi desa.
penduduk
- Meluaskan saiz pasaran dan kuasa beli
pengguna.
- Teknologi moden dalam sektor pertanian
seperti penggunaan jentera, teknik dan
input moden yang dapat meningkatkan
C7 Faktor teknologi produktiviti pertanian desa. 2
- Penggunaan teknologi dan peralatan
moden dalam perusahaan kecil dan
sederhana (IKS).
- Keupayaan modal untuk mengerakkan
sektor ekonomi desa khususnya PKS.
- Penyediaan modal oleh pihak kerajaan
dan institusi kewangan skim kredit
C8 Faktor modal 2
mikro di bawah PKS, pinjaman oleh
AgroBank
- Kemudahan asas yang lengkap seperti
jalan raya, bekalan elektrik, dan bekalan
Kemudahan
air.
C9 infrastruktur/kemudahan 2
- Kemudahan sosial sekolah, klinik
sosila
kesihatan, rumah ibadat, tempat rekreasi
dan pusat perniagaan.

Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 markah.